(10.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Já samozřejmě vycházím z usnesení garančního výboru, který tedy stanoví, že C a D se vylučují. Po tom doplnění se tedy nevylučují, ale jestliže se D vztahuje k C, tak můžeme hlasovat D, a když přijmeme D, tak budeme hlasovat i C. To je ta úprava, o které se bavíme?

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Pane předsedající, pokud to je postup, se kterým vy souhlasíte, já s tím nemám problém.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Mně to dává logiku, jenom to raději říkám nahlas, a jestli nás tedy poslouchá...

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Dobře. Já s tím postupem naprosto souhlasím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže bychom první hlasovali tu upravenou proceduru, která zazněla po doplnění pana poslance Michálka. To znamená A, B, D, které se vztahuje k C, bez ohledu na to, jestli bude, nebo nebude přijato, tak C a potom o návrhu jako celku. (Posl. Ferjenčík souhlasí.) Všichni víme, o čem hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto přednesenou proceduru. Omlouvám se, já jsem nezmáčkl gong, kteří ještě setrvali v předsálí. Kdo je proti?

hlasování 229 přihlášeno je 178, pro 163, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Máme tedy schválenu proceduru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Takže nejprve hlasování o legislativně technických úpravách.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: A byly nějaké načteny?

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Byla načtena ta úprava návrhu D.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Berme to tedy jako legislativně technickou úpravu návrhu pana poslance Michálka. (Protesty z pléna, že to nelze.)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: To bylo schváleno v rámci procedury.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já bych to zřejmě nenazval legislativně technickou úpravou, spíš upřesněním původního návrhu, protože jestli citoval pan kolega stenozáznam, jak to myslel od začátku, tak není třeba o tom hlasovat. Tak já to beru, že v rozpravě nebyla načtena žádná legislativně technická změna a měli bychom tedy hlasovat o A.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Dobře. Hlasování o návrhu A. Výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministryně: Souhlasné.)

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 230, přihlášeno je 179, pro 175, proti nikdo. Návrh byl schválen. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Nyní pozměňovací návrh B pana poslance Rakušana. Tady jde o vrácení předsmluvních informací do toho návrhu. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.) Nesouhlas.

Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 231, přihlášeno je 179, pro 46, proti 95. Tento návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Nyní pozměňovací návrh poslance Michálka písm. D, který prodlužuje lhůtu na odstoupení od směny ze dvou hodin na čtyři hodiny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko výboru? (Nedoporučující.) Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 232, přihlášeno je 179, pro 29, proti 48. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Nyní návrh C pana poslance Nachera, který mění lhůtu na odstoupení ze dvou hodin na tři hodiny. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

hlasování číslo 233 přihlášeno 179, pro 137, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: A nyní hlasování o návrhu zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, o všech návrzích bylo hlasováno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, podle sněmovního tisku 188, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 234, přihlášeno je 179 poslanců, pro 157, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Já tedy konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.) Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní ministryni a končím projednávání tohoto bodu.

Dovolte mi rychle přednést několik omluv. Omlouvá se paní poslankyně Balaštíková od 10.30 do 11.00 hodin dnes z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Jiří Bláha od 10.00 do 13.00 z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Pavel Bělobrádek od 10.00 do 10.30 hodin a omlouvá se paní poslankyně Květa Matušovská od 10.00 do 12.30 hodin z pracovních důvodů. (O slovo se hlásí posl. Peksa.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Dobré ráno. Já bych chtěl jenom uvést, že v hlasování číslo 233 jsem hlasoval pro, na sjetině mám zdržel se. Nechci zpochybňovat hlasování, jenom prosím, aby to bylo zaznamenáno. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Současně končím projednání bodu 119 a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré dopoledne. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní budeme projednávat bod číslo

 

11.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání
ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 40/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele poslanec Radek Rozvoral a prosím, aby se ujal slova. (Není přítomen.) Případně další z navrhovatelů. Pan poslanec Hrnčíř se ujme slova za navrhovatele. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů, jako předkladatelé navrhujeme tuto novelu Ústavy s přesvědčením, že následné přijetí prováděcích předpisů o přímé volbě starostů -
Přihlásit/registrovat se do ISP