(12.50 hodin)

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Děkuji, pane místopředsedo. Svým pozměňovacím návrhem navzdory nepříliš kvalifikované oponentuře chci skutečně doplnit do zákona číslo 245/2005 Sb. mezi významné dny také den 30. září jako den vyhnání Čechů z pohraničí. Tento pozměňovací návrh je již uložen v informačním systému, a to pod číslem 1522. Chci věřit, že s jeho podporou nebudete mít většinově žádné problémy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dalším diskutujícím v podrobné rozpravě bude paní poslankyně Adámková, po ní pan poslanec Mihola. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já se v podrobné rozpravě hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, tak jak jsem jej načetla v obecné. A pro vysvětlení. Rozhodně nesoupeříme s panem poslancem Klausem. Ale protože to sokolstvo je pro nás oba srdeční záležitostí, upřímně chceme mít jistotu, že alespoň jeden z těch pokusů vyjde, protože 8. říjen považujeme za velmi důležitý právě pro Českou obec sokolskou. Čili pochopte i nás, že samozřejmě bojujeme také na všech frontách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní jsou do podrobné rozpravy s přednostním právem přihlášeni pan poslanec Kalousek, pan předseda Stanjura a potom pan poslanec Mihola. Pane předsedo, prosím máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte, abych předložil pozměňovací návrh. Vychází z toho, že patřím k těm, kteří se opravdu bojí, že tím přejmenováním dochází k rozmělňování hodnot. K rozmělňování hodnot, kterými jsme se v listopadu 1989 přihlásili opět k parlamentní demokracii a k humanismu první republiky. Myslím si, že pokud by skutečně měl zvítězit názor na přejmenování, že si to vyžaduje ještě nějaký čas, a proto předkládám pozměňovací návrh do ustanovení přechodná a závěrečná. Zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2040.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl reagovat na vystoupení paní poslankyně Adámkové a poprosil bych, aby na této frontě nebojovala. A vysvětlím proč. I z té opakované debaty je jasné, že to samotné přejmenování svátku 17. listopadu je téma velmi kontroverzní, a kde se velmi lišíme v názorech. Naopak si myslím, že v podpoře zavedení památného, nebo významného dne 8. října se nelišíme. Tak ale není politicky prozíravé - já se omlouvám, že to říkám takhle otevřeně - nekonfliktní bod vložit do zákona, který bezesporu konfliktní je. A bude konfliktní i v horní komoře.

Proto mi přijde mnohem lepší domluvit se, že třeba hned první den příští schůze zařadíme první čtení návrhu zákona, pod kterým je podepsán pan poslanec Klaus a mnozí z nás. Myslím, že ta debata bude velmi rychlá, nijak tím nezdržíme program schůze a můžeme to pustit do legislativního procesu. Dokonce si myslím, že bude shoda na zkrácení lhůty a ten zákon může být přijat výraznou většinou vlastně bez problémů. Takhle bychom zatížili sokolstvo politicky obtížnou debatou o přejmenování 17. listopadu. Děkuji za případné pochopení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní pan poslanec Mihola, který je přihlášen do podrobné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Chci se přihlásit především ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem v obecné rozpravě odůvodnil. Neměl bych nic proti tomu řešit sokoly a orly s návrhem pana kolegy Klause, byl jsem na to připraven. Ale trošku mě zaskočila kolegyně Adámková. Nechci ani s ní nijak soupeřit, ale spíš mě mrzí, že - nebo na rozdíl od ní já si vážím obětí a toho všeho, co dobré vykonali, jak u sokolů, tak u orlů. A přišlo by mi velmi nevyvážené a nesprávné, kdyby se toho významného dne měla dočkat jenom jedna tato významná organizace.

Proto předkládám pozměňovací návrh pod číslem 1674, který je o tom 8. říjnu jako významném dni sokolstva a 30. srpnu jako významném dni orla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Adámková bude reagovat v rámci faktické poznámky. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak právě z nekonfliktního stavu se stal konfliktní. Já jsem o něco starší, pane kolego, a velmi si vážím všech obětí. To teda za prvé. A za druhé to, co jsem chtěla původně říct, že samozřejmě ráda připodepíšu zákon pana magistra Klause a stáhnu svůj pozměňovací návrh. Protože nám oběma jde o to - to není boj, to musím říct na okraj toho, co řekl pan inženýr Stanjura, ale opravdu chci, aby to tam bylo, aby nám to neuteklo zase někde v tom procesu. A protože se učím a zjistila jsem, že je tady opravdu možné téměř všechno, proto chci mít jistotu, že opravdu ten 8. říjen bude dnem sokolstva. A tím vůbec nezpochybňuji žádné orly a další věci. Čili rozhodně mě nemůžete podezírat - nejsem členem žádné organizace a nikdy jsem nebyla -, že bych si nevážila jakékoliv, jakékoliv, prostřednictvím pana předsedajícího mluvím k vám, jakékoliv oběti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne, tedy podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Je, takže prosím pana poslance Raise, který je navrhovatelem, o jeho závěrečné slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Já udělám jenom technické shrnutí. Přibyl jeden návrh na zamítnutí a pět pozměňovacích návrhů. Konkrétně pan Kalousek platnost roku 2040. Pak to byly ty dva pozměňovací návrhy na orly a sokoly. A návrh pana kolegy Grebeníčka, to je to 30. září. A pan kolega Feri změna toho názvu. Pak v diskuzi zazněla věc, kterou osobně také podporuji, od paní Gajdůškové i pana Feriho, aby ten návrh byl schvalován v původním znění. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu navrhovateli a ptám se pane zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo? (Ne.) Pan předseda Kalousek s přednostním právem.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pardon, omlouvám se, jenom upřesnění. Pan předkladatel řekl, že jsem předložil změnu návrhu na platnost. Já jsem se zaměřil na účinnost. Zákon by byl platný v okamžiku, kdy by vyšel ve Sbírce zákonů, ale účinnosti by nabyl až 1. 1. 2040.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já jsem nezaznamenal žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat dnes, to znamená v rámci druhého čtení. Pokud je to tak správně, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji a panu poslanci Raisovi jako zástupci navrhovatelů.

Pan předseda Michálek se omlouvá z dnešního jednání mezi 12.45 a 14.30.

 

Já jenom připomínám, že Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že dnes budeme pokračovat i po 13. hodině v projednávání bodu podle pořadu schůze s tím, že na 13.10 máme zařazen jako pevný volební bod. Proto tedy zahajuji projednávání bodu

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
/sněmovní tisk 301/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Tedy připomínám, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas už v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy. Hlavním důvodem jeho předložení je potřeba adaptace některých předpisů v působnosti Ministerstva vnitra na nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii. (Silný hluk v sále. Přesedající žádá o klid.) Děkuji.

Tento přímo použitelný předpis Evropské unie má umožnit nahradit požadavek na úřední překlad některých dokumentů, jako jsou například matriční doklady, vícejazyčným standardním formulářem vydaným příslušným úřadem spolu s vlastním dokladem. V návaznosti na to je zapotřebí v našem právu zavést povinnost tyto formuláře vydávat a též je přijímat u dokumentů pocházejících z ostatních členských států EU. Tato změna by měla přinést českým občanům zjednodušení administrativy v případě, že budou českým úřadům předkládat dokumenty v cizím jazyce, stejně jako když budou v zahraničí předkládat dokumenty české. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP