(18.50 hodin)
(pokračuje Jarošová)

Přeji si, aby jednou i má vnoučata mohla žít v tradiční rodině, kde je po mnoho tisíc let zavedený a osvědčený model skládající se z otce, matky a dětí, kterými jsou dívka nebo chlapec, žádné jiné další pohlaví. Je to model, ve kterém jsme vyrostli i my. A nikdy se nezpochybňovalo, zda otec nebo matka svému synovi smí říkat synu a dceři dcero. Bylo to přeci zažité a osvědčené pravidlo, které každému z nás pomáhalo se zorientovat během dospívání, abychom také my jednou mohli být dobrým otcem nebo matkou.

Na jednu stranu tady naříkáme nad neuspokojivým demografickým vývojem, ale nedokážeme vychovávat mládež ke zdravé sexualitě, k zakládání rodin, k rodičovství, výchově dětí, k tomu, co je přirozené, co odpovídá zákonitostem přírody, co vede k zachování rodiny i národa, k tomu, co má prostě budoucnost, a na druhou stranu tady ztrácíme čas propagací homosexuality, přestože tyto svazky mají dle mého názoru ochranu dostatečnou. A aby toho nebylo málo, snažíme se již naše školáky vychovávat k tomu, že dva tatínkové či dvě maminky jsou zcela normální. Kam až to hodláme nechat zajít? Nebudeme tu za pár let díky nějaké další lobby řešit legalizaci sňatků s nezletilými, podobně jako se to řeší v sousedním Německu v souvislosti s islámskou migrací?

Nikdy v životě bych si nepomyslela, že jednou povede naše společnost tak absurdní debatu o tak samozřejmých přírodních zákonitostech. Možná to někomu bude připadat staromódní, ale uvědomme si, že je to stejně staromódní jako fakt, že děti se rodí z ženy a jsou plozeny mužem. A v tom případě mi staromódnost přijde velmi in. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickou poznámkou pan poslanec Bžoch.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Dobrý večer. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já se nebudu vyjadřovat ke sňatkům jako takovým, ale chci se vyjádřit k tomu, co už tady několikrát zaznělo, dvakrát od kolegů z SPD, jak je dětský kolektiv zlý a jak to budou ty děti odnášet a všechno. Ano, dětský kolektiv je zlý. Ano, to je správně. A kdo za to může? My, protože my ty děti vychováváme! Takže pokud nevychováváme tolerantní děti a vychováváme zlé děti, zapšklé, a od začátku, co se narodí, jim vnucujeme, ať už je to nějaká xenofobie, rasismus, nebo ať je to cokoliv jiného, tak ty děti takové budou a ten kolektiv takový bude. (Zvýšeným hlasem.) Ano, ale je to naše vina, je to naše vina rodičů!

Já třeba chci, aby moje děti byly tolerantní. A je to jedno k čemu! Ale to je o nás! Je to na nás, jak vychováme tu společnost! Ta společnost je dneska zlá. Ano, je. Ale je to naše vina! (Stále zvýšeným hlasem. Potlesk napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tato faktická poznámka vyvolala tři další faktické poznámky. (Veselost v levé části sálu.) První je pan poslanec Vít Rakušan. Já bych poprosil Poslaneckou sněmovnu o klid v sále, protože dohoda je, že budeme dneska jednat do 19 hodin a pak si odhlasujeme vyřazení zbývajících bodů z programu schůze, takže jenom poprosím o klid a bdělost.

Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, děkuji za slovo. Já jsem se zapřísahal, že počkám na řádnou diskusi, která mi dá možnost říci, co si opravdu myslím. A teď se budu vyjadřovat opravdu jenom fakticky k paní kolegyni z SPD prostřednictvím pana předsedajícího.

Prosím, nepoužívejme historická fakta v našich debatách napsaná na papíře, pravděpodobně připravená od našich asistentek či asistentů, když historii neznáme! (Velmi zvýšeným hlasem.) Prosím, nedělejme to. Urážíme tím ty, kteří historii znají. Rozpad Římské říše započal tím, že Hunové v polovině 4. století našeho letopočtu vtrhli do Evropy, posouvaly se germánské kmeny, které napadly Římskou říši, a to byl prostě konec toho Římského impéria v roce 476 našeho letopočtu. (Potlesk z lavic Pirátů.) Chtěl bych říci, že od roku 313 tady byl Milánský edikt, který křesťanství stavěl naroveň ostatním náboženstvím, zakázal pronásledování křesťanů a v roce 380 za císaře Graciána bylo vyhlášeno v Západořímské říši křesťanství oficiálním náboženstvím. Nepoužívejme pseudovědecké argumenty, kterým sami nerozumíme a někdo nám je napsal. (Stále velmi zvýšeným hlasem.)

Děkuji za pozornost. (Bouřlivé výkřiky a potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickou poznámkou pan poslanec Václav Klaus. Připraví se pan poslanec Marek Výborný. (Neklid v sále.) Vážené kolegyně, kolegové, já vím, že tato diskuse je v tuto chvíli velice emotivní. Já vás poprosím, abychom vydrželi a ztišili se. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já jsem chtěl reagovat na pana poslance Bžocha a pana poslance Rakušana takovou historkou, naštěstí tu není pan poslanec Kalousek, aby to na mě pak nějak používal, a sice svého nevlastního dědečka. Ten úplně přesně nerozuměl principu telefonování, a na čím delší vzdálenost volal, tím více do toho mluvítka křičel. (Veselost v sále.) Tak bych chtěl poprosit pana poslance Bžocha a pana poslance Rakušana, že to platí i z hlediska pravdivosti, že čím víc řveme do tohoto přístroje, tím ten argument není silnější. Děkuji. (Smích a potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný. Připraví se pan předseda Ivan Bartoš. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se budu možná opakovat, ale já jsem se chtěl připojit k tomu, co říkal kolega Vít Rakušan. A ono to tedy neplatí jenom u projednávání tohoto sněmovního tisku. Skutečně tady občas zaznívají z historie ať už české, československé nebo světové věci, které opravdu neodpovídají skutečnosti. Buďme v tom střídmí a sdělujme to, co jsme si skutečně ověřili, protože pak tím mateme nejenom nás tady, ale taky veřejnost, protože nás prostě veřejnost sleduje. To je jedna věc.

Druhá věc. A taky tady dám za pravdu panu kolegovi Bžochovi prostřednictvím vás, pane místopředsedo. Opravdu za to, jak se chovají naše děti, a teď bez ohledu na to, vůči komu a vůči čemu, můžeme jen a jen my sami. A hodnoty svobody, demokracie a taky tolerance, respektu, a to i respektu k jinakosti, vycházejí z toho, jaké vzorce jim předáváme my, což neznamená to, jaký máme vztah nebo jak smýšlíme o hodnotách, třeba i o hodnotě manželství. Ale jak jsem říkal na začátku, to přece nijak neboří to, že máme úctu a respekt k jakýmkoliv typům vztahů, partnerství a podobně a k tomu, že každý člověk má svoji důstojnost a ta důstojnost je hodna respektu. A k tomu musíme vychovávat naše děti. A to je zodpovědnost nás všech, tak jak tady sedíme, bez ohledu na to, jestli jsem gay, lesba nebo heterosexuál. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Radim Fiala. (Neklid v sále.)

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji vám za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom musím říct, ještě mám chvilku času, že z toho, jak jdou ty argumenty, vidím, že debata se chýlí ke konci.

Teď prostřednictvím pana předsedajícího k panu Rakušanovi. Vždycky když dojdou argumenty, tak nám začnou kolegové říkat, co si máme myslet, co můžeme psát, co zde máme říkat, co zde nemáme říkat. A my zde prostě budeme říkat to, co si myslíme, že je správně. Takže i kdybyste se postavili na hlavu, tak zde řekneme to, co chceme, aby Sněmovna slyšela, to, co zde říct chceme.

Ještě prostřednictvím pana předsedajícího Karlo, vidíte a vy jste si myslela, že nezpůsobíte žádnou technickou připomínku. (K poslankyni Karle Maříkové.) Tak aspoň jsme měli takový malý dějepisný exkurz. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 18.58. Jelikož už nezbývá moc času do 19. hodiny, tak se mi tady s faktickou poznámkou hlásí pan předseda Bartošek, tak mu dám samozřejmě slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. K panu kolegovi Fialovi. Říkejte si zde, co chcete. Máte na to plné právo. Dokonce na to máte i imunitu. Vy tady můžete být i vulgární, vy si tady můžete vymýšlet. (Předsedající gonguje.) Zobecňuji to, nemyslím tím konkrétně vás. Ano, využívejte tento prostor, jak je vám libo. Ale prosím vás, naučte se dějepis, naučte se fakta, nezpochybňujte věci, které jsou realita, jsou ozdrojované. Protože buď je to o tom, že vedete legitimní diskuzi, kterou máte podepřenou skutečným fakty, anebo tady vyprávíte pohádky. A to je potřeba od sebe navzájem odlišovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP