(15.00 hodin)
(pokračuje Danko)

Musíme se otevřeně a zodpovědně bavit o reformě Evropské unie, o otázce společné obrany, bezpečnosti. Současně společným hlasem musíme umět pojmenovávat problémy, které vidíme středoevropskou optikou. Proto se snažme posilovat parlamentní dimenzi politiky Evropské unie. Chceme ukázat evropským partnerům, že máme zájem na silné, ale reformované Unii. A ta musí řešit jiné věci než posouvání času.

Povinností Evropské unie je řešit strategické věci. Například ochranu digitálního světa nebo zavedení digitálních daní. Podívejme se a ptejme se velkých nadnárodních společností, co dělají s daty našich občanů. Ptejme se Googlu, Facebooku, jak je chráněný náš občan. Jsme svědky bezcitného digitálního světa. Virtuální svět dnes silně ovlivňuje návyky spotřebitelů, místy neúnosným způsobem zasahuje do veřejného života. Digitální svět jsme vytvořili my a má sloužit nám, a ne ničit naše vztahy a rodiny. Tato témata má rozvíjet nový Evropský parlament v nejbližším funkčním období. Jsou to nové výzvy, na kterých musíme spolupracovat.

Mluvme i o evropské bezpečnosti, o evropské armádě. Děláme to proto, abychom si zachovali vlastní stát. Evropská unie není fúzí států. Projekt Evropské unie je jedinečný, musí však zachovávat i národní identitu. Opíráme se přitom o svoji historickou zkušenost. Kdyby Rakousko-Uhersko překročilo svůj stín a poskytlo našim národům svobodu, možná by přetrvalo v podobě evropské unie dodnes. Ať je zdviženým prstem pro nás i brexit. Nedovolme ani ohrožení Schengenu.

Slováci a Češi dnes bilancují sto let soužití. Prošli jsme nelehkou cestou a čelili jsme spolu vícerým krizím a útokům. Máme výjimečné zkušenosti z budování společného státu. Za nejdůležitější však považuji, že jsme získali jeden druhého.

Často zapomínáme na dobré jméno a kvalitu našich výrobků i na asijských trzích. Přitom máme na co navazovat. Zkusme se zamyslet nad společnými aktivitami v diplomacii i v obchodě. Spolupráce zakladatelů společné Československé republiky Štefánika a Masaryka je odkazem pro naše národy i do dnešní doby. Kráčejme svorně spolu bok po boku a pamatujme, že i když každý ve svém domě, jsme nejbližší sousedé.

Často říkám, že žijeme v rychlé a bezcitné době, době plné zloby, kdy jsme přestali vnímat obsah a čteme jen nadpisy článků, jen zlé emoce vnímané médii. Bohužel. Jsme však dva úspěšné a sebevědomé národy. Při honbě za úspěchem dnešní doby však nikdy nezapomínejme na lidskost. Jak by řekl váš velikán Jan Werich: "Celé tajemství a snad jediný recept na štěstí je mít rád lidi a milovat je. Kdo myslí jen na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne."

České republice přeji stabilitu a prosperitu. Jsme upřímně rádi, že vás máme. Poslouchejme se, projevujme si úctu, vyhýbejme se konfliktům.

A na závěr mi dovolte být trochu osobní. Cítil jsem silnou emoci při zpěvu vaší hymny a dovolím si to vyjádřit třemi čarovnými slovy, která jsou v životě člověka vždy důležitá, a tak mě to učili doma. Ta slova jsou děkuji, promiňte a prosím.

Děkujeme vám, milovaní Češi, že jste obohatili naši společnost, kulturu, umění, naše srdce a že jste při nás vždy stáli v dobrém i zlém. Promiňte nám, pokud jsme my Slováci při našich povahách někdy dravě projevili touhu po svém státě. A prosím vás, zůstaňte takoví, jací jste. Zůstaňte dobrým, skromným, pracovitým národem. Prosím vás, drazí Češi, hlavně ale zůstaňte našimi bratry.

Děkuji vám. (Dlouhý potlesk napříč sálem. Poslanci povstávají, pan Andrej Danko odchází.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Národní rady Slovenské republiky panu Andreji Dankovi a předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, protože jsme vyčerpali program naší 21. schůze, schůzi končím. Připomínám, že za několik minut bude pokračovat přerušená 20. schůze Poslanecké sněmovny. Předpokládám, že nám stačí pět minut na krátkou přestávku. Děkuji. (Poslanci vznášejí námitku, že je to příliš krátká doba.) Aha, tak mám informaci, že deset. Tak v 15.15 začneme přerušenou 20. schůzi.

 

(Schůze ukončena v 15.05 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP