Středa 5. prosince 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

126.
Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové,
Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 157/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů prosím, aby zaujal za navrhovatele poslanec Lukáš Bartoň a zpravodaj garančního výboru hospodářského výboru pan poslanec Vojtěch Munzar. (Velký hluk v sále.) Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 157/3, který byl doručen dne 14. listopadu 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 157/4.

Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Milan Feranec. A ještě než mu udělím slovo, požádám, aby případné diskuse, velmi vzrušené, o minulém návrhu zákona, byly přeneseny do předsálí, aby pan kolega Feranec mohl přednést v důstojné atmosféře své stanovisko ke třetímu čtení. Poté se hlásí pan ministr dopravy Dan Ťok. Ještě chviličku, pane poslanče... (Sál se ztišuje.) Máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Já jenom krátce k tomuto zákonu. Jak víme, proběhla velká diskuse v rámci prvního čtení. Podle předkladatelů je tento návrh o tom, aby ti vodáci si mohli dát to pivo, když nastoupí do té lodě. A všichni jsme jezdili na vodě, všichni jsme si dávali pivo, že, přece?

Podle mě je ale ten zákon o něčem jiném. Je o tom, jestli prolomíme tu nulovou toleranci požívání alkoholu v dopravě. Jestli to prolomíme. Je to skutečně o tom. A já si myslím, že bychom to skutečně dělat neměli, protože to je první krok. Další budou cyklisté, potom přijdou řidiči osobních aut atd. Takže myslím si, že skutečně je to o prolomení nulové tolerance.

Ten návrh je i technicky špatně, protože on říká - malé plavidlo bez strojního pohonu. Vycházíme z toho, že malé plavidlo jede pomalu, ale to je i windsurfing. I windsurfing je plavidlo bez strojního pohonu. To vůbec nejezdí pomalu. Vůbec.

Takže za mě, jenom se zaměřím na ty tři pozměňovací návrhy. Mluví o tom, že není přestupkem, pokud ten vodák nadýchá do jednoho promile. To je podstata toho návrhu. A já jenom říkám, že to je prolomení nulové tolerance. Nejsem ani zdaleka abstinent, ale vždycky budu pro zachování nulové tolerance.

Návrh pod písmenem C, který vypouští jakoukoli hranici, je ještě horší. Ten říká, že bude bezbřehá tolerance alkoholu. Každý, kdo se alespoň dopotácí do toho plavidla, doplazí nějakým způsobem, ať má šest, sedm, to už je smrtelné, nedopustí se přestupku. Takže to C je ještě horší.

A návrh pod písmenem B, který navrhuje vypuštění určitého úseku toku Berounky ze seznamu významných vodních toků, byl nepochybně bohulibý úmysl, aby se tam nedaly stavět nedej bůh jezy nebo něco podobného, vodní díla. Jenomže ve skutečnosti znamená to, že tam stát nemůže přispět na stavbu jakéhokoli díla, vodohospodářského, energetického, protipovodňového, protože zákon o SFDI neumožňuje financování opatření z prostředků státu, pokud to není významný vodní tok.

My jsme se o tom bavili i na klubu poslanců a myslím, že tam ten názor podporujeme, názor Ministerstva dopravy, že skutečně bychom neměli prolamovat nulovou toleranci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Ferancovi. Ještě než udělím slovo panu ministru dopravy, tak žel tedy mám dvě faktické poznámky - paní poslankyně Langšádlové a pana poslance Bartoně. Paní poslankyně Langšádlová, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím dvě poznámky.

První poznámka je k tomu alkoholu. Chtěla bych říct, že my podporujeme toleranci do jednoho promile, ale co mě děsí, je ta diskuse na hospodářském výboru, kde úplně všichni, včetně zástupců Ministerstva dopravy, říkali: No jo, my vždycky, když jsme jeli na tu vodu, tak vždycky jsme si to pivo dali, oni si ho totiž dávají všichni. Ale přesto jsme proti té toleranci. - A to je naprosto chybný přístup. Zkrátka pokud máme pravidla, tak je máme dodržovat. A pokud nejsme schopni ani dosáhnout toho, že by se kontrolovaly, nebo stejně víme, že je velká část veřejnosti zkrátka nebude dodržovat, tak je lépe ta pravidla zmírnit nebo zrušit. Zkrátka dopředu u zákonodárců říkat: my víme, že se to nedodržovalo nikdy a dodržovat nebude, a současně trvat na tom, že to tak má být, je zkrátka naprosto špatně. To máte jako s dětmi, když jim nastavíte nějaká pravidla a dopředu říkáte: ale dodržovat je nemusíš. Takže špatně. Špatný přístup z principu.

A co se týče té Berounky. V údolí Berounky žiji od svého narození. Velmi si vážím toho, že v tomto místě můžu žít. A je pro mě nepředstavitelné přes ty výhrady, které tady můj předřečník říkal, že by tato řeka měla být jednou splavněna. Já si myslím, že nejenom můj názor, ale starostů v Poberouní, včetně té části ku Praze, je, že je nepřijatelné, aby jednou byla řeka splavněna, přestože rozumím těm argumentům ekonomickým, které zazněly od mého předřečníka. Myslím si, že je správný pozměňující návrh paní kolegyně Krutákové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Bartoň s faktickou poznámkou a poté pan ministr dopravy s přednostním právem. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Já bych rád reagoval na pana poslance Ferance. Prolomení alkoholu v dopravě. Tak ono je potřeba si říct, co myslíme tou dopravou. Já osobně můžu říct, že třeba vodáky za dopravu nepovažuji. Můžeme si říct, že třeba v dopravě by neměli působit žádní účastníci silničního provozu. To také neplatí. Chodec je účastníkem silničního provozu. Takže ono to prolomení, záleží na tom, co považujete za dopravu. A vodáci určitě nebudou tou dopravou v tom pravém slova smyslu. Pravděpodobně on to tady řekne ještě pan ministr Ťok.

Co se týče windsurfingu. Ano, toto plavidlo by tam také spadalo, nicméně opět musím říci poněkolikáté, jedná se o vypuštění přestupku v zákoně o vnitrozemské plavbě. Nadále platí další zákony. Pokud požijete alkohol a budete se chovat tak, že ohrozíte při jakékoli činnosti někoho jiného, je to protizákonné jednání. Nejedná se o pouhý paragraf o přestupku. Tohle vypuštění, které je navržené, je, že pokud se chovám tak, že nikoho neohrožuji, tak nedostanu automaticky pokutu, i když se chovám zodpovědně.

Co se týče A, C, tak C je pouze formální pozměňovací návrh, kdyby neprošlo A. A je hospodářský, podporujeme kompromisní návrh jednoho promile pro toho, kdo vede plavidlo. Souhlasíme s tím. Myslím, že je víc shoda na tom, a C je pouze v případě, že by A neprošlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě požádám o strpení pana ministra. Faktická poznámka pana poslance Milana Ferance. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Pochopitelně si uvědomuji, že dál platí zákonné opatření - nesmím nikoho ohrozit atd. Jenomže my vysíláme signál, můžete pít do jednoho promile. Veřejný signál je, můžete si dát dvě tři piva, podle toho, kolik je jedno promile. A pokud se něco stane, máte smůlu. To je ten signál. To je to preventivní opatření. To preventivní opatření tam působí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Václava Klause, Františka Váchy a poté s přednostním právem ministr dopravy Dan Ťok, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a jako třetí s přednostním právem zpravodaj. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych zareagoval na obhájce té nuly. Já si myslím, že člověk má být trestán za to, co způsobí, nikoliv za to, co by teoreticky způsobit mohl, protože jinak můžeme zakázat úplně všechno. Když vám jde tak výlučně o bezpečnost, tak třeba předevčírem by měla být zakázaná doprava na celém území republiky, když byla ta ledovka, protože je to tisíckrát nebezpečnější situace, kdy může dojít k úrazům, a tak dále. Čili ta bezpečnost není úplně všechno. A jsou taky takové hodnoty, že jste třeba mladý člověk a jedete na vodu, tak si dáte pivo. Co byste na tom debilním gumovém člunu tak asi dělali jiného? (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Františka Váchy. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom upozornit, že to je zákon o vnitrozemské plavbě a ne o dopravě. Můžete si představit dva případy. Máme raft, na kterém je dvanáct lidí, kteří na něm jedou a pádlují a všichni mají pivo. Když je někdo někde zkontroluje, tak dostanou pokutu. Každý z nich dostane pokutu za to, že pádloval. Když půjdete na Staroměstské náměstí, kde jezdí takzvaný beer bike, kde máte dvanáct opilých turistů, žádnou pokutu, a to je účastník dopravy, ten, kdo tam šlape, analogicky s tím, co jede v tom raftu a pádluje, žádnou pokutu nedostane. Dostane pokutu ten, co řídí a není opilý? Podle mě taky nedostane. A teď se dostáváme do srovnání: doprava, beer bike, a nějaký raft nebo gumový člun na vodě, kde si prostě pár těch vodáků dá pivo. Já si myslím, že tenhle návrh, ta novela nějakým způsobem zrovnoprávňuje ty, kteří jedou na té vodě, pádlují a dají si to pivo a nejsou tím, kdo ohrožuje nějakou dopravu třeba na Staroměstském náměstí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan místopředseda Sněmovny Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já nechci natahovat tu dopravu. Jenom bych chtěl říci, že jedním z důvodů, pro které jsem vstupoval do politiky, bylo to, že věci, které jsou normální, nejsou legální. Tohle je myslím jeden z těch případů. Stejně jako mariáš v hospodě nebo noční hlídky na táborech nejsou legální, ale jsou normální. Pojďme, prosím, sladit realitu s legalitou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Procházková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Jenom poznámka k mým předřečníkům. Jako lékařka musím říct, že tedy jedno promile je docela značná opilost. Kdybych já měla jedno promile, samozřejmě chápu, že tady někde jsou poslanci, kteří při jednom promile fungují, bez něj ne, ale já si dovedu představit sebe na lodi s jedním promile, já bych se fakt utopila. Já nejsem zvyklá pít alkohol a pro mě jedno promile je naprosto nepřijatelné. To za prvé.

A za druhé, když už si tady říkáme protiklady. Teď jsme myslivcům zakázali pít, dělají se tam kontroly, dostávají pokuty. Tak proč jsme jim taky nenechali tedy to jedno promile? To je tedy dobrý.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou budou reagovat ještě kolegové Bartoň a Holomčík. Pan poslanec Bartoň s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Budu reagovat na paní poslankyni Procházkovou. Od prvního čtení došlo k tomuto kompromisnímu návrhu o jednom promile. V původním návrhu to bylo právě úplně bez omezení. K jednomu promile jsme došli, že je to hranice mezi podnapilostí a pak už opilostí. (Šum v sále.) To jedno promile, když si vezmete, tak jsme si vzali i obecně silniční dopravu v Evropě. Můžu říci, že hodně západních zemí má polovinu promile, Británie, Irsko má dokonce 0,8 promile. Při 0,8 promile můžete v Británii a Irsku sednout za volant motorového vozidla a pálit to pomalu 130 po dálnici. Proto jsme nastavili o trochu větší promile, než je těch 0,8, co už v některých státech Evropy platí. To je vše.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Holomčík s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Já bych jenom rád zareagoval na ten příklad, který tady zazněl s myslivci. Já jsem významnou část svého života jezdil na vodu a nevzpomínám si, že bychom tam kdykoliv manipulovali se střelnou zbraní. (Výkřiky z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní budou následovat faktické poznámky pánů poslanců Blažka, Bláhy, Válka v tomto pořadí. Pan poslanec Blažek má slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já bych zareagoval na paní poslankyni Procházkovou. Takové ty bulvární řeči, že jsou tady poslanci, co mají jedno promile, bych si odpustil. A řeknu to natvrdo. Jenom blbec snižuje pověst orgánu, ve kterém sám zasedá. Na to se nedá jinak reagovat. (Výbuchy smíchu v levé části sálu.) Poprosím, abychom si tyhle řeči opravdu nechali, protože jsou bulvární, jsou mimo a nevím, koho mají oslovit, ale určitě normálního člověka skutečně ne.

A za druhé bych rád řekl, že taky je potřeba myslet na ty orgány, co mají u nás na starosti bezpečnost. Protože když budeme neustále přidávat další a další, podle mě podružné, úkoly, tak místo aby se opravdu zabývaly tím, co je potřeba, to znamená, aby se lidi nezabíjeli na ulicích, aby se nevraždilo, neloupilo, nekradlo, tak je budeme posílat, aby dávaly dýchat vodákům. To je úplně absurdní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád zareagoval na dvě věci, které tady zazněly.

První byla ta, když tady jedna kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího hovořila o tom, že když něco nefunguje, tak bychom to měli zmírnit nebo zrušit. To povolíme tedy třeba například močení na veřejnosti, protože hromada lidí močí na veřejnosti, anebo třeba zrušíme daně, Takhle asi ne. I když já jsem zrovna pro to, abychom to nějakým způsobem narovnali a opravdu, když jedu na vodu, abych si to pivo mohl dát.

Co se týče srovnání, co tady zaznělo, to je ten druhý případ. Já jsem rád, že se zase kloníme k tomu, že budeme srovnávat. Já vám to připomenu, až tady budeme mluvit o svátcích, to znamená o práci ve svátek, kde vlastně ta strana, která tady prosazuje povolení alkoholu, i když říkám, že nejsem proti, říká: no nesrovnávejme, přece nemůžeme srovnávat. Takže na jedné straně se nám srovnávání hodí a na druhé se nám nehodí. Vždycky se zamyslete, co říkáte, když argumentujete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já mám dvě poznámky.

Ta první. Pokud bychom se seriózně bavili o promile alkoholu, tak se musíme bavit o tom, jak se lišíme v hladině alkoholu, kdy je kdo (nesrozumitelné), a museli bychom se taky bavit o tom, kolik kdo z nás váží a jak rychle ten alkohol spaluje. Já myslím, že to je možná na zdravotní výbor a je to asi nad možnosti úplně podrobné diskuse na plénu. A myslím si, že se tady bavíme o tom, kdy je, nebo není člověk nebezpečný okolí, pokud má nějaké množství alkoholu. Buď si řekněme, že je vždycky nebezpečný, když má nějaké množství alkoholu v krvi, a pak ho zakažme úplně, anebo si definujme ty situace, kdy je tomu okolí nebezpečný, a to si myslím, že v případě vodáků není ta situace, kdy malé množství alkoholu je nebezpečné.

A skončím tím, co tady někteří říkají, ať říkám tak nebo tak, na má slova dojde, já si myslím, že tady snad dojde na zdravý rozum. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní budou následovat, nebudou, ještě je tady jedna faktická poznámka. Pan poslanec Kobza se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, jako bývalý aktivní vodák sleduji tuto diskusi poměrně se zděšením, protože jak jsem kdysi slyšel definici civilizace, že spočívá v tom, že nám postupně zakážou všechno, co nás baví, tak se obávám, že posedlost zakazovat a upravovat, prostě sociální inženýrství, začíná dosahovat takových mezí, že skutečně byste měli také naslouchat, co tomu říkají vlastní vodáci. Na první dojem mám pocit, že jsou tady prezentováni jako tlupa nesvéprávných alkoholiků, což rozhodně není pravda. A pokud si dají někde na zastávce k obědu pivo, aby potom za to byli šikanováni, mi připadá naprosto nepřípustné. A myslím si, že méně zákazů znamená i větší svobodu tady, protože není možné prostě ten stát a ten národ sešněrovávat dalšími a dalšími zákazy, jakkoli je tato cesta do pekel dlážděna dobrými úmysly. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní budou následovat vystoupení těch, kteří mají přednostní právo, v pořadí pan ministr Ťok, pan ministr Vojtěch a pan poslanec Munzar. Pan ministr Ťok má slovo. (V sále je hluk.)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kolegové, Ministerstvo dopravy nadále zaujímá neměnné stanovisko, podle něhož nelze souhlasit s jakoukoli variantou prolomení nulové tolerance alkoholu a jiných návykových látek v jakékoli oblasti dopravy. Nejen Ministerstvo dopravy, ale i Státní plavební správa, Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a řada dalších státních i nestátních organizací vnímají požívání alkoholu vůdci jakýchkoli plavidel ze zřejmých důvodů za velmi nebezpečné jednání a zachování stávající právní úpravy považují za správné a koncepční. Rizik spojených s provozováním vodní turistiky a jiných volnočasových aktivit na vodních cestách pod vlivem jsou si zjevně vědomi i zástupci řady zájmových organizací, které podporují projekt Voda nebo alkohol, jako jsou například Svaz vodáků České republiky, Český svaz kanoistů nebo spolek Junák, Český skaut, a nelze tak mít za to, že by předložený návrh reprezentoval většinový názor dotčené skupiny lidí.

V případě všeobecné poptávky, kterou však bude možno jednoznačně identifikovat až v návaznosti na širší a detailní odbornou diskusi, by bylo zřejmě vhodné upřednostnit systémové řešení spočívající ve vynětí vybraných volnočasových aktivit z režimu právních předpisů v působnosti Ministerstva dopravy, a to stanovením nové obecné úpravy na úrovni zákona o ochraně veřejného zdraví, jinými slovy, aby prostě sportovní aktivity nebyly pod kuratelou, nebo v zákonech o vnitrozemské vodní dopravě.

Ministerstvo dopravy nesouhlasí ani s věcně nesouvisejícím pozměňovacím návrhem pod bodem B, spočívajícím ve vypuštění říčního toku Berounky od říčního kilometru 37 po přístav Radotín ze seznamu vodních cest dopravně významných a využitelných. Je třeba si uvědomit, že samotné zařazení předmětného úseku Berounky mezi vodní cesty dopravně významné, využitelné, nezakládá samo o sobě zákonnou povinnost realizovat zde stavby plavebních stupňů, a nepředstavuje tedy automaticky ohrožení předmětů ochrany, které se na dotčené vodní cestě vyskytují. V případě budoucí výstavby plavebních stupňů, jestli k nim vůbec přijde, půjde ve smyslu zákona č. 100/2000 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o posuzování vlivu, ve znění pozdějších předpisů, vždy o záměr podléhající buď posouzení vlivu na životní prostředí, nebo o záměr podléhající zjišťovacímu řízení. Zájmy životního prostředí tedy byly, jsou a budou nadále chráněny bez ohledu na to, zda předmětná vodní cesta v příloze číslo 2 zákona o vnitrozemské vodní plavbě je zahrnuta, či nikoliv. Význam stávajícího zařazení vodního toku Berounka v příloze 2 tak v zásadě spočívá o možnosti financování případného budoucího využití této řeky prostřednictvím státního investora Ředitelství vodních cest z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu ministrovi. Na jeho vystoupení budou reagovat faktickou poznámkou pan předseda Stanjura a pan poslanec Bartoň. Pan předseda Stanjura má slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Požádal bych pana ministra, aby nám ten projev přeložil do češtiny. Nevím, který Humphrey nebo kdo jiný vám to psal. To jsou opravdu neuvěřitelné slovní konstrukce o tom, jak (nesrozumitelné) větší veřejná poptávka. Tomu jsem fakt nerozuměl. Ale kvůli tomu jsem se nepřihlásil.

Pro ty bojovníky za nulu, já myslím, že to víte, ale teď budu mluvit o povoleném alkoholu pro řidiče, které sice dneska neřešíme, ale pro řidiče v Evropě... Kde je nula? U nás, na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku a v Rusku. Tam to zejména preventivně působí, tam ten problém s alkoholem vyřešili. Všude jinde na západ od nás: Belgie 0,5; Bulharsko 0,5 - takže nejenom na západ; Dánsko 0,5 - i na sever; Estonsko 0,2; Finsko 0,5; Francie 0,5; Chorvatsko 0,5; Irsko 0,5; Itálie 0,5; Kypr 0,5; Lichtenštejnsko 0,5; Lotyšsko 0,5; Lucembursko 0,5; Malta a Velká Británie 0,8; Německo 0,5; Nizozemsko 0,5; Polsko 0,2; Portugalsko 0,5 - mám ještě minutu, to stihnu - Řecko 0,5; Skotsko 0,5; Španělsko 0,5; Švédsko 0,2 a to je všechno.

Takže milí kolegové v hnutí ANO, kteří jste údajně liberálové, mě pan Vondráček fakt pobavil, jak říká, my v ANO jsme liberálové, tak tady je to vidět. Všichni na západ, na sever a někteří i na jih od nás to dělají špatně. A ten vzor vidíme v tom Rusku, na Slovensku, u nás a v Maďarsku. A dneska mluvíme jenom o vodácích. A tady varujeme. Tak možná, až bude příští Rada ministrů, pane ministře, co kdybyste jednal na téma nebezpečí v zahraničí, jak to, že tam ti opilci mohou mít povolenou hranici, a u nás ne, a zkuste je přesvědčit a harmonizovat v rámci Evropské unie, že bude všude nula. Uvidíte, co vám vaši kolegové ze západu, ze severu, z jihu i z východu - viděli jsme například i některé země na východ od nás - co vám na to řeknou. Tak se tady nebalamuťme špatnými argumenty.

A pro paní poslankyni Procházkovou (upozornění na čas), já vím, jenom to musím říct. Fakt nemusíte pít, když ten zákon projde. Nemusíte mít jedna promile.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Musím všem měřit stejně, takže vás nemohu nechat dál mluvit. Pan poslanec Bartoň a jeho faktická poznámka.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Rád bych reagoval na pana ministra Ťoka. Většinový názor, který nám tady přednesl, reprezentovaný Svazem vodáků, tak bych si dovolil říct, že to není většinový názor. Svaz vodáků je několik desítek lidí. A jenom za minulou sezónu u nás v Čechách na vodu vyjelo 600 tisíc lidí. 600 tisíc vodáků. Těch se týká tento zákon.

Vyjmout sportovní aktivity z dopravy, pak nemusí být, jak říkáte, prolomení nulové tolerance v dopravě. Ano, zní to velice dobře. Klidně s vámi na tom budeme spolupracovat. Nicméně tento slib vidím, že přijde za mnoho let, případně navrhuji schválit nyní tuto úpravu. Jestli do sezóny navrhnete a dokážete prosadit úpravu lepší, pojďme se o tom bavit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Procházková, po ní pan ministr Ťok, pan poslanec Bláha, pan poslanec Feranec s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Vůči mým předřečníkům, kteří tady ze mě dělají blbce, tak bych je chtěla upozornit na to, že jsem říkala, že si myslím, že jedno promile je rizikové, že je to už opilost. A já mám ty zkušenosti ze záchranky s těmi opilými vodáky, které jsme tahali zpod těch jezů, kdy odvážně se pustili do něčeho, co si myslím, že dělat neměli. A jediné, co bylo v prospěch jejich díky tomu alkoholu, bylo, že ten mozek měli tím alkoholem ochráněný a byli v bezvědomí díky tomu alkoholu třeba jenom kratší dobu. To je jedna věc.

A druhá věc. Já jsem si nevšimla, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, že byste řekl, že některý z těch států směrem na západ má jedno promile. To jsem si fakt nevšimla. Děkuji. (Tleská ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr Ťok s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Děkuji, pane předsedající. Já jsem původně nechtěl do té emotivní a populistické debaty příliš zasahovat, ale na některé věci musím reagovat.

Zesměšňovat projev je sice hezké, ale když někdo čte výčet jednotlivých států ohledně promile alkoholu, který je povolen v silniční dopravě, v projednávání bodu o tom, jestli mají mít vodáci alkohol v krvi, nebo nemají, je také nerelevantní, ale to já prostě posuzovat nebudu.

Chtěl bych říct jenom jednu věc. Zrovna na minulém formálním zasedání ministrů dopravy, kde se debatovalo o bezpečnosti, tak tam unisono i z těch států, které jste tady jmenoval, znělo, že by bylo dobře, kdyby alkohol za volantem měl nulovou toleranci i u nich, a že se o to snažit budou. Takže říkat, že by mě s tím někde kolegové vyhnali, tak také není pravda. To je zkušenost z tohoto pondělka.

A já bych jenom rád řekl jednu věc. Opravdu je problém, jestliže v zákoně, který je zákon o dopravě, o vnitrozemské dopravě a zejména o větších plavidlech, tam prolomíme kdekoliv hranici, tak tady budeme slyšet od tohoto pultu spoustu věcí: už jsme to jednou prolomili, co se stane, když to prolomíme podruhé, potřetí? Vždyť je to vlastně normální. Dali jsme tady nějaký statut, nějaký precedens, tak ten precedens už můžeme opakovat. Před tím já bych opravdu varoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Bláha - faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl reagovat, a hlavně bych chtěl poděkovat prostřednictvím pana předsedajícího panu Stanjurovi, na to, co tady přednesl, protože řekl: pojďme se poučit od těch, kteří mají demokracii daleko déle, pojďme se poučit od států, které jsou možná, že v tvoření zákonů a předpisů daleko dál, ale pojďme to tedy aplikovat ve všech odvětvích. To znamená, já si přihřeju polívčičku, a až tady budeme jednat o práci v obchodech ve svátek, tak bych byl hrozně rád, kdybyste s touto vehementností přistupovali k řešení práce ve svátek, a věřte tomu, že většina lidí vám zatleská, protože normální lidé, kteří pracují ve svátek a musejí, tak pracovat ve svátek nechtějí. Takže já se budu těšit na to, že až se tady sejdeme nad změnou, nad zrušením nebo posunutím práce ve svátek, tak že budeme argumentovat tím, že v Německu se ve svátek nepracuje, ani v Rakousku, ani v Maďarsku, ani v Polsku, ani ve Švýcarsku a ani ve Francii. Takže já doufám, že zrovna tak budeme k tomu přistupovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Fakt nemám rád, když mě někdo překládá z češtiny do češtiny a chválí mě nebo kritizuje mě za něco, co jsem neřekl. Já jsem neříkal "pojďme se poučit". Nic takového jsem neřekl, pane poslanče Bláho prostřednictvím pana místopředsedy. Já jsem úmyslně uváděl mnohem kontroverznější povolení určité hladiny alkoholu, a to je u řidičů. To se určitě shodneme, že to je mnohem kontroverznější než u vodáků. A nikdo z nás nenavrhuje a nebude navrhovat, aby u řidičů bylo 1,0, aby bylo úplně jasno. To je jasné. Jenom chci říct, že to je mnohem kontroverznější, týká se to mnohem silnějšího provozu, mnohem většího počtu lidí, mnohem většího počtu řidičů, přesto v těch zemích mají povolen alkohol i profesionální řidiči, ne jenom amatérští řidiči nebo ti, kteří nejsou profesionálové.

A já si myslím, že ta debata nás čeká. Jestli pan ministr Ťok říká, že když to dneska schválíme, že to prolomíme, tak Senát v minulých dnech schválil a posílá nám sem senátní návrh zákona, kde je povolená hladina alkoholu pro cyklisty například, takže se té debatě skutečně nevyhneme. Ale my jsme připraveni svázat tu debatu i s tím, že pokud bude - a teď nemluvím o vodácích, o těch ostatních - povolena hranice, tak zpřísníme tresty pro ty, kteří ji překročí. Ale fakt absurdně budeme měřit hladinu alkoholu plavců, chodců? Podívejte se do statistiky BESIPu, kolik dopravních nehod zaviní chodci a kolik z nich je pod vlivem alkoholu! Máme zákaz? Kam to vede? K absolutní prohibici, k nereálnému zákonu, který se bude v reálném životě dnes a denně porušovat.

A připomenu to - já jsem na tom hospodářském výboru nebyl, ale slyším to i od těch odpůrců: Já jsem proti, jsem pro nulu. No, já si to pivo na vodě také dám. - Co to je za přístup? Když jsem pro nulu, tak si to pivo prostě nedám! To je konzistentní postup, který má můj respekt, protože jdu vlastním příkladem. Já chci nulu pro všechny, tak já mám také nulu. Tomu rozumím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane předsedo, čas! Děkuji. Pan poslanec Benda - faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, k faktické poznámce mě vyprovokoval ministr dopravy, který ale mezi tím stačil zmizet, takže je to takové trošku irelevantní. Ale to, co tady říkal. Všichni ti odborníci, kteří se scházejí na evropských úrovních, doporučují také nulu. No právě proto naštěstí ještě máme ty parlamenty, právě proto naštěstí ještě máme těch 200 lidí, kteří mají také hlasovat, a nejsou to jenom ti kazatelé dobra z jednotlivých úřadů, kteří nám říkají, co máme dělat, a je to na nás, jak my tady zvážíme, co ještě pokládáme za rozumné omezování nás všech občanů ve prospěch nějakých úředníků, kteří si myslí, že takhle bude svět jednodušší a méně složitý. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní s přednostním právem pan ministr Vojtěch. Po něm bude s přednostním právem pan poslanec Munzar a pak přejdeme k těm, co jsou přihlášeni do obecné rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, také bych se k tomuto vyjádřil. Tady zazněla spousta věcí, jak je to v zahraničí. Je třeba si uvědomit, že my v tomto směru jsme skutečně trošku výjimka. Když se podíváme na poslední statistiky konzumace alkoholu, tak u nás, Česká republika je druhá na světě v konzumaci alkoholu. Více už pijí pouze Litevci. I v tom Rusku se dneska pije méně, protože ostatní státy zkrátka s tím něco dělají. U nás za posledních pět let jsme se posunuli na druhé místo v konzumaci alkoholu na světě. To je třeba si uvědomit. Takže my jsme skutečně v tomto specifičtí. A za mě jako ministra zdravotnictví zásadně s tímto nesouhlasím, protože pokud se podíváme na to jedno promile, o kterém se bavíme, a když říkáme jedno pivo - jedno promile se udává, že je pět velkých panáků. Nevím, kolik je to piv, ale zkrátka to není jedno pivo. To je skutečně poměrně výrazný stav opilosti. Udává se to názvem střední stav opilosti. Takže to není pouze, že si dám jedno pivo a jedu na vodu. To skutečně je už opilost a já si myslím, že je to symbolika.

A jak hovořil pan ministr dopravy, my tady nic nezakazujeme. My pouze prolamujeme tu nulu, tedy na jedno promile, což i z toho, co říkal pan předseda Stanjura prostřednictvím pana předsedajícího, je a bude bezesporu jedna z nejvyšších tolerancí na světě, resp. pokud popisoval, že v těch ostatních zemích je to 0,2 až 0,5, bych řekl v průměru, a my budeme mít jedno promile, pět velkých panáků, a to je skutečně výrazný nárůst. A já se ptám, kam to půjde dál. Už řekneme tedy skutečně, že jsme prolomili tu hranici a že jedno promile je nedostatečné, protože oni si chtějí dát ti vodáci ještě víc, tak dáme jeden a půl? Dvě promile? Kam až půjdeme? A pak půjdeme tedy ještě na lyžaře, kteří také samozřejmě jsou zvyklí, když jedou na lyže, si sednout na pivo a na panáka a jsou zvyklí jezdit podnapilí, a pak vidíme ty konce, kdy prostě často i zabijí nějakého lyžaře na sjezdovce díky tomu, že do něj narazí. A stávají se takové případy. Takže skutečně já si myslím, že toto je velmi nebezpečné. My tady máme stanovenu hranici nula promile alkoholu, my ji teď chceme prolomit. My nechceme nikomu nic zakazovat, my naopak chceme výrazně rozvolnit ten stav, a ve chvíli, kdy u nás skutečně společnost je velmi tolerantní k alkoholu, kdy se zvyšuje v čase konzumace alkoholu oproti celosvětovému trendu, tak si myslím, že toto je velmi špatný krok, a já zásadně budu hlasovat proti němu. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vodáctví je zejména volnočasovou aktivitou a jako k takové bychom k tomu měli přistupovat. Je přeci úplně normální, že ve vodáckém kempu si večer vodáci popijí, dají si skleničku a ráno mají zbytkový alkohol v sobě. Je přeci úplně normální, že si vodáci v rozpáleném dni na vodě mohou dát skleničku piva. A bavíme se o tom, jestli normálnost má být přestupkem, protože o tom se dneska bavíme. Bavíme se o tom, jakou hranici nastavíme míře přestupku.

Jak říkají předkladatelé, i přesto, když přijmeme tento návrh, případně ten návrh hospodářského výboru, tak policie má z ostatních předpisů na zastavení plavidla, vykázání z plavby. Přetrvává odpovědnost za bezpečnost ostatních osob na palubě, odpovědnost za škody, odpovědnost za újmu na zdraví či jiných škodách. Český právní řád má dostatek dalších nástrojů, jak toto řešit. Ale odpovědnost člověka nevznikne a nevzroste úměrně se vzrůstajícím počtem nařízení, zákazů a příkazů. Naopak, čím větší bude omezení svobodné lidské vůle, tím větší bude neschopnost člověka posoudit adekvátnost svého počínání. Čím více budeme zaplevelovat náš právní řád různými zákazy a příkazy, tím menší bude respekt našim občanům k zákonům a k právu. A to je zásadní a to bychom si my všichni v této slovutné Sněmovně měli uvědomit.

Takže i pro alkohol platí stejně jako pro zákony - všeho s mírou.

A chci se ještě jako poslanec za Středočeský kraj vyjádřit k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Krutákové a pana Pávka na vyjmutí řeky Berounky ze seznamu významných dopravních vodních cest. Každý, kdo tuto řeku zná, ví, že je skutečnou perlou Středočeského kraje a že návrhy na její splavnění jsou absolutně nereálné. Ještě možná méně reálné než realizace kanálu Dunaj-Odra-Labe. Přesto je od dob minulého režimu zařazena právě do těchto dopravně významných vodních cest, zejména kvůli myšlence kdysi inženýrů za minulého režimu, že by se po Berounce mohly splavovat výrobky ze Škody Plzeň do Prahy. Je to zkrátka dáno historicky. Já chápu vystoupení pana poslance Ferance prostřednictvím pana předsedajícího, ale můžeme se bavit o tom, zda může být tok financován nebo stavby na toku financovány buď přes ředitelství dopravních vodních cest, nebo přes Povodí Vltavy v tomto případě.

Je důležité zmínit, že obce na Berounce typu Černošice, Řevnice, Všenory, Karlík, Lety, Tetín, Srbsko, Karlštejn, Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň, ti všichni odmítají splavnění Berounky. A to, že to je v seznamu uvedeno, tak to jenom způsobuje to, že ředitelství dopravních vodních cest je nuceno se tím zabývat. Musí vynakládat peníze daňových poplatníků na různé generely, koncepce, studie, jak by se dalo zrealizovat.

Takže tento návrh pánů kolegů poslanců, resp. paní poslankyně Krutákové a pana kolegy Pávka, já podporuji, protože za tím vidím i úsporu významných veřejných prostředků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následovat budou faktické poznámky pana poslance Klause a pana poslance Kobzy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych krátce zareagoval na pana ministra Adama. Prosím vás prostřednictvím pana předsedajícího, nechte ty lidí žít a rozhodovat si o svých vlastních životech. Vy neustále tady pácháte dobro, horujete, cigarety, alkohol, tučná jídla, už jsem zaznamenal, že nám chcete zakazovat. Za chvíli budete chtít zakazovat sex v těch tábořištích vodáckých, protože to je také nebezpečné, že. (Pobavení a smích v sále.) Hygienické podmínky, teď jsou opilí, neznají se. Takhle můžete pořád pokračovat. Nechcete ty lidi žít, ať si sami rozhodnou. A když něco spáchají, ať za to zaplatí. Ale nechte ten normální život běžet, proboha.

A navíc, ten alkohol není sám o sobě špatný. Špatní jsou lidé, co s ním neumí zacházet. Už Ježíš Kristus proměnil vodu ve víno, ne v mléko, že? (Pobavení a smích v sále.) To má také nějaký důvod.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Kobza s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Já bych vašim prostřednictvím také rád navázal na pana ministra zdravotnictví. Děkuji za jeho zmínku o lyžařích, protože jsem si uvědomil, že vedle alkoholu zde máme druhou velice nebezpečnou látku, kterou bychom měli také zakázat, a to je adrenalin. A samozřejmě já každopádně, když dojíždím do Prahy anebo se vracím večer domů, potkávám řadu motocyklistů v létě, potkávám řadu lidí, kteří právě pod vlivem adrenalinu se chovají jako naprostí šílenci, takže já myslím, že asi by bylo dobré vyvinout nějakou metodiku, jak ten adrenalin zakázat, nejenom alkohol. Když už zakazujeme všechno, tak zakažme tedy úplně všechno, protože zakázat alkohol je polovičaté řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Milé kolegyně, milí kolegové, já mám tentokrát jen dotaz, protože všechno, co jsem chtěla říct a neřekla, tak zdaleka systematicky bylo řečeno o té symbolice našeho rozhodnutí ústy pana ministra zdravotnictví.

Ale můj dotaz směřuje na pana poslance Klause. Co to je ten jeho normální život? Asi zřejmě můj normální život se trochu odlišuje od jeho normálního vnímání, nebo vnímání normálního života. A myslím si, že zvlášť překvapující je to u někoho, jako je pan poslanec Klaus vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, který je i formálně i neformálně vzorem pro mládež, kterou má a jistě i vychovává. Čili mě by docela zajímalo, co v tomto kontextu myslel normálním životem. Čili vy jste to vylíčil s takovým apelem - nechte žít lidi svým normálním životem. Mně není jasné, co tím myslíte. A kdyžtak zasáhnou, jak jsem to pochopila, orgány činné v trestním řízení.

Trošku zjednodušeně, černobílé vidění světa. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Klaus bude reagovat faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Tak. Já nevím, proč bych měl být nějakým vzorem pro mládež. Jak jste na to přišla? Kdyžtak se zeptejte mých čtyř dětí, jestli mě mají rády, nebo ne. To je tak všechno.

A normální život je právě to, že já vůbec nezkoumám, jaký život žijete vy, paní poslankyně. Je mi to jedno. Srdečně vám to přeju. Jenom si nepřeju, aby někdo určoval, jaký život mám žít já. Jestli mám jíst tučná jídla, když na ně mám chuť, jak prostě žiju. To je celé. Nechte lidí žít! Nechte lidi žít podle svého. Každý je jiný. Nesnažte se jim všechno vnutit jenom proto, že vy si myslíte, že to je dobré. To je to, co beru jako normální život.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V obecné rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Adamec. Připraví se pan poslanec Kupka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, tak mi dovolte říct k problematice také pár slov. Já jsem netušil, že to zvedne takové vášně. Ale asi dobře. Ale musím říct, že podstata tohoto problému je úplně někde jinde než to, co řešíme dneska, co máme před sebou na stole.

Víte, když mně volali novináři někdy v létě na prázdninách, co říkám na novelu zákona o vnitrozemské plavbě, tak jsem říkal: Nic. No, asi se bude jezdit trošku jinak podle nějakých jiných norem. A oni říkali: Ne ne, to je o vodácích! Já říkám: Proboha, co dělají vodáci ve vnitrozemské plavbě? A to je ten problém. Já si myslím, že to je přesně ukázka toho, že nemáme lidskou činnost za každou cenu svazovat zákony. Ta tendence bohužel nejenom v našem státě, ale v okolí v Evropě je, že prostě na každou lidskou činnost vymýšlíme zákon. No a pak se strašně divíme, že?

Já chápu tady postoje ministra dopravy a možná trochu i ministra zdravotnictví, protože samozřejmě oni to brání z toho úhlu pohledu, ono skutečně se jedná o zákon o vnitrozemské plavbě. No ale problém je, že jako vodáci, já je nevidím jako součást vnitrozemské plavby. Já to vidím, tak jak bylo řečeno tady, jako lidskou aktivitu, zájmovou aktivitu. A kdo tady tvrdí, jako že ti vodáci jsou strašní a že on na té vodě byl a že tedy někde je tahali zpod mostu a zpod jezu, no to se na vodě stává, ale každý je tam odpovědný sám za sebe i za své kamarády, s kterými na tu loď sedne. Ale prostě říkat, že jako na vodě to pivo není nebo že tu a tam nepadne něco ostřejšího, no tak když je zima, tak všichni víte, jak to vypadá. A kdo říká, že to tak není, tak je pokrytec podle mě, anebo na té vodě nikdy nebyl. A já tady vidím ten problém v tom, že to skutečně je záležitost, která nepatří prostě do systému našich zákonů.

Pan ministr tady správně říkal, že by byl rád, kdyby se to projevilo někde jinde. Já mám ale obavu, že to někde jinde zase bude v nějakém zákoně. A já si nemyslím, že by to tak mělo být. Máme spoustu zákonů, které určují normy, jak se máme chovat v našem životě, a já si myslím, že jich máme dostatek. Dokonce bych řekl, že jich je nadbytek. A nadbytek zákonů, víte, co vždycky znamená nadbytek zákonů? Tato iniciativa? Že máme nepřehledný systém zákonů, že lidé nevědí, jak se mají orientovat, a když se neumějí orientovat, když je toho moc, no tak to jednoduše porušují, a pak už si toho nikdo nevšímá, protože není ani síla a vůle to dodržování zákonů vymáhat.

Vzpomínám si, když jsem byl ještě v Senátu, tehdy přišel pan prezident, tehdy to byl pan prezident Klaus, starší samozřejmě, a říkal na plénu Senátu, že bychom se měli snažit zredukovat počet zákonů, že bychom měli vyčistit náš systém. A víte, kdo mu nejvíc tleskal? Ti největší zaplevelovači. Ti, kteří přinášeli své návrhy zákona na všechno, na všechny a v každé době.

Pojďme se zkusit nad tím zamyslet, jak do budoucna zacházet s naším zákonodárstvím. Já když slyším, že přijde legislativní smršť, vždycky mě polije horko a pot, protože říkám, že to zavaříme svým lidem, protože já to říkám čas od času pořád: když zasedá parlament, a Britové to mají jako staré přísloví, tak si člověk není jist ani majetkem, ani životem. A ono to platí pořád. Možná trošku v pozměněné míře, a kolikrát si říkám, že lidé by spíš měli být rádi, když sněmovna párkrát nezasedne, protože jim od nás nic nehrozí. Berte to s nadsázkou, nebo to berte, jak to je, ale pokud tady jsou matadoři, kteří vědí, co už tímto sálem prošlo, tak musí uznat, že mám pravdu.

Říkat, že na vodě si to pivo nedáte, tak nechápu, proč jsou hospody u vody. Fakt to nechápu. Pro pasažéry, no dobře, ale pasažér tu loď může zvrhnout taky, tady mi napovídá pan místopředseda vlády. A říkejme to tak, jak to je. Nebuďme pokrytci.

Mimochodem, zvrhlo se to tady v nulovou toleranci. Chápu postoj pana ministra. Ono to je velmi jednoduché na správu. Když vás zastaví policajti, dají vám dýchnout, tak je hotovo. Rok budete minimálně bez řidičáku. Zopakujete si autoškolu. Půjdete na dopravně psychologické testy. Mimochodem, tam půjdete, i když vám řidičák neseberou a trest je delší než šest měsíců, protože psychologové si potřebují vydělat.

Ale kdyby to bylo jinak, tak samozřejmě, a sami víte, že různé zbytkové alkoholy, lékaři to znají lépe než já, ale organismus vytváří alkohol sám v sobě, je to fyziologická hranice. A nedej bože, když se vaše tělo rozhodne, že pustí do žil víc, a zrovna vás změří, tak že to budete mít beztrestně. No nebudete. Minimálně projdete tím přestupkovým řízením, tím správním řízením, a užijete si to. Fakt jo. A lidi na vás budou koukat jako na někoho, kdo porušuje zákon a chová se, jak by se chovat neměl.

To jsou všechno legitimní diskuse. Věřím tomu, že i na toto dojde, protože já rozhodně nejsem zastáncem toho, že by řidiči, plavci, lyžaři museli pít. Chápu, že když má někdo jedno promile, tak je nepoužitelný. Znám lidi, kteří mají jedno promile, a na nich to nepoznáte. Tak to je. Je to jejich život. Jestli si ho chtějí kazit nadměrným množstvím alkoholu, tak ať si ho kazí.

Nebo říkat, že jsme jiný národ, než jsou národy v Evropě, no to je taky podle mě závažné tvrzení. Já do Evropy jezdím k různým národům. No nemyslím si, že večer to vypadá jinak než u nás. Je to dost podobné, ne-li stejné. Říkat, že jsme víc neukáznění než jiné národy, no je to o té vymahatelnosti práva potom. Překročíte, chytnou vás, odsoudí vás během měsíce, nastoupíte trest a nazdar. Tady něco provedete a táhne se to měsíce, roky, desetiletí. Možná je to diskuse na jiné plénum v tuto chvíli, co tady říkám, ale je to realita.

Prosím, nepokoušejme se každou lidskou činnost škatulkovat do zákonných norem. Nejde to. Nejde to, resp. když to uděláme, tak ta společnost nebude veselá, bude to společnost, kde se budou porušovat zákony, protože přílišné sešněrování k tomu vede, nikdo se nad tím nebude pozastavovat a stanou se z nás velcí pokrytci.

A na závěr mi dovolte ještě jeden postřeh, který jsem získal tady na tomto plénu, když jsme se bavili tenkrát o zvýšené rychlosti, možné zvýšené rychlosti na dálnicích, takzvaná stopadesátka. Mimochodem, byl jsem v Polsku, v Rakousku, Německu, kvalita dálnic skoro stejná, jezdí tam vyšší povolenou rychlostí, nic se neděje. A víte, jaký byl argument několika mých kolegů poslanců? No my si s tím nebudeme pálit prsty. Stejně policajti na té dálnici tu stopadesátku tolerují.

Chcete takovýto systém, nebo nechcete? Já ho nechci. Tak dělejme všechno pro to, aby to bylo tak, že když platí zákony, tak je dodržujeme a neseme si trestněprávní zodpovědnost. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budou následovat faktické poznámky. Pan poslanec Bláha, pan poslanec Munzar, pan ministr Ťok. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl doplnit kolegu, chtěl bych ho pochválit za to, co řekl, protože si myslím, že jsme sešněrovaní zákony odshora až dolů. Za chvíli budeme mít zákon, jestli na záchodě máme, protože už je určováno, kolik má být vody na spláchnutí, tak kolik ještě spotřebujeme záchodového papíru.

Jsem plně pro, abychom nedělali zákony na všechno, ale řekl bych to "ale". Myslím si, že je důležité, aby zákony, které dneska máme, a hromada z nich je zbytečných, to si všichni přiznáme, když se sejdeme, tak abychom je uměli vyžadovat, kontrolovat a dodržovat. Myslím si, že to by měla být hlavní činnost nás poslanců, abychom ponoukali úředníky, aby vyžadovali, kontrolovali a dodržovali, nebo kontrolovali dodržování.

Ale hlavně když půjdeme do důsledků, tak dnes ani ti úředníci nedodržují. Na stolech máte rozpočty jednotlivých úřadů a všimněte si, jak se chovají jednotliví úředníci. Jak se chovají, i když máme zákon, jak by měli postupovat v rámci toho, jaký rozpočet si budou dělat, jak k tomu přistupují, jak jednotlivé položky obcházejí, jak si je přesouvají. Takhle bychom museli jít od jednoho k druhému a dostáváme se k tomu, že jsme tady zbyteční, protože neumíme kontrolovat, vyžadovat atd.

A já bych jenom kolegy ponoukl z dopravního, když se bavíme o alkoholu, tak je jedna věc, která je velice důležitá. Naši řidiči a firmy, které zaměstnávají řidiče, jsou v obrovském ohrožení. Jestliže řidič má na silnici i zbytkový alkohol, tak za to zodpovídá ta firma. A tím, že když řidič udělá třeba škodu za 100 milionů, tak to zaplatí firma, která ho zaměstnává. Pojišťovna nedá ani korunu a vyžaduje, a vyžaduje tak, že okamžitě to jde do exekuce. A tím bychom se měli zabývat, ne tím, jestli vodák má jedno pivo. (Předsedající: Pane poslanče, váš čas vypršel.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Munzar faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Chtěl bych zareagovat na paní kolegyni Procházkovou prostřednictvím pana předsedajícího, která tady při vystoupení mého kolegy Ivana Adamce na něj z místa pokřikla, že hospody jsou pro členy posádky. No právě že dneska to tak není. Dneska i členové posádky, pokud mají v sobě alkohol, páchají přestupek. Proto hospodářský výbor navrhl usnesení, resp. návrh v tom směru, že se vyjímají členové posádky z tohoto přestupku, a přestupek, tzn. pokuta, tzn. trest, bude uplatňován pro vůdce malých plavidel od jednoho promile. Považoval jsem za nutné to tady upřesnit, abychom skutečně věděli, o čem se tady potom bude hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr Ťok s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem tady slyšel, a rád bych zareagoval na projev pana Adamce, co dělají vodáci v zákoně o vnitrozemské plavbě. Já bych ho vzal za slovo a pronesl bych procedurální návrh.

Umožněme vyjmout vodáky z tohoto zákona. Navrhl bych, vraťme zákon do druhého čtení, kde v hospodářském výboru se tato tematika může probrat. Tím uspokojíme obě skupiny. První skupina, která nechce prolomit nulovou toleranci, ji prolamovat nemůže, a druhá skupina, která chce umožnit, aby vodáci nebyli kontrolováni, tak na ně nebude spadat zákon o vnitrozemské plavbě. To by byl můj návrh. Děkuji. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zaznamenal jsem váš návrh, abychom zopakovali druhé čtení projednávání tohoto návrhu zákona. Nemůžu o tom dát hlasovat bezprostředně, ale dám o tom hlasovat po ukončení rozpravy. (Námitky poslanců Faltýnka a Válkové z místa.) Je to v souladu s jednacím řádem, tento postup.

Prosím, aby nyní vystoupil v rozpravě pan poslanec Kupka, po něm pan poslance Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, říká se, že nejhorší, co se může stát politikovi, je, že se stane směšným. Myslím, že úplně přesně to platí také o státu. Nejhorší, co se může stát pro něj a pro jeho autoritu, je, že se stane směšným. Že se svými kroky natolik vzdálí od reality, od normálního života, že to bude vzbuzovat smích. Mám za to, že tady s takovým případem máme co do činění. Protože já vodák jsem a to, co bychom případně schválili, by docela dobře mohlo znamenat, že takových groteskních scén se na břehu českých řek bude vyskytovat neobvyklé množství. Jen si představte tu situaci, že u jezu stojí hlídka policie a k tomu jezu připlouvají vodáci. Tuší, co se bude odehrávat, vznikne tam zácpa. V nadcházejícím volebním období tady pravděpodobně budeme schvalovat nový zákon, který bude řešit, jak regulovat právě takové zácpy na vodních tocích. Anebo, a to je možná ještě jímavější představa, se budou odehrávat ty hlídky přímo na člunech, v pramicích a v lodích. Také nepředstavitelná záležitost přece pro normálního člověka. Fascinuje mě, kolik lidí je odhodlaných dělat svět za každou cenu stále bezpečnější a bezpečnější, až bude nejbezpečnější na celém světě.

Chtěl bych upozornit, že se běžnému životu od podstaty vymyká ta snaha udělat ho dokonale bezpečný. Prostě život nikdy dokonale bezpečný být nemůže. Stejně tak si nedovedu představit, že bychom postupně v takovém boji začali otupovat všechny hrany, na které může dítě narazit. Je to snaha naprosto utopistická. Představa, že v tom světě nebude existovat žádná hrana ve faktickém i přeneseném slova smyslu, je zoufalá. V takovém světě bych být nechtěl. Tak proto také prosím, nenechávejme se opít představou dokonale bezpečného života, který máme prostřednictvím zákonů zajistit.

Moje druhá poznámka směřuje k podpoře pozměňovacího návrhu poslankyně Jany Krutákové, který vypouští ze seznamu dopravně významných vodních cest dolní tok Berounky. Chci se opřít o stanovisko celé řady obcí a měst na dolním toku, které jasně řekly, že jejich představa o tom, jak se bude jejich bezprostřední území vyvíjet, jak se bude dařit městům a obcím upravovat celé to údolí, se prostě vylučuje s představou cesty vodní, která by byla využívaná průmyslově. A pokud máme někoho poslouchat, tak jsou to v tomto směru určitě samosprávy, které do úprav toho údolí budou nepochybně v nadcházejících letech vkládat mnohem víc prostředků a mnohem víc budou mluvit do toho reálně, mluvit do toho, jak se to samotné údolí bude rozvíjet. A tady slyšíme od všech těch představitelů, dokonce hlavní město Praha, městské části v tom smyslu podepsaly memorandum, které hovoří o tom, jak by se mělo rozvíjet to území soutoku Vltavy a Berounky, celé to širší území. A to opravdu odporuje představě vodní cesty a tomu, co by v souladu s představou Ministerstva dopravy mohlo nebo mělo vznikat.

A pak tu platí ještě jedna věc. Ten vodní tok je samozřejmě také jednou z nejkrásnějších přírodních scenérií. My jsme před lety založili tradici čištění Berounky právě proto, abychom to koryto a zážitek lidí z toho, že přijdou do kontaktu s Berounkou, udělali krásnější. Představa, že najednou do toho bude stát vstupovat aktivitou, která směřuje bohužel v tomhle případě přesně opačným směrem, se mně příčí. A volám každého, kdo někdy na Berounce byl nebo se po ní plavil, zná ji tedy dobře, nebo navštívil místa kolem samotné Berounky, aby se postavil za ten pozměňovací návrh, protože v tomhle případě je to opravdu hlas zdravého rozumu a zároveň hlas každého, kdo má Berounku a přírodu v okolí Berounky alespoň trochu rád.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Feranec. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Reakce na předřečníka. Ptal se, co nastane, jak začnou policajti kontrolovat někoho. No nenastane nic, to je stav, který je dnes. Copak tento návrh zákona byl vyvolaný nějakou potřebou? To já nevím. A čí potřebou? Copak dneska se děje, že tam jsou nějaké fronty? Vy říkáte, co nastane. Nenastane nic. To je první věc.

Druhá záležitost, k té Berounce. To je v pořádku, argumenty. Jenom doufám, že zástupci samosprávy vědí, že přijetí tohoto zákona znamená nemožnost financování ze SFDI. Pokud jsou s tím srozuměni, tak je to v pořádku. Dobře, že tady zaznělo, co reálně přinese. Pokud jsou s tím srozuměni, tak je to v pořádku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Klaus bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych zareagoval na pana poslance Ferance, že se neděje nic. Ale to není pravda. Ta kontrola probíhá, je známá třeba z cyklistiky. Je soustava vinařských stezek, která je na principu, že jede tatínek s rodinou po vinařské stezce, dá si decku vína, prostě rodinný výlet, no a za rohem číhá policie, dostává pokutu tři tisíce korun a výsledek je ten, že příště ta rodina na ten výlet nejede a provozovatel vinařské hospody zkrachuje. Takže tyhlety věci samozřejmě nastávají a nastanou určitě i u vodáků. A až se toho chytne někdo aktivně, ministr vnitra zavelí, tak to začnou kontrolovat, koupí si nový člun nebo nějakou další věc a prostě přesně nastane to, co říkal pan poslanec Kupka. Pak budou utíkat z vody ti vodáci do lesů, pak zase je budou nahánět po lesích a bude se dokazovat, že seděli na vodě předtím. Čili ta situace takováhle je. Čili to, co jste říkal, není pravda.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následovat budou faktické poznámky pánů poslanců Kupky, Bartoně, Nováka a Luzara. tedy budou následovat pouze těch poslanců, které stihneme do 13. hodiny. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: No, on ten stav opravdu tak - to není jenom případ cyklistických výletů, ale ono se to opravdu tu a tam děje. A děje se to málo právě proto, že to příslušníkům Policie České republiky připadá často absurdní a snaží se takovým situacím prostě přirozeně vyhnout, pokud nepřijde přímo nějaký dramatický povel nebo bezpečnostní akce shora. Nicméně přeci základní smysl zákonů je, že mají platit, a stát, pokud si nechce lhát do kapsy, musí důsledně sledovat, jestli se dodržují. A když se nedodržují, tak pak vzniká chaos a pak vzniká ještě větší problém, než jaký si chceme asi představit. Nemůžeme přeci jako říkat, že to, že v současné době je nějaká situace vlastně jako běžná, úplně se třeba jako nekontroluje, tak že to máme akceptovat a máme nad tím mávnout rukou. To přece tak fungovat nemůže. Zákony mají odpovídat v tomhle směru dobré praxi a zdravému rozumu. Tak to je moje odpověď na to. A samozřejmě že v okamžiku, kdy by zaznělo, že to bude důsledně kontrolováno, jak zákon kontrolován důsledně má být, tak ty absurdní situace, groteskní, prostě na vodě nastanou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bartoň a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Také bych reagoval na pana poslance Ferance. Ano, tento zákon je vyvolán potřebou. Je vyvolán potřebou, která teď je. Protože když máme sankce, když máme nějaký předpis, který lidé nepovažují za dobrý a jsou nuceni ho vědomě porušovat, tak takovýto zákon by neměl vůbec být stavěn.

To znamená, v současné době na vodě podle odhadu až 80 % vodáků požije alkohol. Když si to vezmeme, kolik je v populaci vůbec abstinentů, tak to asi tak nějak i odpovídá. Prostě to tam patří.

Vodáci jsou běžní lidé a nechtějí porušovat zákony. Proč u běžného chování vodáků je nutíme porušovat zákony? Když vyjmeme toto z paragrafu o přestupcích, nebudeme je nutit porušovat zákony. A ti, kteří nechtějí ty zákony porušovat, budou se standardně chovat. Budou se chovat tak, jako se chovali doteď, akorát nebudou vědomě porušovat zákon.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Konstatuji, že v obecné rozpravě, kterou jsme ještě neukončili a která bude později pokračovat, byl podán návrh na opakování druhého čtení, který podal pan ministr Ťok. O tomto návrhu bude Sněmovna hlasovat po ukončení rozpravy.

V tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu, protože se blíží 13. hodina. Konstatuji, že ve 13.05 hodin se sejde organizační výbor a my budeme ve 14.30 hodin pokračovat projednáváním druhého čtení zákona o státním rozpočtu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, přeji hezké odpoledne. Zahájíme tedy odpolední program jednání Poslanecké sněmovny a jako další bod tady máme

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP