Pátek 7. prosince 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

144.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Na lavice vám bylo k tomuto bodu rozdáno usnesení volební komise č. 95 ze dne 5. prosince tohoto roku. Dívám se, kde... Poprosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane předsedo, máte slovo. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo, pane předsedající. Přeji vám, vážené kolegyně a kolegové, hezké páteční ráno. Tak jak se dohodli předsedové poslaneckých klubů, máme jako první bod dnes bod volební. Jsou to změny v orgánech Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dámy a pánové, já poprosím o klid v jednacím sále, aby vás nemusel pan předseda překřikovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Moc děkuji, pane předsedající, za to utišení. Kolegové mají usnesení na stole, ale poprosím o dvě minuty trpělivosti. Je to z toho důvodu, aby nominace byly načteny pro stenozáznam a pro potřebu případné kontroly při usnesení Poslanecké sněmovny.

My jsme tedy na vaši žádost na volební komisi vyhlásili lhůtu na změny v orgánech Poslanecké sněmovny... (Odmlka pro hluk v sále.) Děkuji. A těch návrhů je poměrně dost. Přijali jsme 5. prosince usnesení č. 95 a já ho rychle tedy pro stenozáznam přečtu. Takže nejdříve rezignace. Ještě povím, že všechny rezignace a nominace jsou v rámci onoho pomyslného kvora, které jednotlivé kluby mají v daných orgánech, takže není tam ani jeden konfliktní návrh. Vždy tedy strany nebo kluby vyměňují mezi svými členy. Není tam žádný konflikt.

Rezignace: Do výboru pro sociální politiku Květa Matušovská za KSČM. Ze stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO za ANO rezignace Josefa Bělici z pozice člena a Roberta Králíčka z pozice náhradníka. Stálá komise pro kontrolu činnosti GIBS rezignace Jan Řehounek z hnutí ANO. Mandátový a imunitní výbor Monika Oborná z hnutí ANO. Zahraniční výbor David Štolpa také z ANO. Výbor pro životní prostředí Roman Sklenák, sociální demokracie. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jan Chvojka, sociální demokracie. To byly rezignace z jednotlivých orgánů.

A nyní nominace. Návrhy na obsazení, jak už jsem řekl, jsou spárované proti těm před chvílí uvedeným rezignacím. Výbor pro sociální politiku Marie Pěnčíková, KSČM. Výbor pro životní prostředí Marie Pěnčíková, KSČM, a Jan Chvojka, sociální demokracie. Do kontrolního výboru je návrh Květa Matušovská, KSČM, a Roman Sklenák, sociální demokracie. Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob atd. pan poslanec Jiří Valenta za KSČM. Do stálé delegace Parlamentu shromáždění NATO - hnutí ANO, tam se kolegové de facto prostřídali, navrhuje na pozici člena pana poslance Roberta Králíčka za hnutí ANO a jako náhradníka pana poslance Josefa Bělicu za hnutí ANO. Stálá komise pro kontrolu činnosti GIBS Petr Venhoda, hnutí ANO. Mandátový a imunitní výbor také Petr Venhoda, hnutí ANO. Zahraniční výbor Monika Červíčková, hnutí ANO. A poslední nominace je do stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy a tam pro záznam na pozici člena nominuje sociální demokracie pana poslance Petra Dolínka.

U této volby standardně hlasujeme aklamací, veřejným hlasováním, takže i my jako volební komise navrhujeme nyní provést aklamací hlasování a prosím, pokud budete souhlasit, nejdříve jedním hlasováním rezignace a poté druhým hlasováním nominace.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ještě jednou poprosím o klid, už začal jednací den, pro ty, kteří to ještě nezaregistrovali. Otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem vystoupit k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím a dále bychom tedy postupovali podle pokynů předsedy volební komise. Já to mám jednodušší v tomto bodě.

Tak prosím, pane předsedo, proveďte nás hlasováním.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže děkuji. Pokud tedy Poslanecká sněmovny souhlasí, prosím první hlasování o navržených rezignacích z orgánů Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Budeme hlasovat o navržených rezignacích.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 86. Přihlášeno 157, pro 151, proti nikdo. S rezignacemi byl vysloven souhlas. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A nyní prosím druhé hlasování en bloc souhlas s navrženými nominacemi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro navržené nominace. Kdo je proti?

Hlasování číslo 87. Přihlášeno 159, pro 155, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Nominace byly schváleny.

 

Děkuji vám, pane předsedo. A tím jsme vyčerpali tento bod, který končím.

Otevírám další bod a tím je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP