Pátek 7. prosince 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

127.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 160/ - třetí čtení

Paní senátorka už je přítomna a zaujala svoje místo u stolku zpravodajů a poprosím ještě zpravodajku garančního výboru, výboru pro sociální politiku, paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby se také připojila ke stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 160/5, který byl doručen dne 14. listopadu 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 160/6.

Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy. Má zájem. Takže prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Emilie Třísková: Vážený pane předsedo, vážené a milé poslankyně, vážení poslanci, jenom bych chtěla shrnout, že senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, řeší navýšení příspěvku na péči pro těžce zdravotně postižené občany ať do věku 18 let, tak nad 18 let. Je navrhováno navýšení částky příspěvku na péči ve čtvrtém stupni závislosti, což je úplná závislost, z částky 13 200 na 19 200 korun. Tím dojde k posílení finančních zdrojů příjemců na péči těch, kteří jsou v domácím prostředí, a vlastně i možnost odlehčení rodině. Navýšení příspěvku se dotkne 25 tisíc osob, což znamená navýšení rozpočtu o 1,8 miliardy korun.

Cílem tohoto senátního návrhu je řešit právě osoby s nejvyšší mírou podpory, které se nacházejí v tíživé sociální a zdravotní situaci, a zajistit tímto, aby mohly zůstávat právě v domácím prostředí. Děkuji vám za podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a otevírám rozpravu. V tuto chvíli se s přednostním právem přihlásila paní ministryně práce a sociálních věcí. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já zopakuji, že senátní návrh zákona upravuje ve své původní verzi zvýšení částky příspěvku na péči ve stupni závislosti IV pro osoby do 18 let věku a pro osoby starší 18 let, které nevyužívají pobytové služby sociální péče nebo dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, a to právě z dosavadních 13 200 korun na 19 200 korun za kalendářní měsíc. Toto navýšení Ministerstvo práce a sociálních věcí jednoznačně podporuje.

Upozorňuji v této souvislosti na to, že se jedná o peníze na neformální péči. Je to typ péče, který bude v příštích letech a desetiletích nabývat na důležitosti v souvislosti s demografickým vývojem České republiky. Upozorňuji, že dneska máme pětinu obyvatel starších 65 let, v roce 2030 to bude čtvrtina a v roce 2050 to už bude třetina obyvatelstva. Zároveň v roce 2050 bude každý desátý občan České republiky starší 85 let. To znamená, že budeme mít téměř milion obyvatel nad 85 let. Už z těchto čísel je jasné, že se nebudeme moci soustředit pouze na pobytová zařízení, ale také na rozvoj ambulantních sociálních služeb a také na podporu neformálních pečovatelů. A proto tento senátorský návrh od pana, dnes už zesnulého, senátora Plačka, má naši podporu.

Také bych chtěla zdůraznit, že se jedná o péči o osoby, které potřebují péči sedm dní v týdnu 24 hodin denně. A na takovouto intenzitu je 19 200 korun minimální hranice z mé perspektivy.

Ráda bych také zdůraznila, že Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje nebo sdílí názor, že ke zvýšení částky příspěvku na péči by mělo u výše uvedené skupiny osob dojít rovněž ve stupni závislosti III. Z tohoto důvodu si dovoluji výslovně podpořit pozměňovací návrh pana poslance Sklenáka.

Dále bych chtěla upozornit, že navýšení příspěvku na péči ve IV. stupni je věc, kterou slibujeme jako ministerstvo a také členové Poslanecké sněmovny, jak jsem byla informována, již několik let. Proto si myslím, že by k navýšení příspěvku na péči ve IV. stupni mělo dojít okamžitě. Ale z rozpočtových důvodů souhlasím s návrhem, že u toho III. stupně by mělo dojít k navýšení od 1. července.

Ráda bych také upozornila, že v minulých letech se Ministerstvu práce a sociálních věcí podařilo díky výborné ekonomické kondici České republiky ušetřit finanční prostředky na dávkách v řádu miliard korun. Proto je vlastně dobrou zprávou, že tyto finanční prostředky mohou být využity na ty osoby, které je nejvíce potřebují, to znamená na osoby, které nejsou soběstačné, a na osoby, které o ně pečují.

Co se týká ostatních pozměňovacích návrhů, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí je nemůže jednoznačně podpořit nebo doporučit. Zastáváme buď neutrální, popřípadě i přímo nesouhlasné stanovisko, a to z důvodů buď věcných, nebo i legislativních. U některých pozměňovacích návrhů chybí například přechodná ustanovení.

Toť za mě vše. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Brzobohatá. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Děkuji moc za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dnešní den je pro hendikepované velice významný, protože se bude nějakým způsobem měnit příspěvek na péči. Nebylo hlasování, takže my samozřejmě ještě nevíme, jak to dopadne, ale myslím si, že to je určitě dobrá věc. Bylo by asi zapotřebí poděkovat paní ministryni financí, která s tím nepočítala, ale určitě se jí podaří nějaké finance na tohle zvýšení najít.

Nevím ale, jestli je úplně spravedlivé z mého pohledu, že se bude zvyšovat příspěvek na péči ve třetím a čtvrtém stupni, že se nemyslí na ostatní, kteří mají první a druhý stupeň. Protože teď bude velký rozdíl mezi druhým a třetím, pokud to samozřejmě schválíme, tak skoro 8 tisíc. A to si myslím, že bude velký problém pro lékařskou posudkovou službu, protože spousta lidí si bude chtít ten příspěvek z dvojky na trojku zvýšit.

Ale každopádně je dobrý počin to, co dneska děláme. Je to pro hendikepované, mezi které patřím i já, a hrozně moc si toho vážím. Děkuji. (Potlesk napříč sálem.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Přečtu několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Lubomír Volný z dnešního jednání od 9 hodin do konce jednacího dne, omlouvá se paní poslankyně Pastuchová od 12 hodin ze zdravotních důvodů a paní poslankyně Radka Maxová od 10.30 z osobních důvodů.

Jako další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Sklenák, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Tak jak jsem se bavil se zástupci jednotlivých poslaneckých klubů, jsem přesvědčen, že tento návrh zákona dnes schválen bude. Jen je otázka, v jaké podobě samozřejmě. Jestli se tedy bude zvyšovat příspěvek na péči pouze ve čtvrtém stupni, nebo i ve třetím, v jaké to bude výši a odkdy. To jsou otázky v pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. A všechny ty pozměňovací návrhy se vzájemně vylučují, takže může být schválen pouze jeden.

Já bych se chtěl přirozeně přimluvit za přijetí toho mého pozměňovacího návrhu, který zvyšuje příspěvek na péči pro ty, kteří nežijí v pobytových zařízeních, ve čtvrtém stupni na 19 200 korun, ve třetím stupni dětem a mladistvým na 13 900 a ve třetím stupni dospělým na 12 800 korun. Z pozměňovacích návrhů, které byly podány, je tento pro ty osoby, které nežijí v pobytových zařízeních, nejštědřejší.

Dámy a pánové, jde o 85 tisíc lidí a jejich rodiny, kterým můžeme jejich poměrně těžký život naším dnešním rozhodnutím učinit o něco snesitelnější, o něco důstojnější, o něco šťastnější. Já chápu, že všichni zvažujeme rozpočtové dopady, které samozřejmě nejsou malé, ale jsem přesvědčen, že těmto lidem bychom měli pomoci. Skoro bych řekl, že jim pomoci musíme.

Jak už možná víte, garanční výbor pro sociální politiku při přijímání stanovisek k předloženým pozměňovacím návrhům podpořil dva, ten můj, který jsem vám představil, a pozměňovací návrh kolegyně poslankyně Lenky Dražilové a přijal také návrh procedury. Já bych chtěl už v tuto chvíli avizovat, že až se dostaneme k této fázi, tak budu navrhovat změnu procedury, a to z toho důvodu, že i tak jak jsem vnímal názory vás, tak největší šanci na přijetí má právě jeden z těchto dvou pozměňovacích návrhů. Protože ten můj je, řekl bych, vůči těm příjemcům štědřejší, tak si myslím, že má logiku, aby byl hlasován jako první, a v případě, že by nebyl přijat, by byl hlasován pozměňovací návrh paní kolegyně Dražilové. Jen chci avizovat, že tento návrh na změnu procedury budu podávat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Třešňáka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Dobrý den, vážení kolegové, vážený pane předsedající. Omlouvám se, že jsem do toho vstoupil faktickou, nicméně chtěl jsem vyjádřit podporu našeho klubu změně procedury, kterou navrhl pan Sklenák, protože si myslím, že v tomto ohledu dává větší smysl. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Šafránková. Máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, SPD dlouhodobě všestranně a konzistentně podporuje významné zlepšení přístupu státu a veřejné správy k našim zdravotně postiženým spoluobčanům a jejich rodinám. V první řadě se pochopitelně musí jednat o výrazné zvýšení finanční státní sociální podpory a pomoci i z toho důvodu, že nastavení její výše v jednotlivých zákonných kategoriích bylo dlouhá léta prakticky zablokováno anebo oproti jiným sociálním dávkám a transferům stoupalo jen velmi nepatrně.

S tím samozřejmě souvisí i další záležitosti v oblasti segmentu sociálních služeb a péče o zdravotně postižené, zvýšení kapacit příslušných zařízení, výrazné zvýšení mezd jejich zaměstnanců, zvýšená pozornost potřebám speciálního školství, reálné umožnění péče o tyto osoby v rámci rodiny. A právě toto je i tématem a obsahem senátní novely zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Všichni poslanci SPD proto jednoznačně podporují záměr podpořit navýšení příspěvků na péči o osoby ve čtvrtém stupni závislosti ze stávajících 13 200 Kč na 19 200 Kč. Jelikož se jedná o osoby, které vyžadují péči 24 hodin denně, jde o navýšení naprosto nezbytné, byť ještě zdaleka ne dostatečné, a to jak v případech, kdy rodiny využívají asistenčních služeb či nikoliv a kdy pečují o své příbuzné vlastními silami.

V každém případě, nechceme-li postavit tisíce rodin do pozice Sophiiny volby mezi existenční tísní a svěřením svého postiženého rodinného příslušníka, často dítěte, do zařízení ústavního typu, musíme učinit alespoň tento první krok a zároveň neodkladně pracovat na systému pravidelné valorizace příspěvků ve všech čtyřech stupních postižení. Tváří tvář růstu HDP a objemu finančních prostředků vybraných na daních, kterými se tato vláda chlubí, kudy chodí, je až neuvěřitelné a nestydaté, že se zároveň staví negativně k tomuto návrhu se zdůvodněním, že by znamenal růst výdajů státního rozpočtu o 1,8 mld., což je suma, která tvoří zhruba 3 promile ročního objemu výdajů Ministerstva práce a sociálních věcí, a také suma, kterou lze bez větších problémů nalézt v návrhu rozpočtu na příští rok formou určitých úspor ve zbytných nebo nepřiměřeně nadfinancovaných položkách. Tomuto ministerstvu je třeba přiznat, že na rozdíl od vlády jako celku svůj původně negativní postoj k této novele postupem času změnilo a prostřednictvím náměstka Třísky ministerstvo uznalo, že je velmi nutné upravit i příspěvek na péči o osoby ve třetím stupni závislosti.

Stejným směrem jdou i pozměňovací návrhy pánů poslanců Bauera, Sklenáka a Kaňkovského, přičemž varianta kolegy Bauera předpokládá nejvýraznější navýšení. Tyto návrhy v SPD taktéž jednoznačně podporujeme, nejlépe v podobě předložené poslancem Bauerem, ale každé navýšení v této kategorii je lepší než nic a než je současný stav.

Hlavní důvody jsou následující. Současné nastavení je dlouhodobě nízké, neodpovídá růstu cenové hladiny životních nákladů, rozdíl mezi třetím a čtvrtým stupněm závislosti je mnohdy velmi tenký. I osoby ve třetím stupni závislosti mnohdy vyžadují čtyřiadvacetihodinovou péči denně, nižší než je rozdíl v nastavení výše příspěvků, a také jestliže by došlo k navýšení příspěvku pouze ve čtvrtém stupni, tento rozdíl by narostl na cca 8 tisíc korun. Lze předpokládat zvýšený počet žádostí o přeřazení ze třetího do čtvrtého stupně.

Vážené kolegyně a kolegové, na tuto problematiku skutečně nelze nahlížet pouze účetním pohledem a prizmatem státního rozpočtu. Vyspělost moderní společnosti a státu se musí především měřit tím, jak přistupujeme ke svým hendikepovaným spoluobčanům. Proto bychom měli senátní návrh i pozměňovací návrhy, které navyšují příspěvek o osoby ve třetím stupni závislosti všichni bez většího váhání podpořit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Richterová. Máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážená paní senátorko, k příspěvku na péči už bylo řečeno mnoho. Za pirátský poslanecký klub bychom rádi nejdříve na začátek shrnuli, že jsme od začátku byli velice rádi, že ze Senátu tento návrh přišel, že jsme od začátku podporovali to navýšení, a velice oceňujeme, že se vlastně v průběhu projednávání, které, je nám jasné, že zejména z pohledu finančního nebylo úplně jednoduché, povedlo dospět k tomu, že rozhodně bude výrazně navýšen příspěvek na péči ve čtvrtém stupni závislosti, a doufejme, že rovněž bude poměrně výrazně navýšen i příspěvek ve stupni třetím.

Chci upozornit, že my jednoznačně stojíme za senátním návrhem na 19 200 Kč. Považujeme případné schválení pouhých 17 200 Kč za nepřípustné snížení. Stejně tak budeme velice rádi, když projde návrh pana Sklenáka, který dává i nejvyšší navýšení ve třetím stupni závislosti. Nicméně my sami jsme podávali prostřednictvím mého kolegy Petra Třešňáka nižší návrh nárůstu zkrátka z toho důvodu, aby prošlo alespoň něco. Budeme ale všichni podporovat ten nárůst, protože to skutečně roky valorizováno nebylo a vůbec nelze mluvit o tom, že by tyto peníze nebyly namístě.

Nyní ještě pár poznámek, které tak úplně nezazněly. Je naprosto nezbytné, aby Ministerstvo práce, jak říká, skutečně připravilo systémovou valorizaci. Aby toto bylo poslední takto nedůstojné projednávání, kdy lidé s hendikepem jezdili za námi dělat kampaně, aby nás přesvědčili. Skutečně je nutné nastavit automatický valorizační mechanismus, který bude fungovat. Víme, že jeden poslanecký návrh toto předkládá. Nepovažujeme to navázání na konkrétní ukazatele za šťastné, ale principiálně jsme naprosto pro. V zákoně by neměly být pevné částky.

Druhá věc, velice úzce souvisí ostudná situace na lékařské posudkové službě, strašně dlouho trvající posuzování. Řešíme to neustále na výboru pro sociální politiku, nicméně je to další věc, která zásadním způsobem ztěžuje život lidem s postižením.

A konečně poslední věc, kterou chci zdůraznit nejvíce, že nám stále chybí skutečně komplexní, regionálně dostupná síť služeb, síť sociálních a sociálně-zdravotních služeb. A to je něco, čím chci závěrem vám všem připomenout, že takovouhle síť služeb může ke konci života potřebovat skutečně každý z nás. My jsme si tím jako rodina prošli. Moji rodiče se starali vlastně sedm let doma o babičku s Alzheimerovou nemocí, která postupně progradovala a na závěr měla tu úplnou závislost. A vlastně to nejhorší nebylo, že ti pečující rodiče měli relativně nízký příspěvek na péči, na kompenzaci platu. To nejhorší byla těžká dostupnost odlehčujících služeb, vedle těch takzvaných respitních pobytů, když třeba potřebovali rodiče jet na dovolenou a my jsme už tu péči nezvládali nebo jsme zrovna nemohli, tak bylo i velmi obtížné smířit se s těžkou situací vlastně podpůrného pečovatelského personálu, s tím, jak špatně placené byly, protože to byly ženy, které pomáhaly s tou asistencí, třeba s obracením, mytím apod. Zkrátka celý ten sektor byl zajišťovaný neziskovými službami a za nesmírně nízkou mzdu a díky obětavé práci těch lidí. Tak to je něco, co třeba dennodenně zažívají nejen ti, kdo pečují, tak jako je ta moje nebo naše osobní zkušenost, o své blízké, u nichž si přejí, aby mohli dožít doma, ale je to taky situace třeba rodin dětí s autismem. Zase je to něco, co patrně většina z vás ví, ale je to tak obtížná situace u těch rodin, které dnes ani neseženou službu, která by jim pomohla, že v tomto kontextu chci připomenout, že zvyšujeme-li příspěvek na péči, pomáháme všem těmto skupinám, ale současně nesmíme rezignovat na rozvoj sítě služeb.

Takže poslední poznámka. My můžeme takto snadno ve Sněmovně udělat to rozhodnutí, že dáme co nejvyšší podporu lidem s nejrůznějším typem hendikepu, se speciálními potřebami, aby si mohli rozhodnout, jak využití svůj příspěvek na péči. To je skvělé, ale je to ta snazší část. Ta těžší část, a sice fungující, celorepublikově, regionálně dostupná a současně finančně zajištěná síť sociálních a sociálně zdravotních služeb, je něco, co je mnohem složitější. Zatím to stojí na obětavosti jednotlivců a my to rozhodně nějakým tahem pera nebo jedním hlasováním nevyřešíme. Pouze kontinuální prací a samozřejmě i velkou systémovou prací Ministerstva práce a sociálních věcí.

Takže já věřím, že dnes projdou návrhy na zvýšení příspěvku ve čtvrtém stupni závislosti na 19 200 a že projde návrh pana Sklenáka na vyšší, výraznější zvýšení i ve třetím stupni závislosti a že následně bude zaveden trvalý valorizační mechanismus. Všichni bychom si to zasloužili. Děkujeme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně, a do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Kaňkovský. Máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vám zde prezentoval postoj klubu KDU-ČSL k senátní novele zákona o sociálních službách, který jsme zde už diskutovali opakovaně a který řeší prioritně zvýšení příspěvku na péči v tom nejtěžším, tedy čtvrtém stupni příspěvku na péči.

Už zde zaznělo jak z úst mých, tak z úst mých kolegů v prvém a druhém čtení, že KDU-ČSL navýšení příspěvku na péči podporuje dlouhodobě, tedy nikoliv jenom při projednávání tohoto senátního návrhu zákona. Ale já jsem velmi přivítal senátní návrh svého kolegy Plačka, ale i tady přítomné paní kolegyně Třískové, a mohu říci, že senátoři senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislých také velmi aktivně podporovali tento návrh Senátu.

Stejně tak jsme my, poslanci klubu KDU-ČSL, zde už v prvém čtení připomínali, že izolované navýšení příspěvku na péči pouze ve čtvrtém stupni by vlastně systém sociálních služeb a péče o ta nejtěžší postižení značně rozkolísal. Mluvil jsem o tom, že by zde vznikl rozdíl mezi třetím a čtvrtým stupněm více než 8 000 korun. Proto jsem zde sliboval, a svůj slib jsme dodrželi, že předložíme v průběhu legislativního procesu, který navrhne zvýšení příspěvku na péči i ve stupni třetím, a také jsem zde říkal, že to bude o 4 000 korun. Toto jsme předložili jak ve výboru pro sociální politiku, tak následně i zde ve druhém čtení.

Diskuse ve výboru pro sociální politiku byla velmi složitá. My jsme diskutovali celou řadu kritérií, bavili jsme se právě i o tom, zda je rozumné navýšení příspěvku na péči pouze pro klienty v domácím prostředí, nicméně tato diskuse nebyla ještě ukončena. My vnímáme, že je potřeba do budoucna řešit i situaci klientů pobytových služeb, nicméně to navázání na dotační tituly pro sociální služby a vlastně propracování změny toho systému je poměrně složitým úkolem a není asi možné, pokud nechceme zdržovat navýšení příspěvku na péči, to stihnout v rámci této novely.

Já jsem přesto předložil na popud Asociace poskytovatelů pozměňovací návrh, který máte v hlasovací proceduře pod písmenem H10, který by navýšil alespoň v tom nejtěžším čtvrtém stupni příspěvek na péči také o 6 000 korun tak jako u těch klientů v domácím prostředí, ale to s odloženou účinností až od 1. 1. 2021. Tam byla právě ambice do té doby změnit dotační titul pro sociální služby. Bohužel chybou přípravy tohoto pozměňovacího návrhu se stalo, že ten pozměňovací návrh H10 by odložil účinnost navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni pro všechny poživatele, to znamená i pro ty v domácím prostředí. Je to chyba v předložení tohoto pozměňovacího návrhu a já zde chci ve třetím čtení požádat Sněmovnu, aby hlasovala o stažení tohoto pozměňovacího návrhu, tedy o stažení pozměňovacího návrhu pod písmenem H10, abychom nekomplikovali situaci, protože nikdo z nás, nebo věřím, že nikdo z nás by nechtěl, aby to, o čem tady tak dlouze diskutujeme, to znamená, abychom ulehčili situaci těm nejtěžším zdravotním postižením, tak aby zde byla odložena účinnost až od ledna 2021. Tak to nebylo zamýšleno, já to tady zdůrazňuji, a proto chci, abychom tento pozměňovací návrh stáhli, a chci vás o to zdvořile požádat.

Jak už zde zaznělo dneska mnohokrát, Česká republika v dlouhodobém horizontu má dluh vůči osobám, které bojují s nejtěžšími zdravotními hendikepy. Už zde také zaznělo, že pokud bychom přistoupili pouze k navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, rozkolísáme systém, zahltíme mimo jiné i lékařskou posudkovou službu žádostmi o přezkum těch osob, které mají přiznaný příspěvek na péči ve třetím stupni, a i toto hledisko je potřeba zde mínit. Proto klub KDU-ČSL jednoznačně podporuje, aby kromě avizovaného a velmi potřebného navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni o 6 000 korun Sněmovna dnes schválila i navýšení příspěvku na péči ve stupni třetím. Myslím si, že bychom měli v tomto směru vyhledat kompromis.

Já jsem zde zaznamenal dnes ráno, když jsme se ještě bavili v kuloárech, že snad se blíží gentlemanská dohoda, abychom odložili politická trička a shodli se na jednom pozměňovacím návrhu, který by řešil právě i navýšení příspěvku na péči ve stupni třetím. Zaznívá tady, a pevně doufám, že shoda na tom, že to bude pozměňovací návrh kolegy Romana Sklenáka. My samozřejmě logicky prosazujeme i náš pozměňovací návrh, který je v systému pod písmeny H7 až H9, který také navyšuje příspěvek na péči ve třetím stupni o 4 000 korun. Nicméně jsme připraveni v rámci toho, aby zde prošlo navýšení příspěvku na péči o 4 000 korun, které považujeme za nejlepší, podpořit jak změnu procedury, to znamená, aby byl jako první hlasován po legislativně technických změnách pozměňovací návrh kolegy Sklenáka, tak jsme připraveni potom v tom samotném hlasování podpořit návrh kolegy Sklenáka, tedy navýšení o 4 000 korun ve třetím stupni, i když je tam ten malý odklad od 1. 7. 2019.

Závěrem mi dovolte, abych řekl, stejně jako už zde zmínila kolegyně, vážená kolegyně Olga Richterová, prostřednictvím pana předsedajícího, ale i další předřečníci, my velmi dlužíme těm osobám, které jsou provázeny výrazným zdravotním hendikepem, a to nejenom v oblasti příspěvku na péči, ale i v zajištění služeb, i v tom, jakým způsobem máme nastavený systém přiznávání příspěvku na péči, jakým způsobem máme nastavena i některá další kritéria posuzování jejich zdravotního stavu. O tom všem jsme zde vedli diskusi.

A já se znovu obracím na paní ministryni Maláčovou s prosbou, aby v krátké době připravila koncepční materiál, který bude shrnovat ty nejdůležitější úkoly, které máme jak k osobám se zdravotním postižením, tak k jejich rodinám. Je potřeba si uvědomit, že pokud se někdo stará 24 hodin o svého nejbližšího s tím nejtěžším zdravotním postižením, že je to opravdu veliká oběť. Samozřejmě ty rodiny to dělají pro své nejbližší rády, ale ony se bez pomocné ruky státu nemohou obejít. Stát prostě musí těmto rodinám pomáhat. Protože oni bojují nejenom s tou finanční stránkou, to je jenom jedna rovina toho problému, ale oni často bojují s nevlídností systému přiznávání různých typů dávek. Oni bojují s velkou byrokracií a někdy i podle mého názoru s určitou nespravedlností v přiznávání příspěvku na péči. Oni bojují s nedostatkem některých typů sociálních služeb, ale i zdravotních služeb. Toto všechno je potřeba brát v potaz. A tak jak nám stárne populace, tak se s těmito problémy budeme skutečně potýkat čím dál více. A je zde na spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví, aby k tomuto problému přistoupila opravdu s tou největší naléhavostí. A já si na závěr dovoluji o to oba ministry požádat.

A vás, milé kolegyně, vážení kolegové, chci požádat: odložme politická trička, zkusme se skutečně shodnout na jednom pozměňovacím návrhu, který tedy vyplývá, že je návrh kolegy Sklenáka. Podpořme jej a podpořme i celý zákon tak, aby zdravotně postižení v těch nejtěžších stupních se v co nejkratší době dočkali navýšení příspěvku na péči.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a jako další do rozpravy je přihlášená paní poslankyně Pekarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, vážená paní senátorko, já také řeknu stanovisko naší strany TOP 09 k tomuto návrhu zákona. Ráda bych poděkovala na tomto místě ještě jednou senátorům za předlohu, kterou nám dali. Samozřejmě děkuji i panu senátorovi Plačkovi, který už bohužel není mezi námi. Ale myslím si, že tím otevřeli velmi důležité téma a že tedy se postarali o to, abychom mohli dnes zlepšit život desítek tisíc lidí, kteří jsou mezi námi a kteří mají nějaký zdravotní hendikep a kvůli tomu potřebují velkou pomoc svého okolí a samozřejmě i celé společnosti, tedy státu.

Co se týče těch změn, které jsou navrhovány, tak jednotlivé pozměňovací návrhy svým způsobem zejména reagují na výši příspěvku na péči a mezi nimi je ještě jeden, ten tedy, který jsem předložila já, a ten se svým způsobem vymyká tím, že se snaží příspěvku na péči a této dávce dát jakýsi nový systém vůbec stanovování jejich výše. Proto chci zejména upozornit na tento svůj pozměňovací návrh, protože se snaží o to, aby lidé, kteří jsou na příspěvku na péči závislí, nečekali na změny zákonů, které tady děláme v průběhu volebního období zhruba tak jednou, maximálně dvakrát, ale aby měli určitou jistotu, že jejich dávka, na které jsou závislí oni a častokrát i někdo z jejich blízkých, se zvyšovala stejně tak, jako se zvyšuje životní úroveň v České republice. Myslím si, že zavést systém valorizace v rámci této dávky je velmi logické a je to logické z toho důvodu, že je to velmi podobné třeba důchodům, kde valorizace automatická zavedená je a kde ani nikdo z nás nepochybuje o tom, že by ten systém právě zvyšování důchodů měl automatickou valorizací probíhat. A ptám se tedy, proč když u důchodů, kde lidé, kteří důchod pobírají, jsou na něm ve své podstatě velmi závislí, to považujeme za správné, logické, samozřejmé, tak proč i u této dávky, kde ta závislost lidí na ní je taktéž vysoká, obdobná, to nepovažujeme za normální a logické, proč takový systém ještě nemáme.

Můj pozměňovací návrh vybral ukazatel, nebo já jsem v něm vybrala ukazatel minimální mzdy, a to z toho důvodu, že v případě příspěvku na péči ve třetím stupni, tedy závislosti, která už vyžaduje velice často velmi intenzivní asistenci, protože se jedná o těžkou závislost, tak z tohoto důvodu si myslím, že zde by měli být zapojováni i lidé, kteří nejsou jenom přímými rodinnými příslušníky těch zdravotně hendikepovaných, ale že by se mělo moci jednat i o profesionály. A pokud profesionál pro někoho poskytuje asistenční službu, de facto alespoň tedy jako svůj hlavní pracovní poměr, tak samozřejmě musí být také adekvátně odměněn, a to nižší než minimální mzdou asi těžko lze dopustit. Takže z toho důvodu je to navázání právě přes třetí stupeň na minimální mzdu. A u těch ostatních stupňů už je tedy adekvátně odvozena forma násobků, tak aby samozřejmě na tom ani jeden z těch čtyř stupňů nebyl bit, aby tedy nedocházelo k tomu, že komukoliv z těch příjemců bude jejich nárok krácen, naopak oproti současnému stavu by si všichni o něco polepšili, a zejména tedy samozřejmě v tom čtvrtém stupni, který tady je hlavním předmětem našich diskusí.

Takže ten systém, který navazuje na minimální mzdu formou těchto násobků, považuji za tedy velmi logický, ale chápu a jsem si vědoma toho z projednávání jak už tedy tady v druhém čtení, tak samozřejmě na výboru pro sociální politiku, že přijít s poměrně zásadní radikální změnou systému vyplácení této dávky formou pozměňovacího návrhu není všemi kvitováno, není to úplně šťastné. Jsem si toho vědoma. Říkám to otevřeně, protože jsem chtěla vyvolat tímto alespoň diskusi nad tím, jak bychom takový valorizační systém mohli do systému vyplácení této dávky vnést, a chci tedy tímto apelovat na vládu a zejména na Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby tedy přišly s vlastním návrhem, jak to řešit, tak abychom tady tyto dlouhé debaty o zvyšování dávky nemuseli v budoucnu vést a aby lidé, kteří jsou na této dávce závislí, věděli, že se jim každoročně o něco zvýší dávka, na které jsou závislí. Myslím si, že to má tedy velký význam i z toho důvodu, aby vůbec celkově v sociálních službách, a tedy v této sféře došlo k větší předvídatelnosti.

Proto tedy pokud neprojde pozměňovací návrh, který předkládám, bych byla velmi ráda, kdybyste podpořili doprovodné usnesení k tomuto návrhu zákona, které právě této věci se věnuje a které vyzývá vládu, aby s valorizačním mechanismem přišli, aby vymysleli ten systém, který bude opravdu dobře propracovaný a bude vyhovovat pro budoucí léta a bude tedy nezpochybnitelný. Myslím si, že to je požadavek minimální a že je to z tohoto hlediska věc, která může třeba ještě v tomto volebním období posunout celou problematiku kupředu.

Pokud bych ještě mohla, velice krátce se zastavím ještě i u druhého pozměňovacího návrhu, který předkládám, u varianty číslo 2 svého pozměňovacího návrhu, který se snaží právě zvýšit příspěvek na péči ve třetím stupni, totiž konkrétně na 12 200 adekvátně právě minimální mzdy, kterou dnes máme právě z toho důvodu, že si myslím, že by neměla být nižší, než je vlastně minimální mzda, z toho důvodu, aby lidé, kteří jsou závislí na pomoci, si mohli dovolit zaplatit i nějakého profesionála. Přece jenom ne každý vozíčkář má tu možnost, aby mu pomáhal někdo z rodiny, a pokud si má zaplatit někoho, kdo mu má asistovat, častokrát i proto, aby mohl vůbec pracovat, protože ne všichni samozřejmě musí být odkázáni jenom na pomoc a zůstávat doma nebo být maximálně zaměstnáni v nějakém chráněném pracovním místě, tak si myslím, aby byli schopni se zapojit do pracovního a běžného života co nejvíce, aby se co nejvíce integrovali, tak k tomu právě potřebují tuto dopomoc a alespoň v této výši by si ji měli být schopni zaplatit. A myslím si, že by také neměl být tak velký rozdíl, který, pokud bychom neschválili žádný z pozměňovacích návrhů, kterých je tady ale celá řada k této výši příspěvku ve třetím stupni, tak by vznikla velká mezera mezi čtvrtým stupněm a třetím stupněm a to také nepovažuji za správné. Myslím si, že tak velká mezera, jaká by mohla vzniknout, by tam určitě být neměla.

Ráda bych ještě podotkla, že často slyšíme jako argument od vládních stran k tomu, proč nepřijímat některé z těch změn zvyšování příspěvku na péči, je, že v rozpočtu na příští rok se s nimi nepočítá. To je velmi oblíbený argument. Tak znovu připoutám vaši pozornost ke svému pozměňovacímu návrhu k rozpočtu, který jsme projednávali v tomto týdnu a který jsem předkládala ve druhém čtení a který se právě příspěvku na péči týká a který myslí na to, abychom na příští rok už měli prostředky na toto zvýšení, konkrétně o necelých 6 miliard korun. A je možné právě při projednávání rozpočtu ten pozměňovací návrh podpořit. Zatím tady ten argument padá a tento argument se stává následně lichým.

Co se týče procedury a předřazení, nebo změny, o kterou požádal pan kolega Sklenák, tak to za TOP 09 podpoříme. Byli bychom velmi neradi, kdyby byl podpořen pozměňovací návrh paní kolegyně Dražilové, která ve své podstatě snižuje příspěvek na péči a oproti ostatním návrhům nám nepřijde jako podporyhodný, takže rádi bychom naopak podpořili všechny návrhy, které se snaží našim hendikepovaným občanům pomoci a které jim mají příspěvek zvýšit. Myslím si, že to je přesně to, co bychom v době ekonomického růstu, ke kterému tady už několik let po sobě dochází, v době, kdy se zvyšuje životní úroveň našich občanů, dochází k růstu mezd a dalších věcí, tak že bychom měli právě na tyto své spoluobčany myslet mnohem spíš než zavádět některé nesmysly zdarma nebo s výraznou slevou. Takže toto považuji za téma, které bychom měli brát velmi seriózně, velmi vážně a měli bychom se mu právě s důstojností věnovat a podpořit naše spoluobčany, kteří to nejvíc potřebují, protože ti mají velmi malou šanci většinou si pomoci nějak sami.

To je, myslím si, všechno z mé strany k tomuto návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost i za podporu pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. S přednostním právem pan předseda Stanjura. A dovolte mi přečíst ještě jednu omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Pavla Golasowská od 13.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejprve bych chtěl omluvit svého kolegu pana poslance Bauera, místopředsedu sociálního výboru, který je služebně s delegací Sněmovny jako pozorovatel OBSE, pozorovatel voleb v Arménii. Já jsem toto přednostní právo uplatnil v okamžiku, jak uplatnili své vystoupení ti poslanci a ty poslankyně, kteří navrhli pozměňovací návrh, a já se vlastně zhostím role, zastoupím pana kolegu Bauera. Omlouvám se těm, které jsem předběhl, ale ti žádný pozměňovací návrh, předpokládám, svůj obhajovat nebudou.

Chtěl bych začít tím, a nestává se to často, že souhlasím s částí vystoupení paní ministryně, zejména s tou částí, kdy říkala, že péče ve třetím a čtvrtém stupni je práce na 24 hodin denně sedm dní v týdnu. A chci říct, že to je služba nejenom těch, kteří tu péči poskytují ať už doma, nebo v nějakých zařízeních, že to je nejen služba konkrétním občanům, ale služba také komunitě a státu jako celku. A to bychom si měli uvědomit.

Současně chci říct, že nesouhlasím s vystoupením některých mých předchůdců, kteří říkají, že nejlepší je návrh mého ctěného kolegy pana poslance Sklenáka. Jako politický realista bych řekl, že má největší šanci na přijetí. To ještě neznamená, že je nejlepší. Nejlepší je pozměňovací návrh pana poslance Bauera a zkusím vám vysvětlit proč. Proč je nejlepší. A pokusím se vás, i když ta snaha bude možná marná, přesvědčit, abyste jej podpořili také. (Hluk v sále.)

Za prvé ten pozměňovací návrh zvyšuje příspěvek i na péči ve třetím stupni. Není jediný z těch pozměňovacích návrhů, který zvyšuje příspěvek na péči ve třetím stupni, ale je jediný, který jej zvyšuje stejně jako příspěvek na péči ve čtvrtém stupni. A protože vím, že ne všichni se podrobně věnujete sociální politice, tak si zkusme říci, jaký je rozdíl příspěvku na péči ve třetím a čtvrtém stupni. Máme definováno deset základních životních potřeb - a skutečně vás prosím, abyste mě poslouchali. Já je teď přečtu a pak vám řeknu, jaké počty ten člověk nezvládá sám, abyste viděli, jak tenká hranice je mezi péčí ve třetím a čtvrtém stupni. (V sále je hlučno.)

Těch deset základních životních potřeb, které se posuzují v okamžiku rozhodování o tom, který stupeň bude přiznán, jsou tyto. Mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. Já vím, že každému zdravému člověku to připadá jako normální, že to jsou jednoduché věci. Zdaleka to tak není. A teď v tom třetím stupni u dětí a mladistvých do 18 let jsou ti, kteří nejsou schopni zvládat šest nebo sedm těchto základních životních potřeb, a ve čtvrtém stupni osm nebo devět. To znamená, dítě, které nezvládá sedm z těchto deseti základních životních potřeb, má přiznán příspěvek, (nesrozumitelné), ve třetím stupni, a osm, pokud nezvládá osm, ve čtvrtém stupni. Ta hranice je mimořádně malá a velmi často závisí na konkrétním posouzení konkrétního případu. A nechci dneska mluvit o problémech lékařské posudkové služby. U dospělých nad 18 let třetí stupeň je přiznán těm, kteří nezvládají sedm nebo osm, a ve čtvrtém stupni devět nebo deset. To znamená, rozdíl mezi třetím a čtvrtým stupněm může být například v tom, zda někdo posoudí, zda je někdo schopen vyvíjet osobní aktivity nebo ne, nebo schopen komunikace, ano nebo ne. To může být rozhodující kritériem mezi třetím a čtvrtým stupněm. Proto si myslím, že je spravedlivé a sociálně správné zvýšit příspěvek ve třetím i čtvrtém stupni o stejnou částku. Proto jsem přesvědčen, že ten návrh, který předložil kolega Bauer je lepší.

Pro ty, kteří si to nemyslí, tak bych chtěl slyšet zdůvodnění, proč tomu tak není. Proč si myslí, že ti, kteří pečují o někoho, kdo má třetí stupeň, mají dostat méně, například o dva tisíce, nebo o nic, o nulu, než ti, kteří pečují o někoho ve čtvrtém stupni závislosti. My tam ten rozdíl nevidíme a myslíme si, že je, a zopakuji to slovo, protože dlouhodobě tvrdím, že sociální přístup je výsostně pravicové konzervativní téma na rozdíl od socialistického přístupu, což je zase výsostně levicové téma, že to zvýšení příspěvků má být stejné.

Současně ten pozměňovací návrh pana kolegy Bauera nerozlišuje, kde je ta péče poskytována. Zda je to v domácím prostředí, nebo v pobytové sociální službě, nebo v dalších zařízeních typu domov, hospicová péče a podobně. (Poslanec se odmlčel vzhledem k debatě poslanců u první lavice před řečnickým pultem.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já bych poprosil pány poslance, aby přenesli svou diskusi, předpokládám, možná i tuším o čem, do předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Skutečně to považuji za mimořádně závažné téma a děkuji panu předsedovi, že mi zjednal pořádek v Poslanecké sněmovně.

Já jsem o tom mluvil buď v prvém, nebo ve druhém čtení, jak je administrativně náročné, pokud ten člověk část času tráví ve svém přirozeném domácím prostředí a část času tráví v nějaké pobytové službě, nebudu vás dneska zatěžovat výpočtem denin, a jak je to složité. My navrhujeme, aby ten příspěvek byl zvýšen všem bez ohledu na to, kde je ta péče poskytovaná. Zase nám to přijde sociálně spravedlivé a navíc administrativně velmi jednoduché. Já myslím, že si máme říct, kolika osob se příspěvek na péči týká, jaké jsou náklady. A my jsme přesvědčeni, že náklady příspěvku na péči jsou správně investované veřejné peníze, protože zejména pokud péče probíhá v domácím přirozeném prostředí, je prostě pro stát výhodnější a levnější.

Příspěvek na péči u osob mladších 18 let v prvním stupni 12 200, já to budu zaokrouhlovat, ve druhém stupni zhruba 8,5 tis., v třetím stupni 5,5 tis. a ve čtvrtém stupni 4 700. Pokud se bavíme o zvýšení příspěvku na péči pro děti do 18 let, tak celkový počet je 10 tis. Odmítám v této chvíli poslouchat argumenty o rozpočtové zodpovědnosti a o tom, že v rozpočtu na to nejsou peníze. Deset tisíc dětí a mladistvých do 18 let pobírá příspěvek na péči ve třetím nebo čtvrtém stupni a myslím si, že jim to máme zvednout všem stejně bez ohledu na to, jestli je to třetí, nebo čtvrtý, a bez ohledu na to, zda je to doma, nebo například v dětském domově. Pro osoby starší 18 let jsou ta čísla jiná. V prvním stupni je to zhruba 92 tis., ve druhém stupni 105 tis., ve třetím stupni 77,5 tis. a ve čtvrtém stupni 44 tis. přibližně. Tady ty nejtěžší případy už přesahují hranici blížící se 120 tisícům spoluobčanů starších 18 let, kteří potřebují příspěvek na péči. Je to hodně, ale pořád to není tak velká skupina občanů, která by mohla nějakým zásadnějším způsobem zvýšit rozpočtové náklady.

Celkové náklady při současné výši příspěvku jsou zhruba 24,3 mld. Vzpomeňme si na návrh státního rozpočtu, 1 500 mld. jsou roční výdaje rozpočtu a k tomu 24,3 mld. příspěvek na péči. Pokud bychom to navýšili podle návrhu pana poslance Bauera a občanských demokratů, tak jsme došli k částce 9,5 mld. ročně. Jsme přesvědčeni, že ta částka nemusí být konečná, protože zejména pokud byste podpořili návrh, že se příspěvek na péči zvýší i pro pobytová zařízení, tak logicky může Ministerstvo práce a sociálních věcí snížit příspěvek na sociální služby, pokud těm pobytovým zařízením zvýšíme příspěvek na péči. Neříkám, že v celé výši, ale částečně bezesporu ano. Takže my jsme pak odhadli, že by to bylo zhruba 7,5 mld. celkových nákladů.

Teď zkusím vyvrátit několik argumentů, které bezesporu zaznívaly v dosavadních debatách a které zazní.

Za prvé rozpočtové. To už jsem říkal, 7 mld. na skutečně správnou sociální politiku jsou správně investované peníze. My jsme ve středu ukázali 40 mld. úspor. Celkově stát bude mít příští rok plus 150 mld. příjmů. A někdo z vás bude s vážnou tváří tvrdit, že z těch 150 mld. se nenajde 7,5 mld. pro ty, kteří tu pomoc potřebují nejvíce a kteří si nemohou pomoci sami? 150 mld. - 7,5 mld. méně než 5 % zvýšených příjmů, meziročně zvýšených Druhá věc, a přiznávám, že jsme mohli být obratnější, je, že jsme dali účinnost od 1. července 2019. A může zaznít argument, že jiné pozměňovací návrhy ve čtvrtém stupni přiznávají účinnost od 1. ledna. Proto pak v rámci procedury navrhnu, aby se o našich bodech hlasovalo zvlášť. Pokud projde účinnost od 1. ledna 2019, nám to vůbec nebude vadit, naopak přivítáme to s radostí a s pochopením. Na argument, že ty peníze nejsou v rozpočtu, no nejsou a nemohou být. Přiznejme si a připomeňme si, že návrh státního rozpočtu se sestavuje a musí sestavovat podle platné legislativy, takže říkat u návrhu zákona, který ještě nebyl schválen, že peníze nejsou alokovány v rozpočtu a tím argumentovat je chybný postup. Legislativně správně je, že ty peníze nemohou být napsány v návrhu státního rozpočtu, protože ten zákon ještě neplatí. A žádný další argument neznám. Rozpočtový, ten jsem podle mě dostatečně vyvrátil, a ta účinnost od 1. července, jsme připraveni hlasovat o účinnosti od 1. ledna, jak obsahují různé pozměňovací návrhy.

K proceduře. Já myslím, že bychom neměli hlasovat nebo určovat proceduru podle toho, co vyhovuje například největší vládní straně, nebo návrhu, který má největší šanci na přijetí. Pokud, a my jsme přesvědčeni a mnozí z nás to deklarují, že pokud neprojde náš konkrétní pozměňovací návrh, jsme připraveni podpořit i jiné. Chtěl bych vyzvat, abychom hlasovali logicky, to znamená podle zvýšení příspěvku od nejvyššího zvýšení po nejmenší. Znamená to, že ti, kteří podporují nejvyšší, mohou podpořit hlasováním, pokud neprojde, druhé nejvyšší. Pokud neprojde druhé nejvyšší, tak ti, kteří podporovali to druhé nejvyšší, mohou podpořit svým hlasováním třetí nejvyšší. Dneska je procedura navržena tak, že se vybere jeden návrh, který je někde, řekl bych, v druhé polovině výše zvýšení, a ten když projde, ostatní jsou nehlasovatelné. A každý z poslanců pak může odpovědět na otázku, proč jste nepodpořili například návrh pana poslance Bauera, jednoduchou odpovědí: protože se o něm nehlasovalo. Tak si nechystejme tak jednoduché odpovědi. Pokud má některý návrh většinovou podporu, tak projde a je jedno, jestli se o něm bude hlasovat jako prvním, nebo druhém. Jestli se o návrhu pana poslance Sklenáka bude hlasovat jako druhém v pořadí, protože má druhé nejvyšší zvýšení, hodně podobný pozměňovací návrh má paní poslankyně Gajdůšková, když se podíváte na ty výše a ne na ty ostatní body, tak přece většina bude i v tom druhém hlasování, když v prvním se nenajde.

Já jsem si udělal takovou malou tabulku, zkusím ji najít, a tam bych očekával a chci se zeptat paní zpravodajky, proč to tak není, kdy jsem si napsal, o kolik které jednotlivé pozměňovací návrhy zvyšují příspěvek ve třetím stupni a ve čtvrtém stupni a zda navyšují příspěvek pro péči v přirozeném prostředí, nebo i v pobytových službách. Já vám tu tabulku řeknu a podle mě bychom pak takhle měli hlasovat.

Náš pozměňovací návrh navyšuje příspěvek na péči ve třetím i čtvrtém stupni o 6 tisíc bez ohledu na to, kde je péče poskytovaná. Druhý návrh je návrh pana poslance Sklenáka, který navyšuje příspěvek pro péči v přirozeném prostředí, domácím prostředí ve třetím stupni o 4 tisíce a ve čtvrtém stupni o 6 tisíc. To znamená, kopírují, návrh pana poslance Bauera i pana poslance Sklenáka ve čtvrtém stupni, kopírují návrh Senátu a vlastně ho rozšiřují, ale pro tu péči poskytovanou v pobytových službách, v dětských domovech a podobně je navýšení nula u pana poslance Sklenáka.

Potom je pozměňovací návrh pana poslance Třešňáka. Jestli jsem dobře počítal, ten navrhuje v třetím a čtvrtém stupni 6 tisíc a v třetím stupni závislosti, ve čtvrtém stupni závislosti navrhuje zvýšit příspěvek na péči v pobytových zařízeních, v dětských domovech a podobně o 1 100 korun.

Potom je návrh paní poslankyně Dražilové, která navrhuje zvýšit příspěvek v třetím stupni o 4 tisíce pro péči v domácím prostředí - ale pozor! Je to první a jediný pozměňovací návrh, který snižuje příspěvek na péči pro ty nejtěžší případy. Já bych chtěl slyšet odpověď na otázku proč. Proč je to jediný pozměňovací návrh? Jaké jsou důvody, že se upravuje návrh Senátu a návrh je 4 tisíc ve čtvrtém stupni, a ne 6 tisíc?

Pak by byl asi návrh paní poslankyně Richterové.

A návrh paní poslankyně Pekarové Adamové je vlastně jediný, který přináší systémovou změnu. Chci jenom říct, že jsem přesvědčen, že pokud projde kterýkoli z těch pozměňovacích návrhů D, E, F, B, C, G a H, tam, kde jsou ty konkrétní cifry, můžeme hlasovat o části pozměňovacího návrhu paní poslankyně Pekarové Adamové, který se týká příspěvku v prvním a druhém stupni. To je jediný pozměňovací návrh, který se týká příspěvku v prvním a druhém stupni. A to je vlastně všechno.

Buď projevíme konzervativní sociální přístup, přidáme těm, kteří to potřebují nejvíce, přidáme jim bez ohledu na to, kde je ta péče poskytována, čímž snížíme administrativní náročnost, anebo se budeme zaštiťovat tu rozpočtovými důvody, tu důvody s účinností, tu že jeden typ péče podpoříme, druhý ne.

Chtěl bych pak ještě požádat, pane předsedo, po ukončení obecné rozpravy o přestávku na jednání našeho klubu v délce 25 minut, abychom si mohli probrat postup při hlasování při jednotlivých pozměňovacích návrzích. Ale již teď mohu říct, že náš přístup není tak, že buď projde náš pozměňovací návrh, nebo ne. Skutečně až se budeme bavit o proceduře, já navrhuji ten logický postup a věřím, že ho všichni podpoříte, protože není důvod, abychom nehlasovali od nejvyššího zvýšení po nejmenší. A ten, který má největší podporu, či většinovou podporu, bezesporu projde, ať už o něm budeme hlasovat jako o prvním, nebo o pátém.

Co nám to ale ztíží, a to je potřeba říct, ztíží nám to jednoduchou odpověď: no já jsem to nepodpořil, protože o návrhu tu pana poslance Bauera, nebo pana poslance Sklenáka se nehlasovalo. Přece návrh změny procedury, který přinesl pan poslanec Sklenák, žádným způsobem nezvyšuje počet poslanců, kteří ho podpoří. Jenom se pan poslanec Sklenák obává, že by mohl projít jiný návrh, horší z jeho pohledu, to je legitimní pohled, a o jeho by se už vlastně nehlasovalo. Takže já tomu rozumím. Kdyby pan poslanec Sklenák dal jako první hlasování o písmenu D pana poslance Bauera a druhé jako poslance Sklenáka, tak to má tu logiku a podpořili bychom to určitě bez problémů.

Nicméně je návrh na změnu procedury. Když neprojde, podpoříme změnu procedury, kterou navrhl pan poslanec Sklenák, že to sice nebude stoprocentně logické, ale bude to dejme tomu z devadesáti procent logické, že ty ostatní už budou seřazeny podle velikosti zvýšení příspěvku. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Po skončení rozpravy 25 minut? (Ano.) Dobře jsem to zachytil. Děkuji.

Mám zde dvě faktické poznámky. Jako první s faktickou poznámkou pan poslanec Kaňkovský. Po něm se připraví pan poslanec Zaorálek. Máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne ještě jednou. Jenom bych fakticky reagoval vaším prostřednictvím na váženého kolegu Zbyňka Stanjuru. Myslím si, že politik má umět uznat pravdu, má umět uznat i omyl. Takže já uznám svůj omyl. Skutečně jsem ve svém vystoupení označoval pozměňovací návrh kolegy Sklenáka jako nejlepší. Pak jsem také řekl, že je ten, který podle mého názoru má největší šanci na to, aby prošel. Nicméně dám za pravdu kolegovi Stanjurovi, že skutečně, pokud bychom se bavili o tom, co by přineslo největší profit těm osobám, které mají nejtěžší zdravotní postižení, tedy příjemcům příspěvku na péči ve třetím a čtvrtém stupni, tak je nejlepším návrhem návrh kolegy Stanjury, a to i z toho důvodu, že řeší situaci klientů pobytových služeb.

Ale politik by měl umět také zkritizovat a teď to udělám s velkou noblesou. V tom výčtu pozměňovacích návrhů kolegy Stanjury, tak jak by měly logicky jít po sobě, kolega zapomněl, a vím, že to nebylo zlou vůlí, na pozměňovací návrh H7 až H9, který jsem přednášel já, a to je navýšení ve třetím stupni o 4 000 Kč, tedy stejně, jako má sociální demokracie, s tím rozdílem, že tam není ta vůle odložit od 1. 7., ale bylo by to s účinností zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji i za dodržení času. Další faktická poznámka - pan poslanec Zaorálek, poté pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuju. Dobré ráno, dámy a pánové. Já se sice tak nevěnuji sociální tematice, ale teď mě docela oslovilo, když mě pan poslanec Stanjura vyzval, abych teď reagoval na ten konzervativně sociální přístup Občanské demokratické strany. Tak to mě zaujalo, protože jsem do té doby netušil, že tady je někdo, kdo bere ty věci tak vážně. A jenom jsem se podíval, jak to vlastně je.

Ten návrh, který tady pan poslanec Stanjura vysvětloval, těch deset kritérií posuzování péče, ten bych chtěl připomenout Sněmovně, že vznikl v roce 2006. V roce 2006, takže to byla vláda Jiřího Paroubka, která tento nový koncept vlastně zavedla. A tuším, že asi od roku 2007 byl potom skutečně zaveden. Jenom chci připomenout Sněmovně, že v celé té dlouhé době potom tady působily vlády tuším pana Topolánka, Nečase a podobně. Ale tento nový přístup, zavedený v roce 2006, byl valorizován až v roce tuším 2015 nebo 2016 za vlády Bohuslava Sobotky. Takže má otázka na poslance Stanjuru je, kde celou tu dobu spal konzervativně sociální přístup Občanské demokratické strany. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Možná bych i u takových polořečnických otázek požádal, abyste se obracel na kolegu mým prostřednictvím. Ale není to nic závažného.

Faktická poznámka - pan poslanec Válek. Poté chce reagovat pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuju, pane předsedající. Já jsem chtěl k vystoupení prostřednictvím pana předsedajícího kolegy Stanjury velmi poděkovat, že jsme se začali racionálně bavit o variantách, o faktech a o datech. Trochu mě prostřednictvím pana předsedajícího zděsilo vystoupení mého předřečníka, který se od toho vzdálil. Myslím si, že o tom, co kdy bylo, co kdo provedl, je naprosto nesmyslné se v této fázi bavit, protože se bavíme o lidech, kteří potřebují pomoc, kteří potřebují podporu. A bavíme se o tom, která z těch variant je pro ně nejvýhodnější. A bavíme se o tom, jak zabránit podobným diskusím v budoucnosti. Pojďme se o tom bavit seriózně a racionálně. A to vystoupení prostřednictvím pana předsedajícího pana poslance Stanjury z tohoto pohledu bylo nesmírně významné, pro mě zásadní, protože se bavíme o tom, co je optimální z vyššího principu mravního, a to je bezesporu to, co řekl prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec Stanjura. Já tady toto velmi podporuji. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní tedy bude reagovat pan Stanjura na předchozí řečníky.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mně opravdu nevadí, když pan poslanec Zaorálek se na mě obrací přímo, beru to úplně v pohodě, jsme z jednoho volebního kraje, roky se známe.

Ta odpověď je jednoduchá. Vy jste si vlastně odpověděl sám, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího. Nechci zavádět debatu do minulých let, ale mohu reagovat velmi rychle. Já jsem nikdy nespal. Ale tím, že jste se nevěnoval oblasti sociálních služeb a sociální politiky, tak v té době taky běžely velké evropské projekty, které přinášely těm poskytovatelům i na tu péči výrazné peníze, to zaprvé.

Zadruhé, podívejte se, jaká byla průměrná mzda, a porovnejte to. To je přece důležité, jestliže jednáme o valorizaci, pokud nemáme nějaký automatizovaný systém, který navrhuje paní poslankyně Pekarová nebo který případně připraví ministerstvo, tak je přece velmi důležité, zda to projednáváme v období recese, nebo v období konjunktury. A já jsem říkal, že máme plus 150 miliard meziročních příjmů navíc, že rozdíl, a já to klidně řeknu, pokud chceme tu debatu mezi sociálním a socialistickým, já vnímám.

Já vím, že levice by nejradši řekla voličům, že tam je rovnítko, že socialistický rovná se sociální. Rozdíl sociálně konzervativního přístupu je, že pomáháme potřebným. Těm, kteří si nemohou pomoci. A ten socialistický, že to dělám bez testu na majetek. Rozdávám všem. Bez ohledu na to, zda to potřebují, nebo ne. Bez ohledu na to, jestli dochází ke zneužívání sociálních dávek, nebo ne. To je rozdíl mezi sociálním a socialistickým. Ale nechci tuhle debatu, velmi důležitou, zatěžovat touhle diskusí. Veďme ji jinde, veďme ji u rozpočtu příští týden ve třetím čtení, padají tam návrhy a můžeme si to říkat. Ale nezapomeňme na ty individuální projekty. Ti, kteří se oblasti sociální politiky věnovali, moc dobře vědí, když mluvíme o individuálních projektech v programovacím období 2007 až 2013.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A s faktickou poznámkou přece jen ještě bude reagovat pan poslanec Zaorálek. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji panu poslanci Stanjurovi za to vysvětlení. Jenom ale jak jsem to poslouchal a pochopil, tak v tom případě, když je to rozdávání všem, ten socialistický způsob, tak pak ten váš návrh dneska chápu jako socialistický.

A jinak bych chtěl říci, že ještě co řekl předřečník, jak to bylo velice významné, to, co řekl pan poslanec Stanjura, je možné, že to bylo velmi významné. Já pro sebe pokládám teď za podstatnější ten reálný návrh, který byl podán panem Romanem Sklenákem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a pan předseda Stanjura ještě bude reagovat faktickou poznámkou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Čeština je opravdu hezký jazyk, tak já to řeknu přesněji. Všem, kteří to potřebují. Kdežto socialisté říkají: všem, a to i těm, kteří to nepotřebují. Tak si zvažme - 7,5 miliardy pro ty, kteří to skutečně potřebují. Nebo je tady někdo, kdo si myslí, že ti, kteří mají tak těžký hendikep, kteří nezvládají šest, sedm, osm nebo devět těch základních životních potřeb, tak to nepotřebují? Je tady někdo? Já jsem si jist, že tady není ani jeden! Tak se nemusíme chytat za slovo.

Ale například obědy všem zdarma, i těm bohatým rodinám, to je přesně ten případ. To není obědy zdarma těm, kteří to potřebují, a to umí vyřešit obec, škola, máme na to jiné programy. Ale obědy zdarma všem bez testu majetku, to je případ socialistického! Kdybyste propagovali obědy zdarma těm, kteří to potřebují, na tom se shodneme. Obědy zdarma všem je typické socialistické opatření. Ale nechtěl bych zavést debatu k obědům zdarma. Jenom příklad pro pana poslance Zaorálka. On dělá, že mi nerozumí, on je ale inteligentní, on mi rozumí. On jenom dělá, že mi nerozumí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a faktické poznámky nejsou ještě zcela u konce. S faktickou poznámkou paní poslankyně Valachová, poté paní poslankyně Gajdůšková.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Faktická poznámka k panu Stanjurovi: V případě školních obědů již brzy budeme projednávat náš poslanecký návrh, takže bude na to čas. A určitě doporučení: Koupit si letenku, popř. nějakým jiným dopravním prostředkem se dostavit do Velké Británie, navštívit Konzervativní stranu a mrknout na pár návrhů z dílny starého známého komunisty - kdybyste nevěděli, a jmenuje se David Cameron.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za stručnou faktickou poznámku. Nyní paní poslankyně Gajdůšková, připraví se pan poslanec Dolínek.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, ctěná Sněmovno, jenom rychle. Je otázka samozřejmě na to, co zde zaznělo o potřebnosti, kdo tedy určí tu potřebnost. A v tom se určitě neshodneme. My si myslíme, že potřebná je většina lidí v této zemi. A jestli se bavíme o dětech, tak cokoli dětem pomůže, je potřebné. To je jedna věc.

A druhá věc ve vztahu k těm pobytovým sociálním službám a navyšování příspěvků i v této oblasti. Ano, v pobytových sociálních službách potřebujeme navýšit peníze především na zaměstnance těchto služeb. To je pravda. Ale ve vztahu k jejich klientům to je trošku jinak. Tam přece ti lidé dostávají další služby prostřednictvím toho, že ta pobytová služba vůbec existuje. Tam jdou dotace. Ti lidé na tom nejsou tak jako ti, kteří jsou doma a kteří dostanou skutečně jenom ten příspěvek, o kterém se dneska zde bavíme. Já jsem přesvědčena o tom, že je dobře návrh pana poslance Sklenáka i s tím časovým rozlišením. A já, byť mám jiný návrh, budu podporovat návrh pana poslance Sklenáka.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S náhradní kartou číslo 11 hlasuje pan poslanec Onderka. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího bych rád promluvil k panu Stanjurovi. Víte, jsou věci, které chápu, že nemůže každý sledovat. Ale například v Praze ti potřební obědy zdarma dostávají již poslední tři roky. Dostávají je bez problémů a ukázalo se, že to je natolik dobrý prvek, že chceme vyzkoušet, aby právě první stupeň, děti, které potřebují mít ty nejlepší návyky, aby je získaly, často od rodin, toho si vážím, ale jsou tam bohužel děti, které nemají od svých rodin, tak aby ty návyky jim pomohla získat škola. A tam my cílíme a říkáme, pojďme to zkusit a dejme obědy všem. Ale říkám, bylo to na základě toho, že praxe těm potřebným ukázala, že to je velmi přínosné pro celý systém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a ještě dvě faktické poznámky. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Pokračujeme faktickou poznámkou pana poslance Jana Skopečka, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat prostřednictvím předsedajícího na paní Valachovou, která nás tady učí z pravicové politiky. David Cameron zaváděl obědy zdarma kvůli tomu, že byl v koalici s progresivními liberály, se kterými by si paní Valachová asi rozuměla víc než se svým poslaneckým klubem. Na straně druhé, socialisté si vždycky vyzobávají ta zrnka. Chci se zeptat paní Valachové, jestli se chce inspirovat britským školským systémem, který je velmi elitářský a kde platí bohatí rodiče už školné na středních školách. Tak jestli chce zavést britský školský systém, to bych se jí opravdu chtěl zeptat, nebo si vyzobává jenom ty drobky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Vojtěcha Munzara. A mám další čtyři faktické poznámky. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych zareagovat na předřečníka pana kolegu Dolínka vaším prostřednictvím, který tady řekl: Dejme ty obědy všem! No ono se hezky rozdává z cizího. To je ten socialistický přístup. Ony to nejsou obědy zdarma! Nic není zdarma! Je to přesun platby od rodičů k daňovým poplatníkům. A pojďme tedy vést debatu, ti, kteří to potřebují, ty rodiny, kde jsou ve finančních problémech, jak těmto lidem pomoci. Ale platit, aby daňoví poplatníci platili obědy "zdarma" všem, i těm rodinám, které to nepotřebují, to se mi zdá jako velice neefektivní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Aleš Juchelka s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Patrik Nacher a poté pan Jan Čižinský. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Moc děkuji, pane předsedající. Já jsem se odhlásil z rozpravy, protože to všechno pravděpodobně řeknu ve faktické poznámce, poněvadž pan kolega Stanjura prostřednictvím pana předsedajícího mě k tomu inspiroval.

U těch pobytových služeb je to malinko rozdíl, a u těch, kteří jsou pečující doma. My tady na balkoně máme spoustu lidí, kteří doma pečují, pečují třeba o své děti ve třetím nebo ve čtvrtém stupni postižení, a oni si v tuto chvíli zaslouží samozřejmě navýšení jakékoliv. A já bych jim chtěl strašně moc poděkovat, protože kdyby měl den 27 hodin, tak 27 hodin pečovat budou. A když jenom z hlediska finančního si uvědomím, že máme takové třeba postižené dítě doma, co všechno čeká tyto rodiny a rodiče za doplatky na zdvihací systém, invalidní vozíky, koupací lůžka, koupací křesílka, na dalších x věcí, které musí ten člověk mít k tomu, aby mohl důstojně žít, tak se domnívám, že to zvýšení je skutečně namístě v tuto chvíli pro ty, kteří pečují o postiženého doma. A pobytové služby, jak říkal pan kolega Kaňkovský, tak se samozřejmě ještě do budoucna řešit budou.

Krom toho, že bych jim chtěl samozřejmě poděkovat, tak bych chtěl apelovat na MPSV, aby skutečně udělalo systém valorizací u III., IV., II. i I. stupně postižení, abychom se tady nemuseli opravdu nedůstojně pokaždé scházet a takhle se politicky handrkovat o to, komu a jak přidáme, a dokonce do toho dáme i diskuzi obědech. A samozřejmě moc prosím také o to, protože ty rodiny si ty peníze nenechají někde zašité v polštáři, ale potřebují to za sociální služby utratit (upozornění na čas), tak bych chtěl apelovat na ně i na MPSV ohledně sociálních služeb, jako jsou respitní a asistenční služby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jsem tolerance sama. Pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan kolega Čižinský, poté pan poslanec Bělobrádek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem původně reagovat nechtěl, ale to, co říkal kolega Stanjura... Vy mě znáte, já jsem liberálně smýšlející člověk, nicméně tady si musíme dát nějaký historický kontext. Příspěvek na péči se vyplácí od 1. 1. 2007, to znamená za vlád Mirka Topolánka, Petra Nečase, premiéra Fischera a potom premiéra Sobotky. Poprvé byl valorizován až v roce 2016 o 10 %, to znamená tedy za vlády minulé, kdy byl ministrem financí Andrej Babiše a premiérem Bohuslav Sobotka. A já bych tady připomněl, že dokonce, jestli si dobře vzpomínám, tak za předchozích vlád od roku 2007 se dokonce ten příspěvek v prvním stupni snižoval. To znamená, že když jste tu možnost měli, tak jste to nezvyšovali, dokonce u určitého stupně snižovali. Teď samozřejmě, když je ministryně financí Schillerová, která se musí k tomu chovat zodpovědně, tak tady ty návrhy létají sem a tam. Já to samozřejmě podporuji, ale je potřeba to vyvážit a je potřeba být konzistentní v té době. Takže já bych tady jenom tohle chtěl připomenout. Byly tady doby, kdy se dokonce ten příspěvek snižoval! (Potlesk poslanců ANO a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Patriku Nacherovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Bělobrádek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Souhlasím s názorem, že příspěvek na péči je něco úplně jiného než obědy. Nedá se to vůbec srovnávat.

Rád bych podpořil názor pana předsedy Stanjury na průběh hlasování, aby se skutečně hlasovalo od té nejvyšší podpory k té nejnižší navrhované.

Ale ještě k těm obědům. Obědy vznikly v Praze proto, že ve třídách byly děti, které neobědvaly, a učitelé se na ně skládali, což určitě není v pořádku. Proto vzniklo konto, kde byly placeny obědy těm dětem, o kterých třídní učitelé a ředitelé věděli, že skutečně na ty obědy nemají. Co je správné, je rozšířit kritéria, protože v současné době to čerpají jenom rodiny, které jsou v hmotné nouzi, a ty ostatní - to je třeba na městských částech. Třeba moje městská část Praha 7, ta to platí skutečně všem, u kterých třídní učitelé řeknou ano, to dítě prostě potřebuje pomoc, přestože v hmotné nouzi není. Takže takto je to potřeba rozšířit, ale vůbec to neznamená, že se má platit plošně všem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Pavel Bělobrádek, také s faktickou poznámkou, a na řadu již se dostane paní kolegyně Aulická s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolil říct, že tady zazněly některé věci. Já se nedomnívám, že to nemá žádný rozpočtový význam nebo že se to nemá brát v potaz. Samozřejmě že to má i ekonomické dopady, protože ta péče, která je hrazena nebo která je podporována přímo, o jednotlivé klienty, je podstatně levnější než nějaká ústavní péče. To tady je potřeba zdůraznit.

A druhá věc. Samozřejmě že je potřeba takovéto služby podpořit. Musím říct, že já osobně jsem, protože nám dožila babička i děda doma, přebaloval svoji babičku a jsem přesvědčen, že to je i ta nejlepší výchovná metoda. Je to otázka soudržnosti v rodině a také uvědomění si, co to je život a co k tomu patří. Takže i proto je potřeba podpořit to, aby lidé, když je to jenom trošku možné, byli podpořeni v tom, aby se o své blízké starali ve svém domácím prostředí, protože i většina lidí si přeje zemřít doma, nikoliv v nějakém ústavu, na nějaké eldéence.

A poslední, co mi dovolte k tomu říci - je velmi podstatné, že takováto péče je skutečně velmi výchovná. To je potřeba zdůrazňovat. (Potlesk poslanců KDU-ČSL a STAN.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Bělobrádkovi a dostaneme se k pořadí přihlášených. Nyní paní poslankyně Hana Aulická a připraví se paní kolegyně Radka Maxová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych i já pronesla stanovisko za klub KSČM, a jsem ráda, že jsem se tedy i dočkala. Už jsem se bála, že dáme aspoň do 12 hodin diskuzi ve faktických přihláškách. Každopádně musím zde trošku reagovat i na předchozí diskuzi, která tady proběhla.

Byla bych velmi nerada, abychom zde znova řešili srovnávání domácí péče s ústavní péčí, protože to jsou ekonomické ukazatele, které prostě nelze srovnávat. A nemyslete si, že ti lidé, kteří jsou v domácí péči, nevyužívají ostatní péči, jako je sociální nebo zdravotní, která je samozřejmě hrazena z jiných částí buď státního rozpočtu, nebo samozřejmě přes ministerstva, která tam spadají. To znamená, že tohle jsou úplně nesmyslné ukazatele, nehledě na to, že pokud je pobytová péče, tak jsou tam samozřejmě jiné aspekty, které ovlivňují tu výši a samozřejmě i kvalitu.

Za nás otevřeně říkám, že nám velice vadí, a my na to poukazujeme dlouho, a já jsem z Ústeckého kraje, takže bychom si o tom mohli povídat, že v domácí péči nemáme absolutně žádnou možnost kontroly vyúčtování příspěvku na péči. Nemyslím si, že úřady práce, které to mají v kompetenci, to nedělají, ale jejich kapacita opravdu na to nestačí, a vlastně dohled nad využíváním příspěvků na péči v reálu není téměř žádný, i když se o to samozřejmě snaží. Neříkám, že je zneužíván plošně, to v žádném případě, ale myslím si, že tak jak vystupují a musí vlastně pobytové služby dokazovat -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Já chápu, že to téma je trochu žhavé, ale pokud diskutujete něco jiného, tak prosím v předsálí, a každého, kdo vystupuje, nechte v klidu přednést jeho řeč, pokud mu bylo slovo uděleno. Ostatní opravdu diskuze v předsálí. Děkuji. Pokračujte.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Každopádně bych jenom chtěla znova zdůraznit, že v pobytové péči musí opravdu každou korunu, kterou přijmou na péči klienta nebo pacienta, vyúčtovat a musí prokázat, jak byla vyúčtována, co se za ni nakoupilo a jak se využila. To v domácí péči nemáme. Je velké míře vlastně příspěvek na péči, a vy jste to tady, kolegyně, kolegové, i vlastně řekli, že je to jediný příjem v tu chvíli, pokud je ten člověk, ať už je nemocný, nebo hendikepovaný doma, tak je to vlastně téměř jediný příjem té rodiny nebo části rodiny, která se o něj doma stará, což si nemyslím, že je vlastně i systémové, a mělo by se nejenom MPSV zamyslet, jestli je opravdu i možnost příspěvku na péči o tak těžce nemocného nebo hendikepovaného člověka jediná, a že bychom opravdu měli řešit tu situaci i trošku jinak.

Pan kolega Stanjura vaším prostřednictvím, pane předsedající, měl pravdu, že se tady bavíme vlastně o nerovnosti, a proto i pan kolega Bauer podal svůj návrh na zvýšení příspěvku na péči nejenom v domácí péči, ale i v pobytové péči. My jsme na to upozorňovali od počátku a hovořili jsme o tom, že vlastně Senát, když přišel s tímto návrhem jenom ve čtvrtém stupni, v domácí péči, tak nám víceméně přišel, a teď to nemyslím nějak špatně, ale velice populistický, protože opravdu cílil na ty nejpotřebnější. Zároveň ale jsme říkali, že je to nesystémové řešení a že příspěvek na péči by se měl řešit opravdu komplexně, a i musím tedy souhlasit, nebo se nám líbil návrh paní kolegyně Adamové Pekarové, i když my jsme řekli, že u něj se zdržíme, protože i tu valorizaci bychom si představovali trošku jinak, a víceméně nám i ten návrh na valorizaci přišel trošku nesystémový dávat v tomto návrhu a chtěli bychom, aby to připravilo samotné ministerstvo dále s Ministerstvem financí.

Samozřejmě bych tady chtěla zmínit ještě možná dvě čísla nebo tři, čtyři čísla, která si myslím, že byste si měli uvědomit. V roce 2017 dělal příspěvek na péči přes 25 miliard. Nyní se očekává na konci roku 2018 přes 26 miliard a plán na rok 2019 bez tohoto navýšení, které se vlastně očekává, pokud by byl platný od celého roku, tak ve výši 5 miliard, se očekává téměř 27 miliard. Zároveň ale musím zdůraznit, že na sociální služby se dává pouhých, pokud to tedy projde, tak máme avizováno nějakých 16 miliard, ale skutečná potřeba, které vlastně ty kraje si požádaly, je kolem 20 miliard a přislíbeno jim bylo při tom jednání kolem 17 miliard.

To znamená, jenom abyste si uvědomili, ty peníze že stále narůstají, protože oproti roku 2018, kdy jsme se tady hádali, jestli budeme zvyšovat na ty platy, tak původní návrh byl 11,5 miliardy a pak se podařilo dát tam ty 3,3 miliardy na to navýšení těch mezd. To znamená, neustále narůstají i ty finance, a proto my zdůrazňujeme, že je opravdu nutné řešit tyhlety věci systémově a nedělat to jenom nějakými návrhy ať ze Senátu, anebo poslaneckými, protože nyní vlastně asi zřejmě projde návrh, který bude přidávat jenom do té domácí péče, tak jak jste avizovali všichni zástupci. A musím říci, že nám se opravdu nelíbí ta nerovnost, protože i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které připravuje tu novelu sociálních služeb, kde bude změna financování sociálních služeb, tak pokud to projde, pokud se to připraví a pokud ten harmonogram se dodrží, tak to bude někdy až od roku 2021.

Nám to přináší a máme z toho velké obavy především v paliativní péči, protože pokud se příspěvek na péči zvedne na 19 200, a zde bych mohla ještě říci, že nikdo mi neodpověděl, kdo vlastně vymyslel to zvednutí o těch 6 tisíc a jak se k tomu dostalo. Protože jestli si možná vzpomínáte, tak na 19 200 byl v minulé novele zákona o sociálních službách, který spadl pod stůl v minulém volebním období, a víceméně senátoři tuto částku jenom převzali, ale nikdo nezdůvodnil samotné navýšení o 6 tisíc korun. Ale de facto všechny návrhy, kromě tedy myslím návrhu ANO, se vlastně držely této horní hranice. Ale nikdo nemá navýšení zdůvodněné, proč k tomu došlo. To znamená, že možná by bylo dobré nejenom spočítat vlastně optimální tu valorizaci té doby atd., ale konkrétně, proč se zvyšuje ta částka o těch 6 tisíc korun. Já neříkám, že to je hodně, neříkám, že to je málo.

Každopádně by bylo možná dobré se vrátit i na ten začátek, protože mně opravdu, a zdůrazňuji to, chybí ta systémovost. Jsem ráda, že jste tady zdůraznili tu historii, že opravdu těch deset let nebo devět let nebyl zvyšován ten... vlastně v každé výši, v každém stupni toho příspěvku na péči, a že to lidem v domácnostech přináší velké problémy. To si asi nemusíme říkat. Ale musím říci, že my jako KSČM budeme podporovat pozměňující návrh pana Sklenáka. A myslím si, že i ten jeho nárůst, který tam je, tak v tuhle chvíli je asi optimální. Každopádně bych chtěla apelovat, že za KSČM se nám nelíbí nesystémové návrhy, které opravdu začínají lítat v Poslanecké sněmovně a které sledují jenom populismus každé strany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyni Haně Aulické. Kolegyni Maxovou požádám o strpení, protože mám dvě faktické poznámky. Nejdříve místopředseda Pikal a poté pan kolega Aleš Juchelka. Pane místopředsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobrý den. Já se omlouvám, že vstupuji do té již odborné debaty s nějakým návrhem, kterým nebudu reagovat na předřečníka, ale je to procedurální návrh, tedy se jedná o faktickou poznámku.

Já jsem zaznamenal v té debatě, že existuje mnoho návrhů, které se od sebe liší jenom časem nebo množstvím peněz, takže bych si dovolil upozornit na § 72 odst. 2 jednacího řádu, že je-li podáno více návrhů na úpravu téže věci pouze z hlediska množství, času, osoby nebo místa, zjistí se nejdříve počty poslanců podporující jednotlivé návrhy a poté se o nich hlasuje v pořadí podle počtu podporujících návrhů. Já vím, že tím pádem paní zpravodajce zamotám hlavu. Nicméně vzhledem k tomu, že byla avizována přestávka, tak věřím, že bude prostor připravit to hlasování tak, abychom se skutečně mohli vyjádřit v hlasování ke všem návrhům, nikoliv pouze k těm, které budou z nějaké procedurální výzvě připraveny jako první. Takže bych prosil o uplatnění tohohle. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. To je procedurální návrh, který budeme řešit ve chvíli, kdy budeme hlasovat o tom konkrétním pozměňovacím návrhu, tak aby byl seřazen podle příslušného ustanovení zákona o jednacím řádu.

Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Aleše Juchelky, připraví se Roman Sklenák také k faktické poznámce. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc. Já jenom bych chtěl na svou předřečnici paní Aulickou trošičku reagovat prostřednictvím vás, pane předsedající, co se týče té kontroly. Poněvadž já si nedokážu představit, že rodina, která pečuje o čtvrtý nebo o třetí stupeň postižení např. u svého dítěte nebo u seniora, to je úplně jedno, bude vykazovat do každé koruny a haléře tak jako u pobytových služeb, za co ten příspěvek na péči utratí. To je úplně nereálné.

Každý se třetím a čtvrtým stupněm postižení chodí k lékaři. Ten kontroluje stav třeba toho pacienta. Pokud si zažádá třeba rodina vedle příspěvku na péči také na zdvihací systém, plošinu, schodolez, koupací lůžko, koupací křesílko, rekonstrukci koupelny atd., tak vždycky přichází sociální pracovnice, která zkontroluje právě tady tuto investici.

Tak hlavně neříkejme, že všichni ti, nebo část z nich, kteří pobírají příspěvek na péči, jsou ti, kteří prostě nějakým způsobem na tom vydělávají. Já se domnívám, že tak to není. Pokud někoho známe, tak určitě se pojďme o tom konkrétně bavit, ale není to žádný systémový problém. A nerad bych, abychom nabourávali soukromí jednotlivých rodin jenom proto, že obětovaly, obětovaly svůj profesní osobní život, když chtějí pečovat o svého blízkého v domácím a rodinném prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu poslanci Alešovi Juchelkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Romana Sklenáka a paní kolegyně Maxová už bude na řadě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil k vystoupení pana místopředsedy Pikala. Já se domnívám, že v tomto případě nemůžeme postupovat tak, jak on zde zmínil. Ten jednací řád reaguje na to, pokud se mění třeba jenom částka a jinak celé znění těch pozměňovacích návrhů je stejné. Ale když se podíváte na ty pozměňovací návrhy, a vy jste se asi nepodíval, tak on je skutečně každý psaný úplně jinak a tento postup, jsem přesvědčen, nemůžeme uplatnit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za názor na tuto záležitost. A nyní paní kolegyně Radka Maxová. Připraví se kolegyně Dražilová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Ještě teď asi úplně nevím, co bych chtěla říci, protože z celé té debaty jsem trošku smutná. Budu hovořit ve dvou rovinách. Hovořit jako předsedkyně výboru pro sociální politiku, a jak jsme to vnímali my na půdě našeho výboru.

Musím říci, že slova systém, slova peníze, padala i na naší půdě výboru a nebylo to projednávání úplně jednoduché, protože jsme i přerušili tento bod, protože nebyla shoda na tom, jak vlastně se postavíme k pozměňujícím návrhům, kterých už v té době bylo mnoho. Ne všechny byly napsány dobře, ne všechny byly možné odsouhlasit. Domnívali jsme se, že uděláme politickou dohodu na jednom znění pozměňujícího návrhu napříč politickým spektrem, tak jak bylo již dnes zmíněno, ale bohužel k tomu tak nedošlo. A já teď toto vše vnímám jako jakési, s prominutím, dostihy, kdo kam a více.

Musím říci, že tento pozměňující návrh je o penězích. Ale ne o penězích státního rozpočtu, ačkoliv jsme to také velmi řešili a komunikovali jsme s naší paní ministryní Schillerovou, která se usilovně snažila najít finance na takto potřebnou věc. Ale je to o penězích těm lidem. Našim občanům, osobám se zdravotním postižením. A především - těm osobám, které o ně pečují. O těch se zde moc dnes nehovořilo.

Tady zmíním znova slovo systém. Protože na to bychom měli zacílit i v novele zákona o sociálních službách, aby tyto osoby, které pečují o lidi, kteří pobírají příspěvek ve třetím, ve čtvrtém stupni, aby se nám potom neocitaly na dávkách hmotné nouze, aby neměly nízké důchody, aby nekončily v exekucích, aby si mohly vzít půjčky na bydlení, aby důstojně žily. Takže apeluji tímto prostřednictvím na Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby nejen změnu zákona o sociálních službách směřovalo do sociálních služeb, ale aby ruku v ruce s tímto šla i změna, která zabezpečí naše pečující osoby.

Již tady byla i dvakrát zmíněna lékařská posudková služba. Pan kolega Stanjura zmiňoval deset kritérií. I to padá na výboru pro sociální politiku. Není to dobře nastaveno, není dobře fungující lékařská posudková služba. Celý systém přiznávání příspěvků není dobře fungující. Je zdlouhavý, zapadá do toho několik úřadů, lidé čekají deset, dvanáct měsíců buď na přiznání příspěvku na péči, v horším případě na odvolání.

A věřím tomu, že nejenom nám členům sociálního výboru chodí mnohé maily s životními příběhy. Tento týden nám zrovna přišel e-mail od dcery pana učitele, který na základě cévní příhody musel zůstat na invalidním důchodu. Tam se přesně ukazuje, jak tento náš systém funguje. Nefunguje dobře. A nejsou to pouze starší invalidní důchodci, ale jsou to především i mladí invalidní důchodci, kterých v České republice přibývá a kteří potom opravdu budou řešit existenční problémy, až jim odejdou jejich blízcí, kteří se o ně starají.

A jak tady cítím, celá Sněmovna se shoduje na tom, že je potřeba zacílit na domácí, ambulantní a terénní péči, posílit paliativní, posílit hospicovou péči. Vím, že pro nás není jednoduché toto změnit. Doufejme, že Ministerstvo práce a sociálních věcí přijde v nejbližší době se systémovou změnou. Myslím si, že konkrétně z půdy sociálního výboru jsou konkrétní nápady na to, jak toto změnit nejen za toto funkční období, kdy jsme už měli asi dvakrát nebo třikrát téma lékařské posudkové služby, přiznávání příspěvku na péči, ale především i z minulého funkčního období.

Chci poděkovat tímto všem pečujícím osobám, protože ve svém okolí mám opravdu mnoho lidí, kteří mají zkušenosti se systémem. I já sama do toho systému za chvíli vpluji, protože se budu snažit zabezpečit péči pro mou maminku. Neříkám, že se na to těším, protože vím, co mě čeká, ale jsem zvědavá na to, jak ten náš systém bude fungovat. A přeji hodně trpělivosti všem, kteří zažívají s tímto systémem nepříjemné situace, ať nemusí prodávat své nemovitosti, své byty, ať se nemusí stěhovat, ať mají důstojný život.

Proto i my jako ANO jsme přišli s kompromisním návrhem paní Lenky Dražilové, která bohužel dostává nepříjemné maily. Ale byla obava z toho, že by na půdě Poslanecké sněmovny neprošlo nic. A proto pokud samozřejmě neprojde pozměňovací návrh Lenky Dražilové, tak my jako hnutí ANO se přikloníme k další verzi, která zde rozkládá účinnost pro třetí a čtvrtý stupeň.

Dámy a pánové, já vám děkuji za podporu, za zájem o tuto problematiku. A věřím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak jak má v plánu, tak jak možné bude přijato doprovodné usnesení, se opravdu zaměří na tuto problematiku. Protože počet lidí zdravotně hendikepovaných nejen fyzicky, ale i psychicky nebude v naší republice menší, než je teď. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Radce Maxové. Nyní faktická poznámka pana poslance Jaroslava Foldyny a poté přednostní právo paní ministryně Maláčové. Pane poslanče, ještě chviličku vydržte. Konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 11 do 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Marian Bojko a pan poslanec Holomčík se omlouvá od 11 do 12 hodin.

Nyní máte, pane poslanče, slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Moji kolegové, já jsem poslouchal krásný přednes toho projevu paní kolegyně. Podívejte, ono o čem tady dvě hodiny diskutujeme. Diskutujeme o tom, že chceme přidat peníze českým postiženým občanům, lidem, kterým se žije z nás téměř nejhůř.

Já jsem z Ústeckého kraje, ze severních Čech, kde ten kraj není v dnešní době vůbec bohatý. Těch problémů, kumulace toho problému je tam strašná. Byli jsme třetí nejbohatší kraj před dvaceti roky a dneska patříme ke konci z hlediska té struktury bohatých a chudých. Já se s těmi lidmi dnes a denně setkávám. A my tady pořád filozofujeme nad tím, jestli to není hodně, jestli to není populismu, jestli to není jenom gesto. No není to gesto a není to populismus. Přátelé, a jestli je to gesto a populismus a pomůže to těm lidem, já pro to zvednu obě ruce. Já nechci uzavírat žádné kompromisní návrhy. V čem chcete být kompromisní? V tom, že těm lidem, kteří na ty peníze čekají, nepomůžeme?

Paní ministryni předkládá nějaký návrh, který částečně řeší komplexní problém. Částečně řeší, ale řeší. Nebuďte prosím vás malicherní v jedné věci. Nikdy nebyla Česká republika tak bohatá, jako je dneska. Neposílejme peníze na zbytečnosti, dávejme peníze na věci, které jsou důležité. Mě opravdu nezajímá, jak je to s demokracií v Kongu, mě nezajímá, jak se financují pochody homosexuálů v Praze, mě zajímá to, jak se těm lidem konkrétně žije. A tady pro ně něco můžeme udělat.

A proto je pro mě naprosto nedůstojné sledovat tady diskuzi, jak brečíme, že tu nejsou peníze a že se někomu přidá. No, přidá se těm lidem, kteří to potřebují. A přidá se jim z těch peněz, které tady jsou. Jenom prosím vás nedávejme ty peníze na ptákoviny - promiňte, když používám takové neslušné slovo v tomhle slovutném grémiu, protože se to opravdu nedá poslouchat. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil váš čas na faktickou poznámku. Nyní... Paní kolegyně Maláčová, paní ministryně, ještě posečkejte. Je tady faktická poznámka pana poslance Jiřího Kobzy. A samozřejmě vaše přednostní právo, hned po faktických poznámkách vám udělím slovo. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já vám děkuji za probíhající diskuzi a chtěl bych říct, že právě zdroj financí na péči je předmětem našeho pozměňovacího návrhu číslo 1836, který jsme podali a který jsem prezentoval, kdy navrhujeme přesunout část prostředků z kapitoly rozvojová pomoc, protože si myslím, že podpora bosenských mlékařů nebo gruzínských včelařů není tak důležitá jako pomoc naším vlastním postižených. A myslím, že jsme na to navrhli docela rozumnou částku. Tak doufám, že všichni kolegové, kteří tady vystupují a diskutují, náš pozměňovací návrh podpoří. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce pan poslanci Kobzovi. Nyní pan poslanec Pavel Bělobrádek také s faktickou poznámkou. Paní ministryně je stále připravena. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane místopředsedo. Já myslím, že ta debata je sice důležitá, ale že jsme se tady v zásadě shodli. To, co je podstatné si také tady jasně říct, že za těch posledních dvacet let se podpora této starosti o vlastní rodinné příslušníky, o lidi, o které se staráme, významně posunula. Když si vzpomenu, jak se moje maminka starala o jednoho úplně ležáka, o druhého, který byl na tom velmi špatně, jak byl problém sehnat pomůcky, peníze na to zásadně nebyly, tak je to velký posun. Takže to bych chtěl ocenit. A pokud někdo nadává na to, jak to bývalo, že to bylo lepší, tak v tomhle případě to rozhodně lepší je. A v zásadě je potřeba říct, že teď ještě posouváme to ocenění lidí, kteří se starají o ty nemohoucí, daleko dále.

Já budu jen rád, když projde ten návrh, který bude co nejvýhodnější pro tuto skupinu obyvatel, protože oni si to zaslouží. A právě to, jak se chovají ti, kteří mohou, k těm, kteří jim to nemohou oplatit, k těm, od nichž se nedočkají už žádné protislužby, svědčí o charakteru těch lidí i té společnosti. Právě proto tady hlasujeme o věci, která je skutečně hodnotová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem ministryně práce a sociálních věcí paní Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já jsem původně nechtěla už debatu protahovat a reagovat, ale ráda bych k několika věcem, které tady zazněly z úst mých předřečníků, reagovala.

Ráda bych upozornila na to, že 21. září, když tady začalo první čtení tohoto senátorského návrhu, tak jsem změnila původní negativní stanovisko vlády, změnila jsem pozici Ministerstva práce a sociálních věcí, která byla původně negativní, na pozitivní. To je první věc, kterou bych ráda připomněla.

Druhá záležitost. Neustále tady padá, že musíme připravit systémový návrh této záležitosti, úpravy příspěvků na péči. Další věc, která tady padala, jak vznikly vlastně ty částky, které se navrhují, 6 tisíc u čtvrtého stupně a 4 tisíce u třetího stupně. No právě to je systémový návrh. My se odvíjíme od toho, jak v posledních letech byly zvýšeny životní náklady plus jak se vyvíjela minimální mzda. Asi se shodneme na tom, že péče jako taková by měla být náležitě finančně oceněna, a proto jsme přišli s těmi částkami 6 tisíc a 4 tisíce korun. I v minulosti se ministerstvo vždy podílelo nebo spolupracovalo jak na přípravě návrhu pana senátora Plačka, dnes již bohužel zesnulého, tak na přípravě stanovisek pana poslance Sklenáka.

Padlo tady také, že máme nedostatečně financované sociální služby. Já si myslím, že ano. Budeme potřebovat připravit opravdu systémový návrh, který bude kopírovat demografický vývoj, ale zároveň bych ráda zdůraznila, že jsme připravili historicky nejvyšší rozpočet na sociální služby. Je to 15,5 mld. korun a máme tam ještě pozměňovací návrh na navýšení o 200 mil. korun. Proto prostě opravdu opatrně s tímto, jedná se historicky o nejvyšší částku.

Ještě jednou, co se týká navyšování příspěvku na péči, tak od roku 2007, kdy byl zaveden, došlo ke dvěma změnám. V roce 2016 za paní ministryně Marksové byly příspěvky na péči navýšeny o 10 %, ale za pana ministra Drábka nejenže nebyl navýšen, ale byl snížen v prvním stupni z 2 tisíc na 800 korun, takže opravdu jediný, kdo tady systémově navyšoval nebo se snažil o zlepšení životního postavení pečujících a zdravotně postižených, byli právě zástupci sociální demokracie a našich koaličních partnerů.

Co se týká systémových změn, tak jak si můžete vyjmout, ale ráda to ještě zopakuji, z legislativního plánu prací, tak my v tuto chvíli na Ministerstvu práce a sociálních věcí připravujeme nejen velkou novelu zákona o sociálních službách, ale v prvním kvartálu příštího roku bychom měli všechny ty prorodinné změny shrnout v takzvaném rodinném balíčku, připravujeme balíček zaměstnanosti, jehož cílem by mělo být, aby všichni lidé, kteří v České republice pracovat mohou, skutečně pracovali a aby se práce v České republice vyplatila. To znamená, že tam budou nejen úpravy v oblasti zaměstnanosti, ale také úpravy v oblasti dávek. Připravujeme samozřejmě dva dílčí návrhy v rámci důchodové reformy, to znamená zejména navýšení důchodů žen a potom odchod fyzicky náročných profesí. Připravujeme novelu lékařské posudkové služby. To, co jsem předložila v létě tohoto roku, je opravdu odvracení personální krize. Pevně doufám, že se nám to v Senátu podaří prosadit. Samozřejmě v rámci takzvaných patnácti opatření boje s chudobou připravujeme celý balíček, který má pomoci zejména sociálně vyloučeným lokalitám.

Velkých novel nebo reforem, jak to chcete nazvat, bude celá řada, ale podrobnosti pak můžeme projít třeba v rámci diskuse o legislativním plánu prací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Maláčové. Kolegyně Dražilová bude muset posečkat, protože tady mám čtyři faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Roman Sklenák - teď už pět, poté pan poslanec Kaňkovský, Hana Aulická Jírovcová, Radek Koten a paní poslankyně Pekarová. To je zatím počet faktických poznámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já chci reagovat na průběh diskuse. Tady několikrát od několika řečníků zazněla slova o tom, že návrhy, které přicházejí, jsou populistické. Já tomu nemůžu věřit. To si vážně tady někdo v tom sále myslí, že pro lidi, kteří jsou v úplné závislosti, nezvládají devět z deseti základních životních potřeb, někdo o ně pečuje 24 hodin sedm dní v týdnu, tak že když ten nejštědřejší návrh, který tady je, 19 200 Kč měsíčně pro rodiny, které takto doma žijí, tak to je populismus? Jako vážně?

A k té částce. Ta byla vydiskutovaná skutečně už v minulém volebním období, jak zde zaznívá, jak jsme přišli na tuto částku. Ta byla součástí vládní novely, která byla v připomínkovém řízení, která byla v Poslanecké sněmovně, která se projednala na výborech a na různých místech, a ta částka 19 200 byla vydiskutovaná. Tím, že minulá Poslanecká sněmovna nestihla projednat tento tisk, tak pan senátor Plaček a jeho kolegové v podstatě okamžitě po volbách to téma zvedli a do Poslanecké sněmovny přinesli ten návrh znovu.

Ale skutečně prosím, přece všichni ty příběhy znáte, některé tady byly zmíněny, lidé nám posílají maily, kdo to neznáte, běžte se někam podívat, ale fakt nemluvte o tom, že dát těmto rodinám 19 200 Kč měsíčně je populismus.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Vít Kaňkovský, připraví se paní poslankyně Aulická, také s faktickou poznámkou. A mám tady další. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne. Já bych krátce reagoval na vystoupení paní ministryně Maláčové. Já oceňuji to, že paní ministryně se hlásí k těm úkolům, o kterých jsem tady hovořil nejen já, ale i další řečníci, které se týkají potřebných reforem jednak ohledně sociálních služeb, jednak dalších problematik, které tady dnes byly nastíněny. V jednom bodě s ní ale nesouhlasím. Paní ministryně tady zmínila, že se podařilo historicky dosáhnout nejvyššího rozpočtu na sociální služby na příští rok. To samo o sobě je pravda, 15,5 mld. korun je historicky nejvyšší částka. Ale už nehovořila o tom, že jak požadavek krajů, tak požadavek poskytovatelů sociálních služeb byl mnohem vyšší. A v mezidobí nastalo ještě to, že z původně plánovaného pětiprocentního navýšení mezd došlo na sedmiprocentní, za což vládu chválím, to je samozřejmě správný krok při personální krizi v sociálních službách, nicméně s tím už rozpočet na sociální služby nepočítá. Také rozpočet nepočítá s tím, že končí některé individuální projekty z evropských fondů, které také v rozpočtu z národních zdrojů nejsou dofinancované. A je tady třetí parametr nebo třetí argument a to je reforma psychiatrické péče. Ta zavádí některé nové typy sociálních služeb a ani s jejich dofinancováním rozpočet na sociální služby nepočítá.

Takže v rozpočtu na sociální služby chybí 800 mil. korun, které budeme muset dofinancovat. A já pevně věřím, když už se dneska tady o tom bavíme, že budou podpořeny pozměňovací návrhy, které směřují právě do této oblasti, protože pokud chceme zajistit kvalitní sociální péči i dofinancování některých programů, tak to bez personálu prostě nepůjde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Paní ministryně, pokud chcete faktickou poznámku, tak budete sedmá. Nyní paní poslankyně Aulická. Máte slovo, paní poslankyně, k faktické poznámce.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím musím reagovat na paní ministryni Maláčovou. Strašně mě mrzí, že hovoříte o systémovosti. Pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí připraví pozměňující návrh, který se načte do senátního návrhu, tedy ne vládního, ale senátního, to za nás tedy o systémovosti nemůžeme hovořit.

Nezlobte se na mě, bavíme se opět o nedostatku financí na sociální služby. Neustále odkládáme situaci sociálně-zdravotního pomezí. My chceme, nebo vaše ministerstvo chce navyšovat existenční a životní minimum, a přitom bylo domluveno, a my to požadujeme dlouhodobě, aby se nejdříve udělala revize nepojistných dávek, a opět se prostě udělá to, že se nejdříve přidá, a pak budeme zjišťovat, jaké dávky jak jsou využívány nebo jestli jsou potřebné nebo nepotřebné, sjednocení atd. Tady se dělají nekoncepční změny a jenom se hraje na populismus v této míře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Haně Aulické. Nyní pan poslanec Radek Koten, připraví se paní poslankyně Pekarová, oba s faktickou poznámkou. Paní ministryně Maláčová bude za kolegou Juchelkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se připojil tady k mým předřečníkům, kteří konstatovali, že tato skupina obyvatel opravdu má velký problém. A s těmito zdravotními hendikepy chtít po těchto lidech, aby ještě nějakému úřadu dokazovali, že opravdu nemají ruku nebo nemají nohu, to mi připadá opravdu velmi nedůstojné. A ta částka, která se tady navrhuje, mi nepřipadá nikterak velká, protože s takovýmto hendikepem žít, věřte tomu nebo ne, je opravdu velmi smutné a velmi náročné. Takže já bych tady všechny poslance vyzval, aby skutečně hlasovali pro tu verzi, kde je to zvednuto na těch 19 000 korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dobré dopoledne všem. Nyní prosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Aulickou. (Poslankyně Aulická se nehlásí.) Tak to tady není odmazáno. V tom případě paní poslankyni Pekarovou.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já si myslím, že nemůže být lepšího důkazu pro to, že potřebujeme do toho systému vnést přesně to, co navrhuji, a totiž jasný valorizační mechanismus, který bude oproštěn od takovéhoto našeho jednání, kde odpadnou všechny tyto diskuse, debaty, které už tady vedeme několikátou hodinu, a bude to jasné, předvídatelné a nikdo do toho nebude zasahovat. Takže pokud chcete, abychom se takovýchto debat v budoucnosti vyvarovali, abychom se jim vyhnuli, tak není jednoduššího způsobu než podpořit pozměňovací návrh, který jsem předložila, nebo pokud k tomu nedojde, tak trvat na tom, aby s takovouto jasnou systémovou změnou přišlo samo ministerstvo. A já si myslím, že ta debata nádherně ukazuje, jak moc je to potřeba.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a prosím pana poslance Juchelku s faktickou poznámkou, poté paní ministryně.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Jenom v krátkosti. Děkuji moc. Tady pravděpodobně všichni reagují právě na ten systém, protože to systémové není. Tady byl pozměňovací návrh tuším paní kolegyně Pekarové, která to nějakým způsobem tlačila na minimální mzdu, což také není systémové, protože to také rozhodují politici tady. Takže je potřeba prostě najít nějaký ten systém.

A ještě v rámci toho prorodinného balíčku, protože jste nám tady vyjmenovala spoustu věcí, které se chystají v prvním čtvrtletí příštího roku, tak bych strašně rád apeloval právě na to, že spousta rodin, které mají nějaké postižení a pečují o osobu blízkou ve své rodině, se rozpadá. Proto je potřeba posílit a také zpřístupnit regionálně ty sociální služby tak, aby jim mohlo být pomoženo a aby jednoduše nezůstal v rodině někdo jako jednotlivec sám na toho, o koho pečuje. Tak možná jenom takový apel, abyste, prostřednictvím pana předsedajícího paní ministryně, měla v tomto rodinném balíčku i tuto záležitost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím s poslední faktickou poznámkou paní ministryni.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Tak ještě dvě stručné reakce. Jenom připomínám, nebo ráda bych zdůraznila, že v roce 2014 byl rozpočet na sociální služby ve výši 7,7 mld. korun. Tak jak jsem právě před chvílí zmiňovala, tak v roce 2019 to bude 15,7 mld. korun. Já myslím, že ten rozdíl v rámci pěti let o 8 mld., což je více než 50 % toho původního, nebo je to vlastně 100 % toho původního rozpočtu, více než 100 %, tak je markantní.

Další věc. Z mé iniciativy jsme před několika měsíci navrhli revizi operačního programu Zaměstnanost. Jak jistě víte - a je to reakce na pana poslance Kaňkovského prostřednictvím pana předsedajícího - tak v tomto operačním programu jsou finanční prostředky, které máme ještě volné, tak abychom je všechny vyčerpali, a bylo to zmiňováno ohledně individuálních projektů na sociální služby, tak jsme tam iniciovali revizi finančních prostředků právě ve prospěch těchto individuálních projektů ve výši 1,5 mld. korun. Před dvěma týdny monitorovací výbor tuto změnu schválil a pevně doufám, že tento návrh v lednu posvětí Evropská komise, tak aby kraje mohly čerpat ještě o 1,5 mld. více právě na oblast sociálních služeb.

Takže toto je za mě vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a s faktickou poznámkou se přihlásil ještě pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Tak já ještě jednou fakticky na paní ministryni. Já se, paní ministryně, s vámi nechci přít. Já jsem to tady i řekl, že skutečně je to historicky nejvyšší alokace na sociální služby, nicméně pokud bychom se bavili o té argumentaci, v tom rozdíl 2014, 2018, resp. 2019, tak je potřeba si uvědomit několik rovin toho problému. Za těch pět let se nám rozsah sociálních služeb v jednotlivých krajích výrazným způsobem zvedl, a to i vzhledem k transformaci sociálních služeb. Ty transformační projekty s sebou nesou i zvýšené náklady, provozní náklady. To je jedna část toho problému.

Pak také neustále bojujeme, a to už jsem tady zdůrazňoval i při projednávání státního rozpočtu - pokud chceme udržet kvalitní pracovníky v sociálních službách, tak jim budeme muset zvyšovat mzdy i nadále, a to i systémem nadtarifních složek. Dneska oni, pokud si mohou vybírat na trhu práce, tak ano, většina z nich jsou srdcaři a rádi pracují v sociálních službách, nicméně realita života je složitá. To znamená, pokud někde dostanou nabídku ze soukromého sektoru, kde budou mít nadtarifní složky nebo smluvní plat, tak sáhnou po té nabídce.

A ty individuální projekty, to oceňuji, jestli to takto máte zařízené, je to v pořádku. Nicméně zdůrazňoval jsem tady ještě další věc a to je ta reforma psychiatrické péče. To znamená, to nedofinancování sociálních služeb tady je a já jenom prosím, abyste pak v rámci i vládní koalice k tomu přistoupili při schvalování státního rozpočtu a sociální služby dofinancovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji za dodržení času. V tuto chvíli nemám žádné faktické poznámky, takže budeme pokračovat v obecné rozpravě. Prosím paní poslankyni Dražilovou.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Chtěla bych se jako zpravodaj přihlásit k legislativně technickým úpravám navrženým garančním výborem a pro úplnost ještě doplňuji, že v případě schválení pozměňovacího návrhu pana poslance Sklenáka budou tyto legislativně technické úpravy promítnuty do účinnosti zákona, kterou pozměňovací návrh mění.

Nyní bych se ráda také vyjádřila ke svému pozměňovacímu návrhu a dovolím si shrnout historii od podání návrhu pana senátora Plačka na zvýšení příspěvku na péči osobám, o které je pečováno v domácím prostředí. Už to tady několikrát padlo, já se v mnohém budu možná opakovat, ale z průzkumu skutečně vyplývá, že většina zdravotně postižených osob a stárnoucích seniorů nemá o život v zařízeních ústavního typu zájem a chtějí žít v domácím prostředí. Je to pochopitelné. V domácím prostředí je lidem poskytována trpělivá a laskavá péče, zpravidla rodinnými příslušníky, zůstávají ve svém prostředí, nejsou zpřetrhány vazby s přáteli. Pro tyto osoby je velmi důležitá samozřejmě psychika, je pro ně důležité dodržování jejich individuálních hodnot a pochopitelně důstojnosti. Této skupině bylo navrženo zvýšení příspěvku na péči o 6 000 korun.

Také zde už bylo řečeno, že hranice mezi třetím a čtvrtým stupněm je opravdu velmi křehká a v praxi je často kritizovaná a je důvodem mnoha odvolání. Tito lidé potřebují téměř stejnou celodenní péči a rozdíl bývá opravdu často pouze v tom, zda jsou či nejsou zachovány kognitivní funkce. Schválením senátního návrhu, tak jak byl předložen, by osoby ve třetím stupni pobíraly příspěvek na péči 8 800 korun a osoby ve čtvrtém stupni 19 200 korun, což by znamenalo rozdíl 10 400 korun. Pokud jsme tedy chtěli zvýšit příspěvek na péči, muselo se zvýšení rozšířit i o třetí stupeň, aby minimálně tyto dvě nejtěžší skupiny byly vyvážené.

Tady padlo, že jsem podala pozměňovací návrh, který snižuje příspěvek na péči. Není to pravda. Můj pozměňovací návrh činí v součtu 7 000 korun. Ačkoliv se to některým samozřejmě nelíbí, tak musím říct, že je rozpočtově zodpovědný a dlouhodobě udržitelný. Ve své době, kdy byl podán, byl výsledkem jednání s ministryní financí s vědomím, že dojde k rovnoměrnému zvýšení příspěvku na péči pro všechny osoby ve dvou nejzávažnějších stupních závislosti, jejichž pobyt v domácí péči obvykle, jak již jsem řekla, vyžaduje celodenní péči několika osob. Vzhledem k tomu, že je politická podpora pozměňovacího návrhu pana poslance Sklenáka, chci za náš klub sdělit, že kromě mého návrhu budeme podporovat i tento pozměňovací návrh, což jsme také avizovali na tiskové konferenci.

A na závěr chci ještě říct, protože i nám chybí ta systémovost a jasný valorizační mechanismus, tak budeme také podporovat usnesení, které navrhla paní kolegyně Pekarová Adamová. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji také. To jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky i všechny přihlášky do rozpravy. Já ještě přečtu omluvenku. Omlouvá se nám pan poslanec Janda od 12.45 hodin z pracovních důvodů.

Jelikož v tuhle chvíli nevidím žádných dalších přihlášek do rozpravy, tak rozpravu končím a mám avizováno, respektive podařilo se mi dovolat, že klub ODS žádal o přestávku 25 minut po ukončení rozpravy, což znamená, že tu bychom vyhlásili teď. Paní místopředsedkyně, prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano, přesně tak. Dobré ještě dopoledne. Kolegyně, kolegové, pane místopředsedo, jménem klubu ODS navrhuji přestávku v trvání 25 minut, takže jestli bychom se tady mohli sejít před 12. hodinou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak v tom případě se tady sejdeme v 11.47 hodin a budou následovat závěrečná slova. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 11.22 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.47 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 11.47. Já vás vítám po přestávce zpět v sále. Prosím, usaďte se případně do svých lavic.

Jako první pro vás mám informaci, že pan poslanec Bojko stahuje svoji omluvu a je přítomen.

Přestávku jsme si brali na poradu klubu ODS. Nevím, jestli nás bude chtít klub ODS seznámit s nějakými závěry? Nevypadá to. V tom případě přistoupíme k závěrečným řečem.

Jako první bych se chtěl zeptat paní senátorky Třískové, jestli má zájem o závěrečné slovo. Nemá zájem. V tom případě paní poslankyně Dražilová. Nemá zájem. Paní poslankyně Jírovcová také nemá zájem.

V tom případě jsme vyčerpali závěrečná slova a přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Já myslím, že nejprve bychom měli hlasovat o stažení pozměňovacího návrhu 1647 pana poslance Kaňkovského, který máme označen jako H10, protože zde požádal o stažení tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já souhlasím. Vidím zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Svolám kolegy poslance a poslankyně do sálu. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami... Až se nám počet přihlášených ustálí... což se stále nestalo...

 

Zopakuji pro příchozí, budeme hlasovat o zpětvzetí pozměňovacího návrhu H10, je to sněmovní dokument 1647 pana poslance Kaňkovského.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Já vám děkuji. V hlasování číslo 88 bylo přihlášeno 148 poslanců a poslankyň, pro 147, proti nikdo. Návrh byl stažen a já prosím paní zpravodajku, aby pokračovala.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Nyní přečtu usnesení, tak jak bylo navrženo v sociálním výboru, kdy sociální výbor doporučuje hlasovat

Za prvé. Návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené v třetím čtení.

Za druhé. Pozměňovací návrh pod písm. F, G, E, H7 až H9, H4 až H6, H1 až H3, B, D, A1 a A2, C, A3. Dále budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. A naposled budeme hlasovat o návrhu doprovodného usnesení.

Já bych k této hlasovací proceduře chtěla říct, že byla schválena na sociálním výboru jednohlasně všemi členy sociálního výboru a motivací pro tvorbu hlasovací procedury nebyl největší dopad do rozpočtu, ale seřazení podle pozměňovacích návrhů, které mění nejvíce ustanovení zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Mám za to, že byly avizovány další návrhy procedury, takže prosím pana předsedu Stanjuru jako prvního. Nebo pan poslanec Sklenák? Tak se domluvte, pánové.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Ještě bych ráda doplnila, že v případě schválení jakéhokoliv pozměňovacího návrhu jsou ostatní nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Mám tady poznámku, že to se netýká návrhu A3. Ten je hlasovatelný bez ohledu na ty ostatní.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Ano. Návrh doprovodného usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Teď prosím, jestli jsou jiné návrhy procedur. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám dvě věci. Za prvé - ta nesouvisí s postupem projednávání, ale s logikou a to je otázka i na legislativu. Já jsem přesvědčený, že to, co říkala paní zpravodajka, že když projde jeden návrh, ostatní jsou nehlasovatelné, prostě není pravda. Teď nemluvím o A3. Mluvím o těch ostatních. A mluvím zejména, já jsem o tom mluvil ve svém vystoupení, o písm. A1 bod a) a b) v odst. 1 a v odst. 2 bod 2a) a 2b).

Vysvětlím. Všechny pozměňovací návrhy s výjimkou těchto dvou bodů se týkají závislosti ve třetím a čtvrtém stupni. Tam tomu rozumím, že když rozhodneme, jak to bude ve třetím a čtvrtém stupni v kterékoliv variantě, všechny ostatní varianty ve třetím a čtvrtém stupni jsou samozřejmě nehlasovatelné. Nicméně jediný bod, který se týká závislosti v prvním a druhém stupni, jsou body A1.a), A1b) a A1.2a a A1.2b). Takže si nemyslím, že je pravda, že tyto návrhy jsou nehlasovatelné. Mohou se hlasovat úplně klidně jako poslední před hlasováním zákona jako celku. To za prvé.

Za druhé. Paní zpravodajka říkala, že ty pozměňovací návrhy jsou seřazeny podle toho, jak dalece mění původně předložený návrh, a to si myslím, že není pravda. Nechci se o to přít. Původní návrh říká: ve čtvrtém stupni plus 6 tisíc, a když se podíváte na návrhy třeba paní zpravodajky a pana poslance Bauera, tak víc ten původní návrh mění návrh pana poslance Bauera, ale přít se o to nechci. Mám konkrétní návrh a rozhodneme spor hlasováním.

Navrhuji, abychom hlasovali nejprve o písmenu D, pozměňovací návrh pana poslance Bauera, poté o písmenu E, pozměňovací návrh pana poslance Sklenáka, poté o písmenu G, pozměňovací návrh paní poslankyně Gajdůškové, potom o pozměňovacích návrzích H7 až H9 pana poslance Kaňkovského, poté o pozměňovacím návrhu pod písmenem F paní poslankyně Dražilové a zbytek bych nechal stejný. Je to přesně v té logice, na kterou jsem vás upozornil ve svém vystoupení v obecné rozpravě, od toho, který zvyšuje příspěvky nejvíce, až po ten, který to zvyšuje nejméně.

Takže jenom zopakuji: D, E, G, H7 až H9, F. A pak by byly H1 až H3, B, D, A1 až A2, A1 a A2 v těch částech, o kterých jsem mluvil, že podle mě hlasovatelné jsou, C, A3, zákon jako celek a doprovodné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Jestli jsem to pochopil, navrhujete část návrhu A1, zdá se, že by se hlasovala zvlášť, a tím pádem by nebyla v rozporu s tím zbytkem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Protože jsou hlasovatelné, i když projdou jiné návrhy v třetím a čtvrtém stupni. Jsem o tom přesvědčený. Nemohou se hlasovat písmena C a D, která se týkají třetího a čtvrtého stupně, ale písmena A a B se hlasovat podle mě mohou. Nevím, jestli s tím souhlasí paní předkladatelka, paní poslankyně Pekarová Adamová, ale já si myslím, že to takhle je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A co se týče toho druhého návrhu, tak tam je pořadí D, E, G, H7 až H9, F, H4 až H6, H1 až H3, B, A1, A2.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A1, A2 buď celé, nebo jenom v té části, pokud bude přijato něco předtím. C, A3, celek, doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: H10 a A3. Dobře, děkuji. Ještě nějaké jiné návrhy k proceduře? Pan poslanec Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jsem tedy zcela zásadně proti postupu, který navrhuje pan předseda Stanjura. Víte, my jsme v minulém volebním období přijali změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, ustanovili jsme takzvaný garanční výbor a jednou z povinností garančního výboru je navrhnout proceduru a přijmout stanoviska k jednotlivým návrhům. A udělali jsme to právě proto, abychom potom při třetím čtení tady na Sněmovně neřešili takto detailně postup, jak budeme hlasovat jednotlivé body jednotlivých pozměňovacích návrhů.

Výbor pro sociální politiku jako garanční výbor se samozřejmě tímto tiskem zabýval. ODS tam měla svého zástupce, neřekl ani slovo a proceduru, jak je navržena, schválil. Schválili ji tehdy všichni. Já si myslím, že rozdělovat teď jednotlivé pozměňovací návrhy po odstavcích vede tak akorát k tomu, abychom udělali nějakou chybu. Ale samozřejmě nezpochybňuji vůbec právo pana kolegy Stanjury navrhnout takovýto postup, ale myslím si, že Sněmovna by o tom měla rozhodnout hlasováním.

Ale já tedy dávám, tak jak jsem avizoval v obecné rozpravě, návrh na změnu procedury. (Výbuchy smíchu zprava.) Ten je ale podstatně jednodušší. (Smích v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím o klid v sále.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jsem přesvědčen, že má logiku, a nakonec zase Sněmovna rozhodne, jestli se se mnou ztotožňuje, nebo ne. Jak už jsem říkal v obecné rozpravě, když se potom hlasují doporučující či nedoporučující stanoviska výboru, tak pouze dva pozměňovací návrhy získaly doporučující stanovisko. Já jsem navrhoval to, aby se nejprve hlasovalo o tom, který je takzvaně štědřejší, nebo který je ve větším rozsahu, a pakliže neprojde, aby se hlasovalo o tom druhém. Protože spousta lidí mi říká: budeme hlasovat pro ten první a když neprojde, tak pro ten druhý. Proto navrhuji tento postup, protože kdyby to bylo obráceně, tak by potom už nebylo možné se vrátit k něčemu, co by třeba člověk rád podpořil, pokud by neprošel jeho pozměňovací návrh, který preferuje.

Takže moje změna procedury je velmi jednoduchá. Já pouze navrhuji, abychom po hlasování o legislativně technických úpravách jako první hlasovali pozměňovací návrh můj, který je veden pod písmenem E, a potom teprve pořadí, jak navrhl sociální výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Chápu tedy, že jste proti oběma návrhům změny procedury kolegy Stanjury, jak proti rozdělení návrhu A1, tak proti změně pořadí. Já poprosím paní zpravodajku.

Pan předseda Stanjura se hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ten můj první návrh směřuje podle mě k jasné legislativní chybě, vyloučit některé návrhy z hlasování chybným úsudkem je podle mě chyba, která může ohrozit platnost celého zákona. To je rozdělení bodu A1 a A2. Pokud to Sněmovna odmítne, prosím, já jsem na to jenom upozornil, že přijetím jiného návrhu se nevylučuje hlasování o těch bodech. To za prvé.

Ale musím vystoupit k tomu druhému. Roman Sklenák, můj ctěný kolega, logicky říkal, že chce, aby se hlasoval jeho pozměňovací návrh dříve než pozměňovací návrh paní zpravodajky, protože je štědřejší. S tím já naprosto souhlasím. Ale on už nesouhlasí s tím, aby se hlasovalo před jeho návrhem o návrhu pana poslance Bauera, který je štědřejší než návrh pana poslance Sklenáka. A tady ta logika dostává na frak, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Já souhlasím s tím, že to rozhodne Sněmovna. Ale v té argumentaci bychom měli říct, máme tři návrhy, ten můj je nejštědřejší, proto musí být hlasován dřív než ten třetí, ale ten první nejštědřejší, ten ať... to je úplně jedno, tam už ta logika pokulhává.

A druhá logická chyba v úsudku. Tak nejdřív nás pan poslanec Sklenák pokárá za to, že jsme si dovolili navrhnout změnu procedury, přestože říkal, že je to legitimní, to já vím, že nám to právo nechal. Nejdřív nám to pokárá, proto máme ten garanční výbor, a vy z opozice nám to kazíte. No ale pak bych chtěl navrhnout já malou změnu, a to už je velký rozdíl. (Potlesk poslanců ODS.) Takže vládní poslanec logicky může... mohou všichni, ale když to navrhne vládní poslanec, tak je to v pohodě, to je normální. A když to navrhuje opoziční poslanec, tak nám kazíte jednací řád, protože právě proto jsme si zřídili garanční výbor, který nám navrhl hlasování.

Já myslím, že to nebyl ten hlavní důvod. Hlavní důvod byla ta stanoviska. Nikdo z nás nenavrhuje, aby tady nezazněla stanoviska sociálního výboru tak, jak byla přijata, to je naprosto legitimní. Stejně legitimní je logický postup od toho nejštědřejšího k tomu nejméně štědrému. Tohle jsem navrhl. Evidentně, on mi to pan poslanec Sklenák určitě vyvrátí, nechce hlasovat o tom nejštědřejším. Tak o něm hlasujme a buďte proti. Pak neprojde a pak jste na řadě hned vy jako druzí nejštědřejší. Ale nechce připustit hlasování tím svým návrhem. To je celé.

A já bych poprosil legislativu, aby řekla, že skutečně kdyby byl přijat bod například E, F, H7 až H9, jestli se tím vylučují pozměňovací návrhy paní poslankyně Pekarové Adamové, které se týkají prvního a druhého stupně závislosti. Já si to prostě nemyslím. To teď není politický spor, ale spor o proceduru, spor o to, zda o každém pozměňovacím návrhu, který je jedinečný, se hlasovat má, nebo nemá. Podle mě se o něm hlasovat má. Z debaty je jasné, že neprojde. Ale to ještě neznamená, že když předpokládáme, že neprojde, že o něm nebudeme vůbec hlasovat. Pro nás je samozřejmě mnohem důležitější to hlasování od nejštědřejšího, jak správně řekl pan poslanec Sklenák, po ten nejméně štědrý. To jsme naprosto ve shodě.

To druhé je spíš technikálie, upozornění podle mě na chybu, kterou udělala legislativa, která bezesporu konzultovala s paní zpravodajkou, tak jako vždycky jako s každým zpravodajem konzultuje návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec Sklenák chce reagovat. Byl bych opravdu rád, kdybychom se od této debaty o proceduře přesunuli již k samotnému hlasování.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já taky. (Smích v sále.) Já jenom vím, že kolega Stanjura má smysl pro logiku, takže to jsou rétorická cvičení. Já jsem zdůvodnil, proč postupuji tak, jak postupuji. A je to reakce na hlasování garančního výboru, který podpořil pouze dva pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Poprosil bych, abychom se na sebe obraceli v sále prostřednictvím předsedajícího. (K poslanci Stanjurovi:) Pane předsedo, opravdu chcete uplatnit přednostní právo ještě? (Ano.) Dobře.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já se omlouvám. Dvakrát jsem se zeptal legislativy, zda je dobře vyloučit ty body A jako celek. Nedostal jsem odpověď. Tak bych prosil, buď vy po konzultaci s legislativou, nebo paní zpravodajka, aby nám to vyloučili. Pak se o tom hlasovat nesmí. Tomu já rozumím. Já na to upozorňuji. Mohu se mýlit. Ale chtěl bych slyšet někoho, kdo hlídá legislativu, zda mám pravdu, nebo ne. To je celé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji vám. V tom případě chvilku vyčkáme, až se paní zpravodajka poradí s legislativou, a pak budeme vědět odpověď. Je tady žádost o pět minut? (Žádost různých poslanců v sále o přestávku na pět minut.) Tak si dáme přestávku do 12.08, pokud je to potřeba. Nebo paní zpravodajka už ví? (Ano.) Paní zpravodajka už ví, tak nejdřív nechám promluvit paní zpravodajku.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Po poradě s legislativou můžeme teoreticky hlasovat návrhy A1 paní poslankyně Pekarové skutečně zvlášť. Je to naprosto nelogické, protože vysvětlím, o co jde. První a druhý stupeň by byl navázán na násobky životního minima, to jsou písmena A a B, a C a D by byly pevnou částkou, třetí a čtvrtý stupeň.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Děkuji za vyjasnění. Předpokládám, že je to jasné, jak by potom vypadal ten zákon. A asi se budeme muset s tímto návrhem procedury vyrovnat hlasováním. Jen teď nevím, jestli je žádost o přestávku, aby se kluby vyrovnaly s tímto návrhem, nebo budeme hlasovat. (Zpravodajka: Asi jo.)

Já bych tedy proceduru o proceduře viděl tak, že nejdříve rozhodneme hlasováním o té možnosti vydělení těch částí návrhu A1, poté bychom hlasovali nejdříve o návrhu pana poslance Sklenáka na předřazení. Pokud ten neprojde, budeme hlasovat o návrhu na jiné seřazení návrhů. A pokud ani tento neprojde, tak budeme hlasovat o proceduře navržené výborem. A podle toho, jak bude vybrána tato procedura, tak budeme postupovat. (Rozruch v sále.) Já myslím, že je na tom shoda. A pokud tedy není nějaká žádost o přestávku, tak se s tímto postupně vyrovnáme. (Jednotliví poslanci přestávku navrhují, ale k přestávce se nehlásí žádný předseda.)

 

Takže nejdříve budeme hlasovat o tom, že lze samostatně hlasovat části návrhu A1, a to body číslo 1a a b a číslo 2a a b. Tak. Já doufám, že je jasné, jak teď hlasujeme o úpravě procedury. (Zmatek a hluk v sále.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Hlasujeme o tom vydělení. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 89 bylo přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 154, proti 5. Toto vydělení bylo přijato.

 

Nyní bychom hlasovali o návrhu na úpravu pořadí hlasování jednotlivých návrhů podle návrhu pana poslance Sklenáka? (Dohady v sále.) Stanjury? Tak dobře, tak to vezmeme v pořadí, jak byly předneseny.

 

Takže nyní o tom, že budeme hlasovat v pořadí návrhy D, E, G, H7 až H9, F, H4 až H6 a tak dále.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tuto proceduru. Kdo je proti?

hlasování číslo 90 bylo přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 74, proti 81. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu procedury tak, jak byla upravena panem poslancem Sklenákem, to znamená první návrh E a poté pokračovat ve zbytku tak, jak to bylo navrženo výborem.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Ptám se, kdo je proti. Děkuji vám.

hlasování číslo 91 bylo přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 91, proti 1. Návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat s touto procedurou.

 

Tím jsme rozhodli o proceduře a já prosím paní zpravodajku, aby se ujala našeho provádění procedurou.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sklenáka pod písmenem E. Sociální výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Hezké poledne. Omlouvám se, musíme se vystřídat. Doporučujete? A stanovisko? (Paní senátorka doporučuje, ale nemá zapnutý mikrofon.) Kdyžtak na mikrofon prosím. (Paní senátorka: Doporučující.) Tak je ještě nějaká poznámka od legislativy?

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Ano. Jako prvé měly být hlasovány legislativně technické úpravy. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, to jsem si právě říkal, že by mělo. (Výbuch smíchu v sále.) Takže prosím vás, jako první bychom tedy, omlouvám se, já jsem to teď převzal, takže se také krátce zorientuji. Jako první bychom hlasovali tedy o legislativně technických připomínkách. Tak nás proveďte, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Legislativně technické úpravy jsem tady načetla, takže vyjádření sociálního výboru samozřejmě (nesrozumitelné) doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Paní senátorko? (Navrhovatelka: Doporučující.)

Dobře. Přistoupíme k hlasování. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 92, přihlášeno 168 poslanců, pro 167, proti nula. Výsledek - byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: A nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem E pana poslance Sklenáka.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko? (Zpravodajka: Doporučující. Navrhovatelka: Doporučující.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 93, přihlášeno 168 poslanců, pro 166, proti nula. Návrh byl přijat. Prosím. (Souhlasné reakce z levé části sálu.)

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Vzhledem k tomu, že byl přijat tento pozměňovací návrh, ostatní návrhy jsou nehlasovatelné a nyní budeme hlasovat o zákonu jako celku. (Nesouhlasné hlasy z pléna.)

Omlouvám se, bude se hlasovat část pozměňovacího návrhu A1 týkající se § 11 odst. 1 písm. a) a b). A odstavce 2 písm. a) a b).

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže vaše stanovisko? (Zpravodajka: Nedoporučující. Navrhovatelka: Nedoporučující.)

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 94, přihlášeno 168 poslanců, pro 38, proti 73. Návrh byl zamítnut.

 

Jestli mám správné informace, tak o všech návrzích bylo hlasováno. Ještě A3. Tak prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Takže nyní budeme hlasovat o návrhu A3. Stanovisko sociálního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě legislativa. (Krátká pauza.)

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Po poradě s legislativním A3 je nehlasovatelné a budeme hlasovat zákon jako celek.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to jsem říkal, ale nechal jsem vám prostor. (Smích v sále, potlesk.)

Prosím, tak dáme přednostní právo panu předsedovi poslaneckého klubu ODS Stanjurovi.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já tomu fakt nerozumím. Garanční výbor nám doporučil, ten garanční výbor, který to má na starosti, a máte to všichni písemně před sebou, v bodě 13 hlasovat o pozměňovacím návrhu A3, bez poznámky, že by to bylo nehlasovatelné jako v předchozích bodech. A my jsme to schválili v proceduře. Tak já nerozumím ani legislativě, jak to mohla připustit, protože nehlasovatelné to prošlo výborem. Tam mělo být napsané nehlasovatelné v tom případě, pak je to chyba. Ale my jsme tu chybu hlasovali, takže jsme schválili, že A3 se hlasovat bude. Podívejte se na bod 13 toho materiálu z usnesení výboru pro sociální politiku.

Takže podle mě musíme... No já vám nebudu radit, tak si s tím poraďte. (Smích, potlesk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já si myslím, že nejsnazší bude skutečně nechat hlasovat o A3, ať se vyjádříme. A buď to projde, nebo neprojde. To je myslím názor, který si myslím, že bychom měli udělat. Takže navrhuji, abychom o A3 hlasovali, a nebudeme se tady zbytečně dohadovat. Tak pojďme. (Poslankyně Dražilová se dotazuje na další postup.)

Myslím, že nejjednodušší bude, když o A3 budeme hlasovat a rozhodneme hlasováním a nebudeme tady řešit, že tady legislativa říká to nebo ono. Takže jestli vás můžu požádat.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Dobře, pojďme tedy hlasovat o A3.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže stanovisko? (Zpravodajka: Nedoporučující. Navrhovatelka: Nedoporučující.)

Takže přistoupíme k hlasování o A3. Kdo je pro, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko.

Hlasování číslo 95, přihlášeno 168 poslanců, pro 28, proti 97. Návrh byl zamítnut. A máme to dořešeno.

 

Jestli tedy můžu znovu zopakovat, tak myslím, že o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročili bychom tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 160, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 96, přihlášeno 168 poslanců, pro 165, proti nula. Výsledek, že byl zákon přijat. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Žádám ještě paní zpravodajku, aby uvedla návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Nyní budeme hlasovat o doprovodném usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 1. září 2019 připravila předvídatelný valorizační mechanismus navyšování příspěvku na péči ve všech stupních závislosti s navázáním na pevně daný ekonomický ukazatel."

Stanovisko sociálního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já si myslím, že jsme tedy slyšeli obsah usnesení, takže nic nebrání tomu, abychom přistoupili ihned ke hlasování.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 97, přihlášeno 168 poslanců, pro 156, proti nula. Výsledek - byl přijat. Končím tedy projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Paní ministryně má zájem vystoupit s přednostním právem, takže jí dáme prostor. Já jinak děkuji paní senátorce, ale můžete si ještě poslechnout, to bude asi k věci. Tak prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Velmi děkuji. Jen v rychlosti, chci opravdu velmi srdečně poděkovat všem poslankyním a poslancům za to, že dnešní návrhy, které Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje za systémové a důležité, že prošly. Takže ještě jednou děkuji. Myslím si, že je to výborný vánoční dárek pro všech 90 tisíc osob, kterých se tato úprava týká. Děkuji. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji také zástupkyni navrhovatele, paní senátorce Emilii Třískové, paní poslankyni Lence Dražilové a přistoupíme k dalšímu bodu.

 

Máme tady bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP