Pátek 7. prosince 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

128.
Návrh poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové,
Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 192/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Karel Rais. Zpravodajem garančního výboru byl původně poslanec Lubomír Volný, nicméně omluveného zpravodaje Lubomíra Volného zastoupí poslanec Václav Klaus. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou vedeny ve sněmovním tisku 192/3, který byl doručen dne 14. listopadu 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 192/4.

Nyní se tedy táži navrhovatele, zdali má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Máte zájem, tak prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Mám a ten důvod je prozaický. Protože v průběhu té doby od druhého čtení přišly dva dopisy a oba dva mají společného jmenovatele a tím je Studentská komora Rady vysokých škol a myslím, že by mělo smysl vás s tím tady seznámit.

Včera bylo usnesení Studentské komory k projednávání novely zákona o státních svátcích. Studentská komora apeluje na členy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby podpořili přijetí návrhu na přejmenování státního svátku 17. listopadu, který by navrátil do českých kalendářů Mezinárodní den studentstva.

Tento jediný den skutečně mezinárodního významu s českými kořeny se připomíná po celém světě. Odkazuje totiž k listopadových událostem roku 1939, na základě kterých byl 17. listopad roku 1941 prohlášen v Londýně jako Mezinárodní den studentstva a posléze ve Washingtonu potvrzen více, než 50 studentskými delegacemi. Navrácení historického názvu tomuto státnímu svátku považujeme za důstojné poděkování a uctění našich předchůdců, bez jejichž činů a obětí v roce 1939 by nebyl ani listopad roku 1989.

Studentská komora Rady vysokých škol důrazně odmítá označování Mezinárodního dne studentstva za komunistický svátek. Mezinárodní den studenstva byl za minulého režimu zásadně zneužit a poskvrněn. Studentská komora Rady vysokých škol chce připomenout a vyzdvihnout původ a význam tohoto dne, který je i nadále zdrojem naší národní identity a hrdosti.

Tolik usnesení Studentské komory.

A v průběhu ještě přišel dopis od předsedy Studentské komory Rady vysokých škol Michala Zimy. Byl to dopis panu předsedovi školského výboru, kde reaguje na zápis z minulého jednání, kdy v podstatě poukazuje na to, že samozřejmě není pravda to, co tady říkal pan kolega Klaus, že žádní studenti ten svátek nechtějí. Já mám čtyři děti, z nichž tři studují. Žádný takovýto požadavek, aby se přejmenoval 17. listopad, na mě nevznášejí. To je jedna věc.

Tam hovoří samozřejmě v tom duchu, že je to statisticky nevýznamné, tady ty tři děti. A pak se jim nelíbí, kdo je papaláš, nebo bafuňář, protože o tom tam hovořil. Tak zdůrazňuje v podstatě, kdo vlastně za tím zákonem stojí, a je tady zhruba stránkový seznam institucí, jednotlivců a představitelů vysokých škol, kteří tento návrh podporují, od Studentské komory Rady vysokých škol, Národní parlament dětí a mládeže, European Students' Union, nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, pak jsou tam samozřejmě jednotlivci jako bývalá ministryně školství Valachová, bývalá ministryně spravedlnosti Válková, školní ombudsman atd., rektoři, zase je tady seznam, mohl bych jmenovat, Šenkýřová, Sáha, Zíma apod. Sledují velmi pečlivě tady toto projednávání a považují v podstatě některé ty názory za minimálně nekorektní, které tady byly předneseny ze strany pana předsedy.

Děkuji, to je vše.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu. Mám tu přihlášené tři poslance. Pan poslanec Valenta se sice hlásí na faktickou poznámku, ale nemáte v rozpravě na co reagovat. Chcete reagovat na pana poslance Raise? Tak já vám tedy dám slovo a v obecné rozpravě se připraví paní poslankyně Valachová, potom paní poslankyně Adámková.

 

Poslanec Jiří Valenta: Já víceméně svoji technickou připomínku nebudu směřovat obsahově. Je to vyloženě technická připomínka.

Jenom bych se vám, dámy a pánové, chtěl omluvit za to, že jsem svoji obhajobu pozměňovacího návrhu, vloženého do systému jako sněmovní dokument 1522, nedopatřením přednesl již při projednávání jiné novely, byť stejného zákona, rozpracované ve sněmovním tisku 284. Nebudu již svůj příspěvek - a proto jsem využil svoji technickou - opakovat, jen bych vás znovu požádal o faktickou podporu vyhlášení 30. září jako významného dne vyhnání Čechů z pohraničí, což je předmětem zmiňovaného pozměňovacího návrhu 1522.

Panu poslanci Klausovi děkuji nejen za to, že mě na můj omyl upozornil, ale především za to, že tomu pozměňovacímu návrhu vyjádřil svoji jasnou podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní do obecné rozpravy paní poslankyně Valachová a připraví se paní poslankyně Adámková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, ještě jednou bych chtěla využít příležitost a za předkladatele požádat o podporu tohoto návrhu zákona. Jak už tady zmínil Karel Rais, dlouho usilujeme o to, jsou to snad tři roky, prostřednictvím pana předsedajícího může potvrdit Helena Válková, aby tahle podle mého soudu skutečně úžasná věc, kdy stávající studenti našli společný odkaz s rokem 1939, s tehdejšími studenty, s hodnotami, které tehdy prosazovali, za které trpěli a za které řada z nich musela obětovat to nejcennější, svůj život, tak tenhle most hodnot mezi roky 1939 a 2018 je to nejcennější, co, jak pevně věřím, za několik okamžiků odhlasujeme.

Já jsem také obdržela stejně jako Karel Rais řadu rozhořčených reakcí na rozpravu, která tady byla vedena v rámci druhého čtení. Tady bych chtěla poprosit, nevracejme se k tomu, zapřemýšlejme ve svých hlavách, o čem skutečně budeme hlasovat, nepolitikařme, podpořme hodnoty, o kterých jsem mluvila, a dejme studentům, ale také naší České republice, do roku 2019, k 17. listopadu 2019, dárek nyní v tento předvánoční čas. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy požádám o vystoupení paní poslankyni Věru Adámkovou, zatím poslední přihlášenou poslankyni. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádala o vaše svolení se stažením mého pozměňovacího návrhu, který byl načten do tohoto zákona. Týká se památného dne sokolstva. Ten jsme společně již schválili v minulých dnech této schůze, takže tento svůj pozměňovací návrh stahuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Žáček. Prosím.

 

Poslanec Pavel Žáček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, mně to samozřejmě nedá a zopakuji - a už to přemostění 1939-2018 je tím zvednutým prstem a varováním, cestou k vymazání 17. listopadu.

Nedávno navštívil Prahu generálporučík Lorenc, který byl velitelem všech bezpečnostních složek 17. listopadu, byl dokonce pozván na moji alma mater na fakultu sociálních věd, s čímž jako student a první šéf našeho studentského štrajkového výboru na naší fakultě zásadně nesouhlasím. Ať si dělá rozhovory a ať hovoří, kde chce, ale pozvat ho tam, kde bylo to jádro tehdejších revolučních dnů, mi připadá absurdní. Ale zapadá to do kontextu toho, že chceme - nebo někteří z nás chtějí - ten 17. listopad 1989 vymazat.

Sedíme zde kvůli 17. listopadu 1989, kvůli té demonstraci. To je ten politický středobod, to je ten bod, kdy se otevřela cesta zpátky k pluralitě, to je ten bod, kvůli kterému zde sedíme. A tím nepopírám to, že my jsme jako organizátoři té studentské demonstrace, která začala na Albertově a skončila tím dramatickým zásahem na Národní třídě, byli iniciováni a záměrně navazovali na naše předchůdce k 50. výročí 17. listopadu 1939. Také díky tomu komunisté tu manifestaci, která se změnila v demonstraci, která otevřela cestu do demokratické budoucnosti, povolili, protože se toho termínu báli.

Prosím vás, nemazejme 17. listopad 1989 z naší historie. Naopak, měli bychom ho maximálně připomínat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To bylo zatím poslední vystoupení. Rozhlédnu se po sále, zdali je zájem o další vystoupení. Není. Já tedy rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Zeptám se navrhovatele i zpravodaje. Nikoliv. Máme tady hlasování o návrhu na zamítnutí. Já vás svolám gongem do jednacího sálu.

Je tady žádost o odhlášení. Já vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Myslím, že kvorum se nám už pomalu ustálilo.

Než poslanci doběhnou, přečtu ještě jednu omluvu. Od 13 hodin do konce jednacího dne se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec a ministr Dan Ťok.

 

Přikročíme k hlasování. Já ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 99, přihlášeno 153 poslanců, pro 28, proti 98. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil - ano, pan poslanec Klaus - s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane poslanče.

 

Ano, tady byl návrh na stažení pozměňujícího návrhu, takže budeme nejprve hlasovat o návrhu na stažení pozměňujícího návrhu. Je to návrh na stažení pozměňujícího návrhu paní poslankyně Adámkové. Nejprve se vypořádáme s touto záležitostí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro stažení tohoto pozměňovacího návrhu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 100, přihlášeno 155 poslanců, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já nyní tedy požádám, aby nás zpravodaj pan poslanec Klaus seznámil s procedurou, a budeme hlasovat.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Pro dobrotu na žebrotu jsem se uvolil, pan poslanec Volný zde není, že to za něj převezmu, tak doufám, že se nedostanu do stejné situace, jako je tady tradičně.

S návrhem na zamítnutí jsme se vypořádali. Nyní navrhuji takovouto proceduru. Návrh C byl právě stažen, to je orelstvo, sokolstvo, a garanční výbor, což byl školství, navrhuje takto: Nejprve hlasovat o návrhu technických úprav atd., potom hlasovat návrh A, to je návrh pana poslance Feriho, který upravuje oficiální název státního svátku 17. listopadu na 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní studentský den. Poté hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, to je návrh pana poslance Grebeníčka, který rozšiřuje seznam významných dnů o 30. září s názvem 30. září - Den vyhnání Čechů z pohraničí. Bod C jsme vyhodili, nebo byl stažen na návrh předkladatelky. Pak navrhuji hlasovat, nebo je návrh hlasovat písmeno D, to je pozměňovací návrh poslance Kalouska, nabytí účinnosti tohoto zákona na 1. ledna 2040. A pak máme pozměňovací návrh pod písmenem E poslance Miholy, kterýžto je nehlasovatelný, protože sokolům již byl vaším středečním usnesením význačný den přidán. Takže to je ta situace, a pak hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak myslím, že jsme návrh procedury všichni slyšeli, takže já bych nechal hlasovat o tom, zdali s touto procedurou všichni souhlasíme.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 101 přihlášeno 156 poslanců, pro 155, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Tak, pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobře. Čili nyní jdeme k návrhu A, to je ten pozměňovací návrh pana poslance Feriho. Stanovisko garančního výboru je - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, stanovisko pana poslance za navrhovatele? (Nedoporučuje.) Takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 102 přihlášeno 156 poslanců, pro 9, proti 115. Návrh byl zamítnut.

 

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Jsme u pozměňovacího návrhu B pana poslance Grebeníčka. Stanovisko školského garančního výboru bylo - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Za navrhovatele? (Také nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 103 přihlášeno 157 poslanců, pro 31, proti 84. Návrh byl zamítnut. Tak prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Pak máme ten stažený, čili teď jsme u D, to je pozměňovací návrh pana poslance Kalouska. Stanovisko školského garančního výboru je - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Za navrhovatele? (Navrhovatel: Tak samozřejmě to se nedá doporučit.) Takže nedoporučující, chápu. Abychom se tady nezamotali.

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 104 přihlášeno 157 poslanců, pro 11, proti 117. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Václav Klaus: Nyní jsme se vypořádali se vším, můžeme přistoupit k zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, takže o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Já tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 192, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh usnesení? Kdo je proti?

hlasování číslo 105 přihlášeno 156 poslanců, pro 118, proti 26. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tímto děkuji navrhovateli panu poslanci Karlu Raisovi a děkuji také zpravodaji panu poslanci Václavu Klausovi. A nyní předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, opět se dnes setkáváme. Nyní se tedy posuneme k návrhům zákonů ve druhém čtení. Já tady mám jako první bod 10, což je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP