(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Seznámím vás s další omluvou. Pan poslanec Klaus, paní poslankyně Majerová a pan poslanec Bartoň se od 19. hodiny do konce jednacího dne omlouvají z důvodu pracovní večeře na vietnamské ambasádě.

Nyní vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Feri, po něm pan předseda Chvojka. Pardon, s přednostním právem pan předseda Stanjura, kterému nyní dávám slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Jenom formálně. Přihlásím se ke třem pozměňovacím návrhům, které byly načteny a odůvodněny v podrobné rozpravě, navíc už v písemné podobě. Sněmovní dokument 1865, pozměňovací návrh, který se týká zrušení superhrubé mzdy. Sněmovní dokument 1878, to je pozměňovací návrh s panem zpravodajem, který se týká snížení spotřební daně na pivo. A 1879 je pozměňovací návrh, který podávám já, pan poslanec Volný a pan poslanec Munzar, který se týká zvýšení výdajových paušálů pro živnostníky. Tímto se ke všem těmto třem pozměňovacím návrhům formálně hlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobrý večer. Další je tedy přihlášen v podrobné rozpravě pan poslanec Dominik Feri, připraví se pan poslanec Jan Chvojka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu kolegyně Markéty Pekarové Adamové, který se týká snížení daňové zátěže pracujících rodičů. Naleznete ho včetně písemného odůvodnění jako sněmovní dokument 1857. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Další v podrobné rozpravě je pan poslanec Jan Chvojka. Připraví se pan poslanec Polanský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezký podvečer, dámy a pánové. Já už jsem svůj pozměňovací návrh odůvodnil a tímto se k němu hlásím. Má číslo 1873. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Jinak pan poslanec Stanjura se omlouvá od 19 hodin.

Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Polanského. Připraví se pan poslanec Jakub Janda. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Já se hlásím ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 1858. Je to liberalizace prostředí pro domovarníky piva, kterou jsem tady představil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Jakub Janda a připraví se pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Dobrý den. Dovolte mi, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu uvedenému v systému pod číslem 1503. Tento návrh jsem vám představil v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní pan poslanec Jiří Dolejš. Připraví se pan poslanec Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, děkuji za slovo. Dovolím si být velmi lapidární. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který jsem vložil do systému a má číslo 1778. Jsem lapidární proto, že pouze doplňuje onu účinnostní pasáž, kde se z časových důvodů do usnesení rozpočtového výboru tento problém nedostal. Týká se to leasingových společností, které by tím v neurčitém čase přijaté účinnosti pasáže DPH mohly být postiženy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar. Připraví se pan poslanec Jan Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Dovolte i mně, abych se přihlásil k pozměňovacím návrhům, které jsem tady v obecné rozpravě zdůvodňoval. Je to pozměňovací návrh týkající se výdajových paušálů, k tomu se přihlásil pan kolega Stanjura. Nicméně já se chci přihlásit ještě k pozměňovacímu návrhu 1776, což je společný návrh pana poslance Jurečky, mě, kolegy Pávka, Dolínka, Třešňáka a Staňka týkající se změny sazby DPH na teplo. Zároveň se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu 1657 týkajícímu se daňových kompenzací a k pozměňovacím návrhům 1656 a 1705 týkajícím se daňových formulářů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Pan poslanec Dominik Feri se omlouvá ze zdravotních důvodů do konce jednacího dne.

A nyní pan poslanec Jan Volný a připraví se pan poslanec Jan Čižinský.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. Kolegové, já bych se tímto chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je vložen do systému jako sněmovní dokument 1849. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní pan poslanec Jan Čižinský. Připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych se rád přihlásil ke sněmovnímu dokumentu 1769, jedná se o slevu na děti, je to pozměňovací návrh pana poslance Mariana Jurečky. Potom 1770, jedná se o slevu na studenty, a 1771, to je přeřazení biopotravin z 15 na 10 %. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Skopeček. Připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já se chci přihlásit k našemu společnému pozměňovacímu návrhu s kolegou Ferjenčíkem pod číslem 1870. Dostatečně jsme ho oba zdůvodnili v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní pan poslanec Tomáš Martínek. Připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Dobrý den ještě jednou. Já se chci přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům pod čísly 1793, 1795, 1861 a 1864. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní pan poslanec Leo Luzar. Jako poslední se připraví pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já bych se zde v podrobné rozpravě přihlásil k pozměňovacímu návrhu pod číslem 1576.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Jako poslední pan poslanec Miroslav Kalousek. Pane poslanče, svítíte. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte prosím, to byla hrozná rychlost. Já jsem se v obecné rozpravě vyjadřoval poměrně dlouho, tak jenom dovolte, abych s odvoláním na své vystoupení v obecné rozpravě předložil v podrobné rozpravě své pozměňovací návrhy pod číslem 1838 a 1839. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Pan poslanec Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Vskutku nechci zdržovat, ale z legislativy mě upozornili, že bych si měl pořídit brýle, protože jsem načetl čísla 1178 a ve skutečnosti je v systému 1179. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkujeme za upřesnění. Podívám se, zdali se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Případně závěrečná slova? Táži se paní ministryně. Máte zájem? Ne. Pan poslanec Dolejš? Ne. Jelikož tady nemám žádné návrhy, které bychom hlasovali, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní, protože, jak vidíte, jsme byli rychlí, máme čas na projednání dalšího tisku. Máme tady bod

 

8.
Vládní návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 170/ - druhé čtení

Původně to bylo tak, že z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, nicméně tady mám ručně psaný dopis od pana ministra Hamáčka, že v zastoupení nepřítomného předsedy vlády pověřuje pan ministr Hamáček ministra kultury Antonína Staňka zastoupením předkladatele sněmovního tisku 170, to souhlasí, ve druhém čtení na plénu Poslanecké sněmovny 4. 12. Nyní tedy, pane ministře, vyzývám vás, pana ministra kultury, abyste se ujal slova. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření pana ministra Hamáčka mi dovolte, abych stručně připomněl návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Účelem tohoto zákona je transponovat směrnici o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru do českého právního řádu. Cílem této směrnice je pak zajištění přístupnějších internetových stránek a mobilních aplikací napříč celou Evropskou unií. Navrhovaný zákon má tedy zajistit přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací všem jejich uživatelům, zejména však osobám se zdravotním postižením. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP