(15.10 hodin)
(pokračuje Golasowská)

Takže já opět navrhuji, aby se zvýšily výdaje kapitoly 313 ve specifickém ukazateli neinvestiční nedávkové transfery o částku 200 milionů, a to pro výkon sociální práce na obcích. Zároveň navrhuji snížení výdajů kapitoly ve specifickém ukazateli podpory v nezaměstnanosti o částku 200 milionů.

A ještě tady mám dva pozměňovací návrhy, které se týkají navýšení financí na program protidrogové politiky, a to o částku 64 milionů, a snížení výdajů kapitoly z dávek nemocenského pojištění o částku 64 milionů. My víme, že mnoho okresů se potýká s tím, že nemáme nízkoprahové programy typu kontaktní centra, nemáme terapeutické komunity. A schází nám také finance na oblast prevence, co se týká prevence protidrogové politiky ve školách. Tento pozměňovací návrh můžete najít v systému pod číslem sněmovního dokumentu 1843.

Můj poslední pozměňovací návrh se týká taktéž programu protidrogové politiky, navýšení o částku 64 milionů, ale s tím, že by byla vzata z aktivní politiky zaměstnanosti, čímž by se snížily výdaje této kapitoly v aktivní politice zaměstnanosti o částku 64 milionů. Tento pozměňovací návrh můžete najít pod číslem sněmovního dokumentu 1845.

Děkuji vám za pozornost a za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byla paní poslankyně Golasowská a nyní dvě faktické poznámky. Takže pan poslanec Milan Brázdil. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Nemám žádný pozměňovací návrh. Nicméně bych chtěl zareagovat na kolegyni Kovářovou a kolegu Ondráčka. Celkem logicky cítí, že integrovaný záchranný systém je pro lidi a bude je zachraňovat, a peníze, proč ne? Ale pak je tu ještě ta jedna složka, ta třetí, ta hlavní složka. A dle mého ta nejdůležitější. O život jde napřed. Potom jde o ty majetky. A tato složka, jí nikdo nemůže přidat, protože ona není státní. Ono je to nejmenší množství lidí, 8 500, s největším množstvím výjezdů, s největší činností a těmto lidem my prostě přidat nemůžeme, protože oni nejsou státní. Záchranku nemáme státní, ona je krajská. Takže je mi to líto. Hrozně rád bych také pomohl té nejdůležitější složce, a to si vážím hasičů a policajtů, ale prostě záchranka je někde v ústraní. Mrzí mě to. Chtěl jsem technicky na to upozornit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní paní poslankyně Kovářová chtěla ještě doplnit faktickou poznámkou své předešlé vystoupení. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Omlouvám se, že rozptyluji vaši pozornost faktickými poznámkami. Nicméně jsem zapomněla ve své přihlášce přečíst čísla pozměňovacích návrhů a přihlásit se k nim. Čili dovolte, abych takto učinila. Dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu pod číslem 1920 - týká se platů učitelů. Dále k pozměňovacímu návrhu 1790 místní komunikace. Dále k pozměňovacímu návrhu 1747 kapacita mateřských a základních škol, 1748 kulturní památky varianta 1, 1749 kulturní památky 2. Dále potom 1752 obědy pro základní školy, respektive pro děti, 1751 - týká se památníků Jana Palacha, 1578 - týká se Larischovy vily - týká se silnic II. a III. tříd. Dále 1750 - týká se platů hasičů a pod číslem 1920 - týká se platů učitelů.

Takže děkuji za shovívavost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se vrátíme do obecné rozpravy. Takže nyní požádám o vystoupení pana poslance Martina Baxu a připraví se pan poslanec Zdeněk Podal.

 

Poslanec Martin Baxa: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte mi, abych zde prezentoval svůj pozměňovací návrh, který jsem podal k návrhu státního rozpočtu na rok 2019. Chtěl bych se tedy tímto hned v úvodu přihlásit ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 1799. Jedná se o pozměňovací návrh, který se týká rozpočtu Ministerstva kultury České republiky.

Obsahem tohoto pozměňovacího návrhu je navýšení výdajového bloku kulturní služby podpora živého umění celkově o 300 mil. korun, a to tak, že tato suma by měla být rozdělena na dvě částky. Sto šedesát milionů z této sumy tří set milionů korun by mělo směřovat do programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů, který je v současné době v rozpočtu Ministerstva kultury, respektive v návrhu rozpočtu, navržen opět pouze na sumu 160 mil. korun. A dále suma 140 mil. korun by měla směřovat do výdajového okruhu kulturní aktivity, tedy to, čemu se říká zjednodušeně podpora živé kultury. Celkově by tedy nová výše výdajového bloku kulturní služby podpora živého umění měla být ve výši 1 042 862 430 korun.

Tolik tedy formality na úvod a nyní mi dovolte provést odůvodnění tohoto návrhu možná poněkud v širším kontextu.

Dámy a pánové, kdybyste se chtěli, řekněme, v určité koncentrované podobě seznámit s tím, co se týče té první části mého pozměňovacího návrhu, který směřuje k navýšení programu na profesionální divadla a stálé profesionální orchestry, tak bych vám určitě doporučil rozhovor s ředitelem Národního divadla v Brně panem Martinem Glaserem, který se vcelku příznačně jmenuje V plné rychlosti jsme narazili na strop. Popisuje tam celou řadu souvislostí financování veřejných kulturních institucí nezřizovaných státem za situace nízké podpory v oblasti kultury ze státního rozpočtu.

Budeme-li hovořit o navýšení dotačního programu na profesionální divadla a stálé profesionální symfonické orchestry, musím říct bohužel, že už několik let vlastně zpíváme stále stejnou písničku, kdybych to takto řekl. V tomto dotačním programu je v posledních letech stále stejná suma 160 mil. korun. Bylo avizováno poněkud neurčitě již bývalým ministrem kultury Danielem Hermanem, že dojde k navýšení této částky. Nakonec, nemýlím-li se, tento návrh nebyl dokonce ani předložen. Navýšení tohoto programu bylo slibováno ministrem kultury v první vládě Andreje Babiše, doktorem Iljou Šmídem. Nevím, jaký byl osud tohoto jeho návrhu. A bohužel se navýšení toho dotačního programu neobjevilo v návrhu rozpočtu Ministerstva kultury, který připravoval pan ministr Staněk.

Sice jsem říkal o tom, že ty argumenty jsou stále stejné, ale považuji za důležité je znovu zopakovat. Finanční ohodnocení pracovníků v kultuře je stále velmi nízké, byť se v posledních letech zlepšuje a já to vítám. Protože to, že stát prostřednictvím novel nařízení vlády o platech zvyšuje též platy zaměstnanců v kultuře, je důležité. Jsou to velmi často lidé vysoce kvalifikovaní, lidé, kteří pokrývají pestrou škálu odborných zaměstnání, a není dlouhodobě únosné, aby tito lidé brali platy, které nedosahují ani výše průměrné mzdy v České republice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP