(12.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Tak jestli nechceme opakovat zásadní chyby, tak se tady prosím vás ideologicky nepřesvědčujme, kdo koho okradl a kdo se má komu omluvit. Já se nemám za co omlouvat. Já jsem opravdu nikoho neokradl. Já jsem opravdu pracoval proto v tom národním podniku, později státním podniku SFINX, že to byla prosperující firma, kterou po privatizaci někteří noví vlastníci nechali zkrachovat a vykradli jí. Vytunelovali ji na dno. A to si máme nechat líbit? To přeci ne.

A ztráta obchodních vazeb? Ano, tady se ztrácely vazby. A některé úmyslně. Kdo si pamatuje privatizaci například Okuly Nýrsko a ví, jak to zkrachovalo a jak jsme ztratili tu výrobní kapacitu.

A kdybych mluvil o Jihočeském rybářství. Vy jste ho přece donutili vydávat majetky, které stát prodal. Jak se k tomu zachováte? Zákonem o takzvaných církevních restitucích je najednou předáván majetek, který stát prodal. Stát, vláda, prodala v roce 1994 Jihočeské rybářství podniku Rybářství Třeboň a teď má vydávat šest rybníků, které zaplatila? Ta soukromá firma? A já s majiteli firmy politicky nemám vůbec nic společného. Ale řekněte mi, jestli je to dál možné? A nebudu mluvit o tom, že když se privatizovala jiná část rybářství, tak ministr zemědělství tehdy vyhodil ředitele závodu Agrobanky v Jindřichově Hradci, protože tu privatizaci vyhrál jiný subjekt, než si pan ministr přál.

A já to říkám schválně kvůli tomu, abychom si uvědomili, o co jde. Jestli chceme ideologizovat, jak to tady předvedli někteří, tak ideologizujme. To se určitě dostaneme daleko. Ale jestli chceme opravdu napravit ten stav a nechceme, aby ty zločiny privatizace alespoň po tom roce 1999 nebyly odpuštěny těm, kteří rozkradli ten majetek toho státu, tak prosím vás, dělejme něco pro to, aby se to prodloužilo. Nebo to nechme být, ale pak nesete odpovědnost za to vy. Teď neseme odpovědnost za to, že to tady od roku 2011, kdy tento zákon dokonce - a já to připomínám, co jsem říkal dneska ráno do rádia - tehdejší místopředsedkyně vlády Karolína Peake řekla, že to předloží sama vláda Petra Nečase. Nikdy to nepředložila. Můj návrh prodloužení té promlčecí doby nebyl přijat. Nebyl přijat návrh KSČM. A dnes, v roce 2018, se tady budeme bavit o tom, že to nechceme prodloužit, protože to tak prostě bylo. No tak to řekněte. Tak si přiznejte svoji vinu, vy, kteří to nechcete prodloužit, že chcete, aby se zavřela voda za tím, kdo to rozkradl. A jestli to chcete, tak to řekněte nahlas. Ale prosím vás, nevykládejte mi tady ideologický kecy. Omlouvám se celé Sněmovně a zejména kolegyním za ten výraz. Ale já to jinak nazvat nemohu.

A jestli chcete, já vám budu citovat například, podle mého soudu, vaše členy, kteří tenkrát trvali na tom, aby se to vyšetřilo. A já jsem tady pojmenoval minimálně dva ministry spravedlnosti, Jiřího Pospíšila a Pavla Němce, kteří kryli tyto věci a nenechali to vyšetřovat. A já na tom trvám. Já neříkám, že jste to vy. Ale já jenom říkám, že tohleto prostě není dál možné. A buď si tady budeme ideologizovat a nedospějeme k žádného výsledku.

A já si myslím, že jsem vyvolal jenom to... Tím usnesením jsem navrhoval postup, který vede k tomu, že budeme schopni tu novelu trestního zákona přijmout a že žádost vládě je jenom k tomu, aby byla přijata analýza těch možností, jakým způsobem se u těch promlčených věcí toho domoci. Protože tam jsou samozřejmě kroky, které - a myslím, že je tady někdo naznačil z kolegů z ODS, že tam byly záležitosti, myslím kolega Krejza mluvil o tom, že se část toho majetku potom přesunula nad 50 % právě nějakým krokem, který znamenal úmysl, nikoliv nedbalostní krok, a úmyslně převzal nadpoloviční balík a potom ovládl tu firmu.

Jestli to nechcete vyšetřovat, tak nechtějte. Ale nezlobte se na mě, pak tu odpovědnost za ty následující věci nesete. A já jí nechci nést, já chci unést alespoň odpovědnost vůči vlastním voličům, kteří mě o to žádají. A podotýkám, že to nejsou členové Komunistické strany Čech a Moravy, ale chodí za mnou pravidelně a jsou z Českých Budějovic, z Plzně a jsou z jiných koutů republiky. Protože já jako advokát jsem se s tím každý den setkával, každý den setkával. A do politiky jsem vstoupil kvůli tomu, že jsem chodil od soudu a říkal jsem, ono je to podle zákona, ale spravedlivého na tom není vůbec nic.

Žádám vás, abyste podpořili námi navržené usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A nyní přečtu ještě jednou omluvu. Pan poslanec Miloslav Rozner se omlouvá od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A nyní tady mám dvě faktické poznámky. Takže pan poslanec Jan Skopeček. (Ruší svoji přihlášku.) Takže ne, rušíte. Takže předseda ODS Petr Fiala na faktickou. Tak, pane předsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu reagovat na vystoupení pana předsedy Filipa, zvlášť na ta jeho slova, že to jsou ideologické kecy, a na to vyvolávání dojmu, že vlastně - no tak před tím rokem 1989 se něco dělo, ale my za to nemůžeme. My se za to nemusíme omlouvat. A po roce 1989 se taky něco dělo, tak vy byste se taky měli omluvit, nebo se nemusíte omlouvat, když jste to neudělali. Ale pojďme to vyšetřovat. Ale ono je to vlastně stejné.

No, dámy a pánové, není to stejné. A jestli tady někdo ideologizuje, tak to určitě nejsme my. A vy máte rád, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, to, když se oháníte zákony a tím, jak je to právní a tak. Tak já vám připomenu. Máme tady zákon číslo 198/1993 Sb., platný zákon, o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu. A tam se dočtete, že Komunistická strana Československa, její vedení i členové, jsou odpovědní za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 až 1989. Tam se dočtete, v tomto zákoně, který je stále platný, co dělal komunistický režim a jakou vinu nesou ti, kteří ho aktivně prosazovali. A to je ten rozdíl mezi dobou před rokem 1989 a po roce 1989. Nikdo z nás nepopírá, že došlo k některým kriminálním činům, byly tady soudy, byli zavíráni ministři vlády. To se všechno stalo. Ale před rokem 1989 tady vládl zločinný režim, který má na svědomí devastaci této země, který systematicky a trvale porušoval lidská práva, porušoval základy demokratického právního státu, používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, páchal zločiny, a tak dál a tak dál.

Dámy a pánové, to nejsou ideologické kecy, jak to nazval pan předseda Filip. To je zákon, platný zákon České republiky. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní s další faktickou Vojtěch Filip, předseda KSČM Vojtěch Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já mohu reagovat jenom tím, že je jistě znám i panu předsedovi Petru Fialovi nález Ústavního soudu, který k tomuto zákonu řekl jediné. Že tento zákon nezakládá žádná práva a povinnosti pro občany České republiky, protože je to deklarace.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byla poslední faktická. A nyní tedy v obecné rozpravě pan poslanec Jiří Valenta. Jenom bych chtěl upozornit, že bychom měli od 13 hodin mít pauzu, ale dávám prostor samozřejmě.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si dovolil upozornit, že mé vystoupení je minimálně na čtvrt hodiny, tak jestli by nebylo lepší už přerušit schůzi nyní.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak jestli souhlasíte, tak bychom tedy přerušili tento bod. To je tedy návrh, jestli tedy i zástupce navrhovatele souhlasíte, že bychom přerušili tedy... dobře. Tak, přerušíme projednávání tohoto bodu. Vyhlašuji pauzu a ve 14.30 budou pokračovat interpelace. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno v 12.59 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP