(14.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

Příklady projektu se zaměřením na děti je Irák - podpora osiřelých a nedoprovázených dětí v součinnosti s UNICEFEM, to bylo v roce 2017/18. Sýrie - podpora vzdělávání, potravinového zabezpečení a ochrany před násilím dětí v Aleppu a Idlibu v součinnosti s Člověkem v tísni 2013 až 2018. Jordánsko - podpora vzdělávání a ochrany před sexuálním zneužitím pro děti a mládež s důrazem na dívky v centru Peace Oasis Zaatari v součinnosti se střediskem humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie Českého červeného kříže a se Světovou luterskou federací... vybudování české - v roce 2013. Od té doby každoročně podpora rozšiřování aktivit bilaterálně a v roce 2016 i společně s V4.

V Libanonu podpora začleňování syrských dětí do libanonských škol v součinnost s místními školami a komunitami, 2013 až 2016. Podpora základní a specializované zdravotní péče pro těhotné dívky v součinnosti s Magnou a Charitou ČR v roce 2017 až 2018. V Jemenu výživa vzdělávání dětí se zvláštním zaměřením na dívky v součinnosti se Světovým potravinovým programem, 2013 až 2015 a 2017 až 2018 a s UNICEF 2014 až 2016. Africký roh - terénní, zdravotní a výživová péče pro matky s dětmi. V Jižním Súdánů v součinnosti s Magnou a s UNICEFEM 2014 až 2018. Sahel - ochrana vysídlení dětí v Nigeru před násilím a podvýživou v součinnosti s UNICEF 2018. Středoafrická republika, podpora vzdělávání včetně ochrany před násilím a verbováním za dětské vojáky včetně zdravotní péče pro vysídlené děti v oblasti Bozoum v součinnosti s českou organizací Siriri a místní charitou 2013 až 2018. Na Ukrajině podpora ozdravných pobytů, psychosociální péče pro děti z východních oblastí Ukrajiny na západě země v součinnosti s místními neziskovými organizacemi Iniciativa E+ a Plast skauti 2016 až 2018.

Takže na tomto přehledu je vidět, že ČR pomáhá, a samozřejmě pomáháme v zahraničí, protože si myslíme, že máme pomáhat hlavně v těch zemích, kde tyto děti žijí, kde se narodily a kde mají i rodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji za dodržení času. A prosím pana poslance, jestli má zájem o doplňující dotaz. Má zájem, prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Já nemám zájem o doplňující, já mám zájem o odpověď na ten můj původní dotaz. Pane premiére, souhlasím s vámi a tohleto podepisuji. Ještě bych uvítal, kdybychom byli třeba schopni poskytnout více zdrojů na rozvojovou pomoc, ale vím, že to je o nějakých našich možnostech. Určitě s tímto nemáme problém, dokonce s vámi souhlasím, že to je to primární, co bychom měli dělat. Vy jste hovořil o nějakých školách v Libanonu, tak bych se třeba zeptal, jestli už nějaký konkrétní projekt máte na stole nebo připravujete.

Nicméně ta moje otázka zněla, a na to jste mi neodpověděl: Europoslankyně Michaela Šojdrová vás požádala o schůzku, aby vás informovala o jednání i s našimi diplomaty z Řecka o možnosti přijetí nějaké velmi omezené skupiny dětí, nikoliv kvůli přijetí azylovému, nebo nota bene vůbec nějaké adopci, ale o dočasném pobytu a poskytnutí mezinárodněprávní ochrany malé skupiny nezletilých dětí podle výběru a bezpečnostního prověření ČR. Je to symbolická otázka. Samozřejmě tyto děti by se vrátily do svých bydlišť, do svých domovů v okamžiku, kdy tam bude bezpečno. (Upozornění na čas.) Prosím o vaši odpověď, kdy se s paní europoslankyní sejdete. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak my se s paní poslankyní lišíme v tom, že já jsem přesvědčen, že máme pomáhat syrským dětem v Sýrii. Tam jsou ti sirotci. A paní poslankyně byla v Řecku, vrátila se, napsala nějakou zprávu, ze které vlastně nevím, co vyplývá. Vyplývá asi, že nevím, jestli pan Hamáček má jít hledat ty děti. Já s tím zásadně nesouhlasím. Já pokračuji v tom mém projektu. Ano, tady vám můžu ukázat Kampus Sýrie. (Ukazuje projekt.) Mateřská školka, ubytování, gastro. To znamená, že pokračuji v projektu. Tady je studie toho projektu pro 150 dětí. A my se syrskou stranou už máme, můžeme si vybrat tři pozemky. Každý má asi 25 tisíc metrů čtverečních. Takže v této chvíli začínáme už konkrétně jednat. Já to dělám ve spolupráci s Českým červeným křížem, který spolupracuje se syrským, arabským Červeným půlměsícem. Takže to je projektový záměr na humanitární pomoc. A já jsem o tom přesvědčen.

Vy mluvíte o nějakém dočasném pobytu pro syrské děti u nás. Já vůbec tomu nerozumím. Proč by ty děti měly přijít sem dočasně, když ty děti vlastně neznají naše prostředí, nemluví naší řečí, kdo by se o ně staral? Takže ten projekt a ty představy paní Šojdrové od samého počátku jsou nesmyslné. A já jsem o tom přesvědčen, že tady mám konkrétní projekt české vesničky pro syrské sirotky. (Opět ukazuje.) Tady mám už obrázky. Hřiště, škola, školka, ubytování. My jsme původně hledali i český pozemek, ale syrská strana nám vlastně řekla, že jsou tam území, kde vlastně ty školy byly zničeny, takže je to poblíž. (Upozornění na čas.)

To znamená, to, co jsem řekl, pokračuji v projektu pro syrské sirotky v Sýrii - 150 sirotků. Tam se narodili, tam chtějí žít a tam jsou zvyklí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, tak dorazily další omluvenky. Omlouvá se nám paní poslankyně Maříková od 15.45 z důvodu pracovní cesty, omlouvá se pan poslanec Mašek ze zdravotních důvodů, omlouvá se pan poslanec Plzák z odpoledního jednání a 7. 12. po celý den z důvodu zahraniční cesty a omlouvá se pan poslanec Rozvoral do konce jednacího dne od 16 hodin z pracovních důvodů.

A nyní prosím pana poslance Jiřího Valentu, který byl vylosován na druhém místě.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, opravdu vám nevadí tristně nízká výše vaší účasti nejen na poslaneckých interpelacích, ale i celkově zde ve Sněmovně? Padlo to zde sice již mnohokráte, avšak skutečně mi nedalo, abych se vás jako hlavy exekutivy nezeptal přímo a před veřejností také nepožadoval přímou odpověď na smysl této ignorace. Existuje velice málo závažných důvodů, pro které bychom mohli vaši nepřítomnost zde tolerovat.

Dnešní dopoledne, kdy se měly projednávat odpovědi poslancům na odmítnuté písemné interpelace, tento stav opět jasně ilustrovalo. Skutečně si myslíte, že poslanec, byť řadový, má tolik času, aby zde zbytečně vysedával nebo mluvil do zdi? Setrvalá absence některých členů vlády se již vymyká zdravému rozumu a poměrně přesně ilustruje přístup k zákonodárnému sboru, kterému jsou odpovědni. Domnívám se, že v jistém smyslu paralyzuje i činnost Sněmovny a nabourává principy Ústavy, na kterých je náš politický systém s přesně vyváženou dělbou moci vybudován. Ubezpečuji vás, že my poslanci býváme skutečně připraveni interpelovat, neboť ke své práci často potřebujeme okamžitou exekutivní reakci. Sněmovní aparát také pracuje a vše vychází nazmar. Hodina činnosti Sněmovny běžně takovýmito absenci promarněná vychází daňového poplatníka přibližně na 600 tis. korun.

Pane premiére, zkuste prosím s tímto nelichotivým stavem něco udělat. Snad třeba jen z prosté slušnosti ke kolegům, kteří chtějí pro lidi skutečně, nikoliv pouze deklaratorně, něco dělat. Vaší nejlepší odpovědí by se mohlo stát přehodnocení tohoto velice rozvolněného přístupu. Vyčítal jsem to i bývalému předsedovi vlády Sobotkovi, v rámci zachování objektivity to musím vyčítat i vám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji i za dodržení času a prosím pana premiéra o reakci. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. No tak mě to samozřejmě mrzí, protože já jsem už víckrát apeloval na kolegy. A dnes byla mimořádná situace, protože jednak byla konference Svazu měst a obcí finanční, kde byli tři ministři - tedy paní Schillerová, Dostálová, pan ministr Petříček je myslím na zasedání NATO. Pan Vojtěch otvíral dětskou polikliniku v Motole. Takže považuji to za nějakou výjimku. Ale já určitě samozřejmě ministry vyzvu. My máme zasedání vlády v neděli od 15 hodin až do pondělí, takže určitě budu na ně znovu apelovat, aby se interpelací zúčastňovali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP