(15.00 hodin)

 

Poslanec Vít Rakušan: Tak já bych chtěl především panu premiérovi poděkovat, protože přes veškeré rozpory, které spolu můžeme mít, já chci mít premiéra vlády České republiky, který jednoznačně řekne, že Ruská federace a její působení na území České republiky je objektivní hrozbou pro naši zemi. Na to jsem se pana premiéra už ptal v minulé interpelaci. Pomalu ho k tomu výroku dovádím, ale mám pocit, že dnes už to řekl o něco jednoznačněji. Ruská federace prostě tou hrozbou je, protože to vyplývá ze zprávy Bezpečnostní informační služby České republiky. Jsem rád, že už to pomalu začínám v jeho výrocích slyšet, a velmi se těším, že vláda bude skutečně ochotna poslancům, minimálně v těch komisích, které jsou třeba k tomu zřízeny, prostřednictvím ministrů představit konkrétní kroky, které podnikne, abychom této hrozně efektivně čelili. Rád slyším, že to vláda chystá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Pan premiér bude chtít reagovat na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já souhlasím s panem poslancem. Naše služby to určitě definují jako hrozbu. Je to samozřejmě o tom, jak definujeme tu hrozbu, jaké formy je ta hrozba. Takže já mohu jenom potvrdit, ano, působení služeb i podle zprávy BIS je hrozbou a naše služby se tím zabývají a samozřejmě i vláda to vnímá a přijímá patřičná opatření.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím s další interpelací pana poslance Munzara, který bude interpelovat ve věci EU ETS. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane premiére, interpeluji vás ve věci nových pravidel Evropské unie týkající se obchodování s emisními povolenkami, respektive nové směrnice Evropské unie, která byla přijata v březnu tohoto roku. Nová pravidla obchodování s emisními povolenkami způsobila, že od začátku roku prudce roste jejich cena, a očekává se až pětinásobný růst. Tento růst vstupuje jako umělý náklad do výroby, a tedy i do cen tepla, a nejen do cen tepla, ale také do cen elektřiny. Díky růstu cen se tak zvyšují životní náklady domácností. Jsme zároveň v situaci, že vláda zatím ještě nemá jasno, z jakých zdrojů budeme v budoucnosti vyrábět právě elektrickou energii. Přesto se vláda k této směrnici připojila.

Takže moje otázka zní: Chci se zeptat, proč vláda České republiky a zástupci vlády České republiky podpořili přijetí této směrnice, která znamená zdražení tepla pro více než tři miliony lidí a zdražení elektřiny pro všechny konečné spotřebitele a jaký má vláda plán dlouhodobého řešení této situace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Velice děkuji za dodržení času a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já samozřejmě nesouhlasím, že vláda nemá jasno v energetické koncepci. To si pletete s nějakou jinou vládou. To určitě naše vláda má v tom úplně jasno. Škoda, že ta vláda, když nám v roce 2008 nějaký Martin Roman řekl, že nebude proud, jsme se vydali na Balkán, do Bulharska, do Rumunska a nevím, kde všude po světě, místo toho, abychom za ten čas postavili nový jaderný blok v Dukovanech. Otázka zní, proč ČEZ nedokončil tendr na Temelín, který začal v roce 2011 a 2012. A ta odpověď pana generálního, že mu to minulá koaliční vláda zakázala, je samozřejmě nesmysl. Zmařené peníze, asi miliarda, a mohli jsme to mít.

Takže my máme jasno v energetickém mixu. My máme jasno, chceme navýšit jádro. My to řešíme. Já jsem tam byl nedávno s paní Drábovou a s paní ministryní Novákovou.

A ta otázka - vy jste z ODS - tak proč jste vlastně dali do kuponky ČEZ, proč jste ho dali do kuponky? Neměli jste ho dávat do kuponky. Teď se vás neptám, proč jsme zprivatizovali vodu a plyn a uhlí a vlastně nemáme nic. Budeme hledat to lithium, to jste nám jediné tady nechali. Takže kdybyste nebyli dali ČEZ do kuponky, tak by to byla naše stoprocentní dcera a v tom případě bychom mohli jinak rozhodovat. To by nám pak management občas nevykládal, že jsou tam minoritáři a ti si přejí tohle a tak dále. Takže když už jsme u toho...

Takže my v tom máme jasno a víme přesně, že potřebujeme to jádro. Ale zároveň máme nového náměstka na Ministerstvu průmyslu pro energetiku, který by měl oprášit tu energetickou koncepci. A ne na šesti stech stranách, ale doufejme, že to bude podstatně míň, protože my se víceméně musíme jenom podívat na ty kapacity a podívat se na ten náš potenciál.

Dneska je Česká republika nejbezpečnější energetická země v Evropě. My vyvážíme celkem jeden Temelín. Ano, jsme vysokoexportní. Je to nejprofitnější výroba elektřiny pro ČEZ. Takže je jasné, že si tady někdo nesplnil domácí úkol. Protože každý podnikatel nejdříve podniká doma, splní si úkoly doma a až potom se vybere do světa. Tady to bylo naopak. A to, že se ČEZ transponoval na nějakou kvazfinanční instituci, aby management měl miliardové odměny, tak u toho jste samozřejmě byli vy, ne my teda.

Takže my teď samozřejmě musíme vyřešit... A já jsem jasně řekl v Dukovanech, že jsem přesvědčen, že investice do jádra je efektivní, že to má návratnost a že je to pro nás důležité.

Co se týče systému emisního obchodování a jeho dopad na průmysl a teplárny, tak tam je tržní mechanismus. V systému klesá počet množství povolenek tak, aby byl splněn redukční cíl. Klesající nabídka povolenek vede ke zvýšení ceny povolenky, a tím motivuje účastníky systému, aby snižovali své emise, aby investovali do nízkouhlíkových technologií, aby se ekonomicky vyplatila změna palivové základny a aby provozovatelé zohlednili cenu povolenky v delším investičním horizontu.

Od spuštění systému v roce 2005 bylo zřejmé, že spalování fosilních paliv se nevyplatí a že bude zejména nutný odklon od uhlí. V dubnu letošního roku byla zveřejněna novelizovaná směrnice o emisním obchodování, která obsahuje celounijně harmonizovaná pravidla pro systém EU ETS pro nové obchodovací období 2021 až 2030. Jde o ambiciózní novelu, která má úkol přispět k plnění cílů Evropské unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Do roku 2030 se emise v EU ETS mají snížit o 43 % oproti roku 2005.

Kvůli této novele, horkému létu a snížení množství povolenek na aukcích během léta výrazně vzrostla cena povolenek, kterou nyní pociťuje průmysl, energetika i teplárenství. Z úrovně kolem 7 eur na začátku roku cena v září kulminovala kolem 24 eur a dnes 1. listopadu - tady mám, to není dnes - opět poklesla na 15,8.

Česká republika při vyjednávání o podobě EU ETS požadovala opatření na ochranu konkurenceschopnosti evropského průmyslu a tato skutečně ve finálním textu jsou. V průmyslu je zajištěno takové množství bezplatných povolenek - (Předsedající upozorňuje na čas.) Ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím pana poslance o doplňující dotaz.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Pane premiére, děkuji. Vy jste mi odpověděl, že roste cena emisních povolenek. To jsem tady já také řekl na začátku. Ale já jsem se ptal na dvě věci a poprosil bych o odpověď, protože z vašeho vystoupení jsem tu odpověď nezachytil.

Za prvé, proč se vláda a zástupci vlády České republiky připojili k té směrnici, když jste asi museli tušit, že to povede k takovému zvýšení ceny emisních povolenek, a jaký má vaše vláda plán dlouhodobého řešení toho, že díky tomuto umělému finančního derivátu a umělému nákladu se budou zvyšovat ceny tepla a ceny elektřiny. Jaký máte plán na řešení této situace? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Prosím pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Pane kolego, to jste si zase popletl ty vlády. 2005 jste byli vy u vlády, ne? No 2005, vy jste to začali. Vy jste akceptovali to, že Evropa má pocit, že spasí celý svět. A tady byla klimatická konference, tam byl pan ministr Brabec. Paradoxně v Polsku, které jede jenom na uhlí. Údajně tam byli i sponzoři, kteří hlavně znečišťují. A to, že Evropa má pocit, že spasí celou planetu a zároveň ničí průmysl. Protože jaký to má dopad tohle dědictví, tyhle směrnice? No to má takový dopad, že nakonec to zaplatí lidí, ano, protože Evropa často dělá různá opatření, která nedomýšlí. A jestli je to pod vlivem zelených, že jsou všude... Nebo nejdřív byla biopaliva, protože Goldman Sachs řekl, že ropa bude 200 dolarů. No nebyla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP