(Jednání pokračovalo v 18.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Mám ohlášené vystoupení kolegy Peksy, který se vyjádří k hlasování. Pane poslanče, máte slovo. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Dobrý večer. Já nechci moc zdržovat, jenom bych chtěl říci, že v hlasování číslo 237 jsem hlasoval proti, ale na sjetině mám pro. Hlasování zpochybňovat nehodlám, pouze prosím, aby byla tato skutečnost zaznamenána. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, bude ve stenoprotokolu. A můžeme pokračovat.

Skončila přestávka pro poradu klubu před závěrečným hlasováním. Ptám se, jestli někdo... Ano, pan předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Já vám ještě nedám slovo, pane předsedo. Chviličku počkejte, až bude klid. Můžete samozřejmě posečkat už u stolku. (Sněmovna se trochu ztišuje.) No, já doufám, že už vás bude dobře slyšet. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Dovolte, abych shrnul předchozí jednání. Vzhledem k tomu, že podmínky, které klub KDU-ČSL říkal, že jsou nutné k tomu, abychom podpořili státní rozpočet, nebyly naplněny, tak KDU-ČSL nepodpoří státní rozpočet na rok 2019. Je to z toho důvodu, že tento rozpočet diskriminuje rodiny a zdravotně postižené, diskriminuje lidi v sociálních službách a neoceňuje jejich práci. Z učitelů na soukromých a církevních školách dělá učitele druhé kategorie a nepřispívá na jejich platy tak, aby byli rovnocenní jako učitelé ve státních školách. Vzhledem k tomu, že tento rozpočet pořádně nepamatuje ani na hasiče a ani na policisty, tak nejsme schopni tento rozpočet podpořit. Tolik za KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Nebojte, nebudu zdržovat. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, poslanecký klub KSČM má za to, že hlasováním o pozměňovacích návrzích byly splněny podmínky, které daly prostor pro hlasování pro podporu státního rozpočtu na rok 2019. Na rozdíl od předřečníka si myslíme, že ty podmínky, které jsou v oblasti sociálních služeb a dalších oblastí, jsou naplněny přiměřeně natolik, jak současný stav státních financí dovoluje, aniž by to podléhalo nějakému zbytečnému hýření nebo rozmařilosti. Je to přesně ta situace, kdy státní rozpočet je uměním možného. A v těch oblastech, o které jsme my měli zájem, tak to umění možného bylo naplněno. Proto klub KSČM státní rozpočet pro rok 2019 podpoří. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi klubu KSČM. Ještě někdo? Pan předseda Ivan Bartoš. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, my jsme avizovali, že pokud nebude zohledněn náš, řekněme, úsporný balíček, který nějakým způsobem řeší to, že rozpočet je výrazně deficitní, a naše dílčí pozměňovací návrhy, nebudeme moci tento rozpočet podpořit. My jsme předložili 13 pozměňovacích návrhů na podporu nestátních škol, výstavby škol, zajištění fungování mládežnických organizací, ale i digitalizace a další pozměňovací návrhy, tyto ovšem nebyly jako pozměňovací návrhy přijaty. Takže za poslanecký klub Pirátů - my nepodpoříme návrh rozpočtu na tento rok.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Bartošovi. Pan předseda Radim Fiala. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, za klub SPD velmi krátce. Naše pozměňovací návrhy v rozpočtu nebyly akceptovány, nemůžeme se také ztotožnit s tím deficitem, který tento rozpočet má, a proto ho nepodpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Další představitel - hnutí STAN. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Bude to jednoduché. Ani našich šest hlasů tento rozpočet nedostane. Zkoušeli jsme ho upravit tak, aby byl v souladu nejen s naším přesvědčením, ale s těmi verbálně proklamovanými cíli vlády, jako je podpora vzdělání a prorůstové politiky. Bohužel jste tomu nevyhověli, takže ani ta možnost, že bychom ten rozpočet podpořili, tady teď není. Prostě to není kvalitní rozpočet pro Českou republiku a nemyslí na budoucnost, myslí jenom na to, abyste měli vysoké preference v příštích pár dnech, a to je málo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Farskému. A pokud se nikdo nehlásí, přistoupíme k závěrečnému hlasování.

 

Dovolte mi, abych přednesl návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2019, podle sněmovního tisku 287, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, podle příloh 1 a 2 tohoto usnesení."

Rozhodneme v hlasování číslo 249, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 249, z přítomných 196 pro 108, proti 88. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

(Potlesk poslanců ANO a ČSSD, potlesk ve vládní lavici. Ministryně Schillerová si podává ruku s předsedou vlády a líbá zpravodajku Vostrou.)

 

Tak. A nyní požádám zpravodajku, předsedkyni rozpočtového výboru, aby uvedla návrhy doprovodných usnesení.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Doprovodná usnesení budeme hlasovat podle tisku, který máte rovněž na lavicích, 287/5, a to tak, že navrhuji o nich hlasovat jednotlivě. Začali bychom písmenem A, což jsou usnesení rozpočtového výboru, a pokračovali bychom písmenem B, tzn. návrhy usnesení, které vzešly z rozpravy ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. První návrh, paní předsedkyně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Takže pod písmenem A z usnesení rozpočtového výboru: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby

a) zohlednila specifické postavení zaměstnanců Národního bezpečnostního úřadu na trhu práce a udržela nárůst platů u tohoto zaměstnavatele i v budoucím období;

b) zohlednila specifické postavení příslušníků Bezpečnostní informační služby na trhu práce a udržovala odpovídající růst platů v této službě i pro další období - po roce 2019;

c) zohlednila specifické postavení příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů na trhu práce a udržovala odpovídající růst platů v této inspekci i pro další období - po roce 2019;

d) zohlednila specifika povolání zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí a jím zřizovaných složek na trhu práce a zajistila jim odpovídající nárůst platů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O tomto doprovodném usnesení pod písmenem A rozhodneme v hlasování číslo 250, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 250 z přítomných 196 pro 191 poslanec, nikdo nebyl proti. Usnesení bylo schváleno. Druhé usnesení.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další usnesení je pod písmenem B z rozpravy ve druhém čtení, pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, a sice: Poslanecká sněmovna podporuje vládu, v rozvoji uživatelsky přívětivého systému, který umožní zveřejňování příjmů a výdajů státního rozpočtu na internetu, a to ve formátu otevřených dat. Cílem rozvoje tohoto tzv. rozklikávacího rozpočtu by měla kromě vyžadovaného členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě data zobrazitelná až po úroveň jednotlivých konkrétních výdajů státního rozpočtu včetně identifikace příjemce, a to s výjimkou těch, jejichž zveřejnění zvláštní předpis zakazuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP