(9.40 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Takže já vám neumím říct teď, v době, kdy jsme teprve schválili rozpočet na rok 2019, kolik dostane z priorit. Ale podívejte se na rozpočet roku 2019. Říkala jsem to včera celý den, říkala jsem to dnes ve své odpovědi na interpelaci, že prioritou je dopravní infrastruktura. Navýšili jsme prostředky na kulturu, do investic samozřejmě. Tam je tuším 1,8 mld. a tak dále. Takže já jsem neslíbila, že budeme moci investovat 3,5 bil., to bych tady lhala a to já neudělám. Ale řekla jsem, že prostě tomu dáme nějaký směr a nějakou vizi. A zeptejte se mne na tuto otázku za rok. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Černohorský. V podstatě současně se přihlásila i paní poslankyně, tak pan předseda. Vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Takže děkuji. Dobrý den. Já jsem chtěl poděkovat, že teda paní ministryně i třeba pan ministr Ťok tady ukazovali grafy. Ale já bych chtěl poprosit, jestli by se třeba mohlo nějak vyřešit to, abych nemusel z toho zadního místa sem permanentně běhat a koukat na ty grafy. Protože si představte prostřednictvím pana předsedajícího, že by sem celá opozice chodila zkoumat grafy paní ministryně. To už je spíše jako nástřel třeba na komisi pro práci Poslanecké sněmovny, tak ať ty grafy případně vidíme. Protože to, že tady budu stát a něco vám teď ukážu, tak je mi jasné, že ani tady kolegové přede mnou by moc z těch grafů neměli. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já mám jiný podnět. Na Slovensku tyto pomůcky zakázali v rámci jednacího řádu. Už tam neukazují vůbec nic.

Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já jsem se paní ministryně chtěla zeptat na jednu věc. Ve střednědobém výhledu na další léta se počítá se snižováním výdajů na jednotlivých ministerstvech, to znamená, že jaksi trošičku bych řekla, že ty střednědobé výhledy počítají už s tím, že nebude tak dobře jako v následujícím roce nebo jako v roce letošním. Protože se jasně ukazuje, že pravděpodobně nebude dosaženo takového výběru daní jako v tomto roce, protože samozřejmě je tady nějaký hospodářský cyklus.

Také bych se chtěla zeptat na to, zda by nebylo lepší, protože ten investiční plán, pokud se počítá na několik let investice ve výši 300 miliard, tak si myslím, že by to bylo dobré, a to z toho důvodu, že dnes víme, že na investice peníze de facto jsou, ale nejsou firmy, které by tyto investice stavěly... A asi by bylo nejlepší, pokud by se udrželo po celou dobu, i když hospodářství nebude v uvozovkách tak dobře šlapat jako dnes, že by se v podstatě udržela hranice těch investic na stejné úrovni i v letech špatných. Protože peníze z výběru daní tolik nebudou, ale zase ty firmy budou mít volné kapacity, aby se mohlo stavět.

Takže se ptám, zda tedy počítáte s tím, že budete vytvářet nějaké rezervy na tu dobu budoucí, kdy to hospodářství nebude tolik šlapat, budou volné kapacity, protože všichni víme, že ze stavebnictví odešlo v době krize 50 tisíc lidí a už se nevrátili, mnozí z nich se nevrátili. A sektor stavebnictví říká, že je potřeba mít úroveň národních investic na stabilní úrovni, aby oni si mohli držet stroje, lidi a tak dále a aby v tom sektoru byla stabilita.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Aby nevznikla mýlka, já si myslím, že je potřeba mít vizi, mít představu, kolik se v příštích letech bude investovat, aby se na to mohly připravit kapacity stavebních firem, aby se mohly připravovat projekty v regionech. Zažil jsem to za osmiletého fungování starosty. Mnohdy jsme pro to, abychom se dostali k dobrým cenám a kvalitním firmám, soutěžili už podzim předchozího roku investice na další rok. Právě proto, abychom byli předvídatelní a firmám dali nějakou představu svého fungování. A proto mi pořád na tom investičním plánu nesedí to, že pracuje s tím, že se má v příštích letech ročně investovat 300 miliard korun. To je prostě nesplnitelný sen.

A jestli se dá tato naděje obcím, krajům i státu, oni začnou projektovat, tak minimálně dvě třetiny z financí vynaložených na projekty budou vyhozeny a ty projekty zůstanou v šuplíku. Já teda se omlouvám, nemám větší plachtu (ukazuje papír s grafem), ale já to teda přečtu. Investiční výdaje od roku 2012. V roce 2012 113 miliard. V roce 2013 102 miliard. 2014 - 111 miliard. Ano, kolegové piráti se jdou podívat. V roce 2014 111 miliard. V roce 2015 175 miliard, zmíněných. V roce 2016 ale už je to jen 84 miliard, 2017 81 miliard. V roce 2018 19 miliard. A v roce 2019 těch neustále opěvovaných, úžasných, a jsem za ně rád, 122 miliard. Ale do těch 300 pořád 180, to jest takřka dvě třetiny, chybí.

Kde je najdete? Ať tady nevyrábíte jenom nějaký nesplnitelný sen, který vypadá nádherně marketingově, ale je úplně prázdný.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobré ráno. Když už tady teda řešíme ty grafy, tak já bych se chtěl ozvat k oběma dvěma stranám, které tady mávají grafy. Pan poslanec Farský nemá svůj graf kótovaný od nuly, takže je podseknutý, a tím pádem je matoucí, to není v pořádku. Paní ministryně tady včera opět šermovala grafy, které byly 3D, čímž pádem zkreslují ten pohled. Takže prosím... My se třeba zasadíme o tu obrazovku, aby to bylo lépe, abychom všichni mohli vidět grafy, a pak si zlepšíme kulturu toho, jak se grafy dělají. Děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Kovářová. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já myslím, že jsme se něco dozvěděli od paní ministryně, něco jsme se nedozvěděli, a to z toho důvodu, že teprve Rada vlády pro národní investování vzniká. Plán zatím není plánem, plán je zatím seznamem. Já tedy nebudu navrhovat žádné usnesení a budu se paní ministryně dotazovat za pár měsíců, jak to tedy vypadá s tím Národním investičním plánem a zda skutečně se stane opravdovým plánem, s tím že budou investice zaneseny do návrhu státního rozpočtu na příští rok a na roky další.

Každopádně děkuji, paní ministryně, že jste na písemnou interpelaci dorazila, a budu se těšit na další odpovědi ve věci Národního investičního plánu. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak. Hlásí se ještě někdo do rozpravy k tomuto bodu? Jestliže tomu tak není, tak rozpravu končím a ptám se paní poslankyně Věry Kovářové, jestli navrhuje nějaké usnesení. Radši se zeptám ještě jednou v této fázi. Není tomu tak, takže děkuji.

Končím projednání této interpelace a po dohodě umožním krátké vystoupení panu poslanci Valentovi, který interpeloval pana premiéra, a jeho interpelace nemohla být projednána. On by rád k tomu řekl pár vět. Tak jestli k tomu není nějaká zásadní námitka, tak bych mu umožnil nyní vystoupit.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji, pane předsedo, ale já si myslím, že to moje vystoupení nemusí být krátké, protože vzhledem jak k pracovním důvodům pana premiéra Babiše minule, vzhledem k osobním důvodům, které byly avizovány na dnešek, moje interpelace byla řádně zařazena a já mám právo, alespoň si myslím, podle jednacího řádu svoji interpelaci i bez přítomnosti pana premiéra tady odprezentovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Předpokládám, že se o tom přerušení hlasovalo, pane poslanče. Není tomu tak? Nebyl jsem asi přítomen, když došlo k přerušení, ale předpokládám, že to bylo hlasováním. (Poslanec Valenta: Jo, tak to já si teď nevzpomenu.) Takže já respektuji rozhodnutí sněmovny. A v podstatě trošku nad rámec jednacího řádu jsem vám gentlemansky umožnil vystoupení.
Přihlásit/registrovat se do ISP