(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v projednávání dalších bodů, tak jak o nich rozhodla Poslanecká sněmovna. Nyní se tedy budeme věnovat, nebo měli bychom se věnovat pevně zařazeným bodům 21, to je sněmovní tisk 205 o evidenci tržeb, a bodu 197, což je informace vlády o situaci na D1, a poté bychom přešli k projednávání bodů z bloku zprávy, návrhy a další. Odpoledne máme na programu bod 196, což jsou ústní interpelace.

Ptám se nicméně, zda je zájem vystoupit s návrhem na změnu schváleného pořadu schůze. Hlásí se pan předseda Faltýnek, kterému dávám slovo. Prosím vážené paní poslankyně, vážené pány poslance o klid, abychom slyšeli, s jakými návrhy budou jednotliví řečníci vystupovat. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych navrhl změnu v programu schůze. Já jsem teď v rychlosti se pokusil oběhnout většinu předsedů poslaneckých klubů s následující prosbou, abychom zítra po třetích čteních zařadili ty čtyři rozpočty, které jsme vlastně nestihli včera večer doprojednat.

Jedná se konkrétně o body č. 116 - rozpočet SFRB, 117 - rozpočet SFDI, 118 - dotační programy v zemědělství a 119 - rozpočet SZIF, abychom to zařadili na zítřek za třetí čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Dále chce k pořadu schůze vystoupit pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já navrhuji vyřadit z pořadu této schůze bod č. 21, sněmovní tisk 205, elektronickou evidenci tržeb. Myslím si, že tato Sněmovna se chce věnovat primárně situaci na dálnici D1, kde prostě ta situace je velmi špatná, a byla by škoda, kdyby se to nestihlo kvůli tomuto bodu.

A dále podpůrný argument. Máme tři zákony v prvním čtení, které mně přijdou třeba osobně důležité: 159 - příplatky pedagogů, 191, který umožňuje postavit a zprovoznit metro D v Praze bez strojvedoucího, a 201 - manželství pro všechny. Všechny tyhle tři zákony byly podány dříve než sněmovní tisk 205 a nevidím žádný důvod, proč by je měl sněmovní tisk 205 přeskočit. Navrhuji vyřadit ho z pořadu této schůze a zabývat se jím v lednu. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo s návrhem na změnu programu schůze? Nehlásí. Takže budeme hlasovat o těch návrzích, které zde zazněly. Ten první návrh se týká toho, abychom v pátek po třetím čtení zařadili body 116, 117, 118 a 119. Je zde návrh na odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Můžeme o těchto návrzích hlasovat jedním hlasováním, nebo zde je názor, že máme hlasovat odděleně? Není takový názor, takže budeme hlasovat. Ano, prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobré ráno, vážené poslankyně, vážení kolegové. Chtěl bych jenom vědět jestli... Nebyl jsem si jist, jestli pan Ferjenčík navrhoval také ty zákony... Jestli navrhujete do programu schůze ty zákony, ty poslední tři, nebo jenom chcete vyřadit projednávání zákona EET.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane předsedo, zazněl jenom návrh na vyřazení bodu 21, sněmovní tisk 205, tedy EET.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobře. Děkuji za upřesnění.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: V tuto chvíli, protože nezazněl návrh na oddělené hlasování, hlasujeme o zařazení bodu 116, 117, 118 a 119 na zítřek po třetích čteních.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 260, přihlášeno 154 poslanců, pro 106, proti nikdo. Návrh byl přijat a body jsme na zítřek zařadili.

 

Další návrh, který budeme hlasovat ,je návrh pana poslance Ferjenčíka. Znovu tedy uvádím, že jde o návrh vyřadit z programu schůze bod č. 21, sněmovní tisk 205.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 261, přihlášeno 158 poslanců, pro 66, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní vás seznámím s omluvami, které mezitím přišly. Paní poslankyně Langšádlová se omlouvá v době mezi 11.00 a 11.30 z osobních důvodů, paní poslankyně Ivana Nevludová se omlouvá z dnešního jednání od 11.50 do 13 hodin z pracovních důvodů, paní ministryně Dostálová se omlouvá z dnešní schůze od 14.30 z důvodu dlouhodobě plánovaného pracovního jednání, pan poslanec Vymazal se omlouvá v době od 9.00 do 14.00 z osobních důvodů a pan ministr Kněžínek se omlouvá do 16 hodin z dnešního jednání z pracovních důvodů.

 

V souladu s tím, jak jsme nyní rozhodli, budeme pokračovat bodem

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 205/ - prvé čtení

Projednáváním tohoto bodu jsme se opětovně zabývali v úterý 18. prosince a bod byl přerušen v obecné rozpravě. Já prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali paní ministryně Schillerová, která tam už je, a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Volný.

Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Munzar, kterému tímto dávám slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, vážená paní ministryně, vážený pane premiére, vážená vládo. Já jsem tu už vystupoval několikrát v obecné rozpravě v prvním čtení k tomuto bodu a nechci opakovat všechny argumenty, které jsem zde vznesl. Pouze chci upozornit pro mě na to nejdůležitější. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP