(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji i za dodržení času. A nyní poslanec Mikuláš Ferjenčík na faktickou, to je zatím poslední přihláška. Ještě znova poslanec Jakub Michálek se přihlásil na faktickou. Takže pan poslanec Ferjenčík, prosím, dvě minuty.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl bych reagovat vaším prostřednictvím, pane předsedající, na kolegu Klause. Nemluvil jsem o kamarádech. Mluvil jsem o štamgastech v té hospodě, o běžných občanech, kteří sledují politiku v televizi, a vadí jim to, když si papaláši tady schvalují nějaká privilegia. Ale myslím, že bude velmi snadné jim vysvětlit to, jak se to ve skutečnosti stalo, že jsem vám od ledna snížil plat o 11 %. Jsem na to poměrně hrdý.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy již další faktickou poznámku nemám, takže se vrátíme do obecné rozpravy, a mám tady jednu přihlášku. Takže poslanec Ondřej Profant. A to je zatím poslední přihláška do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré poledne, vážení poslanci, vážená vládo, milá veřejnosti, už trošku prořídlá. Asi jsme ji unavili těmi faktickými poznámkami. Já si vezmu hlášku od poslance Nachra. (Poslanec Nacher protestuje hlasitě z pléna.) Nachera, promiň, prostřednictvím předsedajícího. Já jsem nechtěl reagovat, ale když pan Plzák nám to tak vysvětlil, tak já mu to musím vysvětlit.

Pan kolega Mikuláš Ferjenčík samozřejmě mluvil k věci. On mluvil o prioritách vaší vlády. Vy stále děláte jenom nějaké technikálie, přesuny, dotace, ty vám jdou dobře, ale ty reálné změny, ty společenské změny, ty věci, na které je potřeba v dnešní době reagovat, ty se tady nedějí. Musíme se umět vypořádat s moderními digitálními službami, s evropských digitálním trhem, s ochranou soukromí. Jediné změny, které se tu v této oblasti dějí, jsou změny, které k nám chodí z Evropské unie. Jsem velmi rád za Evropskou unii, protože bez ní bychom tady tyto problémy vůbec neřešili. Řešili bychom stále jenom nějaké porcování medvěda a podobné věci.

Rád bych někdy od vás slyšel, na jaké vládní návrhy jste opravdu hrdí. A teď nemyslím ty vládní návrhy, které jste jenom převzali od opozice, ale vládní návrhy, které opravdu připravili ministři vaší vlády, a dokázali byste je prezentovat jako vlajkovou loď, která přednáší něco nového. Něco, co náš stát posouvá dál. Já jsem tam tedy žádný takový neviděl. EET prostě nemůže být prioritou. Je to velký zásah do života mnoha lidí a opravdu nepřináší vůbec nic tato vlna. Jenom šikanuje lidi, povede k další šikaně, obdobné, jako jsou ty příkazy a podobně. To nám opravdu nepomůže.

Takže pro kolegy z hnutí ANO prostřednictvím pana předsedajícího. Já vám doporučuji, abyste si projev pana kolegy Ferjenčíka ještě jednou podrobně ze stenozáznamu přečetli. Já vám ho když tak tady přečtu, kdybyste měli problém si to přečíst. (Pobavení v sále.) Ale doufám, že to zvládnete sami.

A teď se vrátím k oblíbeným slovům pana předsedy vlády a paní ministryně financí, že EET je úspěšný projekt eGovernmentu. To jsme tu slyšeli několikrát při důvěře vládě, a tak dále. Je to opravdu šikanózní projekt, nikoliv úspěšný projekt eGovernmentu. Úspěšný projekt eGovernmentu je totiž takový projekt, který ulehčí našim občanům běžný život v tomto státě. A to se tady opravdu neděje. Jenom je šikanujeme, perzekvujeme a podobně, což není dobře. eGovernment je totiž o tom, jak vládnout v digitální době. A vládnout v pozitivním slova smyslu, to znamená i pomáhat lidem s jejich každodenními problémy a životními situacemi. Jenomže my tu vždycky máme nějaký velmi osekaný projekt rádoby digitalizace, která pouze papír převede do digitálního papíru. Ale to není digitalizace. Obecně vzato, forma PDF nikdy nebude digitalizací. Je to prasárna.

Konkrétní projekt jsme viděli u rozklikávacího rozpočtu včera, což už tu moji kolegové velmi podrobně zmiňovali. Včera se to rozebíralo, citovali jsme si z knihy pan premiéra, to je další oblast. Pojďme si přečíst tu knihu a pojďme si projít, co z toho je splněno a co není. Nebo ne splněno, na čem se reálně pracuje.

A teď k podstatě toho, proč tady vystupuji. (Hlasité poznámky z pléna. Řečník se chvilku odmlčuje.) Jsem rád, že vás to tak baví. Paní kolegyně, nepokřikujte na mě. Vy tu vždycky hlasujete pro vyřazování bodů z programu jednání a podobně. My jsme tady připraveni k diskusi, váš kolega tady přišel s tím, že náš příspěvek nebyl k diskusi. Ta diskuse už mohla být dávno ukončená, kdybyste takto nevystupovali.

Systém EET byl původně vysoutěžen v otevřeném výběrovém řízení. To však bylo zrušeno a namísto toho bylo jednací řízení bez uveřejnění, takže přímé zadání jednomu konkrétnímu dodavateli. Nikoho asi nepřekvapí, že tento dodavatel je firma IBM...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás požádám o klid, prosím vás. Máme ještě tři minuty, tak umožněme panu poslanci, aby se vyjádřil.

 

Poslanec Ondřej Profant: A tak byl znovu prohlouben ten vendor lock-in, na který si stěžuje paní ministryně Schillerová. Proto navrhuji přerušit tento bod do doby, než bude EET vysoutěženo v otevřeném výběrovém řízení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme tady procedurální návrh. Poslanec Profant navrhuje přerušit projednávání tohoto bodu do doby, než bude EET vysoutěženo ve veřejném výběrovém řízení. Takže svolám poslance do sálu. Odhlásím vás na žádost, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

Znovu zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu poslance Profanta přerušit projednávání tohoto bodu do doby, než bude EET vysoutěženo ve veřejném výběrovém řízení. Řekl jsem to tak spr­ávně...? Prosím, jestli vy to vysvětlíte?

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedající, jestli jsem správně zaznamenal ten návrh, tak tam zaznělo slovo otevřené výběrové řízení. (Předsedající: Otevřené, ano.) To je přesnější termín podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Aby to nebylo zavádějící ve smyslu jiných řízení, která jsou samozřejmě veřejná, ale nejsou otevřená. Děkuji za doplnění.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, děkuji za upřesnění. Takže já ještě jednou řeknu, o čem budeme hlasovat. Je tady návrh na přerušení tohoto bodu do doby, než bude vysoutěženo otevřené výběrové řízení na EET. Takže všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 265. Přihlášeno 151 poslanců, pro 62, proti 85. Návrh na přerušení byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP