(13.00 hodin)

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Faktickou poznámkou chci tady reagovat na pana ministra kultury Staňka. Děkuji za to, že ocenil roli církví v minulosti i tu stopu v olomouckém a vůbec moravském regionu, kterou tady zmiňoval, o které hovořil arcibiskup Graubner před dvěma dny na adventním setkání v Olomouci. Mimochodem to, o čem jste hovořil, bylo také díky tomu, že církev měla ten majetek. Tak si to v klubu ujasněte. Někteří tady vystupujete a mluvíte a citujete některé výroky papeže Františka. Ono s tou chudobou, která samozřejmě má být, je taky spojena nějaká služba, která je financována právě z toho majetku. Tak to i v minulosti bylo a vznikalo.

Nicméně fakticky bych chtěl upozornit na několik momentů. Vy jste tady, pane ministře, říkal, že tady dochází k situaci, že se nedaní tyto finance, které dnes církev dostává v rámci majetkového vyrovnávání. Když se podíváte i do restitučního zákona, tak je jasně napsáno, že restituční náhrady se prostě nedaní. Nejsou příjmem, prostě nejsou daněny. Tak je to jasně definováno.

Potom další věc. Když tady tedy říkáte, že tady bylo něco, co bylo uděláno špatně, je to určitá křivda atd., tak by bylo seriózní tady mít právě tu studii, kterou si vláda mohla zadat, a studie mohla být oponována, mohla ty věci vyčíslit. Pak by ta debata byla seriózní. Takto je postavena na vodě.

A třetí věc. Vy jste tady mluvil o tom soudním zahlcení a o tom, že tady je spousta lidí, kteří čekají na spravedlivé rozsudky. Já si myslím, že i rodina pana advokáta Altnera také čeká na to, až fakticky bude rozsudek soudu naplněn a sociální demokracie ho bude respektovat a konečně tyto finanční prostředky vyplatí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A protože je 13 hodin, vyhlásím polední přestávku. Sejdeme se ve 14.30 hodin. Máme šest přihlášených do rozpravy a jednu přihlášku do rozpravy podrobné. Myslím, že si zástupce předkladatelů a zpravodaj odpočinou, kteří tady strávili poctivě celou dobu rozpravy.

Děkuji. Sejdeme se ve 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP