Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

173.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2017
/sněmovní tisk 125/

Tento materiál uvede ministr obrany Lubomír Metnar. Pana ministra, který mě možná teď neslyší, prosím, aby se ujal slova a uvedl tento materiál. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto bych vás rád požádal o vzetí na vědomí sněmovního tisku č. 125. Jedná se o informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí roku 2017. Tento materiál byl podrobně projednán na výboru pro obranu. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Informaci projednal výbor pro obranu. Usnesení máme k dispozici. Jde o sněmovní tisk 125/1. Pan zpravodaj výboru Pavel Růžička je přítomen. Prosím, pane poslanče, informujte nás o jednání výboru.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jako zpravodaj sněmovního tisku 125 jsem pověřen seznámit vás s usnesením výboru pro obranu k informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí roku 2017. Usnesení výboru pro obranu načtu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Není žádná přihláška do všeobecné rozpravy. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě. Není. Otevírám podrobnou rozpravu, pan zpravodaj už se do ní přihlásil.

 

Poslanec Pavel Růžička: Usnesení výboru pro obranu z 8. schůze ze dne 25. dubna 2018 k sněmovnímu tisku č. 125. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby sněmovní tisk 125 vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova. Není. Takže přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou přítomni v jednacím sále, a budeme hlasovat o návrhu usnesení. Jsem přesvědčen, že stačí to, že nám to pan zpravodaj přečetl v podrobné rozpravě - nebo je zájem, aby to bylo čteno ještě jednou? Takový zájem nevidím.

 

Takže zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50, přihlášeno 130 poslanců, pro 120, proti 5. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP