Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

174.
Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních
mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských
cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2017
/sněmovní tisk 127/

Tento materiál opět uvede pan ministr obrany Metnar. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Opět děkuji vám, vážený pane předsedající, za slovo.

Znova, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, i tímto bych vás opět rád požádal o vzetí na vědomí sněmovního tisku č. 127. Jak již zaznělo, jedná se o informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období měsíce červenec až prosinec 2017. Opět tento materiál byl podrobně projednán na výboru pro obranu. A požádal bych vás o podporu. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Usnesení výboru pro obranu máme k dispozici jako sněmovní tisk 127/1. I v tomto případě je zpravodajem výboru pan poslanec Růžička. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Takže vážené kolegyně, kolegové, jako zpravodaj sněmovního tisku 127 jsem pověřen vás seznámit s usnesením výboru pro obranu k tomuto sněmovnímu tisku. Usnesení rovněž načtu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nevidím žádnou přihlášku. Všeobecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan poslanec Růžička má slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Usnesení výboru pro obranu z 8. schůze ze dne 25. dubna 2018, sněmovní tisk č. 127. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento sněmovní tisk vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Ještě je zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Není. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nevidím.

 

Přistoupíme k hlasování o usnesení, jak ho přečetl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 133 poslanců, pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP