Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

175.
1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018
/sněmovní tisk 166/

Prosím pana ministra obrany Metnara, aby také tento sněmovní tisk uvedl. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych vás opět tímto požádal o vzetí na vědomí sněmovního tisku 166. Jedná se o 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018. Taktéž tento materiál byl podrobně projednán ve výboru pro obranu. Dovoluji si vás požádat o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Usnesení výboru pro obranu máme doručeno jako sněmovní tisk 166/1. Zpravodajem výboru je v tomto případě pan poslanec Bartošek. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Výbor pro obranu tento sněmovní tisk číslo 166/1 projednal s tím, že souhlasil, aby Poslanecká sněmovna vzala předložený doplněk na vědomí a urgovala představitele Ministerstva obrany a armády České republiky, aby se české ozbrojené síly účastnily mezinárodních cvičeních ještě více a častěji se zapojením jednotek na vyšších úrovních, včetně praporní.

Přijali jsme usnesení, které doporučuje, aby Poslanecká sněmovna vzala tento tisk na vědomí. Přečtu je v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen, takže všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nevidím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan předseda Bartošek v roli zpravodaje. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Výbor pro obranu tento sněmovní tisk dne 9. května 2018 projednal. Jedná se o sněmovní tisk číslo 166/1. Konstatujeme, že výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018 jako sněmovní tisk číslo 166/1 vzala na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě? Není. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova také není.

 

Přistoupíme k hlasování o tom, že bereme na vědomí tento sněmovní tisk, jak nás s tím návrhem seznámil pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 52, přihlášeno 136 poslanců, pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Mezitím přišly další omluvy. Pan poslanec Hnilička se omlouvá z dnešního jednání v době od 15.00 do 17.30 z důvodu jednání, pan poslanec Ivan Bartoš se omlouvá od 15 hodin do konce dnešního jednání Poslanecké sněmovny a pan poslanec Martin Kupka od 11.00 do 11.45 z pracovních důvodů.

 

Otevírám projednávání sněmovního tisku číslo 187.

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP