Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

176.
Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v zahraničních operacích v roce 2017
/sněmovní tisk 187/

Prosím pana ministra Metnara o uvedení tohoto sněmovního tisku. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych vás seznámil s tímto sněmovním tiskem číslo 187. Hlavním obsahem materiálu jsou informace o politických, vojenských a finančních aspektech působení českých jednotek a vojáků v roce 2017 v Afghánistánu, Kosovu, Bosně a Hercegovině, na Sinajském poloostrově, Golanských výšinách, ve Velké Británii, Maliské republice, Iráku a Itálii.

Součástí materiálu je také informace o uskutečnění projektů rychlého dopadu, které byly v roce 2017 realizovány, ale pouze v Afghánistánu, a informace o stavu zapojení České republiky do misí OSN v roce 2017 a o příležitostech a možnostech pro působení České republiky v těchto misích na základě usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 9. června 2015. Podobně jako v předchozích letech, tak i v loňském roce zůstala pro Českou republiku prioritní mise Resolute Support v Afghánistánu.

Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Máme k dispozici usnesení výboru pro obranu, sněmovní tisk 187/1. Výbor zde zastupuje zpravodaj pan poslanec Růžička, kterému předávám slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jako zpravodaj sněmovního tisku 187 jsem pověřen seznámit vás s usnesením výboru pro obranu k informaci o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2017. Vyjádřil se k tomu pan ministr. Já bych jenom dodal, že předkládaný materiál vypovídá o zodpovědném přístupu resortu Ministerstva obrany k naplňování schváleného mandátu v náročných podmínkách měnícího se geopoliticko-bezpečnostního prostředí, to je zejména přehodnocení strategie USA vůči Afghánistánu.

Usnesení načtu v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo není přihlášen ani se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj je přihlášen o podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Usnesení výboru pro obranu ze 13. schůze k sněmovnímu tisku číslo 187: Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby informaci vzala na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nikdo další se nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova není.

 

Můžeme přistoupit k hlasování o tom, že vezmeme tento sněmovní tisk na vědomí, tak jak nás s návrhem usnesení seznámil pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 53, přihlášeno 135 poslanců, pro 118, proti 6. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP