Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

177.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2018
/sněmovní tisk 271/

Pan ministr Metnar tuto informaci opět uvede. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento materiál obsahuje ucelený přehled o přistání, přeletech a průjezdech do 48 hodin v České republice jiných ozbrojených sil přes území České republiky, a to za první pololetí roku 2018. Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel a pozemních přeprav cizích ozbrojených sil případně přes území České republiky za posledních pět let.

Jenom krátký statistický údaj za rok 2018. Na území České republiky se uskutečnilo celkem 3 458 leteckých přeprav včetně 869 charterových letů a 166 přistání jiných ozbrojených sil.

Rovněž tento materiál byl podrobně projednán ve výboru pro obranu. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Výbor pro obranu, který projednal, nám předložil usnesení jako sněmovní tisk 271/1, zpravodajem výboru je v tomto případě pan poslanec Radek Zlesák, kterému předávám slovo.

 

Poslanec Radek Zlesák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR v 1. pololetí 2018 projednal 26. září 2018 na své 14. schůzi. Jeho usnesení načtu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo není přihlášen do všeobecné rozpravy? Hlásíte se? Ne. Ano, tomu rozumím, ale tam ještě nejsme. Všeobecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Do ní je přihlášen pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Zlesák: Výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR v 1. pololetí 2018 vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Žádná další přihláška do podrobné rozpravy není. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není.

Než přistoupíme k hlasování, vyhovím žádosti o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, tak jak ho v podrobné rozpravě přečetl pan zpravodaj. Nyní jsme připraveni na hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 54, přihlášeno 129, pro 119, proti 6. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám sněmovní tisk 272.

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP