Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

179.
2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018
/sněmovní tisk 283/ - prvé čtení

Pan ministr Metnar nám uvede tento sněmovní tisk. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tento materiál obsahuje informace o nově plánovaných devíti cvičeních ozbrojených sil ČR v roce 2018 a upřesňující informace o 17 cvičeních, která již byla vládou schválena. U těchto cvičení došlo během jejich přípravy ke změnám některých atributů přesahujících schválený rámec. Uvedené změny v plánu cvičení se zahraničními partnery odrážejí zejména požadavky zahraničních partnerů v oblasti přípravy do zahraničních operací včetně výstavby, schopnosti dosažení aliančních standardů a aktuální potřeby armády ČR. Detailní výčet změn je uveden v příloze tohoto materiálu.

Cvičení uvedená ve 2. doplňku budou financována v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 307, což je Ministerstvo obrany na rok 2018. Dodatečně požadavky na navýšení rozpočtu Ministerstva obrany proto nevznikají.

Opět tento materiál byl projednán ve výboru pro obranu a děkuji za jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Usnesení výboru pro obranu máme k dispozici jako sněmovní tisk 283/1. Zpravodajem výboru je v tomto případě opět pan poslanec Pavel Růžička, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Děkuji pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, jako zpravodaj sněmovního tisku číslo 283 jsem pověřen seznámit vás s usnesením výboru pro obranu v tisku 2. doplněk k účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR v roce 2018. Usnesení výboru pro obranu načtu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj Růžička má slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Usnesení výboru pro obranu z 15. schůze ze dne 7. listopadu 2018 jako sněmovní tisk číslo 283. Výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby 2. doplněk účasti ozbrojených sil ČR vzal na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další vystoupení v podrobné rozpravě nebude. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Přistupuji k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 56. Přihlášeno je 133 poslanců, pro 122, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání sněmovního tisku 304. Jde o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP