Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

185.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2016
/sněmovní tisk 116/

Předloženou zprávu projednal volební výbor, usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk č. 116/1. Připraven je zpravodaj výboru pan poslanec Tomáš Martínek, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2016 byla projednána volebním výborem na jeho 6. schůzi dne 10. května 2018. Úvodní slovo přednesl předseda Rady ČTK pan Miroslav Augustin. Přítomen byl také pan generální ředitel Jiří Majstr.

Ve zprávě bylo konstatováno mimo jiné, že ČTK hospodařila s mírným ziskem přes 4 miliony korun. Z hlediska činnosti ČTK bylo zmíněno především probíhající testování živých přenosů, videopřenosů, rozvoj zpravodajských webů, nově sjednocených pod značkou České noviny.cz, dokončení první fáze digitalizace fotobanky ČTK a proběhlé kurzy Akademie ČTK.

V roce 2016 byla Rada ČTK v plném složení sedmi členů. Doručeno bylo radě celkem 11 připomínek, kterými se podrobně zabývala.

Volební výbor jednohlasně přijal usnesení číslo 25, kde doporučil Poslanecké sněmovně schválit tuto výroční zprávu. Konkrétní znění usnesení bych načetl v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy se hlásí pan předseda Stanjura, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jsem členem volebního výboru, a tak chci jenom připomenout, když jsme projednávali tuto a následující zprávy za následující roky, tak jsme byli upozorněni na problém digitalizace fotografického archivu ČTK. Měl jsem z té debaty pocit na volebním výboru, že všichni členové volebního výboru bez ohledu na politickou příslušnost jsou pro, že je to správné. Vlastně všichni slíbili panu řediteli i šéfovi rady, že to podpoří. My jsme připravili pozměňující návrh ke státnímu rozpočtu, členové výboru za ODS, podala ho paní kolegyně poslankyně Němcová, já jsem ho načetl v rámci druhého čtení, protože paní poslankyně byla služebně s delegací Sněmovny v zahraničí. A k mému velkému překvapení vládní většina odmítla těchto 15 milionů korun z rozpočtu 1,5 bilionu přidělit. Tak já chci na to jen upozornit.

Já samozřejmě podporuji usnesení volebního výboru, na tom není třeba nic měnit. Škoda, mohli jsme začít výrazněji, respektive ČTK mohla začít výrazněji řešit digitalizaci bezesporu cenného fotografického materiálu. Pevně věřím, že se v průběhu příštích měsíců najde cesta, jak tam ty peníze dostat. Vím, že pan poslanec Juchelka se v tom už nějak angažuje, a jak je můj oblíbený film a jak říká klasik, lépe později než nikdy. Tak věřím, že se ty peníze najdou a že tato z hlediska státního rozpočtu nevýznamná částka, ale pro ČTK částka významná, se najde a začne se pracovat intenzivně na digitalizaci tohoto archivu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já bych chtěl potvrdit jako člen volebního výboru tato slova. Doopravdy, ta shoda tam byla poměrně jasná, proto bylo mým překvapením, když se hlasovalo o státním rozpočtu, že daný pozměňovací návrh, který byl přednesen, neprošel. Protože na volebním výboru s ním souhlasili de facto všichni včetně předsedkyně rozpočtového výboru, takže to pro mě bylo doopravdy zvláštní.

Musíme si uvědomit, že ty archivy, které tam jsou, ty fotografické materiály apod., tak nejenom že ztrácejí na kvalitě každým rokem, a pokud se opravdu nezačne digitalizovat co nejdřív, tak to může být velký problém, ale je nutné je i popsat. A to popsání konkrétních materiálů mohou učinit pouze pamětníci, kteří zde samozřejmě také nebudou věčně. Takže s tou digitalizací se musí začít doopravdy co nejdříve. Jako Piráti podporujeme digitalizaci archivu, takže budu jenom rád, když se najde nějaký způsob, jak ty peníze do rozpočtu České tiskové kanceláře nebo nějakým jiným způsobem (dostat), aby se tato akce mohla realizovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě dále vystoupí pan poslanec Rakušan. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Dobrý den. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Pouze bych chtěl potvrdit, že daná materie se probírala i na podvýboru pro svobodu slova - vidím tam sedícího pana předsedu - a i tady byla jednoznačná shoda na tom, že částka 15 mil. korun se samozřejmě najít musí. Ten archiv je skutečně národní poklad, a pokud se ho včas nepodaří dát do digitální podoby, tak skutečně hrozí, že přijdeme o obrovsky cenné informace, obrovsky cenné prameny pro naši historii. Z našeho podvýboru nakonec vzešla i oficiální výzva směrem k Ministerstvu kultury, aby ve svých prostředcích tu částku, která zas není až tak ohromná, tedy těch 15 mil. korun, už v letošním roce našlo. A my doufáme, že se tak stane. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále je tu faktická poznámka pana předsedy Stanjury, po něm v rozpravě pan poslanec Kolovratník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za připomenutí. Já myslím, že tady máme trochu kompetenční spor v rámci Sněmovny. Nic proti podvýboru pro svobodu slova, i když mi to přijde trošku legrační, ale je to podvýbor petičního výboru. Mediální problematikou se zabývá volební výbor. Vím, že jste tam měli už Radu ČTK a podle mých zpráv se tam chystáte pozvat členy dalších mediálních rad. Já vás prosím, abyste to nedělali. Nechte to v kompetenci volebního výboru, ne podvýboru petičního. Pak se to projednává na dvou místech, vzniká z toho chaos, zmatek. Dost členů podvýboru pro svobodu slova chce přijít, když se budou projednávat materie na volebním výboru, bezesporu jako poslanec může. Přijde mi to mnohem lepší, když se to projednává pouze na jednom místě. Kdyby to byl náš podvýbor volebního výboru, tak tomu rozumím, že podvýbor zpracuje nějaký podklad pro výbor. Ale pokud je to podvýbor jiného výboru, tak nám členům volebního výboru tu kompetenci prosím ponechte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Luzara. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Chápu kolegu předřečníka. Na ten drobný kompetenční spor jsem také na podvýboru upozorňoval, že bychom se neměli soustřeďovat na činnost, kterou má tento výbor ve své gesci. Také jsem upozorňoval na to, že jako podvýbor řešíme spíše vztahy stížnostní, občané si píšou petice. Ono to nejsou velké petice. To můžou být jednotlivci, kteří se na petiční výbor obracejí. A ta mediální sféra tady s tímto docela silně souvisí. A právě jsme jednali, abychom pochopili tu činnost, jak se vypořádávají jednotliví radní v těchto radách, které jsou, právě s takovýmito, řekněme, jednorázovými dotazy ,popř. jak fungují, jak to oni vnímají. Proto jsme si je na náš podvýbor pozvali, aby nás informovali. Nemá to vůbec nic společného s touto činností.

A ta poznámka týkající se digitalizace archivu, která tady zazněla, zazněla jakoby nad rámec toho, co ti radní informovali, že byli trošku zklamáni z činnosti nás poslanců, a využili toho, že tam jsme, a obrátili se v tomto duchu na nás.

I do budoucna se budu snažit velice přesně oddělovat kompetence výboru a podvýboru pod petičním výborem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v rozpravě pan poslanec Kolovratník, po něm pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den, pane předsedající. Děkuji za slovo a přeji hezké dopoledne. Určitě nebudu zasahovat do drobného kompetenčního sporu kolegů z opozice, ale slyšel jsem tu rétoriku ve vztahu k podpoře na mediálním výboru, my jako vládní koaliční poslanci jsme se přihlásili k té myšlence, pak tedy kritiku, že formou pozměňovacího návrhu, byť drobného, to nebylo podpořeno. Rozumím tomu, rozumím té opoziční rétorice. Ale tady chci říct jednoduchou věc a to vy, kolegové, moc dobře víte. Byť je to takto malý pozměňovací návrh, tak víte - a teď se nechci vracet k debatě o státním rozpočtu a vyvolat řadu faktických poznámek -, jak křehká ta konstrukce je, že jsme přistoupili ke všem pozměňovacím návrhům, ať byly malé, nebo velké, nějakým způsobem a nějakým rozhodnutím.

Já si myslím, že správná cesta, a tady asi ve shodě budeme, je letošní rok. Pokud vedení ČTK půjde vyjednávat do svého resortu, tedy do Ministerstva kultury, tak věřím, že bude vyslyšeno. A pokud vyslyšeno nebude, tak určitě, a teď mohu mluvit snad za sebe i za své kolegy, taková volání podpoříme, ať už formou osobní schůzky, anebo i účasti na našem výboru. To tady rád veřejně do záznamu prohlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Martínek má slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já bych byl rád jako člen volebního výboru a současně člen zmíněného podvýboru, asi jediná osoba, určitě jediná osoba, která je členem obou orgánů, aby ty kompetence, jak bylo zmíněno, ohledně minimálně veřejnoprávních médií zůstaly volebnímu výboru už jen proto, že to je velice citlivá otázka a měla by se řešit na veřejně přístupném jednání. Přece jen podvýbor je zpravidla utajený, i když v tomhle případě to tak nebylo. Proto budu jenom rád, když se takhle dohodneme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Ne. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo není. Otevírám podrobnou rozpravu. Do ní je přihlášen pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já bych tu načetl. Volební výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2016 dle sněmovního tisku č. 116.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečné slovo není.

 

Přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení, tak jak ho přečetl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 60, přihlášeno 148 poslanců, pro 131, proti nikdo. Návrh byl schválen. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám sněmovní tisk 141, je to

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP