Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

194.
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017
/sněmovní tisk 176/

Jde o zprávu, kterou projednal hospodářský výbor. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 176/1. Požádám zpravodaje poslance Leo Luzara, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás z pověření hospodářského výboru seznámil s doporučením hospodářského výboru v následujícím textu: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017, sněmovní tisk 176.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do ní také nemám žádnou písemnou přihlášku a návrh usnesení přednesl zpravodaj ve všeobecné rozpravě. Chcete ho opakovat? Pokud tomu tak není, končím i rozpravu podrobnou, protože do ní také nemám žádnou přihlášku, ani přihlášku z místa.

 

Rozhodneme o návrhu na usnesení v hlasování číslo 66, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 149 pro 121 poslanec, proti nikdo. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017 byla přijata. Děkuji zpravodaji a končím bod číslo 194.

 

Pokračovat můžeme bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP