Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

196.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2017
/sněmovní tisk 218/

Sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 218/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj volebního výboru poslanec Lubomír Španěl a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že k pokulhávající digitalizaci fotoarchivu České tiskové kanceláře zde již proběhla docela prozatím podrobná debata, omezím se na stručnou zprávu ke zprávě o hospodaření a činnosti České tiskové kanceláře, kterou volební výbor projednal na 9. schůzi dne 4. září 2018. Volební výbor neshledal na této zprávě závažná pochybení. Já jsem sice upozornil, že postrádám ve zprávě kratičký text k rozpočtu České tiskové kanceláře, byl jsem však v závěru přehlasován. Takže jsme přijali usnesení, které vám přečtu v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Pan zpravodaj přednese návrh usnesení.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Volební výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2017 dle sněmovního tisku 218."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím i podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Není.

 

Můžeme hlasovat o návrhu usnesení v hlasování číslo 68, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 148 pro 115, proti nikdo. Výroční zprávu o činnosti hospodaření ČTK byla schválena. Děkuji zpravodaji a končím bod 196.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP