Pátek 25. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

217.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny
ke Dni památky obětí holocaustua předcházení zločinům proti lidskosti
/sněmovní dokument 2076/

Prosím, aby se slova ujal předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážení hosté, já nebudu nijak dlouhý ve svém projevu. V souvislosti s připomenutím 27. ledna jako výročí osvobození německého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau je předkládáno usnesení ke Dni památky holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti vymezující pracovní definici antisemitismu. Návrh definice vypracovala Mezinárodní aliance pro připomínku holocaustu sdružující evropské země včetně České republiky, státy Severní Ameriky, Argentinu a Izrael. Návrh byl jednomyslně přijat na plenárním zasedání této mezivládní organizace v květnu 2016.

I když byla Česká republika dosud uchráněna nejhorších projevů rasisticky motivovaného extremismu, je v Evropě patrný vzestup antisemitských projevů. Tato definice má význam nejen ve vztahu k našim tradicím a hlubokým vztahům ke Státu Izrael, ale i dobrému soužití s našimi Židy a dalšími etnickými a národnostními skupinami. Může tak posloužit jako vodítko k posuzování nenávistných projevů.

Mezičasem řada zákonodárných shromáždění přijala v letech 2016 až 2018 usnesení, v nichž se s deklarací ztotožňují a doporučují orgánům státní správy, aby se definicí při své práci řídily. Byl to britský parlament, izraelský Knesset, parlamenty Rakouska, Rumunska, Německa, Bulharska, Moldávie, Slovenska, Litvy, Makedonie a Nizozemska.

Nyní usnesení přečtu: "My, poslankyně a poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v souvislosti s připomenutím Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti přijímáme tuto právně nezávaznou pracovní definici antisemitismu. Antisemitismus je určitý způsob vnímání Židů, který lze popsat jako nenávist vůči Židům. Slovní a fyzické projevy antisemitismu směřují proti židovským i nežidovským osobám anebo jejich majetku, proti institucím a bohoslužebným místům židovských obcí."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a dle dohody předsedů poslaneckých klubů se rozprava nebude vést. Takže tedy nyní přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu usnesení. Já tedy zagonguji, ale předpokládám, že tady většina poslanců je. Takže si myslím, že jsme přihlášeni v dostatečném počtu.

 

Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 78 přihlášeno 162 poslanců, pro 160, zdrželi se 2. Návrh byl přijat.

 

Takže tímto tedy končím projednávání tohoto bodu a přistoupíme k dalšímu pevně zařazenému bodu. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP