Pátek 25. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 336/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Mám tady zájem o vystoupení s přednostním právem. Takže předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se přihlásil hned po zahájení tohoto bodu z úcty k předkladatelům. My jsme chtěli uplatnit i jménem klubu Pirátů, ODS a KDU-ČSL veto na § 90, nicméně na základě dohody s panem ministrem jsme se domluvili, že přerušíme tento bod do 31. 5. 2019, tedy po volbách do Evropského parlamentu. Já navrhuji tento bod přerušit do 31. 5. 2019.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane předsedo. A je to procedurální návrh, takže já zagonguji, jelikož o něm budeme neprodleně hlasovat. (Šum v sále. O slovo se hlásí ministr kultury.) No, dobře, tak máte přednostní právo, ještě jsem nezahájil hlasování. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jenom chci potvrdit tuto dohodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji, pane ministře. A mezitím se nám shromáždili... (Poslanec Benda má zájem.) Tak předseda... Ale ona není zahájena rozprava... (Poslanec Benda mimo mikrofon: Ten bod vůbec nebyl zahájen.) No, já jsem ho zahájil. Já jsem se radil i s organizačním odborem, jak tento bod uchopit. Bylo mi i konzultačně sděleno, že ho mám tímto způsobem otevřít a dát neprodleně slovo a můžeme hlasovat o tom procedurálním návrhu na přerušení. Já jsem to prokonzultoval předem, aby nedošlo k nějakým nedorozuměním. Takže já si myslím, pakliže nikdo nemá nic dalšího, pan předseda ústavněprávního výboru bohužel nemá přednostní právo...

Já vás odhlásím, mám tady žádost o odhlášení, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu. Je to návrh předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka, aby bylo projednávání tohoto bodu odloženo do 31. 5. 2019.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 90, přihlášeno 155 poslanců, pro 154, proti nula. Návrh byl přijat. Přerušuji tento bod do 31. 5. 2019.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP