Pátek 25. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
/sněmovní tisk 301/ - prvé čtení

Jsme v prvém čtení, které by mělo proběhnout podle § 90 odst. 2. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 14. listopadu 2018 na 20. schůzi Poslanecké sněmovny. Připomínám, že návrh nelze projednat podle § 90 odst. 2, neboť tehdy byla vznesena námitka poslaneckými kluby TOP 09, KDU-ČSL a ODS.

Projednávání jsme přerušili v obecné rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místo omluveného ministra Jana Hamáčka pan ministr kultury Antonín Staněk, to se stalo, a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Milan Pour.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Máme nějakou přihlášku do obecné rozpravy? Nemáme, takže obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo? Ano, takže pan ministr vystoupí se závěrečným slovem. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych v rámci pokračování přerušeného prvého čtení opětovně stručně představil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy. Hlavním důvodem jeho předložení je potřeba adaptace některých předpisů v působnosti Ministerstva vnitra na nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii. Tento přímo použitelný předpis Evropské unie má umožnit nahradit požadavek na úřední překlad některých dokumentů, jako jsou například matriční doklady, vícejazyčným standardním formulářem vydaným příslušným úřadem spolu s vlastním dokladem. V návaznosti na to je zapotřebí v českém právu zavést povinnost tyto formuláře vydávat a též je přijímat u dokumentů pocházejících z ostatních členských států Evropské unie. Tato změna by měla přinést českým občanům zjednodušení administrativy v případě, že budou českým úřadům předkládat dokumenty v cizím jazyce, stejně jako když budou v zahraničí předkládat dokumenty české.

Dále jsou v návrhu zahrnuty zejména úpravy směřující ke zpřesnění podmínek provádění ověřování kopií a ověřování podpisů, přičemž dochází i k souvisejícím změnám u autorizované konverze dokumentů. Dovolím si též upozornit na další opatření ke snížení administrativní zátěže, neboť se navrhuje zavedení možnosti zřizovat a spravovat datové schránky výlučně elektronicky, například s využitím elektronického občanského průkazu, tedy bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu. V rámci zákona o základních registrech je za účelem odbřemenění ústředních správních orgánů zaváděna možnost svěřit správě základních registrů některé činnosti při vydávání výpisů údajů, záznamů údajů a údajů ze základních registrů. V zákoně o správních poplatcích je zejména v návaznosti na terminologii nového občanského zákoníku aktualizován okruh osob osvobozených od některých správních poplatků, např. poplatku za ověření kopií či podpisu.

Nabytí účinnosti zákona je navrhováno na 16. únor 2019, což odpovídá i datu nabytí účinnosti zmíněného evropského nařízení. S ohledem na potřebu zrychleného projednání adaptační právní úpravy si dovolují navrhnout zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech Poslanecké sněmovny na 30 dní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. O závěrečné slovo se přihlásil také pan zpravodaj poslanec Pour. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Pour: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, na 20. schůzi Poslanecké sněmovny dne 14. listopadu 2018 jsme započali projednávání sněmovního tisku 301. Byla tehdy přednesena zpravodajská zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění pět zákonů na úseku vnitřní správy. Předkládaný návrh zákona je adaptačním zákonem, který přizpůsobuje právní řád České republiky nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení Evropské unie z roku 2012.

Tehdy poslanec Martin Kupka jménem poslaneckých klubů ODS, TOP 09 a KDU-ČSL vetoval projednání tohoto návrhu podle § 90 odst. 2 a následně bylo projednávání tohoto tisku přerušeno do dnešního dne. Zájmem vlády bylo, aby zákon nabyl účinnosti dle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, a to mělo být k datu 16. února 2019. Již nyní je jisté, že nás tento termín velice tlačí, a je proto důležité, aby prodleva byla co nejkratší. Z tohoto důvodu žádám o zkrácení lhůty k projednání ve výborech o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Protože v rozpravě nezazněl ani návrh na vrácení nebo zamítnutí předloženého návrhu, tak ještě než přistoupíme k přikázání výborům, s přednostním právem pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážení dva přítomní ministři vlády, řekl to jak zpravodaj, tak pan ministr kultury, podívejme se na ta data. Vždycky tady slyšíme - 16. února končí lhůta pro adaptaci, potřebujeme zkrátit lhůtu na projednání. Kdy bylo přijato to nařízení v Evropě? Na začátku roku 2016. To je skoro tři roky. A po třech letech mám poslouchat, že musíme zkrátit lhůtu, protože nám hoří termín? Co dělala vláda ty tři roky? Proč to nepřišlo v roce 2017 nebo zkraje roku 2018?

Kdyby to bylo jednou, v jednom jediném návrhu zákona, tak tady nevystupuji. Ale je zvykem, že se flákají na ministerstvech, já to jinak nemůžu říci, nebo to suší v šuplících. Velmi často adaptační či implementační normy doplňují svými skvělými návrhy a pak nás tlačí termíny, že to musíme implementovat, adaptovat, přijmout, protože nedej bože když to nestihneme, hrozí nám infringement a budeme platit. Pokud nám skutečně hrozí v tomto či v jiných případech infringement a možnost nějakých pokut a plateb, tak je to za pomalý postup našich ministerstev. A politickou odpovědnost za činnost ministerstev mají členové vlády. Tak jednoduché to je.

My nebudeme hlasovat právě z tohoto důvodu pro zkrácení lhůty. Po třech letech nemůžeme dostat 60 dnů. Takže vláda měla tři roky a my máme 30 dnů. To mi nepřipadá jako vyvážený přístup.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan ministr Staněk. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji za slovo. Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, dozajista jste dobrým počtářem, takže víte, že tato vláda nevládne tři roky, tato vláda vládne de facto od června 2018. Ministr vnitra není ministrem vnitra tři roky a předkládal tento návrh do Poslanecké sněmovny již v listopadu. Od listopadu leží v Poslanecké sněmovně. Takže neobviňujte ani ministra vnitra, ani tuto vládu z nečinnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já jsem sice signalizoval, že nejsme v rozpravě, ale tím, že se přihlásil pan ministr, tak jsme znovu otevřeli rozpravu. Takže i ti poslanci, kteří nemají přednostní právo, mohou hovořit. Teď ale s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pro pana ministra trochu politické historie. Opravdu mě baví, když sociální demokrat tady říká, jak jsou nová vládnoucí strana.

Takže pane ministře, kdo byl ministrem vnitra v okamžiku, kdy to nařízení bylo schváleno? V roce 2016? A byla v té době sociálně demokracie ve vládě, nebo v opozici? Odpovím za vás, abyste to nemusel googlovat. Ministrem byl Milan Chovanec, tehdejší myslím že první místopředseda České strany sociálně demokratické, a vaše politická strana byla nejsilnější vládní stranou, měli jste premiéra. Takže přijít tady, že my jsme přišli v červnu a po těch zločinných vládách, které nic nedělaly, jsme se toho chopili a už v lednu to tady projednáváme, je opravdu komické. Kdybyste přišli z opozice v červnu 2018 do vlády, tak bych mohl ten váš argument uznat. Ale vy vlastně kritizujete sami sebe. Tak já bych očekával, že pan ministr přijde a řekne: My, sociální demokraté, když jsme byli nejsilnější vládní strana, jsme to časově nezvládli, nevšimli jsme si toho, zapomněli jsme na to, náš bývalý první místopředseda si toho nevšiml, zapomněl. Ale my jsme teď ti noví, lepší sociální demokraté, nám už se to nestane. To je celé. To není žádné žonglování s fakty ze strany opozice.

Vaše vláda, a teď nemyslím vás konkrétně jako osobu, pane ministře, to já samozřejmě vím, jak dlouho jste ministr. Ale vaše vláda to dělá opakovaně, ať už to byla Sobotkova vláda, nebo druhá vláda Andreje Babiše. Maximálně byste mohli ještě zkritizovat bývalého ministra vnitra z období první vlády Andreje Babiše, vašeho kolegu, dnešního ministra obrany, že se na to také vykašlal. To by byl také férový přístup. Ale neříkejte, že jste noví a řešíte to od června. Vy jako sociální demokraté dokonce máte to ministerstvo mimo to období první vlády Andreje Babiše k dispozici. Takže minimálně dva roky trvalo ministrům vnitra za Českou stranu sociálně demokratickou, než jsme se dostali do bodu projednávání, ve kterém jsme dnes, 25. ledna 2019, a již nám za 27 dnů uplyne adaptační doba, takže evidentně to nestihneme. I když to zkrátíte na 30 dnů, tak to do Senátu někdy půjde v březnu, Senát má měsíc, takže je to úplně jedno. Tak nás nehoňte! Hoňte své úřady!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Pávek, po něm v rozpravě pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tohle je taková hodně hloupá hra, kterou s námi hrají ti ministerští úředníci. Já se nechci pouštět do té politické debaty, kdo za co může. Mě by zajímalo, který z těch ministrů, ať už těch nových, nebo těch předcházejících, vyvodil důsledky vůči svým vlastním úředníkům. Jak to, že se přenáší na Sněmovnu a na Senát zodpovědnost za to, že prostě nejsou dodrženy lhůty? Jak to, že po dvou a po třech letech, kdy prostě ty evropské normy máme na stole k implementaci nebo transpozici, tak jak to, že tedy jako to chodí sem na poslední chvíli? Jak to, že tady pokaždé vzniká hysterie, že když to rychle neprojednáme ve zkráceném řízení, že když to neschválíme, že když to ten Senát neudělá jakoby prostě do týdne, že to nebude fungovat a že budeme trestáni? Mě by zajímalo a já bych chtěl slyšet od jednotlivých ministrů, jak potrestali ty úředníky, jak odešli bez prémií, jestli některý z nich byl prostě sesazen, jestli některý z nich byl vyhozen. Vždyť tohle je neuvěřitelné!

V Senátu teď leží novela, kterou budou projednávat třicátého, evropská implementace, jejíž účinnost má naběhnout od 9. února. Ještě se k tomu vůbec ani nedostali. A tři roky se to válí na tom ministerstvu. Kde jsme?

Já nechci tuhletu hru hrát a vyzývám vás, abyste ji nehráli se mnou. Jestli tady prostě půl roku před uplynutím lhůty nebude ležet návrh zákona, tak aby mohl být řádně a v klidu projednán, aby ho mohl projednat v klidu i Senát, tak prostě jako to půjde zpátky. A navrhuji vám všem, abyste tuto praxi zavedli i ve výborech. Neprojednávat! Jestli na to nebudeme mít půl roku, neprojednávat a vrátit! A od těch ministrů očekávám, že tu zodpovědnost, kterou se snaží přehrát sem do tohoto pléna, vyvodí zpětně do svých ministerstev. A je mi úplně jedno, za jakou stranu jsou.

Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Bohužel tady věnujeme čas diskusi o něčem, co by mělo být naprostou samozřejmostí, a to je standardní kvalita řízení. Bývalo dobrým zvykem, že se na ministerstvech dělaly půlroční plány legislativních prací. Samozřejmě i vláda přijala svůj plán legislativních prací svým usnesením a implementační normy v těchto plánech legislativních prací byly pochopitelně ostře sledované z hlediska termínu. Já netvrdím, že se nemůže jednou nebo dvakrát stát chyba. To prostě se stane každému. Ale u vás se to stalo normou. A je to jenom o tom, že nikdo tu vládu neřídí doopravdy. Kdyby aspoň jako firmu, ale aspoň jako slušnou státní správu. To bohužel dnes a denně vidíme, že je to špatně řízené.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Bláha, po něm pan poslanec Dolínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já opravdu pozorně poslouchám vaše příspěvky a musím se v duchu smát, jak to všichni přehazujeme z jednoho na druhého, jak tady sbíráme politické body a populistické výrazy. Kdybyste se zamysleli jenom nad tím, kolik zákonů vzniklo za posledních deset let, tak byste možná na těch ministerstvech, a tím žádného úředníka nechci bránit, nechtěli vůbec být. (Smích z pravé části jednacího sálu.) Protože to, co se tady odehrává, tak je hon na zákony, a na nové hlavně. My místo toho, abychom to, co už jsme jednou uzákonili, kontrolovali, vyžadovali, hledali cesty, udělali třeba jenom jinou vyhlášku, podobu, možná že by stačilo jenom prověřit, jestli to je dodržováno, tak vlastně v zájmu spravedlnosti a jiných vznosných cílů, které neustále slyším kolem sebe, tak předkládáme nové a nové a nové a nové a zase nové a pořád nové a stále nové zákony. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale místo toho, abychom plnili tu úlohu těch, kteří dohlíží a kteří prostě nějakým způsobem vedou a snaží se to všechno usměrnit, tak tady my, kteří tomu absolutně nerozumíme, nevíme, jak napsat správně zákon - a to si přiznejte, že jestli to tady někdo umí, tak možná že dva, tři lidé, možná že nikdo - tak tady předkládáme stále nějaké svoje nesmysly, a mělo by to být spíš obráceně. To znamená, že my bychom měli přijít s tou myšlenkou a někdo z legislativců by se toho měl chytit a říct: je to správně, není to správně. (Předsedající: Omlouvám se, pane poslanče, vypršel váš čas.) A pak by možná nedocházelo k tomu, že se budou dít tyhle plky, které tady provádíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Dolínek a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré dopoledne. Já chápu roztrpčení kolegů a myslím, že to je namístě. Ale na druhou stranu, on už to naznačil pan ministr Staněk, přišel Honza Hamáček jako ministr vnitra. Našel, co tam je nedodělané, jedno po druhém sem posílá teď a já pevně doufám, i přes tu kritiku, která může být částečně oprávněná, jsme schopni si říct ano, je tam ministr, který prostě našel, že úředníkům se tam něco asi někde povaluje, nemají to dotaženo, a postupně to sem dává se svými náměstky. Beru to. Myslím si, že je namístě, aby se to jednou za čas tady řeklo, na druhou stranu myslím, že je zase dobré ministrům potom krýt záda a říct, když už to dáváte dohromady, tak vám to pomůžeme a pojďme to věcně projednat. Myslím, že tohle je zrovna věc, kterou je potřeba projednat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Munzar, faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den dámy a pánové. Já chci zareagovat na pana kolegu Bláhu. A já s ním paradoxně v jedné myšlence budu souhlasit. Skutečně nám z různých ministerstev doslova chrlí množství zákonů, protože stát má větší a větší ambici mluvit více a více lidem do života. Já s tímhle souhlasím. Jenom nechápu, proč když Občanská demokratická strana předkládala návrh na zrušení starých obsolentních zákonů, proč tato vláda, kde je zastoupeno i hnutí ANO, nedala doporučující stanovisko. To nechápu. Souhlasím s tím, že běžný občan už v té spleti zákonů se mnohdy těžko vyzná bez právní pomoci. S touto myšlenkou absolutně souhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následující faktické poznámky pana poslance Pávka a pana poslance Bláhy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Já bych rád tu debatu vrátil tam, kam patří. To nejsou útoky ani na nové ministry. To je skutečně o tom, a vy víte, jak ta praxe na těch ministerstvech funguje. Že jsou ty evropské transpozice a implementace zneužívány k tomu, aby se k tomu nalepily tzv. přílepky, které jsou potom kontroverzní a o kterých tady vedeme debatu. My tady málokdy vedeme debatu o čisté transpozici nebo implementaci. My tady vedeme debatu o tom, že ten úředník, který na tom rok a půl sedí od doby, kdy to má zpracovat, tak potom to vytáhne ze šuplíku, vytáhne dalších padesát pitomostí, které se snaží k tomu přilepit, a pod časovým presem, aby to tady prošlo, aby se to vůbec nečetlo, se to prostě prožene Sněmovnou a Senátem. To je ta praxe a ta je špatná. To znamená, když přijde nový ministr a má snahu to tady uspíšit, a já mu v tom fandím, tak se musí postarat o to, aby ta implementace byla čistá, aby z toho vypadly tyto přílepky. To je celé.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, já s vámi mohu opravdu souhlasit, ale musíme si pojmenovat i tu druhou věc a to znamená, kolik těch přílepků děláme my, a velice neodborných a velice často neumělých. Kolik je vládních zákonů a kolik poslaneckých. Podívejte se na to. Kolikrát se propůjčíme k tomu, aby vznikl nový zákon, aby se to urychlilo, nemusela se k tomu dělat RIA. Já docházím již asi na páté sezení tvorby RIA a měli byste si vyslechnout zkazky úředníků, kteří říkají, my bychom byli rádi, kdyby to všechno bylo jinak, ale tlak, a teď ne jenom od ministerských úředníků a jiných úředníků, ale i od poslanců, je úplně jiný.

Takže pojďme si zase, vyzývám vás, na to sednout, pojďme si to nahovořit. Já myslím, že na řadě věcí se shodneme. Vždyť o tom mluvíme. Já nemám nic proti slovům pana Munzara ani ostatních kolegů, ale všechno není jednobarevné. Nemůžeme to všechno házet jenom na úředníky, musíme si posypat také trošku svoje hlavy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do debaty? Ano. S faktickou poznámkou pan poslanec Pávek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji. Já bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, chtěl zareagovat na kolegu Bláhu. Tady, pane kolego, nejde teď o kvalitu, nejde o debatu, kterou vedeme nad jednotlivými zákony. Tady jde o lhůty, ve kterých nám to sem ministerští úředníci předkládají. To znamená, kdyby to předložili včas a byl čas na to, abychom to řádně projednali na výborech, podvýborech, plénu, aby to probraly obě dvě komory, tak by tato debata tady vedena nebyla. Jestliže sem přijde ministerstvo prostřednictvím ministra, a je zase jedno jakého a od koho, a snaží se zkrátit lhůty, tak je jasné, že ta norma nemá šanci na to být řádně přečtena, promyšlena, projednána, vydiskutována a schválena. Je to šité horkou jehlou, jsou tam přílepky. Já s tím zkrátka nesouhlasím a nechci takhle pracovat a vyzývám vás napříč celým politickým spektrem, abychom tuto praxi zarazili a neprovozovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Munzara. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Dámy a pánové, já bych chtěl navázat na pana kolegu Pávka. Ono je to skutečně tak, že my nejsme jenom těmi opičkami, které tady mají mačkat tlačítka a zvednout ruku proto, že nějaký termín, nebo proto, že to chce směrnice Evropské unie. My máme z Ústavy osobní odpovědnost za naše hlasování a musíme mít dostatek času, a jedná se o nás všechny bez ohledu na to, jaké jsme politické příslušnosti, abychom hlasovali správně a byli jsme přesvědčeni o tom, jak hlasujeme, a případně si to mohli i před lidmi obhájit, proč tak hlasujeme. Takže je to naše odpovědnost. Měli bychom na to mít dostatek času.

A já ještě ze své zkušenosti jenom takovou poznámku. Pokud na mě úředníci něco hrozně rychle, že něco strašně spěchá, znají to starostové, znají to hejtmani, tak většinou je tam někde zakopaný pes, protože ten úředník doufá, že to nebude podrobeno tak hlubokému zkoumání. To znamená, já jsem absolutně proti zkrácení lhůty. A je to i ochrana nás poslanců. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne. Tak tuto rozpravu otevřenou panem ministrem končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo z poslanců jiný výbor jako výbor garanční? Ne. Takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

Budeme hlasovat o tom, že předložený návrh projedná výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výbor garanční.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 100 přihlášeno 167 poslanců, pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat a předložený návrh jsme přikázali výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl žádný další výbor k projednání. Je takový návrh z řad poslanců a poslankyň? Nevidím takový návrh, takže konstatuji, že jsme tento návrh přikázali pouze garančnímu výboru k projednání.

 

Nicméně v rozpravě zazněly dva návrhy, resp. s návrhem na zkrácení lhůty vystoupil jak pan ministr Staněk, tak pan zpravodaj. Oba ty návrhy jsou totožné a říkají, že máme zkrátit lhůtu o 30 dní.

O tomto návrhu budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 101 přihlášeno 167 poslanců, pro 76, proti 48. Návrh nebyl přijat. Lhůta tedy nebyla zkrácena.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám projednávání bodu, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP