Úterý 12. února 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

219.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslance Miloslava Roznera

Prosím, aby se slova ujal předseda mandátového a imunitního výboru pan poslanec Stanislav Grospič, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. (Silný hluk v sále.) A poprosím opakovaně o klid v sále. Případné diskuze prosím v předsálí.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych vás informoval, že dne 10. prosince 2018 byla předsedovi Poslanecké sněmovny doručena žádost Krajského ředitelství Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování hlavního města Prahy, odboru obecné kriminality devátého oddělení, o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Miloslava Roznera. V souladu s příslušným ustanovením zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny byla tato žádost policejního orgánu zařazena na program jednání této 26. schůze Poslanecké sněmovny a v současné době je vedena jako bod číslo 219.

Mandátový a imunitní výbor zahájil projednávání žádosti policejního orgánu na své 20. schůzi, která se konala dne 18. prosince loňského roku, a usnesením číslo 86 přerušil projednávání této věci. Na následující 21. schůzi mandátového a imunitního výboru, která se konala dne 5. února 2019, bylo projednávání žádosti policejního orgánu přerušeno rovněž, usnesením číslo 89, a to z důvodu vyslechnutí vyjádření dohledové státní zástupkyně k postupu ve věci vyžádání zprávy o provedené dohledové prověrce, která se před jednáním mandátového a imunitního výboru omluvila. Projednání žádosti policejního orgánu tak dosud nebylo ukončeno a mandátový a imunitní výbor setrval na své žádosti vyslechnout dohledovou státní zástupkyni k dotyčné věci. Proto překládám Poslanecké sněmovně návrh, aby projednávání bodu číslo 219 v pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny přerušila do příští schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Doufám, že všichni slyšeli, co je zde navrhováno. Je zde navrhováno přerušení bodu, o čemž jako procedurálním návrhu dám bezprostředně hlasovat. (Gong.) Přivolal jsem kolegy z předsálí a myslím, že nám nic nebrání v tom, abychom hlasovali.

 

Takže kdo je pro přerušení tohoto bodu? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 171: přihlášeno 174, pro 172, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji, tento bod je přerušen.

 

Budeme tedy pokračovat dalším bodem. Pan poslanec Grospič ruší svoji omluvenku a bude i nadále přítomen po 15. hodině.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP