Úterý 12. února 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

228.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k pověření orgánu Poslanecké sněmovny
rozhodováním podle § 38 odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu
a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
/sněmovní dokument 1910/

Poprosím pana poslance Jakuba Michálka, aby se ujal slova, a bude-li souhlasit, zároveň se stane také zpravodajem tohoto tisku. Poprosím o klid. Děkuji.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, po projednání na grémiu Poslanecké sněmovny předkládáme návrh usnesení, který by zněl takto: Poslanecká sněmovna podle § 1 odst. 2 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje organizační výbor rozhodováním o důvodech ztráty nároku podle § 38 odst. 1 zákona číslo 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Stručně k odůvodnění. Na základě citovaného zákona by měla Poslanecká sněmovna pověřit orgán Poslanecké sněmovny, který rozhoduje o důvodech zániku nároku na plat a náhrady v případech, kdy není řádně omluvena absence poslance v Poslanecké sněmovně. Tento orgán zde nebyl pověřen cca dvacet let. Historicky to navrhovala paní předsedkyně Němcová, jako předseda Poslanecké sněmovny i současný prezident Miloš Zeman. Poslanecká sněmovna to nikdy neschválila. Probírali jsme to na grémiu. My jsme původně navrhovali mandátový a imunitní výbor, nechali jsme se přesvědčit kolegy na návrh ODS. To na grémiu prošlo jednomyslně, že bychom to změnili na organizační výbor.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, tedy končím všeobecnou rozpravu. A nyní přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou tímto otevírám. Ptám se, jak se tedy vypořádáme s tím protinávrhem.

 

Poslanec Jakub Michálek: Takže já beru zpět ten návrh původní, jak byl podán, a odkazuji se na ten návrh, jak jsem ho přečetl v úvodním slově, a ten tedy předkládám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Jestliže tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo zřejmě není.

 

Budeme tedy hlasovat o navrženém usnesení. To usnesení tedy zní, že Poslanecká sněmovna pověřuje organizační výbor výkonem této pravomoci.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 172: přihlášeno je 170 poslanců, pro 136, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas, a končím tento bod. Děkuji.

 

Otevírám další bod schváleného pořadu schůze. Tím je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP