Úterý 12. února 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

83.
Návrh poslanců Ondřeje Veselého, Jana Chvojky, Jaroslava Foldyny,
Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
/sněmovní tisk 278/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 278/1. Pan poslanec Ondřej Veselý je už připraven. Dávám mu slovo a poprosím ho, aby nám návrh uvedl.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, předkládám vám jednoduchou novelu zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích. Novela se týká jenom jedné jediné věci, a to invalidních vozíků.

Podle stávajícího znění zákona se invalidní vozík nepovažuje za vozidlo dle zákona, pokud jeho konstrukční rychlost nepřevyšuje 6 km v hodině a zároveň nemá rozměry nad jeden metr. To sice vypadá zdánlivě normálně, nicméně v praxi to znamená, že každý vozík, který by byl konstrukčně rychlejší, o tu rychlost jde zejména, ale i větší, už je považován za vozidlo podle tohoto zákona, což v praxi znamená, že lidé odkázaní buď zčásti, nebo zcela na invalidní vozík, prakticky dostávají od pojišťoven proplaceny pouze vozíky do konstrukční rychlosti 6 km v hodině a nemohou se pohybovat rychleji, což znamená, že se nemohou pohybovat prakticky rychleji než rychlostí lidské chůze. To pro ně způsobuje problémy zejména v konfliktních situacích, ať už jde třeba o uhýbání před dopravními prostředky na přechodech, ať jde o dohánění dopravních prostředků a prostě podobné situace, kdy lidé, kteří nejsou odkázáni na invalidní vozík, zrychlí krok, popoběhnou a podobně.

Novela, kterou předkládám, v první fázi zvyšuje konstrukční rychlost vozíků, aby nebyly považovány za vozidlo, z 6 km na 15 km v hodině. Je to rychlost, řekněme, střídmého běhu zdravého člověka. A zároveň jsem vyhověl, a to už je pozměňovací návrh, který budu načítat později, i stanovisku vlády, která má pozitivní stanovisko - za to jí děkuji -, ale říká, že by se měl zvednout i rozměr vozíků, a to už bude věc pozměňovacího návrhu. To znamená, primárně u tohoto zákona jde pouze o drobnou novelu zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích, tak abychom pomohli vozíčkářům k tomu, aby se dostali k vozíkům, které mají větší konstrukční rychlost.

Já si dovolím vzhledem k tomu, že ten zákon považuji za nekonfliktní, a projednal jsem i se zástupci hospodářského výboru schopnost projednat ten zákon rychleji, navrhnout, aby byla lhůta mezi prvním a druhým čtením zkrácena na 21 dnů, to znamená, že bychom se ke druhému čtení vrátili na příští řádné schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Poprosím paní zpravodajku Zuzanu Ožanovou, aby se ujala slova. (V sále je velký hluk.)

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Návrh zákona mění povolenou konstrukční rychlost invalidních vozíků, při které ještě nejsou považovány za zvláštní vozidla dle zákona, z 6 km za hodinu na 15 km za hodinu. Zvláštní vozidla lze provozovat, pokud svou konstrukcí a technickým stavem odpovídají technickým požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem a mají schválenou technickou způsobilost k provozu podle zákona č. 56/2000 Sb. V současnosti by dle legislativy měly být všechny invalidní vozíky s povolenou konstrukční rychlostí nad 6 km za hodinu registrovány.

Dle odůvodnění navrhovatelů invalidní osoby, které jsou odkázány na invalidní vozík, mají právo se v případě potřeby pohybovat rychleji. Rychlost 15 km za hodinu, která je navrhována, odpovídá rychlejšímu běhu člověka. Je však otázkou, zda v případě střetu například s chodcem se nejedná o rychlost příliš vysokou.

Vláda doporučila ve svém stanovisku vedle zvýšení maximální konstrukční rychlosti vozíku pro invalidy také zvýšení maximální hodnoty délky takovýchto vozíků, a to z jednoho metru na 1,4 metru. Toto doporučení vlády již promítl do svého písemného pozměňovacího návrhu č. 2174 jeden z předkladatelů návrhu zákona, poslanec Ondřej Veselý.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu. Pan poslanec, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, nic proti principu návrhu tohoto jednoduchého zákona, jenom bych měl spíš dotaz na předkladatele, nebo přímo na pana ministra dopravy, z čeho ta patnáctikilometrová rychlost vychází. Proč to není 10? Proč to není 20? A jestli těch 15, když říkáte, že je to rychlejší běh člověka, není moc. Protože já se občas potkám s takovýmto vozíkem na silnici ve městě a většinou to není úplně jednoduchá situace. Takže bych chtěl vědět, jak jste přišli na tu patnáctikilometrovou rychlost. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Do rozpravy se hlásí pan navrhovatel. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Budu reagovat, pane kolego. Je to po domluvě se samotnými paraplegiky, to znamená vozíčkáři, kteří hledali tu rovinu mezi tím, kdy už by to bylo moc, kdy by ohrožovali, a tu rovinu, kde je to pro ně dostačující. Je to s nimi vyjednáno, je to jejich přání a požadavek. Pokud jde o rychlost, já jsem si sám nechal změřit rychlost, protože mě taky zajímalo, jak rychle běžím. A na 50 metrech, což uznávám, že není moc, jsem dosáhl rychlosti 21 km v hodině. Byl jsem rád, ale byl jsem podstatně rychlejší, než bude ten vozík. (Potlesk z pravé části sálu.) Takže takto. (Výkřik z pravé části sálu, zřejmě dotaz na metry.) Na 50 metrů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Brázdil.

 

Poslanec Milan Brázdil: Já děkuji za slovo. Jen se chci zeptat. A 1,4 metru je na základě čeho? (Výkřik z pravé části sálu - nebylo rozumět.) Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: To byla velmi rychlá faktická poznámka. Já se omlouvám, ale faktická poznámka pan poslanec Onderka. Má přednost před vaší přihláškou. (V sále je stále hluk a neklid!) Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Roman Onderka: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, jenom k předřečníkům. Patnáctikilometrová rychlost je rychlost, která je odůvodnitelná. Když se dneska podíváte na moderní technologie, mám na mysli segwaye, kolonoběžky a všecky tyto stroje, které dneska používá půl republiky, tak jsou koncipovány do 20 km v hodině. To znamená, že patnáctikilometrová rychlost tam má ještě tu pětikilometrovou toleranci pro to, abychom spíše nezpůsobili zlo než dobro, které kolega Veselý předkládá právě v tomto pozměňovacím návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Jiránek. A zaregistroval jsem, že do diskuse se hlásil pan navrhovatel, paní zpravodajka a pan ministr dopravy s řádnou přihláškou.

 

Poslanec Martin Jiránek: Pěkný den, kolegové. Já bych se chtěl jenom zeptat. My jsme na klubu dopoledne probírali, že v Anglii naopak došlo ke snížení rychlosti. Nejsem proti zvýšení rychlosti, ale mě by jenom zajímalo, jestli jsme nějak zjišťovali, proč to v Anglii snížili a jaký tam byl důvod snížení, jestli třeba zvýšení nehodovosti nebo nějak... nevím proč, tak by mě to jenom zajímalo. Jinak OK.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tedy pořadí pan poslanec Veselý jako navrhovatel, poté paní poslankyně Ožanová, poté pan ministr dopravy.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji. Budu reagovat na kolegu Milana Brázdila s tím rozměrem. Ten rozměr vyšel ze stanoviska vlády a podle stanoviska vlády jde o běžný rozměr k dnešním invalidním vozíkům, tzn. ty invalidní vozíky nejsou větší než jeden metr, takže když bychom zvýšili na patnáct kilometrů, tak by to samo o sobě nemuselo stačit, protože ty konstrukční rozměry vozíků jsou běžně až do 1,4 metru. To ta odpověď.

Proč k tomu došlo, pane kolego, to se musím přiznat, že jste mě nachytal na hruškách, to jsem nezkoumal. Proč k tomu došlo, netuším.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní zpravodajka.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím bych se obrátila na pana poslance Onderku. Koloběžky nesmí na chodník. Koloběžky jsou nemotorová vozidla, která nemají na chodníku co dělat, kdežto invalidní vozíky se nebudou pohybovat jenom po cestě, ale i po chodníku. Proto zde vyvstává otázka rychlosti těchto invalidních vozíků. Navíc, přiznejme si, pokud někdo zná trošku fyziky, tak hybnost je hmotnost krát rychlost. Hmotnost invalidního vozíku bude pravděpodobně větší, než je má hmotnost. Tedy při střetu může docházet k horším zraněním, než když se střetnou pouze dva utíkající chodci.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Objevila se nám tu faktická. Pan poslanec Onderka s faktickou.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane předsedo, dámy a pánové, k mé předřečnici. Chci upozornit, že kolonoběžka není motorové vozidlo ze zákona a může samozřejmě i na chodník a pouze záleží na tom, jaký typ tohoto vozidla to je. A proto rozlišujeme kolonoběžky, které jsou pětikilometrové, desetikilometrové, patnácti- a dvaceti-. Aby mohly jet na komunikaci, musí mít také ochranné prvky, a některé z těchto přístrojů tyto ochranné prvky prostě nemají. To samé bychom se mohli bavit o různých druzích segwaye, a nebavím se o tom dvoukolovém, bavím se o tom jednokolovém, se kterým s běžně jezdí po chodníku, a je to dvacetikilometrové rychlosti.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pan ministr si ještě bude muset počkat, protože se přihlásil pan poslanec Jelínek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Opravdu chci svého předřečníka ujistit v tom, že koloběžka má statut kola a může jezdit po cyklostezce, nikoli po chodníku.

Spíš bych upozornil na další věc, která tedy s touto problematikou nesouvisí, ale bohužel jezdec na kolečkových bruslích je chodec, což je člověk, který vyvine obrovskou rychlost a bývá někdy nebezpečím. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A nyní tedy pan ministr s řádnou přihláškou, poté paní zpravodajka.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, byl jsem tady vyzván, abych řekl své stanovisko k tomuto návrhu zákona. Já to určitě učiním.

Považuji ten zákon za to, že tady občané, kteří musí používat tyhlety pomůcky, to znamená vozíky, chtějí prostě mít od pojišťovny proplacený komfortnější vozík. Jenom pevně doufám, že nebudou využívat maximální rychlosti tohoto vozíku na chodníku, protože jsou si vědomi toho, že by možná nechtěli někoho jiného poškodit na zdraví. A věřím tomu, že to nenastane, protože jinak se obávám, že by tato Sněmovna potom zase debatovala o tom, zdali takovýto vozík patří na tu komunikaci. Protože si vezměte, že na chodníku chodí různě fyzicky vybavení občané, a pokud by tam měl opravdu seriózně jezdit docela velký stroj v patnáctikilometrové rychlosti, tak by to fakt byl problém.

Ještě k těm koloběžkám. Pravda je, že koloběžka stejně je ve stejné kategorii jako kolo, takže na chodník nesmí. Může na cyklostezku nebo na silnici. A je tam ještě jedno rozdělení, myslím, že to je 450 wattů, když jsou s elektrickým pohonem. Když je to nad 450 wattů, už musí mít i přilbu. V Praze se to tedy zhusta porušuje všemi cizinci. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Faktická poznámka, pan poslanec Klaus. Paní zpravodajka ruší svoji přihlášku.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já jsem se, přiznám se, s tímto zákonem seznámil teď před pěti sekundami, ale zdá se mi, že asi využiji tu krásnou příležitost, že sociální demokracie je jednou proti nějaké regulaci a chce něco povolit. Takže si myslím, že i lidé na vozíku mají právo jet rychle, protože jako u všeho, i u těch vodáků - máte zodpovědnost. No tak když jedete jak blázen po chodníku, někoho zabijete, tak za to můžete. Tak si to odskáčete. Ale zakazovat, aby ten vozík jezdil rychleji, nedává smysl, protože třeba Usain Bolt dokáže běžet daleko rychleji než čtyřicet kilometrů za hodinu a taky smí chodit po chodníku, že ano. Takže tady bychom pak mohli přijmout zákon, aby tento muž nechodil po chodníku, protože jeho technická schopnost běžet je vysoká, a tady ho budeme někam škatulkovat. Já bych chtěl lidem vyhovět a samozřejmě celou dobu se chovat zodpovědně, aby nikoho nezranili, což děláte, když vezete vozík nebo dětský kočárek, tak taky tam nemůžete sprintovat, když je ulice plná dětí nebo lidí, tak jdete opatrně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S řádnou přihláškou pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jsem vyvolal tu diskusi ohledně rychlosti těch vozíků. Také jsme si vyjasnili, že ty vozíky mohou jezdit po chodníku a mohou jezdit po silnicích. Na silnici patnáct kilometrů není mnoho, na chodníku je to otázka, kde bychom se měli ještě pobavit na patřičných výborech. Protože já tedy také nejsem pro regulace. Myslím si, že každý člověk, který řídí cokoliv, by měl posoudit svoje schopnosti, měl by umět vyhodnotit situaci, po čem to jede, kde to jede, v jaké oblasti, zda tam někdo je nebo není. Nicméně je potřeba se o tom bavit, protože - víte, ono pak to přijde, až se stanou nehody na chodnících, a tam je to většinou s chodci nebo s dětmi, které nejsou chráněny, a tenhleten vozík má přes sto kilo určitě, to znamená, hmotnost toho vozíku už není zanedbatelná, abychom pak nesklidili něco, co jsme vlastně nechtěli způsobit. Takže je to na diskusi.

Já jsem také proti regulacím, já s tím problém nemám. Já dokonce říkám, že Němci to pochopili správně, když mají dálnice - mimochodem, v řadě případů dneska máme kvalitnější dálnice než Němci a oni tam pořád jezdí neomezenou rychlosti kromě úseků, kde to omezují z nějakých jiných důvodů. A když mohu říct po zkušenostech, tak také tam nikdo nejezdí 250, 300, nebo většina aut tam takhle nejezdí. Jezdí do těch 100, 160 kilometrů a ta doprava je plynulá. Je zvláštní, že tady na jednu stranu prostě diskutujeme o tom, zda tu rychlost povolíme, která je násobně vyšší, než byla doposud, a když se bavíme o dálnicích, tak jenom možná tiše pokukujeme po sousedech, závidíme jim, že plynulost dopravy je tam výrazně vyšší a lepší, a tady u nás to je jinak a klepeme se, kdy nás zastaví maskovaní příslušníci, kteří nemají ani ten nápis na tom autě Pomáhat a chránit. Já jim vždycky říkám Přepadat a loupit.

Takže jsem rád, že jsme tu diskusi otevřeli a věřím, že se k ní vrátíme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nevidím nikoho, že by se hlásil. Končím obecnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova zde je, nebo není? Pan navrhovatel by chtěl říct na závěr.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Pane předsedo, jenom připomínám, že jsem navrhl zkrácení lhůty na 21 dní. Nevím, jestli jste to zaznamenal - mezi prvním a druhým čtením.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Teď jsem nerozuměl. Na dvacet dní. (Poslanec Veselý mimo mikrofon: Dvacet jedna dní.) O 21 dní...

 

Poslanec Ondřej Veselý: Navrhuji mimo jiné zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na 21 dní, což vychází na ten řádný poslanecký týden, a s hospodářským výborem, který bude garančním výborem, už je to předjednáno, že to stihnou projednat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: To se souhlasem navrhovatele možné je, nicméně když si spočítáte, kdy musí zasednout výbor... Tak samozřejmě je to návrh, o kterém budeme hlasovat. Ale nejprve se tedy budeme zabývat návrhy na přikázání jednotlivým výborům. Otevírám podrobnou rozpravu. Nebo ne, pardon - jsme v prvním čtení. Budeme se zabývat návrhem na... s přednostním? Dám o tom hlasovat v závěru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že ne, pane předsedo. Jménem dvou klubů, ODS a KDU, vetuji to zkrácení na 21 dnů. Přijde mi to příliš rychlé. Myslím, že se předkladatelé mohli uspokojit se standardním zkrácením, které se nedá vetovat. To znamená o 30 na 30. Ale já to nenavrhuji, to musí navrhnout předkladatel.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Mě mrzí, že ten návrh nebyl obecné rozpravě, pane kolego, ale... Ten první. Má-li někdo proti tomu nějakou zásadní námitku - prosím. Jako navrhovatele vás nechám vystoupit i mimo rozpravu.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pokusím se vyhovět a navrhuji zkrácení lhůty na 30 dní, abych vyhověl. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak to už je možné, lépe. Nyní - organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím, že by takový návrh padl. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 174, přihlášeno 176, pro 144, (proti nikdo), návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl žádný jiný výbor k projednání, ptám se, zda je v plénu nějaký jiný návrh. Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat pouze o návrhu, který zazněl, a to je na zkrácení lhůty pro druhé čtení o 30 dnů na 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Pardon, prohlašuji hlasování za zmatečné, omylem jsem tu zmáčkl dva knoflíky najednou. Budeme hlasování opakovat.

 

Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty pro druhé čtení. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 176, přihlášeno 176, pro 67, proti 6, tento návrh nebyl přijat. Budeme tedy postupovat pro druhé čtení ve standardní lhůtě 60 dnů. Děkuji a končím prvé čtení tohoto tisku.

 

Otevírám další bod. Tím je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP