Úterý 12. února 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

172.
Návrh na volbu náhradníka Správní rady
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Žádám předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jsem přítomen a připraven. Dobré odpoledne, dobrý podvečer, kolegyně a kolegové a vážení členové vlády. Dnes před vás předstupuji netradičně, nestandardně v úterý v podvečer s volebním bodem, ale vycházím z politické dohody grémia Poslanecké sněmovny, kde na žádost poslaneckého klubu Pirátů byl zařazen tento bod.

Je to jednoduché a velmi krátké hlasování. Jak bylo uvedeno panem předsedajícím, jedná se o návrh na volbu náhradníka Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Jak jistě víte, Správní i Dozorčí rada VZP je spjata s funkčním obdobím Poslanecké sněmovny. Naplňovali jsme ji tedy v souladu se zákonem před rokem po posledních volbách a jednotlivé kluby v rámci svých politických výsledků mají tedy nárok na kvora v těchto orgánech.

V tomto případě se tedy nejedná o člena, ale pouze o náhradníka z toho důvodu, že dne 10. ledna 2019 písemně rezignoval na tuto pozici pan prof. MUDr. Petr Arenberger, který by měl střet zájmů, protože působí i v jiných orgánech. A je to tedy člověk, nominant, který byl na pozici náhradníka zvoleného právě za poslanecký klub Pirátů. Na základě žádosti kolegů jsme na volební komisi vyhlásili lhůtu, kde byl klubem Pirátů navržen nový nominant v rámci toho kvora, které náleží tomu klubu.

Rychle ocituji usnesení volební komise z 15. schůze ze dne 23. ledna. Je to usnesení číslo 104, pro stenozáznam, kde volební komise konstatuje, že přijala a seznámila se s návrhem poslaneckého klubu Piráti na volbu jednoho náhradníka. Je to pan Pavel Východský. Tak jak je tato volba vždy prováděna, tedy volbou veřejnou pomocí hlasovacího zařízení, tak toto navrhuje ve svém usnesení i volební komise. A za třetí konstatuje, že zvolenému členu započne jeho funkční období dnem volby.

Ještě jednou tedy zopakuji, volební komise v tomto případě navrhuje volbu veřejnou en bloc pomocí hlasovacího zařízení.

A nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu. (V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo volební komise. Otevírám rozpravu. Vidím pana poslance Martínka, který se hlásí do rozpravy. Ještě vám neudělím slovo a požádám sněmovnu o klid! Protože jsem přesvědčen o tom, že každé vystoupení ve sněmovně má mít určitý důstojný charakter. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl jenom pro informaci dodat, že jsem vám zaslal všem materiály ohledně nominanta, které máte nyní ve svých e-mailových schránkách. Nominanta jsme vybrali v dodatečném otevřeném výběrovém řízení a vlastně je předpoklad, že v brzké době nahradí současného primátora pana Hřiba, který s ohledem na kumulaci funkcí bude odstupovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Návrh na změnu veřejné volby nepadl, protože by musel padnout návrh na tajnou volbu. Volební komise navrhuje volbu veřejnou a můžeme k ní tedy přistoupit. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak děkuji za slovo. Ano, mohu potvrdit, hlasujeme nebo nominujeme do pozice náhradníka, a jak teď pan poslanec Martínek řekl, pokud tedy stávající člen, také nominován klubem Pirátů, v tomto případě to bude pan primátor Hřib, z této funkce odstoupí, tak právě námi nominovaný náhradník zaujme v souladu se zákonem a v případě úspěšnosti této volby jeho pozici. A já prosím, abyste tedy zahájil hlasování veřejnou volbou o návrhu na náhradníka pana Pavla Východského.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozhodneme v hlasování číslo 180, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 180: z přítomných 176 pro 134, proti nikdo. Návrh byl přijat a pan Pavel Východský tedy byl zvolen do role náhradníka Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

 

Děkuji panu předsedovi volební komise a končím bod číslo 172.

 

Podle schváleného pořadu schůze se budeme zabývat bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP