Úterý 12. února 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomio Okamura)

44.
Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka,
Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 229/ - prvé čtení

Opět tady mám návrh na zamítnutí předloženého návrhu od pana poslance Kupky. Takže víme, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 190, přihlášeno 153 poslanců, pro 32, proti 111. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu. Takže já se vás táži, zdali někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Tak, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Při všem respektu ke kontrolnímu výboru, je to změna Ústavy. Kdo jiný než ústavněprávní výbor by měl být garančním výborem? Opravdu, nedělejme si z toho trhací kalendář. Je to Ústava. Takže já navrhuji, aby garančním výborem byl výbor ústavněprávní. Zcela logicky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Máme tady protinávrh. Takže nejprve budeme hlasovat o tom protinávrhu. Přistoupíme k hlasování.

 

Je tady návrh, aby garančním výborem byl ústavněprávní výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 191, přihlášeno 152 poslanců, pro 117, proti 20. Výsledek je přijat. Takže konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu.

 

Takže už nebudeme hlasovat o tom, zdali bude kontrolní výbor garanční. Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat tento návrh ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru. A já se táži, jestli má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Pan poslanec Kubíček. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Já si ještě dovolím přikázat ho kontrolnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Očekával jsem to. Takže nyní tedy na úvod budeme hlasovat o tom ústavněprávnímu výboru. Takže kdo souhlasí s tím... O kontrolním... Máte pravdu, omlouvám se. Takže máme tady jeden návrh, aby to bylo přikázáno ještě kontrolnímu výboru. Prosím. Máte další návrh. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já bych navrhla přikázání stálé komisi pro Ústavu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže máme dva návrhy. Za prvé budeme hlasovat o tom - ještě někdo. Prosím. Já se omlouvám, jak vidím těch 58, nechtěl jsem vás zdržovat. Já mám času dost, takže v pořádku.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám také času dost, pane místopředsedo. Protože pokud ten zákon bude přijat, bude mít bezesporu rozpočtové dopady. Jistě víte, tak některé kapitoly státního rozpočtu nenavrhuje vláda, ale procházejí rozpočtovým výborem, mimo jiné kapitola, která se týká NKÚ. Takže já navrhuji, aby tento tisk byl přikázán také rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže se nám tady sešlo více návrhů. Dobře.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím si, že v logice, pardon, pane... Já mám víc návrhů, pane místopředsedo. Myslím si, že v logice předchozího tisku, ale i budoucího si myslím, že i tento návrh bychom měli přikázat také výboru pro veřejnou správu. Teď úplně nevím celý název. Já myslím, že si rozumíme. Veřejnou správu a regionální rozvoj. Ještě chcete nějaký výbor? Paní poslankyně Válková si přeje, to jsem pochopil z její gestikulace, abychom to přikázali výboru, kterému ona šéfuje. Nechtěl jsem navrhovat petiční výbor, ale pro paní poslankyni Válkovou to udělám. Takže navrhuji, abychom tento tisk přikázali také výboru petičnímu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 19. hodinu, takže já budu muset končit. Ještě paní poslankyně se spletla u hlasování, takže nám to ještě řekněte, než přeruším, ale na faktickou už nedojde, paní poslankyně Němcová.

 

Poslankyně Lenka Kozlová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla jenom dodat k hlasování číslo 190, že jsem hlasovala proti, a na sjetině mám pro. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a tímto přerušuji jednání a sejdeme se zítra v 9 hodin ráno. Přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP