(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jakub Michálek na pana ministra Jana Kněžínka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, moje interpelace se týká kauzy údajného ovlivňování soudců, která je teď jednou z nejvíce rezonujících kauz ve veřejném prostoru.

My jsme jako podvýbor pro justici uspořádali setkání, kam jsme pozvali zástupce jak soudců, tak pana kancléře Mynáře, a vyslechli jsme si jejich názory. Já bych se chtěl zeptat pana ministra, jestli to je tedy standardní, pokud kancléř jakožto zaměstnanec občanů, který pracuje v Kanceláři prezidenta republiky, kontaktuje systematicky soudce Ústavního soudu ve věci, ve které rozhodují, a jestli je standardní, že předseda Nejvyššího správního soudu hovoří o tom, že mu prezident nabídl funkci šéfa Ústavního soudu výměnou za manipulaci soudních rozsudků.

Já si myslím, že když někdo jako prezident nabízí funkci za to, že ovlivní rozhodnutí - a teď neříkám, že se to tak stalo, ale je to to, co říká pan Baxa, a je to věc, ke které bychom se určitě měli vyjádřit -, tak je to stejně vážné, jako kdyby ministr zdravotnictví nabízel funkci ředitele nemocnice doktorovi, který zabije pacienta. To je zkrátka věc, která se v justici nesmí stát, protože ohrožuje důvěru veřejnosti v justici.

Chci se vás tedy zeptat na to, jestli ty věci, které tam jsou, jsou standardní a jestli hodláte dělat něco více, než že jen konstatujete, že tlakům na ovlivnění rozhodování zabránit nelze.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Michálku, na tomto místě se mi poměrně těžko hovoří o situaci, u které jsem nebyl. A vy sám říkáte, že ta verze nebo ty verze událostí, jak byly podány nejen mediálně, ale i na vašem včerejším podvýboru, se z hlediska aktérů liší. To znamená, víme, že nějaká schůzka proběhla, víme, že nebyla jedna, na můj vkus jich bylo až příliš mnoho, nicméně nevíme, co přesně na té schůzce zaznělo, takže těžko se mi jakoby soudí, zda všechno bylo standardní, nebo nikoliv.

Pokud by ovšem na soudce kdokoliv působil tak, aby rozhodl nějak, a přislíbil by mu za to nějakou výhodu, tak by to samozřejmě bylo velmi špatné. Bylo by to špatné, ať už by to udělal jakýkoliv ústavní činitel nebo kdokoliv jiný. A je jedno, jestli by se jednalo o peníze nebo o nějakou veřejnou funkci. Na druhou stranu, a já už jsem to vlastně nedávno říkal, mnohem horší by bylo, kdyby na to ten soudce přistoupil.

Mě trošku mrzí v téhle situaci, pokud se ty události odehrály tak, jak prezentuje bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Baxa, že s tím přichází nyní, že s tím nepřišel hned, když toto údajně mělo na schůzce zaznít, protože samozřejmě ono to může, byť se bavíme o osobách, které požívají imunitu podle zákona, naplňovat znaky trestného činu minimálně ve stadiu přípravy, možná pokusu. To, že s tím přichází až nyní, z mého pohledu vyvolává pochybnosti, co všechno se vlastně mohlo v mezidobí odehrávat ať už v hlavách, nebo v rámci nějakých dalších schůzek, pokud některé následovaly.

Sama skutečnost, že se soudci stýkají s politiky, ovšem z mého pohledu závadná není. Oni nežijí ve skleníku. A kdyby žili ve skleníku, bylo by to ještě horší, protože pak by jejich rozhodování tomu odpovídalo. Oni jsou součástí standardního života. Takže mi ani nevadí, že ty schůzky probíhaly. Na můj vkus jich bylo až příliš mnoho. Je otázka, kdo je inicioval.

Co mě do jisté míry naplňuje optimismem, je, že v těch kauzách, ve kterých údajně mělo dojít k ovlivňování, prezident republiky příliš úspěšný nebyl. Prohrál spor o jmenování profesorů, alespoň tedy v té fázi, ve které se nacházíme aktuálně, zákon o státní službě nebyl zrušen až na jedno ustanovení a u něj nemůžeme pochybovat o tom, že protiústavní bylo. Ten jeden paragraf byl opravdu problematický od samého počátku a byl důvod k jeho zrušení. To znamená, justice v tomhle případě, pokud by vůbec bylo namístě se bavit o nějakém ovlivňování, obstála a to je pro mě to stěžejní, protože nebylo rozhodnuto tak, jak chtěl údajně ten, kdo údajně podle tvrzení pana předsedy Baxy nebo pana soudce Šimíčka měl tedy na soudce působit.

A dodám k tomu možná ještě jednu věc. Nemusíte být ani soudce, a bude-li probíhat nějaký právní spor a vy budete vědět, kdo je jeho stranou a co je předmětem, tak dokážete docela jednoduše odhadnout, kdo má jaký zájem na výsledku, protože nikdo nejde k soudu proto, aby u soudu prohrál. Proto samotná informace o tom, že si prezident republiky přeje, aby bylo rozhodnuto tak či onak, podle mě není v rozporu s tím, co bylo obsahem soudního spisu a o čem ti soudci věděli bez případného kontaktu s prezidentem republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, děkuji vám za vaše vyjádření. Chtěl bych na to navázat. My se samozřejmě tady nebavíme o tom, že soudci by měli vyrůstat ve skleníku jako kytičky, ale o tom, že jedna strana sporu se stýká se soudcem na tajných schůzkách, a dokonce se stýká nejen s jedním soudcem, ale pravděpodobně s celou řadou soudců, protože to vyplývá z toho, co zaznělo na včerejším jednání.

Já se domnívám, že vy jakožto vrcholný představitel výkonné moci v oblasti justice byste měl tuto záležitost řešit řekněme aktivně, že byste si aktivně měl sbírat ty podklady pro své rozhodnutí, případně další kroky. Domnívám se, že namístě by bylo, abyste se sešel i s prezidentem republiky a tuto záležitost s ním probral, protože se obecně týká důvěry v kreační procesy obecně. To znamená, budeme obsazovat další šéfy soudů, a pokud by se toto mělo opakovat, tak to samozřejmě důvěru ve výkon justice podrývá. (Předsedající upozorňuje na čas.) Myslím si, že vy jakožto výkonný představitel, jako hlavní představitel výkonné moci, byste měl být aktivnější v této záležitosti.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem o odpověď? Ano, prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Já na to zareaguji opravdu jenom velmi stručně. Samozřejmě, možnosti ministra spravedlnosti jsou do jisté míry omezené. Já nedokážu zabránit tomu, aby prezident republiky někoho pozval nebo aby se někdo pozval k prezidentovi republiky, aby taková schůzka proběhla. Nemám ani pocit, že by to byly nějaké schůzky tajné, že by se tutlalo, že vůbec se uskutečnily. Sám si pamatuji, že minimálně po některých z nich, nedělal jsem si rešerši těch schůzek, probíhaly dokonce tiskové konference o tom, že se představitelé justice sešli s prezidentem republiky, nebo to byla minimálně známá informace, která byla zveřejněna i na webových stránkách.

Jak říkám, samotný kontakt podle mě problematický není. Žádný ministr spravedlnosti ani nikdo jiný nedokáže pískat spor, u kterého sám nebyl, pokud se odehrál mezi čtyřma očima, navíc za situace, kdy se s těmi poznatky vychází najevo až v tuhle chvíli, s obrovským časovým odstupem. Můžeme si klást otázku, proč ty poznatky ze strany soudců nebyly sděleny dříve. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dále přečtu omluvy. Paní poslankyně Taťána Malá se omlouvá od 15.30 do 19 hodin z rodinných důvodů. Pan poslanec Martin Jiránek od 15 hodin do 19 hodin z důvodu jednání. Dále je tu zrušení omluvy pana poslance Milana Hniličky. Omlouvá se pouze od 15 do 16 hodin z pracovních důvodů.

Dalším v pořadí je pan poslanec Marian Jurečka na nepřítomného ministra dopravy Dana Ťoka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP