(9.40 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dalším bodem podle schváleného pořadu schůze je bod číslo 20, který otevírám a kterým je

 

20.
Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové,
Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 157/ - druhé čtení

Dne 7. prosince 20118 na 24. schůzi jsme odsouhlasili návrh na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona, to je usnesení Poslanecké sněmovny číslo 417. Nyní poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Lukáš Bartoň, již se stalo, a zpravodaj garančního výboru, kterým je hospodářský výbor, poslanec Vojtěch Munzar.

Ptám se zástupce navrhovatelů, zda má zájem o vystoupení. Případně pan zpravodaj? Pan zpravodaj nám chce říci několik slov.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající. Já z tohoto místa chci jenom zopakovat, že se nacházíme vlastně ve druhém kole druhého čtení, protože ho opakujeme na základě usnesení Sněmovny z minula.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jako prvního poslance Ferance.

 

Poslanec Milan Feranec: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já jenom k tisku 157. Pamatujeme si tu debatu, která tady byla. Bavíme se o požívání alkoholu pro vodáky. My jsme to vrátili do druhého čtení. V zásadě se tady vytvořily dva tábory. Jeden tábor, který říká: Nulová tolerance pro kohokoliv. Druhý tábor říká: Do jednoho promile to není tak strašné. A tak dále. Vrátili jsme to do druhého čtení s tím, že pokus udělat nějaký kompromis. Tak já bych chtěl jenom upozornit, já se potom přihlásím k pozměňovacímu návrhu k tomuto zákonu, který pochopitelně byl zpracován ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a který se snaží tento problém nějakým způsobem vyřešit. Vyřešil ho tím způsobem, že ponechává současný stav na dopravně významných vodních cestách, tak aby to neomezovalo tu dopravu, a u jiných vodních cest, na jiných vodních plochách nastavuje pravidlo u vůdce malého plavidla bez strojního pohonu a tak dále tolerance - já navrhuji 0,5 promile, je to k diskusi. A u ostatních členů posádky to neřeší. To jenom obsah pozměňovacího návrhu, přihlásím se k němu, on je už v systému, návrh 2121 k tomu tisku 157. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Je zde jedna faktická, pan poslanec Bartoň. Pan poslanec Adamec je přihlášen řádně. Beru na vědomí.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Reagoval bych na svého předřečníka. Zmínil zde dvě změny. Jedna je, co se týče území. Bohužel tento pozměňovací návrh byl nahrán do systému teprve včera, já jsem si ho ještě nestačil prostudovat, tak nevím přesně, jak moc se dotkne vodáků. To si asi probereme na hospodářském výboru.

Nicméně bych se rád vyjádřil i k druhé změně, kde pan navrhovatel říká hranici 0,5 promile. Vzhledem k tomu, že je vášnivá debata právě nad touto hranicí, tak bych navrhl, až se bude hlasovat o tomto pozměňováku, zdali by mohla Sněmovna hlasovat o čísle, to znamená, v podrobné rozpravě bych asi podal pozměňovací návrh k vašemu pozměňováku prostřednictvím pana předsedajícího a dal bych tam hranici, vedle vámi navržených 0,5 promile bych dal 0,8 a 1, nechť Poslanecká sněmovna rozhodne o tomto čísle. Jestli s tím souhlasíte?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Budou-li předloženy pozměňovací návrhy, které se budou lišit pouze číslem, je možné orientační hlasování. Takže odkážu na podrobnou rozpravu.

Další faktická, bohužel, pane poslanče, paní poslankyně Adámková. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové. Nechci vás zdržovat, jenom musím obrátit vaši pozornost k tomu jednomu promile. Už jsem se minule zdržela, protože vím, že váš čas je drahý a všichni samozřejmě ty materiály velmi podrobně studujete. Prosila bych příště trošku pokory, protože jedno promile je nejčastější důvod smrtelných nehod na dálnicích. S pěti promile už toho mnoho nedokážete. Jedno promile je úplně to nejhorší.

Odkazuji eventuálně na materiály, které dělá pan docent Vorel z Jihočeské univerzity, který má soubor těchto nehod, a opravdu je to tristní. Čili jedno promile je vysoké číslo, kdy člověk ztrácí soudnost v odhadu situace, v odhadu vzdálenosti a opravdu i na té vodní cestě může natropit fatální nedostatky. Čili jedno promile zvažuji navrhovatelům, aby ještě zvážili, zda na něm budou trvat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní tedy s řádnou přihláškou do diskuse poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, nepřítomná vládo, kolegyně, kolegové, mně to nedá, abych se k tomu nevyjádřil. Prostě to, co tady slyším, toho jsem se obával, že se stane, že to bude handrkování o tom čísle a že vlastně nám unikla ta původní myšlenka, která tady zazněla při prvním čtení, že vlastně není důvod, aby zájmová lidská činnost byla postihována takovýmto zákonem, který se týká úplně něčeho jiného.

Přece vnitrozemská plavba, jestli si pod tím představujete opravdu ty kajaky, ty rafty, tak já tedy ne. A myslím si, že to tady trošku zapadlo. I přes přísliby pana ministra, že se to bude řešit, nevidím zatím ani náznak tohoto řešení. Myslím si, že je to přesně to, co tady děláme, že se snažíme každou lidskou činnost napasovat do nějakého zákona. A to, co nás čeká, až se nám to povede do důsledků, tak to já nechci zažít. Takovýto Orwell v úplně děsivé podobě, který tady po kouskách neustále pro naše občany připravujeme. A jen tak mimochodem, i pro sebe, protože my jsme také občany tohoto státu. Jestli chceme takto pokračovat, tak tedy opravdu budu na to vždycky upozorňovat, že je to špatně a že tudy cesta nevede.

Prosím zástupce ministerstva, který tady není, pana ministra tohoto, příští ministry, a nejenom dopravy, ale všech oborů, všech ministerstev, která se zabývají lidskou činností, aby na toto pamatovali a už nám to tady nepředkládali v takovéto podobě, protože opravdu, jestli si někdo myslí, že vodák je vnitrozemská plavba, tak ať si to myslí, ale realita je úplně jiná.

Takže prosil bych, kdybychom se skutečně vrátili k tomu původnímu meritu věci. Chápu, že jsme ve druhém čtení, že tady se s tím moc dělat nedá, že to skončí opravdu tou hádkou o číslo. Já chápu lékaře, kteří tomu rozumí víc než my, že jedno promile pro někoho je prostě problém, pro někoho je to zábava. To je realita, oni to vědí a znají ty statistiky. Já je neznám, chápu je, protože tady v tomto případě, tak jak je to konstruováno, tak se nemůžeme dobrat k dobrému výsledku. Takže jenom upozornění prosím propříště. A myslím si, že ti vodáci, tím by se dalo klidně i začít, prostě oddělit to od toho zákona. Nedělejme si iluze, že každý lidský krok, každý lidský pohyb je možné regulovat nějakým chytrým zákonem.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S faktickou poznámkou poslanec Feranec. Poté faktická poznámka? Řádná. Řádná, poslanec Pávek.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, možná jsem to nevysvětlil dostatečně srozumitelně, tak to zkusím znovu.

Pochopitelně problém je v tom - my můžeme vyjmout vodáky ze zákona, ale z vody je nedostaneme, že? O to asi nejde. Princip toho návrhu je, že existují dopravně významné vodní cesty, kde to je skutečně doprava jako každá jiná. Tam by platil současný stav v těchto vyjmenovaných a to je příloha zákona. A v jiných, v jiných se to změní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP