(18.30 hodin)
(pokračuje Adamec)

Jinak ke kolegovi Ferjenčíkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem nezpochybňoval ten pirátský návrh. To vůbec ne. Ale já vám to řeknu. Jak jednou v tý samosprávě začneme, tak si nedělejte iluze. Tak to půjde salámovou metodou až dolů. A proto já tohle podpořit teda rozhodně nechci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Martin Kupka s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Zaznělo tu, že statutární města mají dostatek lidí, aby se na kontrolu připravila. A já jsem přesvědčen o tom, že smyslem existence statutárních měst není připravovat se na kontroly, ale reálně dělat něco pro to, aby se ta města rozvíjela. Představa, že musíme zaměstnávat úředníky proto, aby se připravovali na kontrolu, mě upřímně děsí. To, že to samozřejmě půjde dál a že to může jít na úrovně jednotlivých menších měst a reálně zpomalit chod a přípravu těch věcí. Já prostě nechci žít ve světě, kde se předpokládá, že všichni podvádějí, dělají chyby a že nutně zatěžují rozpočet měst, rozpočet státu svými úniky. Tak to podle mého přesvědčení není.

A kontrolních mechanismů je dneska naštěstí celá řada. Odpověď na poznámku pana kolegy Bláhy. Tak v tuto chvíli obce, pokud vyhlašují nějakou soutěž, tak všechny informace, včetně podmínek výběrového řízení, jednotlivých dokumentů o průběhu toho výběrového řízení, včetně všech smluv, a dokonce i včetně toho, kolik zaplatili tomu zhotoviteli, vyvěšují na profily veřejného zadavatele. Toto je možné kontrolovat, a dokonce je to možné kontrolovat naprosto veřejně. Existuje registr smluv. Tady je řada těch nástrojů, kdy je možné dohlédnout na to, jak hospodaří veřejný subjekt, obec jakékoliv velikosti, město i kraj. Prostě je tady takových možností a fakticky několik druhů kontrol celá řada.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dalším v pořadí je pan poslanec Martin Baxa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já mám potom ve svém vystoupení, ve svém řádném příspěvku, shrnuto to, co se týká jak novely Ústavy, tak co se týká zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Ale teď mi dovolte, abych faktickou poznámkou reagoval tady na vystoupení předkladatelů z řad Pirátů.

Jednak prostřednictvím pana místopředsedy, vážený pane poslanče Černohorský, vy, nebo obecně pirátský klub, si většinou dáváte záležet na tom, aby tady byly patřičně odůvodněny ty návrhy, k čemu vlastně ty novely slouží. Tady se jedná o naprosto klíčovou, zásadní novelu, která má velmi významně změnit to, jakým způsobem budou fungovat samosprávy v České republice, a vlastně jsme se od vás nic nedozvěděli o tom obsahu. Vy jste jenom popsal to, co je v tom návrhu, ale nezaznělo tady na plénu Poslanecké sněmovny, proč toto navrhujete. Ale já jsem zvědav, jestli v nějakém dalším vystoupení potom řeknete, že si myslíte, že samosprávy fungují špatně, že není nad nimi dohled, že hospodaří s veřejnými prostředky nedobře, že tady budete uvádět příklady z různých měst, třeba z hlavního města Prahy, a tak podobně. Já si myslím, že by to tady fakt mělo zaznít. Abyste řekl, vy jako zpravodaj tohoto návrhu, že si myslíte, že šest tisíc obcí v České republice fakticky nehospodárně hospodaří s veřejnými penězi, že máme k nim mít zásadní nedůvěru a že si myslíme, že bez Nejvyššího kontrolního úřadu nedokážeme vidět do toho, jak obce, které mají podle Ústavy samosprávu, hospodaří.

A druhá moje poznámka směřuje, opět prostřednictvím pana místopředsedy, k panu poslance Ferjenčíkovi. Pane poslanče, my jako statutární město, čtvrté největší město v Česku, máme úřednický aparát na to, abychom se vyrovnali s kontrolami Nejvyššího kontrolního úřadu. Ale já jsem hluboce přesvědčen o tom, že od toho tam my opravdu nejsme. Abychom měli být připraveni v každý okamžik na to, že někdo pošle kontrolu NKÚ a my budeme vysvětlovat, jestli jsme někomu dali dotaci za padesát tisíc korun. Já se k tomu potom dostanu ve svém příspěvku. Protože si fakt myslím, že tohle je velmi závažné (upozornění na čas) a nepřijatelný návrh.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Karel Krejza. Připraví se pan poslanec Jiří Běhounek. Další v pořadí je pan poslanec Ferjenčík, Pávek a paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Prosím.

 

Poslanec Karel Krejza: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení kolegové, obec jako samosprávný subjekt je kontrolována veřejností, registrem smluv, je kontrolována kontrolním výborem, je kontrolována opozicí, je kontrolována auditem. Je kontrolována na několika úrovních. A na těch obcích samozřejmě je to všechno lépe vidět a občané moc dobře vědí, jak se hospodaří, a náležitě to ocení ve volbách.

Zároveň si také myslím, že úloha kontrolního úřadu není v tom, aby rozšiřoval počet kontrol. Finanční úřady, dotační úřady, já jsem na to zapomněl. Protože těch kontrol a křížových kontrol je tolik, že obce hospodaří asi nejlépe v této republice.

Mám pocit, že tato Sněmovna si nějak zasedla na tu komunální politiku poslední dobou. Řešíme tady pořád komunální politiky, kontroly a já mám pocit, že ta důvěra ve starosty je daleko větší než důvěra v Poslaneckou sněmovnu. A možná bychom se měli zaměřit na to, jak funguje naše Sněmovna a spíš naše vláda. Takže tolik za mě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Jiří Běhounek a jeho dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Tak přátelé, abych nemluvil obecně, protože asi nedojde na to, abychom dojednali tento bod. Takže se potom přihlásím kdyžtak do obecné rozpravy. Ale velice stručně. Seznámím vás s akcí, která se odehrála u nás v Jihlavě, kterou řeším. Fotbalový klub mládeže prostřednictvím Ministerstva mládeže a tělovýchovy požádal o dotaci na rekonstrukci umělého hřiště, které je v majetku města Jihlavy. Všechno proběhlo. Oni na základě externího poradce provedli tu akci, všechno udělali. A přišla kontrola kontrolního úřadu, který napsal že "i přes narušení soutěžního prostředí při výběru nejvýhodnější nabídky a změnu smlouvy realizoval fotbalový klub mládeže projekt za nejnižší nabídkovou cenu a reálně". A přesto ten závěr hovoří o tom, že je to předáno finančnímu úřadu. Částka byla deset milionů korun a nyní na tom fotbalovém kĺubu mládeže, který zhodnotil na základě rozhodnutí MŠMT majetek statutárního města, chtějí pět milionů korun vratky. Další samozřejmě jsou peníze, které jsou z penále. Tak si z toho udělejte svůj závěr. Můžeme to spolu probrat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já zkusím stručně zareagovat na kolegy z ODS. Nejprve na kolegu Kupku, který říká, že by chtěl žít ve světě bez kontrol. Já bych taky chtěl žít ve světě bez kontrol. Ale bohužel právě politická praxe ODS nás do značné míry zbavila té důvěry v politiku. A to bohužel i na té komunální úrovni.

Konkrétně k poznámce kolegy Baxy, který chtěl konkrétní příklady, uvedl například Prahu. Tak můžu začít velmi dlouhým seznamem. Začnu jenom stručně. Škodův palác, budovu, kterou si mohla Praha koupit za miliardu, si místo toho za čtyři miliardy pronajala. Opencard předražená o miliardu. Software, který stojí jednotky milionů, stálo to víc než miliardu. Potom můžeme pokračovat SMS jízdenkami, které stály město každý rok desítky až stovky milionů korun navíc. A ta řada těch korupčních skandálů tam byla tak dlouhá, že ODS padla z padesáti procent v Praze asi na deset, ty volby 2014. Takže skutečně ty skandály se bohužel i v té komunální politice dějí. (Silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Máme tady sedm faktických poznámek. (Smích od poslanců na levé straně sálu.) Takže první v pořadí je pan poslanec Petr Pávek. Připraví se paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová. A poprosím o klid v sále. Děkuji. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP