(18.50 hodin)
(pokračuje Baxa)

A tak tu otázku kladu znova. Pánové z pirátské strany, řekněte nám, vystupte, co je smyslem toho návrhu. Řekněte, že nedůvěřujete voleným orgánům obcí, zastupitelstvům a radám. Že nevěříte tomu, jak tyto orgány, které jsou vzešlé z voleb na základě volebního programu, na základě svobodné soutěže politických stran, nakládají s finančními prostředky, které mají obce a které mají města svěřena. To je podle mého názoru ten důvod, ale prostě já to chci slyšet tady od vás, od toho pultu, aby to tady takto zaznělo, protože podle mého názoru jiný obsah ten váš návrh nemá.

A doplnil bych k tomu ještě jednu důležitou věc, a to tu, že tady možná vzniká jakoby nějaký dojem toho, že jsou obce a města kontrolovány a že se vlastně neřídí žádnými jinými pravidly o tom, jak s těmi finančními prostředky nakládat. A myslím si, že tady by také patřilo připomenout, že vedle té kontrolní legislativy, kterou tady zmiňovala například paní poslankyně Mračková Vildumetzová, jsou jasné zákony, které určují, jak mají hospodařit například v našem případě města a obce. Je to zákon č. 250/2000 Sb., o hospodaření územně samosprávných celků, který nám říká jasně, jakým způsobem máme sestavovat rozpočet, jak má být nakládáno s financemi v průběhu celého toho procesu a tedy to, že města a obce nerozhodují - rozhodují autonomně ohledně toho obsahu, ale nikoliv tak, že by si nebyly vědomy toho, že jsou tady nějaké zákony (upozornění na čas), které i to samotné hospodaření řídí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dalšími jsou s faktickými poznámkami přihlášeni páni poslanci Vácha, pan poslanec Jiří Bláha, pan poslanec Ivo Vondrák a pan poslanec Roman Kubíček. Prosím pana poslance Františka Váchu, aby se ujal slova. Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážená vládo, chtěl bych upozornit na jinou věc. My se tady pořád bavíme o obcích, samosprávních celcích, ale v tom zákoně se mluví i o školách, veřejných výzkumných institucích, a to nejenom školách vysokých, ale i regionální školství. Já bych upozornil na problematiku vysokého školství. Vysoké školy jsou ze zákona nezávislé instituce, jsou samosprávné. V zákoně o vysokých školách je jasně řečeno, jakými pravidly se mají řídit. My jsme - a z vlastní zkušenosti to můžu říct - každoročně vystavování několikanásobným, opakovaným, duplicitním kontrolám od poskytovatelů, jak z Ministerstva školství, tak ze všech grantových agentur. Všechno naše hospodaření je podrobováno velmi důkladným kontrolním systémem. Na vysoké školy může už dneska NKÚ chodit. V loňském roce proběhla hloubková kontrola veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí na hospodaření s RVO penězi, což jsou peníze na rozvoj výzkumných institucí.

Mě by pak zajímalo, tady se kolega Ferjenčík - já ho neoslovuji, takže nebudu používat pana předsedajícího - zmiňoval, že možná částí jejich důvodů, proč tenhle zákon předkládali, byla nedůvěra k ODS. Mě by zajímalo, kde se v jejich řadách vzala nedůvěra k vysokým školám, když do toho svého návrhu zahrnuli i vysoké školy. Ale to se samozřejmě týká i vlády, protože i v tom vládním návrhu jsou veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce (upozornění na čas). Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Ivo Vondrák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, z diskuse vyplývá, že největší problém je duplicita. Já určitě vám řeknu, že bez kontrol to nejde v žádném případě nikde. Každý dobrý hospodář potřebuje kontrolu, ale kontrolu takovou, která neztrácí čas těch, kteří pracují. Takže já ve své firmě provádím kontrolu každý den, ale nezatížím tím žádného zaměstnance ani o píď. Ve výsledku to dopadá tak, že mám přehled o své firmě.

A duplicita je věc, která trápí veškeré soukromé firmy včetně mě. Je tedy nasnadě, abychom se zamysleli společně, jestli bychom to, co kontrolujeme, neměli změnit, protože funkcí kontroly by měla být prevence. Prevence stavu, který by neměl nikdy ani nastat. Já navrhuji - je potřeba systémově změnit celou věc, celý systém kontrol, aby nemuselo docházet k tomu, že budeme kontrolovat kontrolované, aby někdo měl vůbec přehled o tom, kdo provádí kontroly, kdy je provádí, jaké kontroly se provádí. Aby ty ostatní kontroly neměly šanci přijít znovu na to samé. Je potřeba tedy zavést nějaký pořádek, kontrolní řád, kontrolní web, který chci zavést třeba v soukromých firmách nebo pro soukromé firmy. Navrhuji, pojďme o tom diskutovat a posunout to dál, abychom se dobrali k tomu, že nebudou nespokojené úřady. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a v tuto chvíli s faktickou poznámkou pan poslanec Ivo Vondrák. Prosím. Prosím, pane hejtmane, máte konečně slovo.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobrý večer, dámy a pánové, já jsem zúžil seznam příspěvků, protože my v Ostravě říkáme - bo neni čas. A protože tady hodně věcí zaznělo, tak já bych si dovolil jediné expresivní tvrzení. Množství a nesystémovost našich kontrol zcela paralyzuje systematicky tuto zemi. A já si myslím, že je třeba se do toho podívat z tohohle pohledu a udělat něco s těmi kontrolami skutečně zásadně a kvalitativně, protože teď tímto zákonem jenom tento problém rozšiřujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Roman Kubíček a jeho faktická poznámka, případně - nikdo není nepřihlášen, takže přednostní právo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji. Tak s přednostním právem. Dobře. Děkuji za slovo ještě jednou.

Já čekám, kdy tady vystoupí zaměstnanec České televize, Českého rozhlasu, popřípadě České národní banky, popřípadě Správy železniční dopravní cesty či některé zdravotní pojišťovny, protože těch jste se nedotkli. Ty vám nevadí, že ano, že se budou kontrolovat? Tomu i docela rozumím. Já jenom jednu věc. Členy kontrolního výboru asi nebudu podezírat z toho, že nečetli žádný kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu. A asi mi dají za pravdu, že jsou špičkově připravené, zpracované a že jejich zevšeobecnění pro další orgány je velmi významné. To je ta představa, kterou má i prezident Nejvyššího kontrolního úřadu a kterou mám i já. A není to o tom, aby prováděl další kontroly. O těch duplicitách se můžeme bavit, ale ty duplicity určitě nevycházejí z té kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, ale z toho, aby byla naplňována dobrá praxe, a víme, že kdo si ho přečetl a aplikoval závěr Nejvyššího kontrolního úřadu, neměl v další následné kontrole nikdy problém. Na to jenom upozorňuji.

Proč vysoké školy? Proč ne vysoké školy? Tuto diskusi tady nemá cenu vést, protože vždycky budu tam, z kterého prostředí pocházím, říkat, že tam to nepatří. Já jsem se dostal do té diskuse především o tom, že to nepatří na obce. Nic jiného tam nepadlo. Teď tu tedy máme už ty vysoké školy k tomu. Ono by se našlo ještě něco navíc.

Ten největší problém, a s tím já naprosto souhlasím a souhlasím se všemi předřečníky, je duplicita a triplicita kontrol. Ono opravdu největším průšvihem je, že neexistuje takzvaná metodika kontroly, protože ta metodika kontroly by měla říkat - pokud byla jedna kontrola provedena správně -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, já vás přeruším, protože, byť za dvě minuty bude konec, poprosím paní poslankyně, pány poslance, aby se ztišili, protože se nedá projednávat tento bod a ještě stále běží jednání k tomuto bodu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP