(10.20 hodin)
(pokračuje Michálek)

Stát jakožto majoritní akcionář má právo žádat na valné hromadě vysvětlení. Žádal zástupce Ministerstva financí vysvětlení k těmto pochybným aktivitám ČEZu v Bulharsku? Případně, pokud ano, jakým způsobem na to představenstvo reagovalo? Stát má právo na zařazení bodu na valnou hromadu, aby tato záležitost byla projednána. Stát má právo na přezkum rozhodnutí představenstva dozorčí radou. Já se domnívám, že podle těch informací, které jsme dostali, že Ministerstvo financí jakožto ten, kdo vykonává akcionářská práva jménem České republiky, tak je zcela nedostatečné, že disponuje pouze informacemi z médií a z výroční zprávy společnosti ČEZ. Odkazuje se tam na stranu 124 až 127 výroční zprávy ČEZu, která se týká akvizic v Bulharsku, a tam samozřejmě žádné konkrétní informace, které by rozptylovaly podezření, o kterých jsem mluvil, nejsou.

Takže stát nevykonává řádně práva vlastníka ve společnosti ČEZ. A já bych byl rád, aby to pan premiér osvětlil a poskytl konkrétní údaje, které budou dokládat, že ty investice v ČEZu a dezinvestice v ČEZu zejména ve vztahu ke společnosti Varna a ty personální konexe, které tam vedou k bulharské mafii, tak aby nám tato podezření rozptýlil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michálkovi. Ptám se, jestli má zájem vystoupit pan předseda vlády v rozpravě. Ano. Prosím, pane předsedo vlády, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Víte, ono se to těžko diskutuje, když včera jsme jednali s kolegou ze strany Pirátů a neumíme si ujasnit ani pojmy, co je převod a co je prodej, tak to se potom těžko diskutuje.

Výkon akcionářských práv vykonává tady Ministerstvo financí. Takže já ty informace, které jsem obdržel od MF k aktivitám, které má ČEZ v Bulharsku, já můžu jenom sdělit to, že Ministerstvo financí disponuje pouze informacemi z médií a výroční zprávy. Já nevím, co je na tom zvláštního. Tak si nastudujte, jaká práva má akcionář. Tam je dozorčí rada a informace, které má dozorčí rada, jsou důvěrného charakteru. A pokud je pravda, co tady říkáte, že je tam nějaká mafie - a já zásadně odmítám tu vaši nepravdu, kterou zveřejnila zase nějaká média, že já jsem jednal s premiérem o ČEZu a o nějakých transakcích. Není to pravda. Podejte trestní oznámení! Co vám v tom brání? Já jsem ten, který vždycky kritizoval ČEZ, že si nesplnil základní úkol a že nepostavil nový jaderný blok v Temelíně. Že zrušil tu soutěž, že už to měl dávno udělat. Že nikdy neměl jít a expandovat do zahraničí. Vždycky jsem to kritizoval. Ale já jako premiér s tím nemám absolutně nic společného, protože žádné informace od Ministerstva financí ani od dozorčí rady podle zákona nemůžu ani mít. A proto samozřejmě ty odpovědi odkazujeme na tu zprávu.

Samozřejmě obecně platí, že nakládání s majetkem společnosti ČEZ v Bulharsku, stejně jako u kterékoli jiné obchodní společnosti, se řídí zákonem 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a patří do oblasti obchodního vedení společnosti, která spadá do kompetence představenstva společnosti. Ve smyslu ustanovení § 435 odst. 3 výše zmíněného zákona není nikdo oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. Tak pokud byste si to nastudoval, tak byste nechtěl ode mě věci, které de facto nejsou možné.

Takže za Českou republiku Ministerstvo financí je pouze jedním z akcionářů společnosti ČEZ. A taková není oprávněna do obchodního vedení společnosti zasahovat, a to i přesto, že je akcionářem majoritním. A pokud je tam dozorčí rada, tak ta má informace důvěrného charakteru, které nesděluje, pokud já vím. Ani Ministerstvu financí, a mně už vůbec ne. Takže vy se tady domáháte něčeho a já nevím, co vám brání v tom, abyste, pokud je tam nějaká mafie, abyste podali trestní oznámení. Policie to určitě vyšetří, o tom nemám pochyb. Takže jste to mohli dávno udělat a ne ode mě požadovat věci, které absolutně nejsou možné a jsou de facto protiprávní.

Takže samozřejmě ČEZ de facto nekontroluje nikdo kromě dozorčí rady, a pokud vím, tak máme návrh zákona o NKÚ, který vlastně, a my jsme to projednali na vládě 3. prosince, který vlastně rozšiřuje pravomoc NKÚ. Nebylo to ještě dokončeno. Bylo to projednáváno v prvním čtení a není problém, pokud se to projedná, aby NKÚ právě na tyto věci, které já jsem taky kritizoval v minulosti, a další věci, to nebylo jenom Bulharsko, to bylo i Rumunsko a Německo a půlka Balkánu, já jsem to v minulosti kritizoval, neměli vůbec tyhle investice realizovat. Bylo to za nějakého vedení v minulosti, ale pokud tam byly páchány nějaké trestné činy a mluvíte o mafii, tak není problém. Podejte trestní oznámení a určitě to policie vyšetří a můžeme prosadit NKÚ a to to potom zkontroluje. Ale interpelovat mě v této záležitosti je podle našich zákonů absolutní nesmysl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. A než budeme pokračovat v rozpravě, konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. A to pana poslance Petra Pávka od 9 do 11 hodin z důvodu jiného pracovního jednání. A od 10.15 do 12 hodin se omlouvá paní poslankyně Miloslava Rutová z jednání. Nyní můžeme pokračovat v rozpravě. Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pan kolega Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za odpověď. Ale v té odpovědi zaznělo několik nepravd. Jedna zásadní nepravda je, že akcionář nemůže nic dělat. Že to všechno kontroluje dozorčí rada. Vždyť jsem vám tady četl, četl jsem vám tady výčet práv akcionáře, která můžete udělat. Můžete žádat na valné hromadě vysvětlení. Můžete žádat o informace, můžete zařadit bod na valnou hromadu. Můžete požádat jako kvalifikovaný akcionář dozorčí radu o přezkum rozhodnutí představenstva. To jsem tady četl, tak prosím vás, neříkejte mi, že si mám něco nastudovat, když jsem vám to tady přečetl! Tak mě poslouchejte! Seznam akcionářských práv jsem vám tady přečetl a zajímá mě, jak to stát vykonává. A vzhledem k tomu, že to je největší firma tady ze všech firem, ve kterých má stát majetkovou účast, tak by mi přišlo logické, že o tom trošku něco víte, když tam jde o několik miliard korun. Máte tady ministryni financí, tak ať se paní ministryně vyjádří, jakým způsobem vykonává stát akcionářská práva. Já předpokládám, že tam na ministerstvu sedí minimálně deset úředníků, kteří to mají na starosti, tak předpokládám, že se věnují i tomu, jak stát vykonává akcionářská práva, a že jsou aktivním vlastníkem a že nejsou jenom pasivním přijímačem informací z médií a z výročních zpráv. To bych se tedy hodně divil, kdyby takhle postupoval řádný hospodář. Podle mě to je v rozporu s tím, co jste měl na billboardech: Řídit stát jako firmu. Firmy se řídí tak, že mají aktivního akcionáře. Ne pasivního akcionáře, který se dívá na média a na výroční zprávy, pak přijde na valnou hromadu, schválí účetní závěrku a tím to pro něj končí.

Takže bych vás poprosil, abyste tady neříkal nepravdy, jako že se domáhám toho, abyste zasahoval do obchodního vedení společnosti, to bych vám tady musel říkat, ať ČEZ postaví tady nebo onde elektrárnu - to já neříkám. Já se vás pouze ptám, jak stát vykonává akcionářská práva, zejména jak vykonává právo na vysvětlení, na informace. To není v rozporu se zákonem. To je naopak řádným výkonem vlastnických práv státu v akciové společnosti ČEZ. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP