(Jednání pokračovalo v 11.22 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 11.22, skončil čas vyměřený na přestávku pro jednání poslaneckého klubu hnutí ANO. Pokračujeme tam, kde jsme s končili. To znamená, nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda poslaneckého klubu ODS Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem plně respektoval žádost o přestávku, proto nebyl žádný problém, abych vystoupil teď. Chci se vrátit k situaci, která byla v 11.00.

Podle mě pravděpodobně neúmyslně pan předsedající, pan místopředseda Filip, nepostupoval zcela v souladu s jednacím řádem. Myslím, že jako důkaz můžeme použít stenozáznam. Když se na hodinách ukázalo 11.00, tak pan místopředseda Filip řekl, mírně parafrázuji, není to doslovná citace: Ač nerad, pane premiére, musím vás přerušit, protože bylo 11.00. V tom okamžiku podle mě je ten bod přerušen, je přerušena ta konkrétní interpelace, která je otevřená, a příště se v ní bude pokračovat, minutu nebo hodinu těžko říct. Až poté se zeptal pana premiéra, jestli tím ukončil své vystoupení. Pan premiér řekl, že ano, ale současně nám říká, že jsme se nepřihlásili včas. Když jsem slyšel, že přerušuje, díky tomu, že jsem (nesrozumitelné), tak podle mě došlo k nedorozumění.

Já mám za to, pane místopředsedo, že ta interpelace není ukončená, že v ní budeme pokračovat v okamžiku, kdy přijde na pořad znova bod písemná interpelace, že minimálně dva jsme se do té rozpravy chtěli přihlásit, ať už s faktickou připomínkou, nebo s řádným vystoupením. To, že interpelující řekne, já to také občas dělám, ve svém vystoupení, teď (nesrozumitelné) rozprava, už dopředu avizuji, že nebudu navrhovat hlasování o odmítnutí odpovědi, je logické, ale tím ta rozprava prostě nekončí.

Nevím, jestli tady máme legislativu, já teď úplně přesně nevím, jak z toho ven. I tím, že byla ta přestávka. Kdyby pan místopředseda, který v této chvíli řídil schůzi, konstatoval, že schůze byla v 11 hodin přerušena podle schváleného programu, že interpelace pana poslance Michálka, sněmovní tisk teď z hlavy nevím, je tím pádem přerušená, pokračovat se bude příště, až přijdou na řadu písemné interpelace, tak myslím, že je to v pořádku. Pak by případně někdo mohl vznést námitku a o té by se mohlo hlasovat. Je to situace, kterou jsem tady zatím nezažil. Takže toto je můj návrh, jak v této chvíli postupovat. Myslím, že se na tom shodneme a že nebudeme trávit čas dohadováním o tom, jak to bylo nebo nebylo. Ale myslím, že to bylo poměrně evidentní. Bohužel nám nestačil čas k ukončení rozpravy k té předmětné interpelaci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Já bych to zkusil vyřešit jednoduše, ale rád bych zachoval nestrannost. To znamená, aby to nebylo interpretováno tak, že jsem na straně opozice. Nicméně moje interpretace je taková, že skutečně ten bod nebyl ukončen tak, aby bylo jasné, že se nikdo další nehlásí do rozpravy. Proto bychom neměli považovat tu rozpravu za ukončenou. Pokud by žádný z pánů předsedů klubů nenamítal nic proti tomuto mému výkladu, tak bychom příště pokračovali v rozpravě k této písemné interpelaci. Namítá prosím někdo z předsedů klubů? Nenamítá. Považuji to za obecnou shodu a myslím, že tím jsme tu věc vyřešili. Děkuji vám.

Pan předseda Bartoš s přednostním právem.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Nově příchozím dobré dopoledne. Omlouvám se, že využívám tohoto přednostního práva, které ještě reaguje na tu krasojízdu, kterou jsme tady měli v závěru vystoupení pana premiéra Babiše, která se týkala naší interpelace. Vyzýval nás k tomu, ať podáme trestní oznámení, a dostali jsme se zde do jakési pře a zazněly tady i nějaké, řekněme, urážky a nadávky směrem k Pirátům a zaznělo tady takové slovo, které je časté z úst premiéra - hovořil o udavačích.

Já mám kamaráda z havířské rodiny z okolí Ostravska, který mi tuhle vykládal, proč ztratil důvěru v některé vysoce postavené politiky v této zemi, a řekl mi krásnou větu: Oni nemluví pravdu a lež je berlička slabochů. Tak já bych chtěl poprosit pana premiéra, aby toto nevyvolával v občanech, tento pocit, a nelhal.

Tady zaznělo, že pirátská strana udala pana Babiše do Černošic. V Černošicích se prověřuje kauza střetu zájmů Andreje Babiše v souvislosti s českým zákonem o střetu zájmů. Podnět do Černošic, na základě kterého Černošice tuto kauzu prověřují, podal bývalý kandidát pana Babiše na ministra vnitra David Ondráčka z Transparency International, kterého si mimo jiné vážím. On si pak vybral raději pana Chovance, ale to už není v rámci věci důležité. A pirátská strana stejně jako patrně i jiné strany byly Černošicemi vyzvány podle mých informací, aby poskytly podklady, které k této kauze mají. My jsme této žádosti vyhověli, předpokládám, že i jiné strany, které měly k této kauze relevantní analýzy či právní analýzy či třeba vyjádření nějakých právních domů, tak toto poskytly. Takže toto není pravda, ta kauza v Černošicích se řeší na základě podání pana Ondráčky z Transparency International.

Druhá věc zde zazněla ve věci Evropské komise a řešení finančního nařízení Evropské unie směrem k České republice proti střetu zájmů, které se týká ministra Tomana a premiéra Andreje Babiše. My jsme někdy v červenci apelovali na ministerstva a na jejich orgány, například SZIF, že toto finanční nařízení vstupuje v platnost. Podle analýz, které jsme měli k dispozici, podle slovenského rejstříku, podle právních výkladů jsme upozorňovali na to, že tohle přísné nařízení z našeho pohledu porušují pan premiér a pan ministr Toman. Ministerstva řekla: Nic se neděje, alles gute, my to nebudeme řešit. My jsme na základě toho interpelovali premiéra, dlouhodobě se nic nedělo, a my jsme skutečně potom vstoupili do komunikace s evropskými komisaři. A pokud já si pamatuji, tak dopisy směrem do České republiky od Evropské komise šly s tím, že to je problém. Evropská komise to řeší, provádí audity, hlasoval o tom Evropský parlament.

Takže když my se tady snažíme bránit peníze našich občanů, které nám zprostředkovaně přes Evropskou unii chodí v rámci evropských dotací, tak já si myslím, že je to konání dobrého hospodáře, nikoliv žádné udávání. Nicméně my jsme se tuto kauzu snažili řešit na domácí půdě a byli jsme odmítnuti ministerstvy, že se k tomu nemusí nijak stavět a že je vše v pořádku. Když se podíváte na vyjádření SZIF, třeba i v historických souvislostech, uvidíte, že dokonce v některých věcech uznává chybu v rámci velikosti firem, pro které byly tyto dotace historicky určeny.

A poslední věc, která tady zazněla, a já jsem rád, že je tady víc poslankyň a poslanců. Pan premiér Babiš nám dnes sdělil, že vláda, potažmo Ministerstvo financí, v podstatně nekontroluje hospodaření ČEZu, že informace o kauze Varna, kde se ztratilo sedm miliard, má pouze z tisku a že podle výročních zpráv je vše v pořádku. A vyzval Piráty, aby tedy podali trestní oznámení. Já si myslím, že trestní oznámení, a zaznělo to tady i od Jakuba Michálka, předsedy klubu, je ta poslední varianta, kterou věci máte řešit. Ne ta první, když stát tedy nevykonává své povinnosti z pohledu akcionáře ČEZu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP