(11.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

183.
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016
/sněmovní tisk 113/

Předloženou zprávu projednal volební výbor. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 113/1. Prosím nyní zpravodaje, kterým byl pan poslanec Petr Dolínek, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. (Nereaguje.) Ještě jednou prosím pana zpravodaje, kterým byl pan poslanec Petr Dolínek, aby nás informoval o jednání výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážený pane předsedo, vážení členové vlády. Předkládám vám touto cestou Výroční zprávu o činnosti České televize za rok 2016 jakožto zpravodaj pověřený výborem. Tato zpráva komplexně hodnotí fungování České televize, dokumentuje a hodnotí naplňování zákonem definované služby veřejnosti, tvorbu a šíření televizních programů na území České republiky, především v tom roce 2016. Chtěl bych zdůraznit to, co říkám zde na počátku, uvědomit si, jaké je poslání té zprávy. Ona se opravdu snaží odpovědět na to, co jí zákon dává, že má sdělit, a snaží se vyhodnotit svoji činnost.

Česká televize zaznamenala v roce 2016 velmi úspěšný rok - samozřejmě z pohledu roku 2018, kdo známe již nějaká čísla, víme, že rok 2018 byl ještě lepší, ale musíme se na to prosím dívat v tom kontextu, že ta zpráva byla pro rok 2016. Tak z tehdejšího pohledu to byl velmi úspěšný rok. Podíl České televize na sledovanosti byl v roce 2016 nejlepší od roku 2008 v hlavním vysílacím čase. Česká televize jako celek dosáhla ve skupině 15+ v daném roce podíl sledovanosti takřka 31 %.

Potěšující je především to, že ČT 1 dokázala v daném roce v tom primetimu, což je od 19 do 22 hodin, získat sledovanost takřka 19,5 %, což si myslím, že v ostré konkurenci s jinými komerčními kanály, které dávají násobné prostředky do tvorby směřované do tohoto primetimu, je velmi dobrý výkon.

Samozřejmě se sluší pohovořit zde a vyzdvihnout to, co ve zprávě je velmi potěšující, a to je ČT :D, kanál pro děti, kde v porovnání s veřejnoprávními televizemi jiných evropských států vykazujeme nejvyšší sledovanost a ČT 24 z hlediska podílu na publiku v Evropě je nejúspěšnější zpravodajský kanál, stejně jako ČT Sport. To znamená, tyto produkty se České televizi dlouhodobě daří a tyto produkty opravdu i v evropském srovnání mají prim.

Česká televize rovněž splnila zákonné povinnosti. V roce 2016 Česká televize měla pořady, které byly opatřeny znakovým jazykem podle požadovaných procent, tzn. minimálně 10 % napříč všemi kanály, stejně jako se podařily i jiné parametry, které jsou požadovány. Také bych chtěl zmínit, že Česká televize, aniž by jí to zákon ukládal, již třetím rokem v roce 2016 pokračovala v tzv. labelingu pořadů, což je pro řadu českých spoluobčanů velmi důležité.

Já věřím, že zpráva v sobě nemá nic relevantního, co by zpochybňovalo závěry Rady České televize. Rád bych zde připomněl, že ten proces je takový, že zpráva je nejprve projednána Radou České televize, následně až poté jde na výbor a výbor potom přichází sem na plénum s doporučením. Rada to tedy projednala, podle diskuse na výboru tam nebylo nic, co by bylo relevantní na zpochybnění obsahu zprávy.

Veřejnoprávní televize plní úkoly vyplývající ze zákona o České televizi, a proto já ji doporučuji ke schválení. A dovolil bych si říct, že volební výbor v tomto volebním období - ta zpráva byla projednávána již minulou Sněmovnou, ale pro nás jsou aktuální závěry tohoto volebního období - tak volební výbor se sněmovním tiskem 113 zabýval na své 5. schůzi 27. března 2018 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2016 dle sněmovního tisku 113.

A jenom bych si ještě dovolil zde připojit, abych se nemusel znovu hlásit do diskuse ihned, ještě dodatek, že taktéž stanovisko klubu sociální demokracie v tuto chvíli je podpůrné pro tuto zprávu a sociální demokracie, naši poslanci, budou hlasovat pro tuto výroční zprávu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Než otevřu obecnou rozpravu, tak vás informuji o tom, že pan poslanec Onderka hlasuje s náhradní kartou číslo 10 a pan poslanec Marek Výborný se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny od 11.40 do konce jednacího dne z důvodu pracovního jednání v regionu.

Nyní otevírám všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Valenta, po něm pan poslanec Rakušan. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já se vám musím omluvit, již podruhé dneska budu vystupovat a budu vystupovat poměrně dlouze, takže ten, kdo nemá zájem poslouchat tuto rozpravu - nebudu do svého vystoupení vkládat procedurální návrhy - může jít na oběd. Mé vystoupení bude trvat minimálně půl hodiny, takže prosím o pochopení. Ne často vystupuji, ale tohle téma se mi zdá poměrně velice závažným, tudíž se na mě nezlobte, že trošku přetáhnu standard vystupování tady ve sněmovně.

V samotném úvodu svého vystoupení musím předeslat, že se mně nikterak nejedná o to, abych odsud nesmyslně a také naivně útočil na samotnou podstatu existence veřejnoprávního média jako takového, v tomto případě České televize. Jsem naopak toho názoru, že její existence je naprosto oprávněná a společensky zcela zásadně potřebná. To však současně ale neznamená, že nám musí být realizovaný, podotýkám silně neprůhledný, způsob jejího financování a zejména společnost poškozující styl zpravodajství a publicistiky lhostejný. Jde mně na tomto místě skutečně o efektivní poslanecký pokus o nápravu stavu, který považuji nejen v souvislosti se zmíněným hospodařením České televize, ale zejména s její projednávanou činností za problematický. Rada České televize je totiž v některých ohledech ze zákona zcela bezzubá, a dokonce nekoná ani v případech, kdy by konat mohla či měla.

Podotýkám, že na rozdíl od některých zřejmých populistů či ublížených politických egoistů, vždy se angažujících podle společenské poptávky, přitom současně ideologicky sycených stranickými sekretariáty, se již dlouhodobě snažím objektivně přispívat k narovnání značně pokřivených rádoby profesionálních poměrů v České televizi, přičemž moje prakticky každoroční vystupování ke zprávám o činnosti či hospodaření České televize jsou toho jednoduše ověřitelným důkazem. Bývám bohužel ale takto jeden z mála, který se poctivě snaží změnu dosáhnout zde u řečnického pultu, a nikoliv pouze jen a v rámci nezávazných privátních debat ve sněmovních kuloárech.

I přes explicitně deklarovanou podporu mnohých z vás dopadá vždy sněmovní hlasování o zprávách České televize tak, jak dopadá, tedy ve prospěch prakticky denně registrované a odsuzované neobjektivity, podjatosti, pololží a často i dehonestujících kampaní. I přes tento aspekt se někteří Českou televizí preferovaní politici vždy raději spokojí s dovětkem, že problémů je v České televizi sice mnoho, ale ne tak velkých, aby nebylo vlastně vše v pořádku. Ve kterém médiu na světě vlastně vše v pořádku je, můžeme se ptát. I přes tento aspekt se někteří stále snaží Českou televizi hájit, a to nesmyslně a zbytečně. Není proč. A tak zprávy o činnosti a hospodaření jsou vždy pro daný rok Sněmovnou odklepnuty a jede se dál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP