(Jednání pokračovalo v 14.29 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím už začít, protože před sebou mám štos omluvenek. Omlouvá se nám poslanec Petrtýl z dnešního jednání od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů, poslanec Strýček od 15.45 hodin do konce jednacího dne, poslankyně Jarošová od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, poslanec Rozvoral od 15 hodin do konce pracovního dne z pracovních důvodů, poslankyně Válková mezi 14.30 a 18. hodinou z pracovních důvodů, poslanec Bláha od 14.30 hodin do konce jednání Sněmovny, poslankyně Valachová z dnešního jednání od 14.30 hodin do konce jednání z pracovních důvodů, poslanec Holomčík od 14.30 hodin do konce pracovního dne z pracovních důvodů, poslanec Pustějovský od 15.45 hodin do konce jednacího dne, poslankyně Balaštíková od 14.30 hodin do konce jednacího dne, poslanec Králíček mezi 14.30 a 15. hodinou z pracovních důvodů, poslankyně Ruthová mezi 14.30 a 15.30 z pracovních důvodů.

 

A nyní je čas zahájit další bod našeho programu, jímž jsou

 

230.
Ústní interpelace

Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky jako celek, a to v čase od 14.30 do 16 hodin a na ostatní členy vlády pak od 16 hodin do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Nyní dávám slovo poslankyni Veronice Vrecionové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše. Připraví se poslanec Pavel Jelínek. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Dobrý den. Pane předsedající, děkuji za slovo.

Vážený pane premiére, minulý týden jsme zde projednávali zákon, který řeší některé aspekty brexitu. Vy jste zde bohužel nebyl přítomen, nebyl zde ani ministr zahraničních věcí, všechny otázky směřovaly k ministru vnitra. Obracím se nyní proto na vás s interpelací, protože odchod Velké Británie považuji za jednu z nejdůležitějších zahraničněpolitických otázek současnosti, který bude mít dopady na občany České republiky.

Britský parlament minulý týden odmítl dohodu o brexitu a před několika dny se vyslovil, že chce upravit ustanovení týkající se takzvané irské pojistky. Chce dodatečné záruky. Z mého pohledu je to požadavek zcela oprávněný. Představitelé Evropské unie se ale vyjádřili, že žádné další vyjednávání nebude. Já to považuji za chybu, protože na divokém brexitu neprodělá pouze Británie, ale celá Evropská unie včetně České republiky.

Proto se vás ptám jako premiéra, který neustále vykládá, se kterými státníky se přátelí, na koho má telefon, s kým si tyká, jestli jste vyzval Donalda Tuska nebo Jean-Clauda Junckera, aby zasedli k jednacímu stolu a s Velkou Británií znovu jednali. Jestli jste tuto pozici koordinoval i s ostatními členskými zeměmi Evropské unie, případně s V4. Neptám se kvůli Velké Británii, ale kvůli České republice, našim občanům a našim firmám. A vy jako premiér byste měl přednostně hájit zájmy občanů České republiky. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Než dorazí k mikrofonu, přečtu další omluvenky. Poslanec Juříček se omlouvá mezi 14.30 a 15.30 z důvodů zdravotních. Je u lékaře. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, Česká republika se s ohledem na dosavadní vývoj ve Velké Británii připravuje na takzvaný tvrdý brexit, který by měl nastat dne 30. března 2019. Za tímto účelem byl vládou předložen návrh zákona, který upravuje vybrané otázky spojené s vystoupením Spojeného království z Evropské unie. Jak víte, my jsme jako vláda o tom jednali opakovaně. Výsledkem byl návrh tohoto zákona, který byl i předjednán se všemi parlamentními stranami a hnutími. Tento zákon byl v podobě sněmovního tisku číslo 368 schválen Poslaneckou sněmovnou minulý týden a nyní je třeba, aby jej schválil Senát a podepsal prezident republiky.

Nadále není jasné, jaký je plán Spojeného království. Britská premiérka tento týden představila takzvaný plán B, s nímž se teď obrací na představitele Evropské unie. Česká republika podporuje celounijní přístup a nadále se domnívá, že nejlepším řešením je uzavření dohody tak, jak byla projednávána dva a půl roku.

Možných variant je samozřejmě ve hře několik. Česká vláda se snaží svým návrhem ochránit zájmy českých občanů, kteří ve Spojeném království pobývají, pracují a studují. Za tímto účelem jsme navrhli právní úpravu, která po brexitu občanů Spojeného království ke dni brexitu legálně pobývají na území České republiky (?) zachovává nadále stejné postavení, jako mají ostatní občané Evropské unie. Právní úprava je koncipována jako dočasná a předpokládá reciproční kroky na britské straně. Představitelé britské vlády garantovali, že vůči občanům Evropské unie, to znamená i českým občanům, kteří ke dni brexitu v Británii již pobývají, zachová stejný přístup. Žádný z dosavadních kroků britské vlády nenasvědčuje, že by tomu tak být nemělo.

Vládou připravený návrh zákona upravuje zejména pobyt občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na území České republiky, přístup na trh práce a podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti, výplatu některých dávek státní sociální podpory a příspěvky na péči, uznávání odborné kvalifikace, poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání zahraniční vysokou školou se sídlem ve Spojeném království, případně zřízenou nebo založenou podle práva Spojeného království, nakládání s léčivými přípravky vyrobenými nebo propuštěnými ve Spojeném království. Výčet zcela jistě není úplný, ale vláda se snaží minimalizovat aspoň některé negativní důsledky brexitu. Situaci vláda nadále bedlivě sleduje. Jsme připraveni reagovat na vývoj, který nastane. Já osobně jsem v kontaktu s naším velvyslancem i s velvyslancem v Bruselu.

To poslední z úterního večera, to znamená ze včera, je, že premiérka Mayová se hodlá vypravit do Bruselu, aby jednala o backstopu, takzvané irské pojistce, a jejím nahrazení alternativními řešeními. Včera v parlamentních interpelacích znovu potvrdila, že mezi ně počítá časové omezení pojistky či možnost jednostranného britského vypovězení. Vše už tu bylo a bylo odmítnuto jak EU, tak Irskem. Hodně se diskutuje i v parlamentu o takzvaném technologickém řešení, to znamená jakési radary na zboží, které dnes zpochybnil ministr průmyslu Clark, že takové technologie zatím neexistují.

Reformuje se politický vyjednávací tým. V jeho čele má stanout D. Livington, to je de facto zástupce premiérky Mayové. Já jsem s ním jednal, když jsem byl na návštěvě v Londýně. Součástí má být také generální prokurátor Cox, aby ohlídal právní stránku věci. Ministr zahraničních věcí Hunt dnes připustil možnost požádat o prodloužení vyjednávací lhůty podle článku 50 v případě, že bude dosažena dohoda, aby mohl parlament projednat a schválit příslušnou legislativu. Včera poprvé v celém procesu došlo také ke schůzce premiérky Mayové se šéfem opozice Corbynem, aby zohlednili zájmy pracujících.

Druhý schvalovaný pozměňovací návrh poslankyně Spelmann z úterního večera hovoří o posunutí jednání v případě, že koncem února nebude deal, v podstatě vyloučení no-dealu. (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Omlouvám se, ale vašich pět minut uběhlo. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz? Prosím.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Pane premiére, nevím, jestli jste mě poslouchal. Můj dotaz zněl, s kým jednáte v Evropské unii a na koho tlačíte, aby jednal s Británií o tom, o čem rozhodl britský parlament, protože v případě, že Evropská unie s Británií nezasedne k jednomu stolu a nebude dále jednat, tak skutečně hrozí tvrdý brexit. To, o čem jste mluvil, co jsme projednávali minulý týden, upravuje postavení britských občanů u nás, ne našich občanů v Británii.

Tak se ptám, co děláte vy, co dělá česká vláda v zájmu českých občanů v případě tvrdého brexitu, zaprvé. A zadruhé, s kým jednáte, abychom předešli tvrdému brexitu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP