(17.50 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Ano, já plánuji se k této akci také připojit. Samozřejmě je to věc, která je velmi diskutovaná ve společnosti. Naše společnost je nějak nastavena, možná i kulturně. Jsme zvyklí na národní nápoj pivo jakožto něco, co neodmyslitelně patří k naší kultuře. Pokud se někdy sníží konzumace piva, tak je pravdou, že je to vnímáno spíše negativně než pozitivně. Ale za mě. Samozřejmě vnímám ty problémy, které jsou zejména s konzumací alkoholu v oblasti dopadů na zdraví, a ty jsou nezpochybnitelné. Počet úmrtí v souvislosti s alkoholem se zvyšuje.

A konečně, nedávno si Úřad vlády nechal udělat studii dopadů pití alkoholu na společnost z hlediska finančního vyjádření. A možná že ne všichni to zaznamenali, ale je třeba připomenout, že pití alkoholu ročně stojí, v uvozovkách, naši společnost 59 miliard korun. To jsou náklady na zdravotní péči, to jsou sociální náklady, to jsou náklady spojené s kriminalitou a tak dále. Takže 59 miliard korun ročně stojí pití alkoholu. Přitom spotřební daň, která se vybere v souvislosti s alkoholem, je 5,5 miliardy korun do státního rozpočtu. Takže ten nepoměr je výrazný. Pokud jde třeba o čistě zdravotní náklady, náklady veřejného zdravotního pojištění, tak ty jsou 12,5 miliardy. Takže 12,5 miliardy platíme z veřejného zdravotního pojištění na nemoci způsobené alkoholem a do státního rozpočtu vybereme 5,5 miliardy na spotřební dani. Takže si můžeme říci, jestli to je správně, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další je opět paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra Antonína Staňka. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, zaznamenala jsem váš záměr, který se týká zdanění církevních restitucí. Podle všeho máte v plánu veškeré výnosy plynoucí z tohoto zdanění dát do státního fondu na opravu kulturních památek. Byť sama nemohu s tímto zdaněním souhlasit, co se však týká opravy kulturních památek, tak sama ze svých zkušeností vím, že ty peníze zde skutečně potřeba jsou.

Vážený pane ministře, jakým způsobem chcete docílit, aby všechny tyto finanční prostředky vskutku šly na kulturní památky? Zaznamenala jsem, že pan premiér s tímto nápadem souhlasí a považuje ho za dobrý. Je tomu skutečně tak? Souhlasí s tímto záměrem celá vláda? Žádný z vašich kolegů z vlády si takzvaně nebrousí zuby na peníze ze zdanění restitucí k naplnění potřeb jeho nebo jejího rezortu? A kolik prostředků, které by na obnovu kulturních památek mohly dát sami církve, se podle předpokladu ztratí takzvaně po cestě? A kolik nových úředníků bude potřeba a kolik nových prostor na to, aby se takovéto dotační tituly mohly administrovat? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji za slovo. Paní poslankyně, já začnu odzadu, abych na to nezapomněl, protože ta poslední část mě skutečně trochu rozveselila. Předpokládám, že mě paní poslankyně poslouchá.

Tak jako národní investiční program na kulturní dědictví, který byl schválen vládou ve výši téměř 8 miliard korun, tak nenavyšuje potřebu jediného úředníka, ani jediného úřadu, ani jediné instituce, protože tento národní investiční program v podstatě spravuje Ministerstvo kultury prostřednictvím svých zaměstnanců. Tak opravdu nevidím jediný racionální důvod, proč by měl vzniknout nějaký speciální úřad a proč by měl být navýšen počet zaměstnanců. Takže tady vás můžu skutečně ujistit, že nic takového nehrozí.

Nicméně také vám děkuji za podstatu toho dotazu. Skutečně já jsem přesvědčen, že ty prostředky, které jsou v současné době v kapitole Ministerstva kultury České republiky a jsou určeny na náhrady církevních restitucí, tak tyto prostředky by měly v případě, že celý legislativní proces skončí tak, že ty prostředky zůstanou v rozpočtu Ministerstva kultury nebo rozpočtu České republiky, tak by měly zůstat v rozpočtu kultury, měly by zůstat na obnovu kulturních duchovních památek. A ten plán je velmi jednoduchý. Tak jako byl vytvořen národní dotační titul na kulturní dědictví, tak úplně stejným způsobem může být vytvořen a bude vytvořen v případě potřeby národní investiční program na obnovu těchto kulturních duchovních památek. Následně bude vytvořen zásobník projektů na obnovu těchto památek. A následně, obdobně jako teď, bude přidělena finanční částka. Ta bude samozřejmě vyplývat z toho, jaká částka zůstane v rozpočtu a jak bude naplněn tento národní dotační program.

Slyšel jsem několik poznámek, které hovoří o tom, že peníze, které vezmeme církvím, zase církvím budeme vracet. Tady bych chtěl říci jednu věc. Jak jezdím po regionech, tak se bavím se starosty a vlastníky rozličných kulturních památek duchovního a jiného charakteru, kteří samozřejmě žádají o dotační prostředky, ať už prostřednictvím krajských dotačních titulů, nebo dotačních titulů Ministerstva kultury, a ne vždy se jim samozřejmě dá vyhovět, protože ty prostředky jsou omezené. Tématem jsou peníze například na obnovu kostelů, fasád a podobně. Protože ne vždy ty malé obce nebo i malé fary na ty velké náklady mají. A já vidím v tomto dotačním programu, který by tedy vznikl, velký potenciál. Samozřejmě těch památek je obrovské množství a peněz je stále málo, ale byly by to peníze, o které by mohly žádat nejenom tedy církve, ale všichni vlastníci těchto duchovních kulturních památek.

Vy sama jste vlastně hovořila o potřebě podpořit projekty a dotační tituly na obnovu památek v okolí obcí, vesnic, v polích, lukách, ať jsou to kapličky, boží muka a ty drobné stavby. A přesně toto jsou přesně témata, která by se tímto programem mohla naplnit. A samozřejmě by to bylo podle mého názoru velice slušné řešení vzniklé situace, která asi nikoho z nás netěší.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pane ministře, děkuji za odpověď. Také jste mě pobavil. Protože když jsme do státního rozpočtu na rok 2019 dávali navýšení dotačního titulu na obnovu kulturních památek o 300 milionů, tak ta výhrada vždycky byla, že nejsou lidi na to, aby se ty programy zadministrovaly. Takže si nedokážu představit, že teď nebudete nabírat nové lidi. To je jedna věc.

Druhá věc. Prostě zdanění církevních restitucí nepovažuji za dobrou věc. Každopádně si myslím, že by bylo jednodušší navýšit onen dotační titul na obnovu kulturních památek, kam mohou žádat vlastníci, kteří mají kulturní památky ve vlastnictví, kromě státu. A toto navýšení třeba o těch 300 milionů na jednu miliardu celkově by bylo elegantním a slušným řešením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Tak paní poslankyně, ode mě jste určitě nikdy neslyšela, že navýšení dotačních titulů na některý z programů nelze učinit proto, že bychom to nedokázali administrovat. Já jsem to nikdy neřekl a nikdy to ani tvrdit nebudu, protože to je prostě hloupost. A pokud to někdo říkal, tak to prostě říkal záměrně a já s tím nikdy souhlasit nebudu. To je jedna věc.

Druhá věc. Ono je to hezké hovořit o tom navýšit dotační program o 380 milionů. My jsme před chvílí hovořili o tom, že jste se ptala, do jaké míry jsme navýšili dotační programy na živou kulturu. Já jsem dnes hovořil o 60 milionech, hovořil jsem o dalších milionech na programy festivalů. To jsou další peníze. Takže ono to není 300 miliónů, to je půl miliardy a blížíme se k velkým částkám peněz. A není to samozřejmě jenom kultura. My musíme se ve vládě dohodnout o tom, jakým způsobem a která témata prostě budeme upřednostňovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP