(9.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickou poznámkou další přihlášený poslanec Radek Koten. Připraví se poslanec Jaroslav Holík. Prosím.

 

Poslanec Radek Koten: Ještě jednou. Opravdu bych to tady nechtěl zdržovat a rád bych se posunul podle toho, jak to říkal Zdeněk Ondráček prostřednictvím pana předsedajícího. V podstatě se jedná o jednu věc. Já jsem byl zvolen občany České republiky, a proto hájím zájmy České republiky. Jestli chce někdo hájit zájmy občanů jiné země, tak ať se vzdá mandátu, jde tam kandidovat, nechá se zvolit a potom může hájit jejich zájmy. To je všechno, co jsem chtěl sdělit. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poslanec Jaroslav Holík s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Jan Lipavský. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nedodržím výzvu pana Ondráčka, abychom tady na výstupy kolegů pirátů nereagovali, a dovolím si, pane místopředsedo, reagovat na kolegy Kopřivu a Lipavského. Ano, v této Sněmovně bychom měli opravdu hájit zájmy občanů. Ale tato Sněmovna je česká a měli bychom hájit převážně zájmy českých občanů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poslanec Jan Lipavský, připraví se poslanec Dominik Feri. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji. Také jsem byl zvolen občany České republiky a také hájím jejich zájmy. A chtěl bych se jenom vymezit vůči poslanci Ondráčkovi prostřednictvím pana předsedajícího, aby nás tady nepoučoval o tom, co můžeme a nemůžeme říkat ve druhém čtení, kdy se podávají pozměňovací návrhy. Samozřejmě je naprosto legitimní tyto pozměňovací návrhy zde debatovat, vyjadřovat se k nim a tak dále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poslanec Dominik Feri. Připraví se poslanec Jaroslav Bžoch. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za něj, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, nevím, jak pracujete v jiných výborech, ale u nás v ústavněprávním výboru, když nastane nějaká důvodná obava, že by nějaký návrh mohl být ústavně nekonformní, tak si vyžádáme stanovisko minimálně kateder ústavního práva právnických fakult. To znamená, souhlasím s kolegou Zdeňkem Ondráčkem, že zkrátka rozhodneme o tom hlasováním. Nicméně pro to hlasování bychom měli mít náležité podklady.

Souhlasím také s kolegy z SPD, byť je to paradoxní, že hájíme a měli bychom hájit zájmy českých občanů. Jenže v zájmu českých občanů je také to, abychom přijímali legislativu, která nebude smetena Ústavním soudem. Čili bych poprosil navrhovatele předmětného pozměňovacího návrhu, aby si ta stanoviska do třetího čtení vyžádal a pak nám je tady přednesl. To je asi to nejvěcnější, co se s tím dá dělat. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poslanec Jaroslav Bžoch s faktickou poznámkou. Připraví se poslanec Kopřiva. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tady zaznělo něco, jako že Česká republika nebo vláda České republiky se systematicky snaží zabránit tomu, abychom tvořili návratovou politiku. To je největší nesmysl, který tady mohl zaznít.

Já s Ministerstvem vnitra spolupracuji, spolupracoval jsem i na svých pozměňovacích návrzích. A to, co my děláme, je právě ta návratová politika. My se to snažíme vyřešit, ale musíme postupovat v rámci zákonů a Ústavy. Nelze ohýbat Ústavu podle toho, jak zrovna potřebujeme. Musíme postupovat v rámci zákonů Evropské unie a v rámci našich zákonů. A naší prioritou je právě návratová politika. Ne, my tady nechceme mít nikoho, kdo je tady nelegálně. Ne, nechceme. Ale musíme postupovat v rámci zákonů a v rámci Ústavy. A my se o to snažíme. Priorita naší vlády to je a na ministerstvu se tomu plně věnují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Faktické poznámky. Mám jich v tuto chvíli pět. Poslanec Kopřiva, připraví se poslankyně Černochová, dále v pořadí poslanec Bartošek, poslanec Lubomír Volný a poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo. Já bych navázal na kolegu Feriho, s kterým souhlasím. Rád bych připomněl prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi Kotenovi, když jsme to probírali tady na plénu naposledy, tak jsem ho vyzval, aby doložil nějakou analýzu nebo nějaký posudek, když všichni odborníci říkají, že to je protiústavní, tak aby on doložil nějakou odbornou analýzu, že to není protiústavní. Nic jsem zatím nedostal. To jen tak na okraj.

A potom bych chtěl ještě podotknout, že skutečně jsme tady, abychom hájili zájmy České republiky. To znamená i Ústavu České republiky. A jak se tady někteří kolegové tak jako pohrdavě vyjadřují o Blízkém východě a o Africe, tak já bych to skutečně taky nerad dotáhl do bodu, že tady budeme třeba zpochybňovat rozhodnutí Ústavního soudu. Jenomže jak jsem říkal, tak Ústavní soud přesně takový pozměňovací návrh už v minulosti zamítl s tím, že je protiústavní. A my ho teď tady probíráme znova. Někdo ho znova navrhuje. Takže teď se budeme vymezovat proti neziskovým organizacím, a až to Ústavní soud případně smete, tak budeme zpochybňovat i rozhodnutí Ústavního soudu? To je to zachovávání Ústavy? To je to hájení zájmů České republiky? Nevím, nevím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou. Připraví se poslanec Jan Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Jsem jedna z mála, která tady dneska vystupuje a je členkou bezpečnostního výboru, seděla na tom bezpečnostním výboru, slyšela tu diskusi, hlasovala. Myslím si, že snad je úplně legitimní dohodnout se na tom, že až budeme hlasovat třetí čtení, tak tento sporný návrh bude vyjmut z toho balíku výboru pro bezpečnost. Bude to jako procedura, že se to bude hlasovat samostatně. Každý z vás, kdo tady vystupuje, se bude moci při tom hlasování realizovat tak, jak uzná za vhodné, a bude klid.

Já se tady chci zastat Ministerstva vnitra a chci se tady zastat i pana ministra Hamáčka, protože na rozdíl od vás, kteří tady vystupujete, jsem v Poslanecké sněmovně snad kromě kolegy Ondráčka od roku 2010. Azylovou politiku jsem sledovala a byla členkou tohoto výboru dávno předtím, než existovala SPD anebo než možná Piráti tušili, že budou zasedat v Poslanecké sněmovně.

A bohužel už ten člověk není mezi námi, ale to, že Česká republika vždycky hájila zájmy občanů České republiky, to je zásluhou pana doktora Haišmana, který dlouhé roky dělal azylovou a migrační politiku na Ministerstvu vnitra. Převzala to jeho nástupkyně, která razí stejnou filozofii.

Takže prosím, kolegové, nedělejte tady z našeho Ministerstva vnitra organizaci, která nehájí zájmy občanů České republiky. Není to pravda. A pan ministr vnitra Hamáček si tuto agendu vzal za svou hned jako jeden z prvních zákonů, který na výbor pro bezpečnost předložil. A ten zákon naopak zpřísňuje podmínky, a víte to všichni, tak tady nepředvádějte tohle divadlo. (Silný potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poslanec Jan Bartošek, připraví se poslanec Lubomír Volný. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Já volně navážu na svou předřečnici. Je to přesně tak. Útočit na ministra vnitra je zbytečné a laciné, protože ten zákon jde přesně tím směrem, jak popsala Jana Černochová. Já jsem na tom výboru také byl.

Spíš si kladu otázku. My jsme měli k tomu pozměňovacímu návrhu podklady z Ministerstva vnitra. Věděli jsme, že se v něm píše, že je v rozporu s ústavním pořádkem pozměňovací návrh poslance Kotena. Otázkou zůstává, jak je možné, že tento výbor daný pozměňovací návrh přijal s jasným vědomím toho, že je to v rozporu s ústavním pořádkem. Kdo jiný by měl ctít právo než poslanci Poslanecké sněmovny? Kdo jiný by je měl zohledňovat?

Jestli poslanci SPD chtějí měnit Ústavu, tak ji změňte. Ale nejprve pro ty svoje nápady musíte změnit Ústavu. A já pevně věřím, že nikdy takovou sílu mít nebudete, protože první, co je zásadní, je, že musíme ctít právo a pořádek. To jsou zájmy České republiky, abychom byli právní stát, abychom sami respektovali nejprve zákony, a ne abychom překrucovali Ústavu a zákony, jak se nám hodí podle libosti, nebo popřípadě podle toho, koho nenávidíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je poslanec Lubomír Volný. Připraví se poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP