(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Krátká reakce na postup předsedajícího. Já nebudu zavádět nové pořádky. Pan předseda Okamura využil svého přednostního práva a poslanec s přednostním právem se nemusí držet ani toho bodu, který je projednáván. Takové jsou dosavadní zvyklosti. Pokud bychom je chtěli měnit, tak se na tom domluvme. Kdykoli máte možnost uplatnit námitku proti postupu předsedajícího. Já ale za sebe říkám, že budu respektovat dosavadní zvyklosti této Poslanecké sněmovny, ať se nám zrovna líbí to, co někdo říká, nebo nelíbí.

Dále je na řadě faktická poznámka pana poslance Onderky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, nedá mi, než zareagovat na vystoupení pana místopředsedy Poslanecké sněmovny Okamury.

Chci vás prostřednictvím pana předsedajícího upozornit, pane Okamuro, že to, že se nějaký sociální demokrat zúčastní jakéhokoli jednání, konference, jakéhokoli spolku, a to včetně landsmanšaftu, ještě neznamená, že to, že je potom následně v nějaké politické straně, že ta politická strana podporuje tento spolek. Kdyby tomu tak bylo, tak si nepřejte vědět, co by si někteří lidé mysleli o vás a o vašem hnutí.

Co se týče ČSSD, říkám vám prostřednictvím pana předsedajícího, věnujte se sám sobě a svojí rádoby politické straně. Sociální demokracie vždy uhradila své závazky a bude tomu tak i nyní poté, jak skončí záležitost, která se dotýká soudního procesu, a následně samozřejmě také projednání pozůstalosti. Sociální demokracie má finanční prostředky na to, aby uhradila své závazky, a to v plné výši.

Co se týče kauz OKD, ROP severní Čechy apod., tak jestli se dobře pamatuji, OKD se projednává stále v Poslanecké sněmovně a všichni ti, co ze sociální demokracie někdy vstoupili do kauzy v severních Čechách, dnes nejsou členy sociální demokracie. Platí stále to, co říkáme donekonečna, a to je, pokud se někdo dopustil trestného činu, padni komu padni. Já chápu, že začínají volby do Evropského parlamentu a že se potřebujete zviditelnit a také částečně omluvit vystoupení svého kolegy Volného, ale zkuste to dělat jiným (předsedající upozorňuje na čas), inteligentním způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Výborný, po něm pan poslanec Válek, dále v pořadí poslanci Peksa, Benešík, Volný - pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Já musím reagovat, protože tady byl opakovaně napadán kolega poslanec Jan Čižinský, který tady není přítomen. Mě vždycky fascinuje pan místopředseda Okamura, který tady pronese plamenný projev plný polopravd, lží, napadání, útoků a pak odkráčí jako king středem a nemá ani tu slušnost, aby si vyslechl případné reakce.

Tak k Janu Čižinskému a k tomu, co tady zaznělo. Ano, Jan Čižinský reagoval na svém facebookovém profilu komentářem k mailu, který jsme dostali všichni poslanci a byl podepsán jako Tomio Okamura, místopředseda Poslanecké sněmovny. To, že ten mail byl falešný, se ukázalo druhý den a kolega Čižinský se za to obratem na stejném profilu omluvil. Tak to bylo a je to dohledatelné. Čili já bych poprosil, aby tady vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, nešířil tyto lži pan místopředseda Okamura. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Válek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Mnohokrát děkuji, pane předsedající. Já jsem byl upřímně zklamán, že ten mail byl falešný, protože jsem se těšil, že budu mít suši se slevou. To nebudu.

Chtěl bych varovat, ale upřímně, jako lékař, před čímkoli, co si sdělují pánové na záchodech z očí do očí, protože to může mít fatální následky, pokud je to v určité části. A nemyslím si, že se nám podaří v tomto parlamentu dosáhnout toho, co se podařilo římskému senátorovi, když opakoval, že je potřeba zničit Kartágo, a nakonec se to povedlo. Tady si myslím, že opakovaná lež se pravdou nestane. A to by si měli uvědomit všichni, co tu vystupují a snaží se o to.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Peksa, faktická poznámka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Já už jsem příliš necítil potřebu se do této debaty zapojovat, ale vzhledem k tomu, že jsem byl jmenován, cítím potřebu prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na kolegu Volného a vyjadřuji tímto své osobní přesvědčení, že kolega Volný využívá tíživé sociální situace několika rodin v Moravskoslezském kraji ke svému osobnímu obohacení, čímž splňuje definici obchodníka s chudobou. Děkuji. (Šum v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, nevím, jestli v této sněmovně je jiný poslanec než pan poslanec Okamura, který aktivně, aktivně šířil multikulturalismus v České republice. Je to dohledatelné, je to pravda, sám jsem byl na tyto akce zván. A teď nás tady poučuje.

Rok 2008 byl Evropským rokem multikulturalismu a pan Tomio Okamura byl ambasadorem tohoto roku. Byly to akce placené přes neziskovky Evropskou unií a ze státního rozpočtu! Bylo by dobré, kdyby se k tomu přihlásil. Nevím, jestli je tady nějaký jiný poslanec, který to dělal! Takže napadání z jeho strany je podle mého názoru úplně mimo mísu.

A pokud jsme u Magistrátu hlavního města Prahy, Magistrát hl. m. Prahy několika miliony podpořil akci, která se jmenovala Japonský víkend. Hádejte, kdo ho za těch několik milionů v Praze pořádal. Byla to jistá agentura, která patří panu Tomio Okamurovi. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný, po něm pan předseda Radim Fiala, po něm pan předseda Ivan Bartoš - s faktickými poznámkami. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl ke kolegovi, kterému teď ani nemůžu přijít na jméno, vaším prostřednictvím, z KDU-ČS, vzkázat nebo vás požádat... Pane Benešíku - děkuji, pane ministře (k ministru Hamáčkovi)... Abyste nevydával svoje osobní názory za fakta a netvrdil, že vy víte, co kde kdo řekl nebo co kde kdo udělal, když to neví ani Policie České republiky, ani české soudy a teprve se to řeší. To, co vy tady teďka šíříte, jsou polopravdy, dezinformace, fake news nebo vaše osobní domněnky. Uvědomte si laskavě, že to všechno je v šetření teprve a nikdo neví, co kdo řekl. To je jedna věc...

Bartošek, pardon, omlouvám se. Pane ministře, vy jste mi špatně poradil. (Smích v sále.)

A rád bych tady ke kolegovi, kterému teďka taky nemůžu přijít na jméno, který tady byl přede mnou, a to byl asi pan Benešík, řekl, že je rozdíl mezi multikulturalismem a interkulturalismem. Mezi těmito dvěma pojmy je dost zásadní rozdíl. A třeba já bych řekl, že interkulturalismus (nemohl skoro vyslovit) - sakra, to je skoro jako ta debyrokratizace (řečeno debyrokritizizace), nebudu do toho zabrušovat - je pojem, který je poměrně přijatelný. Ano, různé kultury mohou žít mezi sebou. Multikulturalismus v pojetí, že kultury se smísí, pokud jsou k sobě navzájem nekompatibilní, je prostě neexistující naivistická ideologie. Takže není žádný problém, když přijede nějaký soubor z Japonska, z Ruska, z Polska, z Německa, předvede svou kulturu, někdo se tady třeba zamiluje, zplodí dítě, zůstanou tady, ale většinově se vrátí zpátky domů a tu svou kulturu si odvezou s sebou, pokud je kupř. nekompatibilní s tou naší. To je v pořádku. Ideologie multikulturalismu, která tvrdí, že všechny světové kultury (předsedající upozorňuje na čas) spolu mohou žít v míru, je nesmysl.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Radim Fiala faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Tak já jsem si udělal jenom pár poznámek. Já pojmenuji pana předsedu Bartoška správně. Byl to pan předseda Bartošek prostřednictvím pana předsedajícího, který tady mluvil o všech prý minulých problémech a starostech hnutí SPD, o panu Roznerovi, Staníkovi, Okamurovi apod. Dovolte mi říct jednu věc. Pan Okamura byl prošetřován policií, státním zastupitelstvím, všechny jeho účty. Podání byla odložena, pan Okamura se neobohatil, pane Bartošku prostřednictvím předsedajícího, ne podle mě ani podle pana Okamury, ale podle policie a podle státního zastupitelství, ani o jednu korunu českou ani o euro, ani o žádnou jinou měnu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP