(10.20 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dále, na 19. schůzi přednesl návrh na zamítnutí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Budeme tedy hlasovat o zamítnutí návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 197, přihlášeno 179, pro 80, proti 95. Ani tento návrh přijat nebyl.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Ptám se, zda je zde jiný návrh na garanční výbor. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolím si navrhnout, aby garančním výborem byl výbor hospodářský, protože rozpočtové dopady jsou dopady pouze virtuální, zatímco ve skutečné, reálné ekonomice a v maloobchodě to dělá problémy veliké. Takže navrhuji hospodářský výbor.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Je zde ještě jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Nejprve bychom tedy hlasovali o protinávrhu, to znamená o hospodářském výboru jako garančním výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 198, přihlášeno 180, pro 81, proti 88. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, aby byl rozpočtový výbor ustanoven jako garanční.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 199, přihlášeno 180, pro 127, proti 26. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení k tomuto. Pan poslanec Munzar, pan poslanec Pávek, poté pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se dotýká podnikatelského prostředí, tak navrhuji hospodářský výbor jako další, protože ten má v gesci právě podnikatelské prostředí.

A jenom mi dovolte, pane předsedající, drobnou poznámku. Vy jste řekl, že návrh předložil Zdeněk Munzar. Kdybyste řekl Luděk, tak by mi to bylo velkou ctí. Takhle se ohrazuji, protože jsem Vojtěch. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jsem řekl i příjmení? Ne. Já jsem řekl pan poslanec. (Poslanec Munzar: Ale předtím.) Předtím. Tak se omlouvám.

Pan předseda stáhl svůj návrh, protože chtěl navrhnout také hospodářský. Dále zde byl pan poslanec Pávek, poté pan poslanec Ferjenčík a pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Petr Pávek: Navrhuji přiřazení výboru ústavněprávnímu, a to z důvodu, aby se zabránilo tomu, co už máme za sebou, a sice zrušení toho zákona Ústavním soudem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík. (V pravé části sálu se hlásí víc poslanců o slovo.) Tam to bylo nerozhodně. Tak pan poslanec Kupka, poté pan poslanec Klaus.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl navrhnout dva výbory. S jedním mě už předběhl kolega Pávek. Nicméně druhý navrhuji výbor pro zdravotnictví, protože se to týká lékařů. Obávám se, že to povede k předčasným odchodům do důchodů řady především tedy přesluhujících lékařů, kteří ve smyslu stokrát nic umořilo osla prostě pověsí řemeslo na hřebík.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dobře, pan poslanec Klaus, poté pan poslanec Kupka, poté pan poslanec Jurečka. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: My tady budeme projednávat zákon o obědech zdarma a podobné věci. Tak já bych i EET rád projednal ve školském výboru, a sice z toho důvodu, že vy už jste tam s poslankyní Valachovou zničili školní bufety pamlskovou vyhláškou a dalšími šílenostmi. Ty neexistují. A teď si děti ani nebudou moct koupit svačinu u toho malého živnostníka před školou, protože nebude existovat. Takže se to týká výživy dětí ve školách a prosím o přidělení školskému výboru. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. Zaregistroval jsem tento návrh. Pan poslanec Kupka.

 

Poslanec Martin Kupka: Dobrý den. Dovolím si navrhnout, aby se tím zákonem zabýval rovněž výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože jak zaznělo, ono to pochopitelně může mít velmi vážný dopad na regionální rozvoj, po kterém všichni voláme. Ale tohle je vlastně jednoznačně klacek pod nohy v mnoha směrech a v mnoha oblastech regionálnímu rozvoji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Teď pan poslanec Kalousek, pan poslanec Jurečka a ještě se hlásil pan poslanec Holomčík, tuším, jestli se nepletu. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Myslím, že by se tomu měl věnovat, a dovoluji si to navrhnout, i výbor pro životní prostředí, protože když vidíte ty hromady zbytečného papíru, tak prostě nechráníme naše lesy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zaregistroval jsem tento návrh. Pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dovolím si navrhnout a poprosit opravdu teď smrtelně vážně, aby se tím zabýval také zemědělský výbor, protože se to týká i velké části zemědělců a potravinářů. Není to úplně tak k smíchu, jak se tady někteří poslanci či poslankyně smějí. Ale opravdu si myslím, že posoudit reálně dopady, jaké to bude mít pro drobné zemědělce, pro farmářské trhy, ale také třeba pro zmiňovanou oblast prodejů předvánočních ryb, kde si myslím, že si zaslouží, aby i zemědělský výbor se tím zabýval. Děkuji za vyhovění tomuto návrhu. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já samozřejmě automaticky předpokládám, že všechny návrhy jsou míněny zcela vážně. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Protože se vlastně jedná o kontrolu finančních toků, tak bych chtěl navrhnout výbor kontrolní. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Výbor kontrolní. Pan poslanec Gazdík, poté pan poslanec Peksa. Uvidíme, který výbor nám zbude.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si navrhnout mandátový a imunitní výbor, protože po schválení tohoto zákona zcela jistě přibude útoků na nás politiky a na ty, co to schválili, a proto bychom se tím měli zabývat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Peksa.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Rád bych navrhl zahraniční výbor vzhledem k tomu, že řada z těch podniků je provozována cizinci.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. (Hlásí se paní poslankyně Černochová. Předsedající s úsměvem:) Tak schválně, který to bude, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já musím, pane předsedo. (Směje se.) Vážení kolegové, kolegyně, jak už tady avizoval kolega Klaus, tak určitě se zavedení EET dotkne nízkopříjmových skupin. A určitě se shodneme v tom, že ani v bezpečnostních, ani v ozbrojených sborech nejsou lidé, kteří by patřili mezi vysokopříjmové skupiny. Takže navrhuji výbor pro obranu a výbor pro bezpečnost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda je zde ještě nějaký návrh. Pan poslanec Ferjenčík ještě našel nějaký výbor.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že řada živnostníků skončí buď na pracáku, nebo v předčasném důchodu, myslím, že je zcela namístě, aby to projednal výbor pro sociální záležitosti. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Sociální výbor. Tak máme uzavřenu množinu? Můžeme přistoupit k hlasování?

Nejprve tedy budeme hlasovat, aby jako další výbor byl... (Ještě se hlásí poslankyně v pravé části sálu.) Už máme uzavřeno, paní poslankyně. Poprosím o klid v sále a budeme navrhovat na přikázání dalším výborům.

 

Nejprve to bude výbor hospodářský.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 200, přihlášeno 182, pro 84, proti 56. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP