Čtvrtek 14. března 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

149.
Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém

V souladu s tradicí nejprve vystoupí pověřený člen vlády, poté se ujme slova navrhovatel tohoto bodu, kterým je pan poslanec Jan Bartošek. A pak je zde písemná přihláška do rozpravy, kterou podal pan předseda Jaroslav Faltýnek. Takže prosím pověřeného člena vlády, což je v tomto případě ministr dopravy, aby se nyní ujal slova. Pane ministře, prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás ještě před samotným vystoupením k tomuto bodu informoval o jedné věci, která je pro mě dneska důležitá. Jsem trošku smutný, že tam nemůžu být, ale chápu, že tohle je důležitá věc. Teď v 11 hodin se zahajuje stavba úseku dálnice D35 Opatovice - Časy a ještě do konce tohoto měsíce zahájíme další dva úseky na dálnici D3, obchvat Českých Budějovic. To znamená, už dneska zhruba k rozestavěným 180 kilometrům dálnic přidáme 32,5 kilometru nových dálnic. Takže všem těm kritikům, kteří říkají, že se na ministerstvu nic nedělá a že se nestaví, tak prosím, staví se a budeme mít rozestavěno téměř 220 kilometrů dálnic na zelené louce, dodávám pro všechny. (Hluk v jednacím sále přetrvává.)

Nicméně pojďme k mýtu, protože přesně na těchto dálnicích se ono mýto vybírat bude.

Předem svého vystoupení chci zdůraznit, že jsem se projednávání mýta na plénu Sněmovny nikdy nebránil. Ale co musím připomenout, je, že o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele mýtného systému jsme pravidelně informovali kontrolní výbor Poslanecké sněmovny a často jsme jej diskutovali i na výboru hospodářském. Vše probíhalo za značného zájmu médií, v žádném případě tedy nelze tvrdit, že by se jednalo o proces utajovaný, netransparentní a Sněmovně nebo veřejnosti by o něm chyběly informace.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane ministře, já se omlouvám, někteří kolegové, kolegyně si stěžují, že neslyší a že mají zájem slyšet vaše vyjádření. Dámy a pánové, je to vážné téma, prosím vás o klid. Pane ministře, pokračujte.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Okolo mýtného tendru koluje řada nepravd šířených stále stejným okruhem lidí, a já jsem rád, že je mohu uvést, jako již mnohokrát, na pravou míru. Nejprve ale musím zcela zásadně odmítnout jakékoliv spojování aktuálních událostí, respektive policejních zásahů z minulého týdne, s činností Ministerstva dopravy. Nic nenasvědčuje tomu, že by předmětem vyšetřování mělo být prodloužení smlouvy se stávajícím provozovatelem či úspěšně ukončený tendr na budoucího provozovatele. Nemohu proto nabídnout nic jiného než připomenutí událostí, které se děly okolo mýtného tendru, které jsou všeobecně známé, ale ve světle nových událostí budeme možná tyto věci hodnotit i jiným způsobem než doposud.

Úvodem se vrátím do roku 2015 - a ono navíc je to o celém průběhu výběrového řízení -, kdy jsem na ministerstvo přišel se zadáním vypsat soutěž na technologicky neutrální mýto po roce 2016. Poměrně rychle se ukázalo, že to není technicky proveditelné. Důvodem nebyla časová tíseň, jak se často mylně uvádí, ale skutečnost, že smlouva nepočítala se svým koncem ani s předáním systému jinému provozovateli. Již v březnu roku 2015 jsem informoval vládu, že stát si původním kontraktem sice koupil téměř kompletní systém výběru mýta, ale autorská práva, která by mohl nabídnout k využití novému provozovateli, měl získat až po ukončení kontraktu, tedy 1. ledna roku 2017.

Určitě neuškodí, když si teď kontrakt z roku 2006 a jeho dodatky připomeneme. Zvítězil v něm Kapsch, až třetí na pásce, což se podařilo díky tomu, že první dvě nejlevnější nabídky byly vyloučeny ze soutěže. Já bych tady jenom připomenul, že tehdy z předaných nabídek nejnižší nabídku podala firma, nebo konsorcium Fela Management AG, Ascom Damovo a ABD Group s cenou 15,084 miliardy. Druhá byla Autostrade SPA, 17,5 miliardy, a až třetí bylo konsorcium Kapsch s cenou 22,094 miliardy, to jsou ceny s DPH. Kromě výše uvedeného, že kontrakt nepočítal se svým koncem, přestože byl na dobu deset let, bylo zde i ustanovení, podle kterého se mýto vybrané nad 90procentní účinnost systému bude dělit rovným dílem mezi stát a firmu Kapsch jako provozovatele. Nutno dodat, že těch deset let systém fungoval s průměrnou účinností 99 procent, takže provozovateli ročně z tohoto ustanovení šlo 150 až 200 milionů korun. A navíc je to ustanovení, které hlasitě kritizoval i Nejvyšší kontrolní úřad.

Ale to není všechno, dámy a pánové. Hned tři měsíce po podepsání hlavního kontraktu podepsal tehdejší ministr dodatek s Kapschem, mimochodem pár měsíců před volbami, ve kterém se měnily zásadní podmínky kontraktu. Kapsch měl podle původního kontraktu do vlastnictví státu dodat též veškeré elektrické i datové přípojky, infrastrukturu kontaktních a distribučních míst. Tento dodatek z června roku 2006 konstatoval, že uvedené věci, to znamená ty propojky a infrastruktura, zůstanou ve vlastnictví Kapsche, respektive jeho subdodavatelů. Jinými slovy to znamenalo, že stát přišel o majetek ve stovkách milionů korun a daleko více se zkomplikovalo přesoutěžení mýtného systému a navíc stoupla závislost mýtného sytému na dalších subjektech.

Ale to ještě není všechno. Dalším dodatkem, a to ještě v roce 2006, bylo povoleno, aby Kapsch místo pevných přípojek na mýtné brány použil generátory elektrické energie. Takže kontrakt požadoval, aby tam byly pevné přípojky, Kapsch to sice slíbil, ale nedovedl vybavit.

Další problematický dodatek podepsal již nový ministr v roce 2007. V tomto dodatku se změnil rozsah zpoplatnění silnic první třídy. V původním kontraktu se Kapsch zavázal, že bude vybírat mýto nejen na dálnicích, tehdy jich bylo 986 kilometrů, ale i na dalších 2 580 kilometrech první třídy. Ano, slyšíte dobře. Kapsch jinými slovy v roce 2006 deklaroval, že jeho mikrovlnná technologie je vhodná pro zpoplatnění 2 580 kilometrů jedniček. Tímto dodatkem byl rozsah zpoplatnění snížen na 155,9 kilometru silnic první třídy, tedy zhruba na pět procent vysoutěženého rozsahu. Nešlo tedy o nulovou sazbu, o které se diskutuje dneska, ale o zrušení podstatné části zakázky. Jinými slovy, Kapsch realizoval úplně jinou zakázku, než v roce 2006 vysoutěžil.

Úplnou třešničkou na dortu je dodatek, kterým Kapsch získal právo dodat svoji mýtnou infrastrukturu na všechny zpoplatněné komunikace, u nichž stavební povolení nabude právní moci do konce roku 2017, tedy celý rok po konci kontraktu. Takže když jsme získali, ŘSD, stavební povolení do konce roku 2017, tak jsme měli povinnost na těchto úsecích ještě vybudovat dálniční mýtné brány. Jako by všichni počítali s tím, že Kapsch bude mýto vybírat navždy.

Nikdo z mých předchůdců neudělal a pravděpodobně ani nemohl udělat nic pro přípravu další soutěže, kterou jsme tedy začali chystat od nuly. Věděli jsme, že v rámci péče řádného hospodáře jsme povinni do nové soutěže vložit i stávající systém ve vlastnictví státu, což díky takto šikovně uzavřené smlouvě prostě nebylo možné.

Tady si dovolím malou odbočku. Uchazeči o výběr mýta jej pak ve své nabídce v rámci zadávacího řízení nebyli povinni využít, k čemuž také došlo, ale s tím nepočítal ani samotný Kapsch. Nic to ale nemění na tom, že jej všichni museli mít k dispozici a sami rozhodnout, zda státu nabídnou výhodnější podmínky s využitím systému, s využitím jeho části, nebo bez něj. Přestože jsme již v roce 2015 s Kapschem vedli intenzivní jednání k dohodě o dřívějším přístupu k systému a součinnosti při jeho předání, tak k tomu nedošlo. V tu chvíli bylo jasné, že soutěž prostě vypsat, tak jak byla zadána jako technologicky neutrální, nová soutěž, nelze. Naši koaliční partneři se však tehdy zdráhali vzít tuto realitu na vědomí.

Tady si dovolím malou vsuvku. Slyšel jsem tady kritiku od více poslanců, že ministerstvo nezvládlo soutěž na mýto, protože jsme nedokázali zařídit, abychom lépe využili stávající systém, který máme od Kapsche, a že si stát nevybírá mýto sám. V úterý se vyjádřil v tomto duchu i poslanec Jurečka prostřednictvím pana předsedajícího, který říkal, že jsme nezvládli celou situaci, že jsme mohli využít tuto technologii. Tak abych mu připomněl jeho působení ve vládě. V prvním pololetí roku 2015 jsem přinesl na vládu i na koaliční radu návrh, jak by si mýto mohl provozovat stát sám, ale i na to, abychom soutěžili provozovatele stávajícího mýtného systému, abychom ho využili lépe. Je to i věc, po které při nedávných písemných interpelacích volali Piráti.

Vzpomínáte si, pane poslanče Jurečko prostřednictvím pana předsedajícího, jak jste mě s těmito návrhy z vlády i z koaliční rady vyhodili? A vy osobně jste na té vládě hlasoval proti tomu, aby se takovýto materiál schválil? A bylo mně jasně řečeno, že mám úkol vypsat velkou technologicky neutrální soutěž na nové mýto. Pan premiér Sobotka ještě v roce 2015 v Českém rozhlase prohlásil, že si přeje velkou soutěž, ve které může uspět i satelitní technologie. V průběhu roku 2015 do poloviny roku 2016 probíhala celá řada koaličních jednání a sporů k tomuto tématu. Pan premiér Sobotka i v té době vyhrožoval, že mě odvolá, pokud soutěž nepřipravím, a já mu opakovaně vysvětloval, že to prostě reálné není.

Tříleté prodloužení smlouvy na provoz mýtného systému se společností Kapsch nakonec vláda schválila 11. srpna roku 2016 s tím, že se musí paralelně připravovat nová soutěž. K uzavření dodatku došlo 29. 8. roku 2016. Provozovatele jsme v něm zavázali součinit při předávání systému a mimo jiné vyjednali i slevu, která státu uspořila během tří let kolem jedné a půl miliardy.

Souběžně s debatou, jak zajistit provoz mýta po roce 2016, jsme v rámci koalice a vlády v letech 2015 a 2016 jednali o parametrech budoucí soutěže na nového mýtného provozovatele. Naši tehdejší koaliční partneři tehdy prosazovali co možná největší rozšíření mýta na silnice prvních tříd. Ozývaly se i názory, že bychom mýto měli zavést na dvojky i trojky. Pokud se podíváte na tehdejší debaty v médiích, najdete tam vášnivé obhájce takového rozsahu zpoplatnění. K této otázce byla ustavena dopravní koaliční rada, která ji měla rozhodnout. Postoj ministerstva a hnutí ANO i můj byl spíše zdrženlivý, klonili jsme se k zachování současného rozsahu zpoplatnění. V žádném případě jsme ale nesouhlasili s rozšířením mýta na 3,5 tisíce kilometrů, což bylo tehdy stanovisko zejména KDU-ČSL. Usnesení vlády nakonec na základě doporučení dopravní koaliční rady znělo na rozšíření mýtného systému v intervalu 850 až 3000 kilometrů silnic první třídy s tím, že konkrétní počet kilometrů se určí na základě studie mýtného manažera firmy Deloitte. Vláda pak vzala na vědomí návrh na rozšíření mýta o 900 km silnic prvních tříd.

Teprve poté mohlo Ministerstvo dopravy zahájit přípravu mýtného tendru, v jehož zadávací dokumentaci byl i požadovaný rozsah zpoplatnění. První fáze mýtné soutěže, kterou jsme vypsali v červnu roku 2017, byla určena k tomu, aby se uchazeči seznámili se zadávací dokumentací a mohli dostat všechny potřebné informace o stávajícím mýtném systému. Do 24. srpna roku 2017 měli uchazeči možnost se přihlásit do soutěže a doložit potřebnou kvalifikaci. Do soutěže se přihlásili čtyři uchazeči a všichni se úspěšně kvalifikovali. K posouzení jejich nabídek byla na ministerstvu jmenována výběrová komise, která konstatovala, že všichni čtyři splnili kvalifikační podmínky a postoupili do další fáze zadávacího řízení. Počátkem listopadu 2017 proto ministerstvo vyzvalo všechny zájemce o dodávku a provoz mýtného systému k podání nabídky.

Už v polovině listopadu jsme zaznamenali obstrukční chování firmy Kapsch, která se snažila shodit tendr na mýto dřív, než uchazeči stačí přijít s nabídkami. Současně se vyrojila řada expertů, konzultantů a komentátorů, kteří navrhovali tendr zrušit dřív, než se dozvíme výsledek. Argumentem bylo, že po skončení Sobotkovy vlády rozšíření mýta už vlastně nikdo nechce, a proto je potřeba zakázku změnit. Marně jsem v té době upozorňoval, že jde o návrh z říše snů a fantasmagorie, neboť v takovém případě bychom mýto zcela jistě nestihli včas znova vysoutěžit a ani jinak zařídit. A o to tady nejspíš šlo. Šlo o to, dostat nás do časové tísně, aby stát musel s Kapschem uzavřít další dodatek. To už přirozeně bez Ťoka, odvolaného pro neschopnost tendr vypsat.

Do toho se začal velmi nestandardně chovat i ÚOHS. Ještě hned v listopadu roku 2017 vydal z podnětu firmy Kapsch předběžné opatření, kterým ministerstvu zakázal v probíhajícím zadávacím řízení uzavřít smlouvu. Do února roku 2018 s námi antimonopolní úřad zahájil z podnětu Kapsche tři správní řízení. Ministerstvo mělo podle Kapsche porušit zásadu transparentnosti výběrového řízení tím, že zadávací podmínky byly předávány na USB discích, které se mohly pro jednotlivé uchazeče lišit. Dále mělo jít o nejednoznačné zadávací podmínky a tak dále.

Proti předběžnému opatření i dalším krokům se ministerstvo bránilo všemi právními prostředky a současně veřejně upozorňovalo na velmi nestandardní počínání úřadu. Požadovali po nás například vydání dokumentů, které jsme ani podle zákona nemuseli vést, nejlépe ihned nebo do dvou dnů. Tady si dovolím citovat z tiskové zprávy Ministerstva dopravy z listopadu roku 2017. "Postup ÚOHS při prověřování zakázky na dodávku a provoz mýtného systému považuje Ministerstvo dopravy za značně extenzivní a vzbuzující otázky, jaký je skutečný důvod."

Zadávací řízení na systém elektronického mýta vyhrálo konsorcium firem CzechToll a SkyToll s cenou 10,75 miliardy za správu systému na 10 let. Ministerstvo o tom rozhodlo 11. 4. roku 2018 na základě doporučení výběrové komise. Vítězná nabídky byla o 2,7 miliardy nižší než druhá nejlepší od společnosti Kapsch, oproti minulému tendru, ve kterém stát zaplatil za 10 let kolem 27 miliard korun, je to o 16 miliard levnější.

Výsledkem bylo zesílení kampaně proti mé osobě a další tlak na zrušení tendru, k čemuž také došlo. V květnu roku 2018 úřad rozhodl, že zadavatel porušil zákon, a zadávací řízení na výběr mýta zrušil. Záminkou byly flash disky, jejichž použití zákon rozhodně nezakazuje. K porušení zákona mělo podle úřadu dojít na základě toho, že ministerstvo údajně nenašlo takové technické řešení, které by garantovalo soutěžícím, že dostanou stejné informace o zadávacím řízení. Tomuto závěru předcházelo mimo jiné i naše zjištění a následná stížnost, že úřad s disky nesprávně manipuloval. Ministerstvo dopravy dokonce podalo na ÚOHS stížnost na způsob vedení řízení, neboť nebylo možné zpět ověřit, zda s důkazy k řízení, které nebyly součástí spisu, někdo nemanipuloval.

Mohl bych zde zmínit ještě celou řadu dalších podivností, na něž jsme průběžně upozorňovali a protestovali proti nim. V té době to ovšem nikomu divné nepřišlo. Zapochybovat se někteří rozhodli až v souvislosti s tím, že předseda ÚOHS vyhověl rozkladu, který jsme proti prvoinstančnímu rozhodnutí podali. Osobně musím říct, že se rozhodnutí o rozkladu nedivím. Rozkladem se totiž nejprve zabývá rozkladová komise složená z nezávislých odborníků, která dává doporučení, a bylo by velmi nestandardní, aby se s takovým doporučením předseda úřadu neztotožnil.

I bez toho, že bychom podlehli vábení ke zrušení a novému vypsání tendru, jsme se dostávali do značného časového presu. Koncem srpna roku 2018 bylo zrušeno prvoinstanční rozhodnutí úřadu, ale do nového rozhodnutí úřadu zůstalo v platnosti předběžné opatření, jímž se zadavateli zakazuje uzavřít smlouva s vybraným uchazečem. Samotnou stížnost Kapsche úřad zamítl až 20. září, aniž by však zrušil předběžné opatření, které nám zakazovalo smlouvu uzavřít. Přesto jsme ji v ten den k údivu mnohých uzavřeli zcela legálně. Ministerstvo se totiž vzdalo práva na rozklad a předběžné opatření tím zaniklo ze zákona. Tento postup jsme zvolili, abychom hájili zájmy státu a předešli dalším účelovým námitkám a zdržováním. Aby celé naše několikaleté snažení mělo smysl, bylo ministerstvo povinno smlouvu uzavřít do konce října roku 2018. Nový provozovatel totiž podle smlouvy musel dostat na přípravu bodového systému - ne, nového systému 14 měsíců. Stihli jsme to jen taktak. Kdybychom se rozhodli tendr zadat znovu, nestihli bychom to zcela jistě. U takové soutěže totiž nelze počítat jen s lhůtami ze zákona, ale i s tím, že se účastníci soutěže budou obracet na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který žádné závazné termíny nemá. A proč si myslet, že když dnes tendr (nesroz.) ÚOHS trvá téměř půl druhého roku, napodruhé to bude kratší.

Dámy a pánové, rád bych ještě okomentoval jednu věc. Kromě jiných nesmyslných tvrzeních o tom, jak stát prodělal a jak by Kapsch vybíral mýto zdarma, jen kdyby mohl, přišla od této firmy někdy v červenci roku 2018 nabídka, aby stát vybíral mýto sám. Údajně by stačilo, aby si od Kapsche odkoupil unikátní provozně-personální know-how. Musím říct, že jsme se touto nabídkou, byť svou povahou byla spíše neformální, zabývali a došli jsme k závěru, že je to další vějička, která byla na nás nastražena. Kromě toho, že bychom si svůj systém koupili podruhé, si máme koupit lidi, kteří nám druhý den mohou dát výpověď. Zákon logicky ani nepřipouští, aby stát tímto způsobem nakupoval firmy. Nemluvě o tom, že Kapsch usiloval na stát převést všechna nákladová střediska systému a profitabilní části by si ponechal pod svou kuratelou. Kapsch navíc neprovozuje mýtný systém sám. Podstatnou část mu zajišťují subdodavatelé, které stát opět musel vysoutěžit, a to, jak známo, vyžaduje čas, který jsme neměli. A to už nemluvím o tom, že bychom v takovém případě byli nuceni systém provozovat na základě servisní smlouvy s firmou Kapsch, o které pan Feix cudně ve své nabídce pomlčel, a nikdy neřekl, kolik by za stát musel ročně platit.

Celkově je zcela evidentní, že návrh byl jen dalším ze způsobů, jak využít časového presu, do kterého nás dostali, a k tomu, abychom při výběru mýta i nadále byli plně závislí na stávajícím dodavateli. Ono mimochodem platí, že ta šance, aby stát mýto provozoval sám, tady byla, nikoli však v roce 2018, ale už v roce 2015, jak jsem uvedl dříve.

Tím se dostávám k úplnému závěru. Jak už jsem zmínil, v průběhu let 2015 a 2016 docházelo v rámci tehdejší koalice k politickým půtkám o to, zda je možné ihned vyhlásit tendr na dalších deset let, zda rozšířit rozsah zpoplatnění atd. To byly politické otázky a já se ne vždy nutně účastnil na debatě na jejich řešení. Nicméně mohu potvrdit, že šlo o různá jednání na koaličním půdorysu - předsedů stran, řídícího výboru na mýto nebo dopravní koaliční rady. Samotná jednání o dodatku se smlouvou Kapsch, přirozeně i o přípravě zadávacího řízení na nového provozovatele mýtného systému, jeho vyhodnocení a vyhlášení vítěze už ale probíhala plně v režii Ministerstva dopravy a jeho expertů. Taková smlouva nebo i jen dodatek k ní, to je pro představu zhruba 300 stran odborného právního textu, které musíte s protistranou pečlivě probrat a odsouhlasit. V zadávacím řízení se hodnotí nabídky, aniž by při tom docházelo k jakýmkoliv jiným než formálním kontaktům s uchazeči skrze profil zadavatele. A tak tomu také v tomto případě bylo.

To je prakticky vše, co k tomu mohu sdělit. A jak jsem řekl na začátku, Ministerstvo dopravy ani já osobně nemáme žádné informace o tom, že by se orgány činné v trestním řízení zabývaly dodatkem ke smlouvě s firmou Kapsch nebo zadávacím řízením na výběr mýta, na kterých ministerstvo během mého působení pracovalo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Než budeme pokračovat, tak vás seznámím s dalšími omluvami. Pan poslanec Rozner se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Lesák od 14.30 do 19.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Richter se omlouvá od 14.30 do 17.00 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Grospič od 12.00 hodin do konce jednání z pracovních důvodů, pan ministr Jan Kněžínek z dnešního dopoledního jednání z pracovních důvodů.

Jenom na vysvětlenou toho dalšího postupu. Tento bod jsme do programu zařadili na 13. schůzi, teď máme 27. schůzi, a tehdy ho navrhl pan předseda Jan Bartošek. Proto je i po pevném zařazení tohoto bodu navrhovatelem a já ho nyní prosím, aby vystoupil. Současně ho prosím, aby se poté stal v souladu s tradicí zpravodajem tohoto bodu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, nepochybně mnoho z nás má na pana ministra v této věci řadu otázek, a proto má řeč nebude příliš dlouhá, abyste se mohli zeptat. Rád bych však objasnil, proč se KDU-ČSL rozhodla zařadit tento bod na program jednání Poslanecké sněmovny. Ti z vás, kteří máte dobrou paměť, si možná vzpomínáte, že KDU-ČSL navrhovala zařazení tohoto bodu na schůzi Sněmovny 22. května 2018. Tedy téměř před rokem.

Není to téma nové. Již tehdy jsme upozorňovali na to, že výběrové řízení na mýtný systém provází celá řada nejasností, které by měly být objasněny. Vůle vlády, resp. vládní koalice byla jiná. Bod se sice zařadil, ale neposunoval do programu, protože se ukazovalo, že vlastně vláda informovat o ničem nechce, patrně s nadějí, že celé téma vyšumí a nebudeme se tím muset zabývat. Možná kdyby tehdy vláda o výběrovém řízení na mýtný systém Poslaneckou sněmovnu z iniciativy KDU-ČSL informovala, nemuseli bychom být svědky událostí posledních dní. Tehdy to ještě mohlo být bez policie. Dnes už se to bez ní bohužel obejít nejde.

Lidovci dlouhodobě upozorňovali, že hnutí ANO od roku 2014 nezvládá na Ministerstvu dopravy řádnou přípravu tendrů, konkrétně otevřeného tendru na mýtný systém. Bohužel se to projevilo v roce 2016, kdy tento systém byl bez řádné soutěže prodloužen u společnosti Kapsch. A nyní se ukazuje, že také výběrové řízení z minulého roku vzbuzuje velkou pozornost.

Je potřeba také zmínit, abychom nebojovali minulé války, ale soustředili se na to, co se děje teď a tady, proto je důležité zmínit i roli pana poslance Faltýnka prostřednictvím pana předsedajícího, kdy se mohu vyjádřit nejenom jako předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, ale také jako místopředseda strany, která byla v minulé koaliční vládě. Nepamatujeme, že by padlo ať už na úrovni koaliční rady vlády, nebo tzv. monitorovacího výboru pro výběr mýtného systému nějaké pověření pro pana poslance Faltýnka, aby vyjednával výběr mýtného systému, případně dojednával záležitosti s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Kolegové, kteří se účastnili minulé vlády, opravdu nepamatují, že by pověření, o kterém pan poslanec Faltýnek mluví, reálně vzniklo. Možná to vzniklo někde uvnitř hnutí ANO, ale to je potom jiná záležitost.

Před pár měsíci jsme řešili kalamitu na D1, kde nás v zimě překvapil sníh na Vysočině. Minulý týden vlakovou nehodu v Brně, která potvrzuje rostoucí počet nehod na železnici. A nyní řešíme mýtný systém. Co přijde příště? Ministerstvo dopravy je jednoznačně nejslabším článkem vlády a výběrové řízení na mýtný systém je jedním velkým kostlivcem ve skříni tohoto ministerstva. Já doufám, že k této záležitosti všichni dostaneme řádné vysvětlení. Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu předsedovi Bartoškovi, který se stane současně zpravodajem tohoto bodu.

Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu. Pořadí bude následující: s přednostním právem písemně je přihlášen pan předseda Faltýnek, po něm je s přednostním právem přihlášen pan předseda Stanjura a pak přijde řada na poslance, kteří se přihlásili do rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane místopředsedo. Děkuji za slovo. Já chci moc poděkovat kolegovi Bartoškovi za jeho úvodní slovo. A ve svém projevu samozřejmě budu částečně reagovat i na to pověření-nepověření, protože já jsem nikdy, pane kolego, nikdy neřekl, že jsem měl nějaké pověření - prostřednictvím pana předsedajícího, omlouvám se, pane kolego. Nikdy. A pan kolega Bartošek - já teď bohužel, protože pan kolega Bartošek to zmínil, já to ve svém projevu, který jsem si připravoval dneska ráno, tak to nemám. Já jsem se chtěl prostě vyhnout konkrétním jménům, konkrétním ministrům, ale pan Bartošek mě v podstatě prostřednictvím pana předsedajícího poprosil o to, abych jmenoval pana ministra dopravy, pana ministra za KDU-ČSL, pana Šimonovského, který stál u začátku tady této záležitosti. Moc se omlouvám, nemám to v projevu. Žádné jméno, chci být naprosto politicky a věcně korektní.

Takže přátelé, nic jsem neřekl, začínám znova.

Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych, jak jsem už avizoval v pondělí, vysvětlil svoji roli v tzv. kauze mýto, nebo kauze Faltýnek. V tuto chvíli je jedno, jak to budeme nazývat. Od minulého čtvrtku je jméno Faltýnek nejvíce citováno v českých médiích. A některá média se ze mě snaží udělat zloděje a zločince. Dobře. Tak si tedy na začátku řekněme, o čem je celá kauza mýto.

No to přece všichni víme, ne? Je to o penězích. O ničem jiném to není. Je to jenom o penězích. O velkých penězích. (Posl. Janulík z lavice: O penězích.) Jak správně poznamenává kolega Janulík. Je bystrý. O velkých penězích je to. Celá tato kauza je o penězích našich občanů, kolegyně, kolegové. A je o tom, že náš stát při výběru mýta ušetří zhruba 15 miliard korun za deset let oproti minulému období. A já se ptám: Přátelé, nechybí někomu těch 15 miliard? Nechybí? 15 miliard - to je třeba, nevím. Třeba 100 tisíc korun za rok pro všechny naše učitele, třeba. Třeba. A o tom, vážení kolegové a kolegyně, naši novináři zatím nenapsali ani jednu čárku. Ani jednu čárku. Ani jedno slovo o tom, že naše vláda a pan ministr Ťok ušetřil - pan ministr Ťok - ušetřil našim občanům 15 miliard korun! 15 miliard korun! To je jeho zásluha. A víte, vážení kolegové, jaký je rozdíl mezi Faltýnkem a Ťokem? Víte to? Ta otázka je velmi jednoduchá. Obrovský rozdíl. (Pobavení v sále.) Obrovský rozdíl. Faltýnek totiž s týmem pana ministra dopravy v tom roce 2016 spoluvyjednal slevu jenom 28 procent s tehdejším provozovatelem. Jenom 1,5 miliardy. Jenom 1,5 miliardy na tři roky, samozřejmě. A pan ministr v otevřeném neutrálním výběrovém řízení vybral vítěze, který zajistí výběr mýta v příštích deseti letech, a už to tady řekl, celkem za 10,75 miliardy, takže ušetřil našemu státu zhruba 15 miliard korun. V tom je ten rozdíl. V tom je ten rozdíl.

Dámy a pánové, dovolte mi ještě, než přejdu k vysvětlení své konkrétní role v této záležitosti, poslední poznámku k médiím. Víte, já jsem to už jednou prožil. Tady, v Poslanecké sněmovně. Vzpomínáte, když jste mě jako Poslanecká sněmovna dvakrát vydávali k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo? Co tehdy psala naše média? Pamatujete si na ty novinové titulky? Dokonce veřejnoprávní Česká televize - veřejnoprávní Česká televize! - psala na liště celý den, celý den na liště na ČT 24: Faltýnek člen představenstva farmy Čapí hnízdo. Ani si nedali práci podívat se do obchodního rejstříku a ověřit si, že jsem nikdy členem tohoto orgánu nebyl. Nikdy.

Vzpomínáte na moji argumentaci tady v Poslanecké sněmovně proti tomu policejnímu obvinění? Někteří možná ano. Která byla z mého pohledu tehdy nepravdivá a účelová. Já jsem podle toho obvinění tehdy podepsal fiktivní a účelovou smlouvu na prodej akcií. Moje argumentace, že smlouva, která existuje, nemůže být fiktivní, nikdo nechtěl slyšet. Až - paní profesorko Válková prostřednictvím pana předsedajícího, až na státního zástupce, který moje obvinění zrušil. Tak.

A nyní, proč se Faltýnek motal do mýta. Ten příběh je velmi jednoduchý. A začal v létě roku 2015, zde v Poslanecké sněmovně, vážení přátelé. Možná si někteří kolegové vzpomenou, že zde v kanceláři premiéra probíhala koaliční rada, která řešila mýto, nahoře v kanceláři pana premiéra. Na této koaliční radě byl pan premiér Sobotka, pan Birke, pan Bělobrádek, myslím, že i pan Jurečka, nejsem si tím jistý, pan ministr Ťok, pan Volný a já. A na té koaliční radě pan premiér Sobotka vyzval pana ministra Ťoka, ať do konce měsíce července roku 2015 dořeší starou smlouvu s firmou Kapsch, ať může vláda stanovit podmínky pro nové výběrové řízení na výběr mýta po roce 2016. Pokud se tak nestane, a on to tedy i pan ministr řekl, že vlastně pan premiér avizoval, že by ho eventuálně odvolal.

Dámy a pánové, za resort dopravy mělo v tom minulém volební a i teď má zodpovědnost hnutí ANO. Výběr mýta je a byla vždy politická záležitost. Vždy se o tom diskutovalo politicky. A zde hrozila situace, že nebudeme po roce 2016 - i když teoretická situace - vybírat mýto. Stát přijde o 10 miliard ročně - teoreticky říkám - a z České republiky se nedej pánbůh stane bezpoplatková zóna.

Slyšeli jsme tehdy různé nápady. Pan ministr si na to vzpomíná - papírové kupony. Myslím, že to tehdy říkal předchůdce pana ministra, že to je v pohodě a takové nesmysly. Nicméně také hrozila ostuda, že to hnutí ANO nezvládlo. Tyto důvody mě osobně vedly k tomu, že jako místopředseda hnutí jsem do této věci vstoupil. Sám jsem si vzal tento mandát. Tento politický mandát. Nežádal jsem mandát od pana ministra. Ani jsem ho po něm nechtěl, protože jsem cítil, že je potřeba tu situaci pomoci politicky podpořit, zaštítit a řešit. A to jsem udělal. A to jsem udělal.

Víte, já jsem za celý svůj život - aktivní život myslím - zvyklý řešit problémy okamžitě. A protože v rámci hnutí jsem měl na starosti i oblast dopravy politicky, tak jsem si ten mandát prostě vzal a začal ten problém řešit, samozřejmě společně s kolegy z Ministerstva dopravy. A víte, v čem spočívá ten hlavní problém, vážené kolegyně a kolegové? On už to tady řekl pan Ťok. Já jsem neviděl nebo nečetl celý jeho projev, my jsme ten postup koordinovali pouze částečně, takže já se omlouvám, že možná budu opakovat některé věci, které tady zazněly, ale ono se říká, přátelé, že opakování je matka moudrosti. A je potřeba, abychom si všichni vzájemně oživili některé věci a oživili paměť.

Hlavní problém byl v tom, že vláda, Ministerstvo dopravy - a já teď nechci jmenovat, kdo tam tehdy seděl, ale už jsem to řekl v tom svém úvodním projevu, který jsem vlastně neřekl, když jsem reagoval na pana kolegu Bartoška - vysoutěžily v roce 2006 vítěze tendru na výběr mýta na deset let, tedy do konce roku 2016, a uzavřely s ním smlouvy, které neměly koncovku. Ty smlouvy prostě neměly koncovku. Vůbec neřešily předání mýtného systému po roce 2016. To, že v roce 2006 byli v tendru čtyři účastníci, z nichž byla většina z nich vyloučena a zůstal jen Kapsch, to nechci komentovat a komentoval to koneckonců velmi podrobně pan ministr. Ale pro vaši informaci, a už to tady také zaznělo a oživení paměti některých kolegů - firma Kapsch tehdy nabídla na deset let 22 miliard korun. To byla jejich základní nabídka - 22 miliard korun na deset let. Firma Autostrade z Itálie 17,5, firma Fela z Německa 15 a firma A-Way LKW Maut z Německa 33. A jak jsem řekl, někteří byli vyloučeni, vlastně všichni, a vyhrál Kapsch. Ale to není bohužel všechno.

V průběhu trvání smlouvy - a rovněž tady o těch dodatcích hovořil pan ministr - došlo k uzavření několika zrůdných dodatků. Já tomu říkám zrůdných dodatků. A nekomentuji, kdo je uzavřel, v jaké to bylo době, ale prostě byly to zrůdné dodatky, které ještě navýšily tu původní cenu. A hlavně smlouva vůbec neřešila její ukončení a předání dokumentace pro vypsání nového tendru. A tyto věci bylo potřeba rychle vyřešit. Proto jsem do řešení mýta i já osobně vstoupil. S jediným cílem. S jediným cílem. Zrušit tyto nesmyslné a nevýhodné dodatky smlouvy, vyjednat slevy a umožnit vypsání nového výběrového řízení. A jak to tedy dopadlo, dámy a pánové? Také o tom hovořil pan ministr. Dopadlo to tak, jak jsem řekl v úvodu. Vyjednala se sleva 30 procent na tři roky. Stále hovořím o roce 2015, 2016 - protože někteří kolegové to stále pletou a motají dohromady. A já říkám: rozdíl mezi Faltýnkem a Ťokem je v tom, že pan ministr Ťok se svým týmem je mnohonásobně lepší, protože vyjednal pro stát a naše občany mnohonásobně vyšší slevu než v tom roce 2015. V roce 2015 sleva pouze 1,5 miliardy na tři roky, letos, respektive vloni, méně než polovina. Méně než polovina.

Zrušily se ty nesmyslné dodatky a vytvořila se možnost vypsat regulérní, technologicky neutrální tendr na dalších deset let. Prostě jsme to zvládli. I když vím, že tomu spousta z vás nevěřila. A jaký je tedy výsledek? Máme zde pro roky 2020 až 2030 nový systém výběru mýta, který nás bude stát zhruba o 15 miliard korun méně. Nás, Českou republiku, naše občany bude stát systém výběru mýta zhruba o 15 miliard korun méně než v období 2006 až 2016, respektive 2019 včetně toho tříletého přechodného období. Kolegové, nezní to divně? My tady dnes máme cenu, kterou bude náš stát platit novému provozovateli mýtného systému o více než polovinu nižší než v roce 2006. To nikoho nezajímá? Na tuto otázku si prosím odpovězte sami.

A nyní zpátky k mé roli a mému mandátu. Nechci se a ani nemůžu vyjadřovat k vyšetřování policie. Policie dělá svoji práci a já jsem jí poskytl maximální součinnost a jsem připraven tak postupovat samozřejmě i nadále. Nicméně pokud se týká mého mandátu, ten politický jsem vám řekl. Ale jsem také poslanec. A podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, dle paragrafu 11 je poslanec oprávněn požadovat od členů vlády a vedoucích správních úřadů informace a vysvětlení potřebná pro výkon jeho funkce. Pokud se týká mé komunikace se zástupci Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, ta byla dle mého názoru v souladu s tímto ustanovením zákona.

Poslední věc, ke které se chci vyjádřit, je role dopravní koaliční rady. Také tady o ní dneska bylo hovořeno, také se o ní zmínil prostřednictvím pana předsedajícího pan předseda Bartošek. Tato dopravní koaliční rada byla složena z odborníků sociální demokracie, KDU-ČSL a hnutí ANO. Tento koaliční odborný orgán řešil po celé volební období témata týkající se dopravy, nejenom mýto, i jiné záležitosti, ale i mýto, ale z pohledu, a to tady zaznělo ve zprávě pana ministra Ťoka a plně to potvrzuji, problematiky rozsahu zpoplatnění silnic první třídy nebo vůbec dalšího eventuálního rozsahu zpoplatnění. Výsledkem této debaty v této dopravní koaliční radě byl kompromis, a já ho nijak nekomentuji, prostě to byl koaliční kompromis na zpoplatnění dalších 900 km silnic první třídy. A tento parametr vláda schválila a začlenila ho vlastně do podmínek výběrového řízení.

Takže já, Jaroslav Faltýnek, jsem nikdy neřekl, pane kolego Bartošku prostřednictvím pana předsedajícího, že jsem měl mandát od velké koaliční rady nebo dopravní koaliční rady. Nikdy jsem to neřekl. Já jsem si ho sám vzal, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího.

Závěrem chci říct, dámy a pánové, v letech 2015 až 2018 všichni naši političtí oponenti očekávali, a já říkám, těšili se, že hnutí ANO problém mýta nezvládne. A jaký je výsledek? ANO to zvládlo, a ještě s významnou úsporou díky panu ministru Ťokovi. A je z toho zase politický problém. Kdybychom to nezvládli, je to politický problém. My jsme to zvládli, a je to zase politický problém. Takže kauza mýto nebo Faltýnek, to je jedno, je politický boj. Je to politický boj. Já to respektuji za sebe, respektuji tento politický boj. Jenom vás moc prosím o jednu věc, vážení kolegové a kolegyně, v politickém boji používejme věcné argumenty a ne spekulace a předsudky.

Albert Einstein kdysi řekl: "V jaké smutné době to žijeme, když je snadnější rozbít atom než lidské předsudky."

Děkuji za pozornost. (Potlesk v levé a střední části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám jednu přihlášku na faktickou poznámku paní poslankyně Pekarové. Nicméně než se dostaví k mikrofonu, přečtu dvě omluvy. Je to paní poslankyně Radka Maxová v době od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a paní poslankyně Monika Jarošová od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Ještě řeknu, aby se s přednostním právem připravil pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, snažila jsem se velmi pozorně poslouchat jak pana ministra Ťoka, tak také pana předsedu Faltýnka a nebylo mi zodpovězeno na jednu otázku, kterou si kladu už od samotného počátečního zveřejnění této kauzy v médiích, a proto se chci obou dvou pánů na něco zeptat.

Pane předsedo Faltýnku prostřednictvím předsedajícího, mě by zajímala jedna prostá věc. Nejsem odborník ani na dopravu, ani na výběr mýtného, na veřejné zakázky, ale zajímá mě, když jste tedy podle svých slov, která opakovaně říkáte, a tady opět zazněla, ušetřil státu tak ohromné částky peněz, proč jste už tehdy o tom žádným způsobem neinformoval třeba přes média. Pokud bych měla nějaký takovýto významný úspěch, nevím, jak vy, kolegové, tak se docela ráda pochlubím. (Veselost v pravé části sálu.) Přijde mi to jako přirozená reakce politika, který chce být znovu zvolen, který dělá blaho pro občany, že s takovouto věcí jde a informuje média. To mně přijde v té věci velmi zásadní, zajímavý a zvláštní postoj.

Zároveň se chci zeptat pana ministra, jestli skutečně věděl o tom, že pan Faltýnek takovýmto způsobem jedná, ať už tedy se zástupci společnosti Kapsch, nebo s ředitelem ÚOHSu. Prostě na jednoduchou otázku prosím i jednoduchou odpověď. Věděl? Kdy se o tom dozvěděl? Zda byl taktéž jako my ostatní tímto překvapen až ve chvíli, kdy se o celou věc začala zajímat policie, a kdy jsme se tedy i poprvé od pana Faltýnka, naprostá většina z nás, troufnu si tvrdit úplně všichni občané této země, dozvěděli, jak moc peněz nám tedy svým jednáním vlastně ušetřil. Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme tady dvě faktické. Takže pan poslanec, předseda klubu ANO, Jaroslav Faltýnek. Připraví se pan poslanec Bartošek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuju. Na tu odpověď kolegyně Pekarové, dotaz, omlouvám se, je velmi jednoduchá odpověď. Paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, vy znáte v České republice médium, které má zájem zveřejnit pozitivní informaci? Já ne. Děkuju. (Potlesk z levé a střední části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou pan předseda klubu KDU-ČSL Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, z vašeho projevu mi přišlo nejbizarnější vyjádření: já jsem si ten mandát vzal. To je velmi zajímavé, jak vám to v rámci hnutí funguje. Patrně může kdokoliv v rámci hnutí přijít a říct: já si vezmu mandát za zdravotnictví, já si vezmu mandát za něco jiného. Anebo v tom případě máte výjimečné a luxusní postavení v rámci hnutí ANO a stal jste se stínovým ministrem ministra dopravy - oba dva za hnutí ANO. Protože buď jste si řekl, ministr je neschopný -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím vás, oslovujte se prostřednictvím předsedajícího.

 

Poslanec Jan Bartošek: Ano, omlouvám se, pane místopředsedo. Buď jste si, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího řekl: pan ministr je natolik neschopný, že to musím udělat za něj, a jste měl své vlastní motivy, které vás vedly k tomu, že jste se mýtu věnoval. Je velmi zvláštní, když v rámci jedné strany máte potřebu suplovat vlastního ministra.

A ještě k jedné věci z vašeho projevu. Souhlasím s vámi, v mýtu je velké množství peněz a je potřeba, aby soutěž proběhla standardně, a stát má postupovat s účelem, aby ušetřil. V tom jsem s vámi ve shodě. Každopádně jestliže říkáte, že mýto je téma politického boje, já se vás táži: Je i to vyšetřování policie, které v současné době probíhá, součástí politického boje? Chcete tímto způsobem zpochybnit nezávislost policie? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní další faktické poznámky. Mám tady tři přihlášky. Přečtu pořadí: nyní vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se paní poslankyně Pekarová a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zatím tři faktické přihlášky. Prosím, pane poslanče Ferjenčíku, máte vaše dvě minuty.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl jsem prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na tvrzení kolegy Faltýnka, že média nepřebírají pozitivní informace. Média ve velkém přebírají vaše tvrzení o tom, kolik údajně přináší EET, přestože si to cucáte z prstu. Tak se velmi divím, že byste se nepochlubil úsporou 1,5 miliardy. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další faktickou má paní poslankyně Pekarová, připraví se předseda Pirátů Ivan Bartoš. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Tak jinak. Kdyby tedy neměla zájem média, což zpochybňuji, protože věřím tomu, když tady některá z nich vidím, že by byla za takové informace velmi ráda, tak proč jste se nepochlubil na stránkách hnutí ANO nebo třeba na své sociální síti, na sociálních sítích, které určitě taky používáte? To je přece médium, které si můžete sám ovlivnit, co napíše. Ať už jsou to webové stránky vaše osobní, nebo hnutí. Nevěřím tomu, že byste neměl zájem o takovém úspěchu informovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jenom požádám, abyste se oslovovali prostřednictvím předsedajícího v souladu s jednacím řádem. Nyní předseda Pirátů Ivan Bartoš. Prosím, vaše dvě minuty, pane předsedo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já vám děkuji. Dobrý den všem. Jenom bych krátce reagoval na věc mandátu. Já jsem měl právě o této věci možnost hovořit, byl jsem, myslím, v debatě s panem ministrem Hamáčkem, kde minulý týden ještě fungovalo: já jsem měl mandát toto vyjednávat - a pak se pan ministr Ťok od toho distancoval. Já jsem se v neděli v politické televizní debatě ptal, jestli má někdo nějaký mandát. Bývá to tak, že má k tomu nějaký papír, pověření, existuje zápis z orgánu, který nějakým způsobem řekl: pane Faltýnku, vy tedy máte za úkol toto vyjednávání. A teprve od pondělka tohoto týdne, a byl hezký čas vymyslet do čtvrtka nějak ten příběh, aby takový papír nemusel existovat, tak dnes tady od pana Faltýnka slyšíme: já jsem si k tomu vzal mandát. Tak já jenom tak... Buďto mandát mám, někdo mi ho dal, existuje k tomu nějaký důkaz. No a když prostě není, tak najednou se ten mandát vyzvedává jak z nějaké pokladničky libovolně. Tak jenom abychom uvedli ten příběh toho "měl jsem mandát " na pravou míru, tak od neděle už je ten příběh jiný, než byl minulý týden.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se tedy vrátíme do obecné rozpravy. Mám tady dvě přednostní práva. Takže předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. A připraví se předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, své vystoupení rozdělím do tří částí. Nejprve bych reagoval na vystoupení pana ministra, poté na vystoupení pana předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO a potom věci, které zajímají nás občanské demokraty.

Spravedlivě musím přiznat, že pan ministr naplnil ten bod, který máme devět měsíců na programu, a podal informaci vlády o výběrovém řízení na mýtný systém. Když to řeknu velmi zjednodušeně, a víte, že patřím k častým kritikům pana ministra, pokud si myslím, že něco nedělá dobře, na druhé straně je taky pravda, že jsme schopni nalézt společný postoj v oblasti dopravy. Připomenu jenom dvě novely, které jsme společně prosadili, ať už se týkají výkupu, nebo urychlení dopravní infrastruktury. To říkám proto, abych dokumentoval na konkrétních příkladech, že občanští demokraté to nemají sto-nula, že ať udělá cokoli pan ministr, tak ho kritizují.

My jsme s panem ministrem měli v roce 2015 spor o to, jak pokračovat po roce 2016. A pan ministr si určitě pamatuje společné jednání na Ministerstvu dopravy, v žádné restauraci, v žádném hotelu, kdy pan ministr byl optimista a myslel si, že to prodloužení o ty tři roky bude soutěžit, předpokládal, že bude mnoho zájemců, kteří by provozovali ten systém po skončení roku 2016, s tím, že mezitím se připraví řádný otevřený tendr. Já jsem byl skeptik. Pravda mi dala nakonec za pravdu. A Ministerstvo dopravy tehdy přistoupilo vlastně k prodloužení té smlouvy z ruky. V zákoně pro to máme takový hezký úřední název - jednací řízení bez uveřejnění. Ale je to prodloužení nebo zadání nějaké zakázky z ruky. To jsem nekritizoval. Spíš jsem předtím kritizoval ten názor pana ministra, že proběhne soutěž, protože jsem tomu nevěřil. Říkal jsem, že v okamžiku, kdy budu soutěžit, nebo chtěl bych soutěžit prodloužení stávajícího systému, i kdyby ta soutěž proběhla, nemohl by vyhrát nikdo jiný než stávající provozovatel.

Pan ministr se pak vydal cestou JŘBU. Myslím si, že v té době to bylo jediné možné řešení. Debata byla o délce JŘBU na to období. Ale to už je za námi.

Takže kdybych chtěl zhodnotit vystoupení ministra, naplnil ten bod, podal nám podle mého názoru podrobnou informaci, nebo dostatečně podrobnou informaci, připomněl časovou osu, ty milníky jednotlivých těch... A chci říct, že v tom otevřeném tendru podle všech indicií, které mám, Ministerstvo dopravy postupovalo striktně, striktně podle platných zákonů. Striktně. Já se pak k tomu vyjádřím i v jiné části vystoupení, kdy podle mého názoru tento postup, zákonný postup, legální postup někdo svým jednáním, ať už vědomě, nebo nevědomě, výrazným způsobem ohrozil. Myslím, že pan ministr o tom ví, protože já se pak odkážu na jeho slova, která mohu taky podepsat z toho jeho vystoupení.

Pro pana předsedu Faltýnka - a toho neoslovuji, tak nemusím prostřednictvím, - tak bych mu řekl to vysvětlení. Zaprvé ne každý den se dozvím novou věc v Poslanecké sněmovně. Dneska jsem se dozvěděl, že největším politickým podporovatelem ministra Ťoka byl pan předseda Faltýnek. Pro mě je to nová věc. Myslím, že ještě víc překvapený než já je pan ministr Ťok. Ale zaznělo to na mikrofonech a je to ve stenozáznamech. A tak to má být. Členové své vlastní strany mají podporovat svého ministra. Nic proti.

Pan předseda Faltýnek, aby to zamlžil a odvedl pozornost, a povedlo se mu to docela dobře, musím to ocenit, tak říkal, já jsem ušetřil 1,5 miliardy a ten Ťok je lepší a ušetřil mnohem víc.

Pane předsedo Faltýnku, teď už prostřednictvím pana místopředsedy, oslovuji přímo vás, no a to je ten rozdíl mezi tím, když dáte někomu zakázku z ruky a něco vysoutěžíte. A myslím, že není překvapivé, že když dáte někomu něco z ruky, že ta cena není tak výhodná, jako když to vysoutěžíte. A pokud si podrobně analyzujete výstupy občanských demokratů k mýtnému tendru, tak musíte říct, že než byl vypsán, tak naše podmínky byly poměrně jednoduché - aby to bylo otevřené řízení, aby to bylo technologicky neutrální, aby ta soutěž nebyla napsaná pro Kapsch, ale aby nebyla napsaná ani proti Kapschi. Protože pokud by to bylo pro nebo proti konkrétní firmě, nebyla by splněna podmínka otevřeného řízení. A to se taky tak stalo.

A po celou dobu průběhu, ať už první fáze, druhá fáze, vyhodnocení, odvolávání, rozhodnutí ÚOHSu v prvním stupni, v druhém stupni, jsme to nekomentovali. Když se nás někdo ptal, tak jsme řekli: běží otevřené výběrové řízení, počkejme, až všechny orgány, které do toho mohou vstupovat, uzavřou svou činnost, a pak to můžeme hodnotit. Byli jsme v tom disciplinovaní a žádným způsobem jsme nepomáhali panu ministru, aby dosáhl lepší výsledek, jako pan předseda Faltýnek. A objektivně musím říct, že ta soutěž byla úspěšná. Není pravda, že se mnozí těšili, nebo všichni těšili, my jsme se netěšili, na selhání. My jsme věřili, že to stát zvládne, protože je to dobrá zpráva pro Českou republiku a my nejsme destruktivní opozice.

Nicméně pan předseda Faltýnek tady řekl, že byl součástí vyjednávacího týmu v té první fázi, když se dala ta zakázka z ruky Kapschi na tři další roky. Legitimní otázka zní, jak se stal členem toho týmu, jestli si to vzal sám a sám se... (Předseda Faltýnek ze svého místa: Já jsem to říkal.) No ne, být členem týmu znamená, že jednám s uchazečem. Přestože je jediný, tak já předpokládám a myslím, že se nemýlím, že pan ministr Ťok jmenoval nějaký vyjednávací tým, který v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek oslovil konkrétního uchazeče a jednal jednak o zadání a podmínkách uzavření smlouvy. Pan předseda Faltýnek řekl, že byl součástí toho týmu. (Předseda Faltýnek ťuká hlasovací kartou do lavice.) Jsem si myslel, že se chcete odhlásit. A vy klepete jen tak. Omlouvám se, protože hlasovat nebudeme.

Tak pane ministře Ťoku prostřednictvím pana místopředsedy, byl pan předseda Faltýnek členem vyjednávacího týmu, který jednal s uchazeči? Ano, či ne? Vystupoval z pozice zadavatele, nebo zástupce zadavatele? Bavíme se o té první smlouvě na tři roky. Ano, či ne? Podle slov pana předsedy Faltýnka by odpovědi měly znít: Ano. Ano. A tam mohl vzniknout dojem u uchazečů, ať už konkrétních, nebo všech, že pan předseda Faltýnek zastupuje zadavatele.

A mně je skutečně jako zástupci opozice úplně jedno, jestli nějaká koaliční rada - velká, malá, dopravní, zdravotní, sociální - dala někomu mandát. V našich očích je to naprosto logické. Zodpovědnost za resort dopravy má ministr dopravy. Nikdo jiný. Jestli mu někdo radí, jestli jeho rady vyslechne, nebo ne, je jeho věc, jeho rozhodnutí a taky jeho zodpovědnost. Taky kdyby byl průšvih s tím mýtem, tak se nebudeme ptát pana předsedy Faltýnka, jak to tak špatně vyjednal, ale ptali bychom se logicky pana ministra Ťoka.

Já jsem v úterý řekl a pak se to docela jako i zalíbil ten výraz, že vystupování pana předsedy Faltýnka jsou pohádky ovčí babičky. Dneska v tom pokračoval. Místo aby se věnoval tomu, k čemuž je veřejný prostor, tomu, co se stalo minulý týden, to je nestandardním schůzkám s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak začal: Bylo, nebylo... v roce 2006 - všichni víte, kdo, já to neřeknu - se stalo tohle. A pak byly takové dodatky. A pak v roce 2015 bylo tohle. A proti té části já v zásadě nemám, co bych dodal.

Já bych ale naši pozornost upřel k listopadu roku 2017, kdy - a pan ministr to potvrdil - byl vypsán otevřený tendr. Byl dvoukolový. Bylo ukončeno první kolo, kdy všichni čtyři uchazeči splnili kvalifikační předpoklady. A bylo to v období, kdy vlastně tvořili své cenové nabídky. To je podzim roku 2017. A pan ministr zde zcela správně řekl, že v této fázi veřejné zakázky je osobní styk s kterýmkoli uchazečem v zákoně vyloučen.

Jediným místem, jehož prostřednictvím se v průběhu tendru může stýkat zadavatel či jakýkoli zástupce zadavatele, např. ten, který si ten mandát vzal, je profil zadavatele. Mluvil o tom pan ministr. A znovu můžu potvrdit, že Ministerstvo dopravy takhle striktně postupovalo. Díky taky té komunikaci na profilu zadavatele došlo k posunutí termínu odevzdání nabídek. Je to naprosto zákonné a u tak komplikované soutěže to není nic výjimečného. Právě proto, aby byly zachovány férové podmínky pro všechny uchazeče.

Chtěl bych upřít vaši pozornost na § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. Při jeho aplikaci dojdete k jednoznačnému názoru, že jakýkoli kontakt zadavatele nebo jeho zástupce, třeba toho, kdo si mandát vzal, s kterýmkoli uchazečem, tím spíše pouze jedním z nich, by vedl zcela nemilosrdně ke zrušení soutěže. Zcela nemilosrdně. Kdyby se o těch schůzkách vědělo v okamžiku, kdy proběhly, jediný zákonný postup, který by byl možný, by bylo zrušení této soutěže pro netransparentnost a porušení zásad rovného zacházení. A to je ten problém, o kterém my jako občanští demokraté mluvíme. A můžeme se ptát a klást si otázku: Bylo to vědomé, nebo nevědomé porušení zákona? Bylo či nebylo úmyslem na základě takového chování a jednání donutit zadavatele, aby ten tendr zrušil? Co by se stalo, kdyby byl ten tendr zrušen v tom okamžiku? Pan ministr a Ministerstvo dopravy a vláda jako celek by neměli jinou možnost než opět z ruky prodloužit fungování stávajícího systému.

Pan předseda si ten mandát vzal, tak si popišme, jak si s tím mandátem naložil. Nejdříve se sešel s jedním z uchazečů, aby následně přeběhl na schůzku s předsedou úřadu, který má všem uchazečům - všem - garantovat, že ta soutěž proběhne férově. Už to je mimořádně znepokojivé. Popišme si z veřejných zdrojů, a já nebudu citovat z nelegálně uniklých informací, protože to jsem kritizoval už v úterý, že bychom s tím neměli pracovat, ale vycházím z veřejných vyjádření aktérů té schůzky, které oni veřejně potvrzují.

Kdo zprostředkoval tuto schůzku a kdo jí byl účasten? Vazebně stíhaný komunální politik, možná ještě dneska člen ANO, nebo už vyloučený člen ANO. Tento člověk, údajně, kterého nikdo nezná, bezvýznamný komunální politik, organizuje a účastní se schůzky prvního místopředsedy hnutí, který si vzal mandát na řešení mýta, s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Který - nevím, jestli shodou okolností - je taky členem rozkladové komise tohoto předsedy. Myslím, že ve veřejném prostoru se velmi málo mluví zatím o roli předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. On první měl takovou schůzku odmítnout! On první, protože on je garant férového zacházení se všemi uchazeči. A on je garant toho, že každá veřejná zakázka proběhne podle zákona. A vláda to odbyla jednoduchou větou: Presumpce neviny.

Já nemluvím o kriminálních činech. Já mluvím o důvěře zadavatelů, ale taky uchazečů, převážně soukromých firem, v to, že ta soutěž proběhne dobře. Kdo z vás, kdo z těchto uchazečů má možnost přes prostředníka zorganizovat schůzku s tímto předsedou a tam probírat předmětnou otázku? Možná takoví jsou, ale zdaleka to nebudou všichni, to jsem si jistý.

Chtěl bych požádat vládu, aby se tím vážně zabývala, protože podle mě je to skandální a nepřijatelné chování předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Takže člověk s mandátem, který si sám vzal, v té době může být chápán všemi ostatními účastníky jako zástupce zadavatele, mluví s jedním z uchazečů v okamžiku, kdy je to naprosto ze zákona vyloučené. A pak říká - vzpomeňme si ty pohádky ovčí babičky: Nejprve je to, protože měl mandát dopravní koaliční rady. To mě fakt nezajímá. Aby ostatní členové tohoto, nevím, jak bych to nazval, poradního sboru, řekli: Neměl jsem mandát. Druhé vysvětlení bylo: To bylo proto, abych ušetřil jeden a půl miliardy během tří let, kdy to ten Kapsch provozoval nad rámec původní smlouvy.

Tady úplně nesedí čas. Když se smlouva uzavřela v červnu 2016, jak říkal pan ministr ve svém úvodním slově, tak těžko můžeme věřit tomu, že v listopadu o rok později, tzn. o 18 měsíců později, někdo vyjednává cenu, která je 17 měsíců podepsaná. A jak říká pan předseda Faltýnek dneska: Já jsem ušetřil jeden a půl miliardy!

Pane ministře, co dělal váš tým, když jednal s tím Kapschem, když to celé domluvil skromný pan předseda Faltýnek, který o tom ani nikoho neinformoval? Tak jenom ve svém volném čase si vzal mýto a dojednal jeden a půl miliardy a ještě to skromně nikomu neřekl. Přece se nebude chválit! Nikdo to nenapíše, ani ty noviny ze svěřenského fondu. Ani v těch těžkých rozhovorech v těchto novinách, kdy čelí představitel hnutí ANO záludným otázkám typu: Jak to děláte, že jste tak dobří? Jste ještě lepší, než jsme mysleli! Jak jste to dokázali? A podobně. Tomu rozumím, že když se čelí takovým těžkým otázkám, tak těžko vám dá někdo prostor pro nějakou osobní pochvalu, že jste ušetřil jeden a půl miliardy. Takže ani to nezabralo.

A dneska jako obrana této nestandardní schůzky slyšíme: Ťok je skvělý, lepší než já! Třikrát jsem to tady slyšel. To mi nepřijde jako... Myslíte, že na té schůzce, já jsem na ní nebyl, ale účastníci ji potvrdili, ta schůzka proběhla asi takto: "Dobrý den, pane předsedo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Já jsem Jaroslav Faltýnek, určitě mě znáte. Chci vám říct, že ministr Ťok je mnohem lepší než já a já předpokládám, že ta soutěž ušetří mnohem víc peněz než já." A pan Rafaj odpoví: "No to je skvělá zpráva. Tak se mějte hezky, na shledanou." Já nevím, jestli tomu věříte. Já tomu nevěřím.

Už jsem říkal v úterý, že je dobře, že ten vazebně stíhaný politik z Brna, střelec hnutí ANO, byl vyhozen z dozorčí rady ČD Cargo. Ale v úterý jsem se zeptal a dneska bych už mohl znát odpověď, kdo ho tam navrhl. Není úplně obvyklé, aby radní nebo místostarosta městského obvodu dostal funkci v dozorčí radě státního podniku, aniž by ho někdo doporučil z té centrální úrovně politiky. Mě napadají pouze čtyři možnosti či kombinace. Doporučil ho pan ministr dopravy. To je docela legitimní. Nevím, jestli to, ale pokud pan ministr dopravy doporučí někoho do dozorčích orgánů firmy, kterou má na starosti, je to logické. A já zastávám názor, že za personální nominace v resortu nese plnou politickou odpovědnost ministr a je jeho věcí, jak toho nominanta vybere - výběrovým řízením, přímým oslovením nebo jakkoliv. Takže to je první možnost: pana Švachulu si vybral pan ministr Ťok. Druhá možnost - teď mluvím o politických možnostech, nevím, jak to bylo - že si ho vybral první místopředseda hnutí, který si vzal ten mandát, aby řešil to mýto. Sice nevím, jak mýto souvisí s ČD Cargo, ale i tam se platí poplatky za užití železniční cesty, tak možná to pan předseda Faltýnek vzal šířeji. Že nejenom to mýto na silnicích, ale i mýto na železnici bude řešit. Třetí možnost - a jako zkušený politik říkám, že je skoro nejpravděpodobnější - že ho doporučilo krajské vedení konkrétní politické strany. Vždyť to všichni známe: Z našeho regionu máme šikovného člověka, pane ministře, i náš region by tam mohl někoho mít, tak my vám doporučujeme tohoto člověka. Anebo, protože Brno je velké město, tak to bylo vedení Brna, ať už politické, nebo stranické.

To jsou čtyři logické možnosti, jak představenstvo Českých drah mohlo přijít k nominaci pana Švachuly. Já nevím, která byla uplatněna, mohly to být kombinace, ten i ten ho doporučil... Dneska, když se zeptáte hnutí ANO, tak ho nikdo nezná. Teda bývalý primátor přiznal, že ho zná, ale použil tu oblíbenou větu z filmu Vysoká hra patriotů: My jsme se stýkali, to je pravda, ale nebyli jsme si blízcí.

Já nevím, jak se pozná, že jsou si dva politici blízcí. Frekvencí schůzek? Rozumím tomu, že z pracovního titulu se stýká primátor s vedením městských částí, to mi přijde normální, na tom nic špatného nevidím. Ale už vyslání někoho takového z městské části do státní firmy na celostátní úrovni úplně normální není. Kdyby byl tento člověk nominován do brněnských městských firem, tak se na to neptám, protože to je plně v kompetenci brněnské samosprávy.

Tak někdo z těch čtyř to musel být, anebo to byl někdo jiný. Možná je nějaká jiná politická možnost, kdo to doporučení panu ministru dal, nebo kdo dal doporučení představenstvu Českých drah, protože formálně je to rozhodnutí představenstva Českých drah, protože se jedná o dceřinou firmu. Doufám, že dneska tu odpověď dostanu.

Konkrétní dotaz pro pana ministra Ťoka. Já jsem popsal rizika jednání pana předsedy Faltýnka s panem předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v té fázi zakázky, která byla. Vnímáte ta rizika stejně? Souhlasíte se mnou, že v této fázi se jakýkoliv buď zadavatel, nebo zástupce zadavatele nesmí stýkat, že jedinou možností komunikace je ten profil zadavatele a že v okamžiku, kdy se o tom vědělo, že by ta soutěž musela být zrušena? Já jsem o tom přesvědčen. Mohu se mýlit. Ale konzultoval jsem to s lidmi, kteří jsou experty na soutěžní právo. Já ten expert nejsem. O tom pan předseda Faltýnek nemluvil. Pořád se vracel k tomu, jak ten Ťok ušetřil víc než... To za prvé. Říkám, to je rozdíl mezi zakázkou z ruky a zakázkou, která se soutěží.

A já myslím, že je férové také říct k těm cenám, že se mění technologie a mění se svět. A když opravdu férově se podíváte na ceny notebooků, tabletů, mobilů a budete kritizovat svoje předchůdce, že tablety, mobily či notebooky před deseti lety koupili dráž než dneska, můžete mít pravdu, že to bylo dráž, ale vždycky musíte srovnávat konkrétní situaci na trhu. A to se nijak nezastávám té původní smlouvy a s tím kritickým popisem této smlouvy a těch dodatků, se kterými vystoupil pan ministr Ťok, souhlasím. Neříkám, že do detailů, neznám všechny detaily a nemohu znát všechny detaily, ale v zásadě s tím souhlasím. Ale to s tou otázkou, kterou máme debatovat dneska, zda byla, či nebyla ohrožena zakázka na mýto nevhodným kontaktem zástupce zadavatele, který sám sebe jmenoval zástupcem zadavatele - "ten mandát jsem si vzal" ­-, zda byla či nebyla ohrožena nezávislost a nestrannost rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zda vláda bude něco s předsedou toho úřadu dělat, či ne, na to jsme zatím odpověď nedostali. Pokud na tyto otázky dostaneme řádné a věrohodné odpovědi a nebudou to Pohádky ovčí babičky, tak žádné usnesení navrhovat nebudeme. Myslím si, že pak projednání tohoto bodu splnilo svůj účel.

Zcela vědomě jsem se vyhnul jménem našeho klubu všem těm okolnostem, které provází nelegální zveřejňování informací například z příkazu k domovní prohlídce. To my dělat nebudeme. Možná by to bylo pohodlné, ale určitě z toho citovat nebudeme, na to se ptát nebudeme. Myslím, že to říkal pan ministr nebo pan předseda Faltýnek. To je věc policie, ať si koná.

To, že jsme kriticky hodnotili úterý, a dodneška jsme ten názor nezměnili, že je opravdu mimořádně špatné, když použiji velmi mírný výraz, že se to může dít, že ty informace se objeví v tisku, a první, co řeknou státní orgány: od nás to nebylo. Já tomu úplně nevěřím. Proto jsem se také ptal ministra vnitra. Ten policii věří. Ptal jsem se i ministra spravedlnosti, zda to neuniklo z jeho rezortu. Ten mi zatím neodpověděl. Ani mně, ani veřejně, abychom měli jistotu, že ani z druhého rezortu neunikly ty informace účelově. Podtrhuji to slovo účelově, protože to je věc, se kterou bychom se neměli smířit, a je jedno, zda se to děje našim politickým konkurentům, nebo vlastní politické straně. Přístup aspoň náš je vždy stejný a vás žádám o stejné, abychom takové věci netolerovali, aby ministři v rámci svých kompetencí byli schopni zasáhnout a příště zabránit nelegálnímu zveřejnění informací, které jsou podle zákona neveřejné. A to už by byla širší debata i o té stošestce, kdy jsme debatovali včera, zda se může, nebo nemůže taková věc zveřejňovat na základě zákona č. 106.

Nicméně já jsem položil konkrétní dotazy zejména pro pana ministra Ťoka a byl bych rád jménem našeho klubu, kdybychom se dnes dozvěděli odpovědi na tyto otázky. Já už jsem byl v jedenáct skeptik, že dneska ten bod uzavřeme. Myslím, že se to dneska nepovede, tak doufám, že to uděláme buď ve variabilním týdnu, nebo hned v prvním týdnu příští schůze, abychom se k dokončení toho bodu zase nedostali za dalších devět měsíců nebo po bohužel dalším nelegálním úniku informací do médií.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení předsedu poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka s přednostním právem, a než dorazíte před mikrofon, tak přečtu dvě omluvy. Pan poslanec František Vácha se omlouvá mezi 12.20 a 14.30 z pracovních důvodů. A pan poslanec Petr Pávek se omlouvá mezi 14. a 18. hodinou z rodinných důvodů.

Pane poslanče, máte slovo. A připraví se - další přednostní právo zatím nemám - pan poslanec Milan Feranec. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se pokusím být stručnější než pan předseda Stanjura a začal bych tím, že to, co jsme tady zatím slyšeli ze strany pana Faltýnka ve vztahu k informacím, které byly v médiích, se dá označit pouze jako velká mlha. Nezazněly odpovědi na žádné dotazy, které tady samozřejmě běží ať už v médiích, nebo tady od poslanců. Takže já si dovolím to pouze stručně zrekapitulovat. Mým cílem samozřejmě není vyčerpat celý prostor do konce tohoto jednacího bodu tak, abychom dostali konkrétní odpovědi na ty otázky.

Vzhledem k tomu, že to je poměrně závažný korupční skandál, protože policie mluví o trestných činech uplácení a organizované zločinecké skupině, tak si myslím, že je velmi důležité, abychom to tady projednali a současně abychom se nevyhýbali těm informacím, které všichni známe z médií, protože v médiích už se objevují výroky, že údajně pan předseda Faltýnek měl sdělit podle policejních dokumentů na schůzce 10. listopadu 2017 předsedovi ÚOHS: "Je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch." Myslím si, že to je předmětem toho, na co my chceme znát odpověď, nikoliv historické školení o tom, jak se uzavíralo mýto. To je teď úplně nepodstatné.

Takže já si dovolím shrnout prostřednictvím pana předsedajícího dotazy na pana poslance Faltýnka, které by nám měl zodpovědět.

Za prvé bych chtěl vědět, kdo všechno byl informován o aktivitách kolem tendru na mýtný systém, které pan Faltýnek vyvíjel.

Za druhé bych chtěl vědět, v čem spočítala ta koordinace, kterou, jak říkal pan předseda Faltýnek, částečně učinil s ministrem dopravy Ťokem ve věcech jednání mezi předsedo ÚHOSu Petrem Rafajem a ředitelem společnosti Kapsch Karlem Feixem.

Za třetí. Ve svém vyjádření jste uvedl, že jste se potkával se všemi účastníky tendru na mýtný systém. Můžete prosím uvést, kolikrát a za jakým účelem jste se setkal či komunikoval s představiteli firmy Kapsch, konsorcia CzechToll, SkyToll či předsedou ÚOHSu Petrem Rafajem?

Za čtvrté. Můžete prosím konkrétně doložit to, jakým způsobem jste vyčíslil částku 1,5 mld., kterou jste zmínil ve svém vystoupení? To už částečně bylo zodpovězeno, ale domnívám se, že pouze částečně.

Za páté. V policejních dokumentech jste dle deníku Právo popisován jako prostředník mezi ředitelem společnosti Kapsch Karlem Feixem a předsedou ÚOHS Petrem Rafajem, přitom v příkazu k domovní prohlídce je uvedeno, že u obou těchto osob se prověřuje podezření z přijetí úplatku či podplácení. Můžete tedy osvětlit, jestli je to pravda, že jste působil jako prostředník, případně v čem spočívala ta role prostředníka?

Za šesté. Dle policejních dokumentů, které cituje deník Právo, jste během schůzky dne 10. listopadu 2017 sdělil předsedovi ÚOHSu: "Je potřeba udělat to, co chce společnosti Kapsch." Můžete vyvrátit, nebo potvrdit, že jste pronesl tento výrok, a případně okomentovat, jaký to má vztah k tomu, že není možné narušovat nezávislost ÚOHSu?

Za sedmé. V příkazu k domovní prohlídce je dle deníku Právo popsána vaše schůzka s ředitelem společnosti Kapsch následujícím způsobem: "Z tohoto jednání vyplynula mimo jiné shoda obou na dalším postupu, totiž že Faltýnek zařídí u předsedy ÚOHSu Rafaje ovlivnění rozhodování ÚOHSu ve věci veřejné zakázky na systém elektronického mýtného ve prospěch společnosti Kapsch." Je tedy tato charakteristika pravdivá, či nikoliv? Skutečně jste slíbil panu Feixovi, že zařídíte u pana Rafaje ovlivňování rozhodnutí ÚHOSu?

Tady slyším z pléna nějaké jo, jo, jo. Tak doufám, že to se... To nejde od pana Faltýnka, ale od kolegů z SPD. Tak bych poprosil o reakci od pana Faltýnka.

A poslední otázka, číslo osm, se týká radního hnutí ANO pana Jiřího Švachuly. A už to tady zaznělo od pana předsedy Stanjury. Chci se zeptat za osmé prostřednictvím pana předsedajícího, kdo prosadil obviněného radního z hnutí ANO pana Jiřího Švachulu v roce 2017 do dozorčí rady ČD Cargo. Jestli to neví pan Faltýnek, tak poprosím, aby se k tomu vyjádřil pan ministr dopravy.

Myslím si, že to, co tady zatím zaznělo, tak se nevyjadřuje k podstatě této kauzy. Předstíráme, že ty zásadní věci tady neexistují. A myslím si, že ta výmluva, že by to nenapsala média v okamžiku, kdy váš předseda vlastní Lidové noviny a Mladou frontu DNES prostřednictvím svěřeneckého fondu, je naprosto zavádějící. Ten přístup, který vy máte do médií, je naprosto nesrovnatelný se zbytkem politické scény, zejména pokud jde o ta média, která jsou ve vlastnictví vašeho předsedy nebo která mají velmi úzké obchodní vztahy s holdingem vašeho pana předsedy.

Děkuji za pozornost a za zodpovězení těch položených otázek zejména. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám žádost o faktickou poznámku paní poslankyně Pekarové. Ale než dorazíte k mikrofonu, dovolte mi přečíst opět tři omluvy. Takže pan poslanec Richter se omlouvá dnes od 14.30 do 17 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Radim Fiala se neomlouvá a pan poslanec Aleš Juchelka se omlouvá od 14.30 do konce jednání z pracovních důvodů.

Paní poslankyně, vaše dvě minuty prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já se snažím tady dosáhnout té odpovědi od pana ministra, protože se obávám, že už brzy budeme tento bod zase končit a on nebude mít prostor. Tak ho znovu vyzývám, aby odpověděl na tu otázku, kterou jsem kladla.

Já jsem se neptala jenom pana Faltýnka, ptala jsem se i vás, pane ministře, na konkrétní dotaz. Jestli jste o tom věděl, byl informován, jaké všechny schůzky probíhaly, čeho všeho se účastnil pan Faltýnek. A stále tady tedy odpověď nezazněla. Tak bych byla nerada, abyste se promlčel do konce tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vyzývám pana poslance Ferance, aby vystoupil. A připraví se pan poslanec Marian Jurečka. A jak avizovala paní poslankyně, jenom bych chtěl připomenout, že v tuto chvíli jednáme do 13. hodiny. Tak bych chtěl připomenout, že ve 13 hodin jednání přeruším.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já si dovolím několik poznámek k tomu, co tady zaznělo k problematice mýta. Myslím, že o tom něco vím. Působil jsem na Ministerstvu dopravy jako náměstek.

Já jsem rád, že tady pan ministr vysvětlil tu časovou souslednost, protože v různých vystoupeních se neustále z nevědomosti, možná spíš ze záměru smíchávají různé etapy, etapy řešení problematiky mýtného systému. Tak jsem rád, že to vysvětlil, a předpokládám, že to všichni pochopili.

K otázce kauzy Faltýnek. Já nechci skutečně řešit kroky orgánů činných v trestním řízení. Nikdo z nás, tedy doufám, neviděl ty originál dokumenty. A nechci to řešit jako různé mediální spekulace. Nicméně u jedné mediální spekulace se zastavím a to je ta mediální spekulace - Faix požádal Faltýnka, ať zařídí zrušení u ÚOHSu. Zločin! Já když jsem to přirovnal, tu kauzu, tak jsem říkal, že to je vrtěti psem. Ale napadl mě ještě jeden film, možná ho znáte - Minority Report, kde se předcházelo zločinům. Problém tady té spekulace je, že ten zločin se nestal. Pan předseda úřadu nezrušil soutěž. On naopak opačně zrušil rozhodnutí prvního stupně, tím byla zrušena soutěž. To je jen tak mimochodem. Já jenom říkám, zločin, který se nestal, respektive zločin bez oběti. Ale to jenom reaguji na mediální spekulace. A nechci se někoho zastávat. Já neznám ty policejní dokumenty, na rozdíl možná od vás.

K tomu, co tady zaznělo. Pan předseda klubu KDU-ČSL Bartošek říkal, ten bod jsme navrhli v květnu 2018. Proč ho Sněmovna neprojednávala? No, v květnu 2018 probíhala soutěž. Byla vyhlášena 17. 6. Respektive probíhalo, myslím, odvolací řízení proti prvnímu rozhodnutí. No, nebyla ukončena soutěž. Nemyslím si, že je šťastné do toho zasahovat.

Další záležitost, říkal tady pan kolega Michálek, dával otázky. A jak je to možný, že se politici potkávají, poslanci se potkávají s někým? Pokud všichni budete tvrdit, že jste se nepotkali například s panem ředitelem Kapsche, tak se nejdřív podívejte do seznamu kontaktů. Ale já na tom nevidím nic nelegitimního, že poslanec přijme někoho. Problém je tu jiný. A já tady mám oficiální dokument, který projednával hospodářský výbor. Dne 19. 6. 2018, v době, kdy soutěž běžela, ministerstvo podalo rozklad a kolegové Piráti navrhli bod Informace k problematice mýtného systému, kde popisují, jak je ta soutěž špatná, netransparentní a tak dále. To je v pořádku. Problém je, že to je přímo z podání firmy Kapsch na ÚOHS, přímo opsaný. Možná jste to takhle cítili, já tomu rozumím.

A nejvíc, co mě úplně šokovalo, já jsem to už říkal i na výboru - klub Pirátů tehdy doporučil Ministerstvu dopravy, aby stáhlo podaný rozklad úřadu. Co by to znamenalo? No soutěž by byla zrušena, už by nenastala. Co by muselo nastat? No smlouva s Kapschem. Naštěstí Ministerstvo dopravy neuposlechlo nepochybně dobře míněnou radu Pirátů. Naštěstí Piráti neřídili Ministerstvo dopravy. Takže to dopadlo, jak to dopadlo.

Závěrem - opakuji znovu, vím, jak probíhala ta záležitost kolem mýta - chci říct jednu věc, podle mě důležitou. Mýto je obrovský IT systém, to asi všichni víte. To nejsou ty mýtné brány. A to, že se podařilo přesoutěžit, a možná poprvé v dějinách České republiky, dodavatele IT systému, já považuji za obrovský úspěch. Obrovský úspěch. A patří poděkování ministrovi dopravy, náměstkovi Kopřivovi, jeho ho znám, panu Krumphanzlovi a dalším lidem, kteří se na tom podíleli. Já děkuji všem politikům, kteří vyjadřovali tehdy podporu. Takže ještě jednou patří poděkování, že to takhle dopadlo a že to nedopadlo tak, jak někteří doporučovali, možná naivně, někteří si přáli. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Polanský. A připraví se v obecné rozpravě pan poslanec Marian Jurečka. Vaše dvě minuty, pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Díky za slovo. Děkuji panu předřečníkovi, že připomněl ten můj dokument, který jsem v červnu přinesl na hospodářský výbor a ve kterém se objevilo několik zajímavých otázek k tendru, na které mi nikdy nikdo nedal odpověď. Ale teď k věci.

Vy jste citoval část kapitoly, která se nazývá Navrhovaný postup. Na začátku té kapitoly je uvedeno prohlášení, které jsem navrhoval, aby hospodářský výbor přijal za své. Já je přečtu. Hospodářský výbor žádá vládu, aby provedla nezávislý audit hospodárnosti celého záměru pořídit nový systém elektronického mýta podle parametrů ukotvených v zakázce číslo Z22017015974. Termín září 2018.

V další kapitole popisujeme, jak by se podle nás měla situace chovat na základě dokumentu, který předalo Ministerstvo dopravy kontrolnímu výboru. Přečtu tedy celé krátkodobé řešení. Piráti podporují realizaci varianty B3, popřípadě B2, uvedené v předchozím bodě a stažení podaného rozkladu k ÚOHSu, tedy B3, B2: nové zadávací řízení na zajištění provozu stávajícího systému novým dodavatelem, nebo B3: zajištění provozu stávajícího systému organizační složkou státu nebo státním podnikem. Cituji materiál Ministerstva dopravy.

Přidám ještě dlouhodobé řešení, které nabízejí Piráti, abychom se někam posunuli. Současný mýtný systém bude stát nepřímo, popřípadě formou outsourcingu, B2, B3, provozovat ještě následujících pět až deset let. Navrhované rozšíření výběru o (nesroz.) 900 kilometrů silnic prvních tříd se nerealizuje. Po ukončení přechodu provozu mýtného systému na stát se Ministerstvo dopravy zaměří na dvě činnosti. Za prvé věcný záměr zákona o mýtném, kde bude především upravovat principy a dlouhodobou koncepci zpoplatňování silniční sítě v ČR, a za druhé technologickou studii realizovatelnosti systému bez nákladové varianty mýtného systému (upozornění na čas) vycházející z technologického rozvoje.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní mi naskočila další faktická, předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Tak, vaše dvě minuty, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem chtěl poprosit poslance ANO, aby neodváděli pozornost od té kauzy, kterou tady řešíme, to je pan Faltýnek. Nebyl jsem to ani já, ani žádný jiný poslanec klubu Pirátů, který by jednal s panem předsedou Rafajem, tak pojďme se držet merita věci. A prosím, jestli byste nemohli ten zbývající velmi krátký čas ponechat panu předsedovi Faltýnkovi a panu ministru dopravy Ťokovi, aby nás seznámili s odpověďmi na ty otázky, a nikoliv že tady bude defilovat dalších deset poslanců ANO, kteří budou opěvovat ministra dopravy, kolik nám ušetřil miliard. To si myslím, že teď úplně není namístě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, další přihlášený, pan poslanec Marian Jurečka. Vás požádám o vystoupení a připraví se v obecné rozpravě pan poslanec Polanský. Tak, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, tady zaznělo v té úvodní části, kdy hovořil pan ministr dopravy Ťok, pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek, spousta chvalozpěvu na to, jak vlastně tady máme skvělého ministra dopravy, úžasně fungující Ministerstvo dopravy. Já se přiznám, trošku žasnu, protože i když s některými kolegy za hnutí ANO třeba diskutujeme některé materiály na hospodářském výboru, tak se mnohdy držíme za hlavu nad tím, jakou kvalitu Ministerstvo dopravy pod vedením tohoto ministra předvádí, jaké legislativní paskvily nám chodí sem do Poslanecké sněmovny, které my tady potom pozměňujícími návrhy opravujeme.

Nicméně ale k meritu tohoto bodu, který tady projednáváme. Dovolím si pár shrnutí. Pan ministr dopravy Ťok tady hovořil o tom, jak on v roce 2015 nastoupil, jak ten problém chtěl řešit, jaká měl složitá úskalí, proč to nešlo. A myslím si, že když dnešní stenozáznam budou studovat orgány činné v trestním řízení, tak vystoupení, která tady byla i předešlá, dostanou spoustu zajímavých podnětů, kterými by se také měly zabývat, když už tuto záležitost šetří. A já v této věci připomenu pár důležitých faktů.

V roce 2016 pan ministr dopravy Ťok opakovaně přinášel na vládu materiál, kterým žádal prodloužení výběru mýta pro společnost Kapsch v rámci takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění. Velká část členů vlády tehdy říkala ve svých stanoviscích, že nevidíme důvod pro to, aby toto jednací řízení bez uveřejnění bylo aplikováno na prodloužení mýtného systému, že tady bylo dostatek času tu soutěž připravit. Pan ministr tady používal argument, že jsou tady nějaké dodatky, které prostě neumožňovaly novému případnému veřejnému, veřejně vysoutěženému subjektu převzít systém výběru mýta po 1. 1. 2017.

Je prokazatelné z veřejných výstupů, ale i z osobních jednání, že tady byl subjekt, který nabízel, že v případné veřejné soutěži je připraven podat za prvé lepší nabídku a přes všechny údajné překážky, které pan ministr a Ministerstvo dopravy uváděli, od 1. 1. 2017 provozovat výběr mýta a zajistit příjmy do státního rozpočtu. Byla to společnost SkyToll, která tehdy tu nabídku podala. A tady zněla ta úžasná čísla, kolik se podařilo vyjednat slevu. Tak já připomenu, že nabídka této firmy byla ročně o jednu miliardu nižší než ta údajně super vyjednaná sleva u společnosti Kapsch. Za roky 2017 až 2019 stát tedy mohl ušetřit další tři miliardy korun.

Také připomenu, že tehdejší rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s naprosto směšnou pokutou je dnes zkoumáno Evropskou komisí. Evropská komise se dotazovala vlády České republiky na tuto záležitost a z informací, které mám, vláda na ten dopis zatím nereagovala.

Takže to je první část tohoto příběhu. To, že tady bylo zadáno jednací řízení bez uveřejnění s nedostatečnou argumentací. Myslím si, že pokud vyšetřovatelé si přehrají stenozáznam z jednání vlády k tomuto tématu, tak dostanou spoustu zajímavých informací. Já si pamatuji, že tehdejší ministryně nechtěla říci své osobní stanovisko ministryně pro místní rozvoj jako garant veřejných zakázek v této věci, a nakonec po druhém jednání na vládě přečetla stanovisko právního odboru, které bylo, bych řekl, minimálně, minimálně diskutabilní.

Pak také připomenu to, že pan ministr tady zmiňoval, že už v roce 2015, 2016, ale i v roce 2018 měl nabídku, aby celý systém výběru si provozoval stát sám. Patří mu infrastruktura, jsou do toho zapojeni dneska pracovníci Celní správy a je tady jenom nějaká část toho údajného know-how, které tady nabízí společnost Kapsch. On to tady odůvodnil velice laxně. Mně chyběla nějaká studie, která by říkala, proč ano nebo proč ne. Proč si to ten stát může nebo nemůže převzít a provozovat a ušetřit tak daleko větší finanční prostředky. Jak je možné, že v okolních státech to některé země dokážou? Jsou tam takoví supermani? My toho supermana nemáme?

Když se potom podíváme na další mozaiku toho příběhu, tak je tady velké podezření, jakým způsobem pan ministr dopravy naplňoval princip řádného hospodáře. Jestliže připravil tendr, ve kterém jako nutnou podmínku uvedl, že se bude vybírat mýto na více než 900 kilometrech silnic první třídy, a opakovaně říkal, že tato podmínka je nutná a neměnná - co vás vedlo, pane ministře, vás k tomu, že jste 14 dnů po podpisu smlouvy s konsorciem SkyToll rozhodl, že na těch 900 kilometrech bude nulová sazba pro výběr mýta? Proč tady stát prostřednictvím nás daňových poplatníků musí vydávat finanční prostředky na budování systému, ze kterého nevybere ani korunu? Čím je tato změna postoje Ministerstva dopravy obhajitelná a vysvětlitelná? Nikde jsem od vás tuto odpověď neslyšel.

Pak také připomenu, že vlastně společnost Kapsch například říkala, že pokud by se po roce 2020 vybíralo mýtné na rychlostních komunikacích, to znamená, nemusela by se budovat infrastruktura pro těch 900 kilometrů, tak ta nabídka byla o 3,85 miliardy levnější. Takže v součtu od roku 2017, kdybyste opravdu konal, pane ministře, s péčí řádného hospodáře, tak by stát, Česká republika, daňoví poplatníci, jak tady pan předseda hnutí ANO Faltýnek říkal, že co by za ty peníze všechno mohlo být, za tu slevu, kterou se podařilo vyjednat, tak bychom ušetřili dalších sedm miliard korun.

Takže to jsou podle mě docela závažné momenty. A věřím tomu, že právě ta péče řádného hospodáře, ta změna toho stanoviska, proč soutěžíme něco v určitém rozsahu, co 14 dní poté, co se podepíše smlouva, shodíme ze stolu, tak doufám, že to je to, o co se dneska orgány činné v trestním řízení zajímají. Proč ministr dopravy udělal takovouto změnu, která znamená maření finančních prostředků nás daňových poplatníků.

A poprosil bych, kdyby pan ministr dopravy Ťok mohl reagovat na to, jak se staví Ministerstvo dopravy, potažmo vláda České republiky k dotazům Evropské komise v případě jak zakázky JŘBU z roku 2016, tak i teď z loňského roku, zdali tady nebyl porušen zákon a zdali přístup Ministerstva dopravy, ale také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl v pořádku a v souladu s naší i evropskou legislativou.

Děkuji za zodpovězení dotazů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní s přednostním právem požádal o slovo pan ministr Ťok. Nicméně máme na to minutu. Takže požádáme pana ministra o vystoupení.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Takže jenom velmi krátce, protože tady byla řečena spousta věcí, které jsou vyložená lež.

Zaprvé. Evropská komise mýto šetřila na podání SkyToll. A toto šetření, tento infringement, skončila, takže nedošla k tomu, že by bylo nějaké porušení. Zároveň nešetřila a neměla důvod šetřit nový tendr, protože ten byl podmínkou toho, abychom vůbec mohli dosáhnout toho infringementu.

A druhá věc, kterou bych tady chtěl říct panu Jurečkovi prostřednictvím pana předsedajícího. To prodloužení už policie šetřila několikrát a odložila a nedošla k tomu, že by bylo nějaké pochybení. Takže já bych si vyprosil, abyste tady takovéto lži uveřejňoval.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Máme 13 hodin. Já přerušuji jednání, ve 14.30 hodin budeme pokračovat interpelacemi. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.29 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pane premiére, já si dovolím začít, ať zbytečně neztrácíme čas. Dalším bodem, bodem, číslo 158, našeho jednání jsou

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP