(14.20 hodin)
(pokračuje Vrecionová)

První. Asi před 14 dny dokonce na zemědělském výboru a potom dále v médiích informoval o tom, že v konkrétních luxusních restauracích prodávají polské maso označené jako argentinské. Když se ukázalo, že to není pravda, tak svá slova označil za kachnu.

Zároveň také ministerstvo spustilo plošnou kontrolu veškerého masa dováženého z Polska. Já samozřejmě rozumím tomu, že je potřeba udělat vše pro ochranu zdraví našich občanů, nicméně na otevřeném evropském trhu je takové opatření potřeba konzultovat s našimi evropskými partnery a to zjevně pan ministr neudělal, protože Evropská komise tato opatření označila za nepřiměřenou reakci.

To, co mi vadí nejvíce, je, že ministerstvo však nedělá nic pro řešení příčin těchto problémů, nepodporuje výrobce lokálních potravin, kteří tak nemůžou konkurovat levným dovozům z Polska. Důvody jsou zřejmé. V čele vlády stojí jeden z největších podnikatelů v zemědělství, ministrem zemědělství je bývalý prezident Potravinářské komory, která rovněž zastupuje pouze ty největší firmy, předsedou zemědělského výboru Poslanecké sněmovny je bývalý čelný představitel Agrofertu a bohužel také vládu z poslaneckých lavic podporují zástupci KSČM, kteří tento způsob hospodaření považují za korektní. Jistě uznáte, že také nelze očekávat od této vlády podporu právě těch malých soukromých zemědělců, rodinných farem, výrobců potravin. (V sále je velmi hlučno.)

Nejde pouze o špatné nastavení dotací, které skutečně velmi znevýhodňují ty malé a střední, ale jde i o to, jakému systému kontrol a byrokracie jsou malí vystaveni. Před několika dny vydala Asociace soukromého zemědělství tiskovou zprávu, ve které mluví o počtech kontrol zemědělců. Já si dovolím jeden odstavec, který považuji za velice důležitý, vám tady odcitovat:

Ze strany Státní zemědělské potravinářské inspekce bylo prověřováno z celkového počtu 319 -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás, paní poslankyně, na chviličku přeruším a opravdu poprosím kolegyně a kolegy, kteří nemají zájem o vystoupení a něco řeší, ať to řeší aspoň v předsálí, případně se ztiší. (Velký hluk trvá.) Prosím o klid!

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Děkuji. Já jenom to budu citovat ještě od začátku:

Ze strany Státní zemědělské potravinářské inspekce bylo prověřováno z celkového počtu 319 kontrol 34 hospodářství o výměře do 10 ha, 49 o výměře 10 až 50 ha, 127 o výměře od 50 do 500 ha a 109 kontrol provedla Státní zemědělská potravinářská inspekce u podniků s výměrou nad 500 ha, ačkoliv tyto podniky obhospodařují většinu zemědělské půdy v České republice. (V sále je stále silný hluk.)

Obdobně Státní veterinární správa provedla v roce 2017 celkem 1984 kontrol... Já, pane předsedo... Je mi líto.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás znovu poprosím o klid!

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Kolegy to pravděpodobně vůbec nezajímá, nicméně já to považuji za důležité.

Obdobně Státní veterinární správa provedla v roce 2017 celkem 1984 kontrol v chovech zvířat, z toho 315 kontrol v chovech do 10 kusů zvířat, 711 v chovech o počtu 11 až 50 kusů, 821 kontrol v chovech čítajících 51 až 500 kusů zvířat a pouze 133 kontrol v chovech s počtem více než 501 kusů hospodářských zvířat.

Z uvedených statistik vyplývá, že jsou drobní a středně velcí zemědělci kontrolováni podstatně intenzivněji než velké průmyslové podniky.

Proč je potřeba podporovat ty malé? Zejména proto, že jejich činnost je ohleduplná k životnímu prostředí, starají se o půdu, na které hospodaří, a často jsou nedílnou součástí místa, kde žijí a pracují. Lokální produkty jsou také kvalitnější a při jejich konzumaci odpadá dlouhý a neekologický transport. Uznávám a znovu opakuji, nejsou schopni konkurovat levným dovozům, a to je ten problém, proč je potřeba jim ulevit. Oproti velkým zemědělským koncernům, pohrobkům JZD, nemají malé farmy úspory z rozsahu, ale přitom mají stejné administrativní povinnosti. Kde velké firmy žádají o dotace v desítkách milionů korun, tam se malým ani nevyplatí žádat, protože by dostaly při stejné administrativě pouhý zlomek toho co ti velcí. To je záležitost, kterou tady bohužel už rok marně opakuji.

Z těchto důvodů navrhuji zařadit tento bod, jak už jsem řekla, s názvem Podpora českých zemědělců a výrobců potravin. A v případě, že tento bod podpoříte, tak navrhuji jeho pevné zařazení na čtvrtek po písemných interpelacích, ale samozřejmě jsem připravena termín podle potřeby upravit.

A jenom poslední ještě krátký návrh usnesení, který bych byla ráda, abyste podpořili: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby podporovala malé domácí zemědělce a producenty lokálních potravin včetně výrobců masa. Poslanecká sněmovna požaduje, aby vláda České republiky přistoupila k zastropování zemědělských dotací, podpořila zvýšení plateb na první hektary a zpracovala audit byrokracie malých a středních zemědělských podniků.

Já se obávám, že asi kolegy většinou ty problémy s levnými dovozy nekvalitního masa moc nezajímají, ale přesto moc prosím o podporu tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pro upřesnění - návrh byl, že by to byl první bod ve čtvrtek po písemných interpelacích, tedy v bloku od 11 hodin.

Jako další k pořadu schůze je přihlášen pan poslanec Petr Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré odpoledne. Doufám, že se nebudu v ničem opakovat buď s grémiem, nebo s dalšími, protože opravdu není v této části úplně slyšet to, co zde zaznělo v předchozí zhruba půlhodině.

Nicméně mám zde dva návrhy. První se týká bodu 54, což je změna živnostenského zákona, kterou sem doručilo hlavní město Praha. Na základě setkání poslanců, kteří se tomu věnují za jednotlivé politické kluby, navrhuji, aby tento bod 54 byl projednán 13. března jako druhý bod za bodem pana ministra vnitra, který je navrhován grémiem jako první bod v odpoledních hodinách. Takže bod 54 13. 3. jako druhý bod odpoledního jednání.

Dále navrhuji, aby body 126, 127, 128 a 133, což jsou zprávy České televize za rok 2016 a 2017 jak o činnosti, tak o hospodaření, byly projednány 14. 3. jako první body v bloku jednání o zprávách, to znamená od 11 hodin. Body 126, 127, 128 a 133 - příští čtvrtek jako první body po 11. hodině. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je písemně přihlášen pan poslanec Mikuláš Peksa.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych vaši pozornost rád připoutal ke kontroverzní směrnici o copyrightu na společném digitálním trhu, která bude v krátké době projednávána Evropským parlamentem. Stručně řečeno, touto směrnicí nám Evropská unie určí podobu provozu na internetu na mnoho let dopředu a standardy, které přitom definuje, se budou přenášet do dalších zemí i mimo Evropu.

V tuhle chvíli Rada ministrů schválila znění, které vzešlo z trialogu a zavádí do směrnice kontroverzní články 11 a 13. Článkem 11 se zavádí problematická daň z odkazů. Je to povinnost pro platformy, které zveřejňují odkazy na cizí weby, za tyto odkazy platit. Text samotného článku 11 je formulován velice vágně, což povede k roztříštění trhu, a tím vlastně popírá původní smysl té směrnice - sjednotit evropský digitální trh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP