(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Mě teď dojalo vystoupení poslankyně za sociální demokracii, protože my, co jsme něco četli o měnové a fiskální politice začátkem 20. let, tak dobře víme, že jestli někdo opravdu Rašína nenáviděl, ale strašně, tak sociální demokraté. A jsem rád, že po těch sto letech se to nasvítilo pod úplně, úplně jiným úhlem.

Přihlásil jsem se z jiného důvodu. Nemyslím si, že jsem propásl příležitost mlčet. Chtěl jsem se ujistit, že v tom usnesení nikdo, ani ten, kdo ho psal, nemyslel ani chvíli na to, že tím chce zdůraznit, že musíme mít českou korunu na věčné časy. Opravdu si tady nechci vyměňovat ekonomickou polemiku s poslancem Klausem, to by byla ztráta času, ale vysvětlení poslance Skopečka mi stačilo. Ujištěn předkladatelem návrhu usnesení, a protože to usnesení má ve stenu svoji debatu, já ten pozměňovací návrh, který jsem avizoval, nepředložím. Není k tomu důvod poté, co jsme si vysvětlili, jak ten návrh usnesení myslíme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní poslanec Skopeček, po něm poslanec Onderka a poslanec Rakušan, faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji. Zareaguji na paní kolegyni Valachovou. Děkuji pěkně za ten v uvozovkách státotvorný přístup. Skutečně to mé vystoupení dneska nechce otevřít debatu o výhodách či nevýhodách přijetí eura, jakkoli si já osobně a při každé příležitosti budu myslet a zdůrazňovat, že česká koruna je výhodnější měnou než euro a neměli bychom euro přijímat. To si jsem stoprocentně jistý.

Na druhé straně nejsem schopen vypustit z toho svého usnesení, pokud to někdo udělá prostřednictvím pozměňovacího návrhu a získá to většinu, nechť, ale nejsem schopen vypustit slovíčko národní měna, protože já národní měnu považuji za důležitou součást české svrchovanosti a považuji to za jednu z nejdůležitějších aktivit, za nejdůležitější přínos, který Alois Rašín při vzniku české státnosti měl, byť jsem v úvodu zdůraznil, že ta jeho historická role byla samozřejmě mnohem širší než jenom ohledně vzniku československé koruny, národohospodářské politiky, jakkoli byla z jeho rukou úspěšná, ale celkově jeho přínos ke vzniku československého státu je prostě neopominutelný.

K panu kolegovi Čižinskému. Myslím si, že bez československé koruny a Rašína bychom neměli ani českou měnu. Je to její následovnice, takže já nepovažuji za nic proti ničemu, že se zasloužil o českou měnu. Stejně jako dnes slavíme 28. října vznik Československa nebo vznik české státnosti, byť žijeme v jiném státě, než v roce 1918 vznikl, stejnou logiku má i použití slůvka česká měna. Myslím si, že to není nic proti ničemu.

Děkuji pěkně. To snad jako reakce na ty výtky, které zazněly.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslanec Onderka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, Alois Rašín byl v mládí radikál a ve stáří konzervativec. Ale celý život byl vlastenec. To je odpověď prostřednictvím vás, pane místopředsedo, kolegovi Kalouskovi. A proto sociální demokracie jako úctu a respekt k této osobnosti bude hlasovat pro toto usnesení. A já bych chtěl poděkovat kolegovi Skopečkovi, že vůbec navrhl tento bod a toto usnesení. Myslím si, že tímto způsobem každý demokrat v této místnosti jeho snahu vnímá. A já mu za to ještě jednou děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslanec Rakušan, po něm pan předseda Radim Fiala s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím k panu kolegovi Klausovi. Já se svým jménem se tak nějak automaticky dlouhodobě zajímám o veškeré výroky, které se týkají Rakouska, toho, co bylo před ním, a toho, co bylo po něm. A ten výrok o tom, že byli jsme před Rakouskem a budeme i po něm, podle mých informací řekl v roce 1856 František Palacký, nikoli Jiří Stříbrný. Pokud mě dokáže opak, veřejně se mu omluvím, ale jen tak pro pořádek, ať uvádíme správné údaje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych se vyjádřil k tomuto návrhu usnesení také za hnutí SPD. Nejdřív ale musím říct, že se mi líbí, jak se začíná ta Sněmovna dělit, jak část Sněmovny by byla nejraději, kdyby tam zůstalo jméno Rašín, ale kdyby tam nebyla ani zmínka o české koruně. A já si myslím, že je to správně, že každý říkáme, co si skutečně myslíme, a já věřím, že si z toho občané vezmou každý to, co chce, a že je to obrázek toho, jak to skutečně v té Sněmovně je.

Za hnutí SPD můžu říct, že my si velmi vážíme vlastenců, vážíme si Aloise Rašína, vážíme si také české koruny. Považujeme českou korunu za pro nás lepší měnu než euro, a proto pro to usnesení budeme všichni také hlasovat. Chci také poděkovat panu Skopečkovi, že to navrhl, a myslím, že je to správně Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslanec Klaus s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych chtěl velice ocenit státotvorné vystoupení ze strany sociálních demokratů. Koneckonců byli také jedním ze svorníků první republiky. Nechci tuto chvíli znevažovat, že bych se tady poměřoval s poslancem Rakušanem. Co řekl Palacký, nebo neřekl, o tom jsem nemluvil, odkazoval jsem na slavnou řeč poslance Stříbrného za války v parlamentu, která vzbudila velký skandál. Až to přesně najdu, tak vám to budu citovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslanec Jan Volný s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Kolegové, kolegyně, já jenom velice krátce. Chtěl bych za klub ANO poděkovat panu Skopečkovi, že s touto iniciativou přišel. Myslím si, že Alois Rašín byl opravdu velká osobnost České republiky, Československa, a významně se zasloužil o vznik Československé republiky a byl to velký hrdina.

Samozřejmě ta polemika o tom, jestli to nějakým způsobem zavážeme nebo nezavážeme, následné přijetí eura, si myslím, že je irelevantní, a já věřím tomu, že ani předkladatelé takto neuvažovali. A pokud takto neuvažovali, pak to velice rádi podpoříme, protože je to pro nás opravdu osobnost a byl to zlom v dějinách Československa.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní do rozpravy pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, neříkám to často, ale fakt jsem z té debaty smutný. Fakt chci říct, že se mi nelíbí, že nejsme schopni udržet své politické půtky i v tak navrženém slavnostním bodě. Já vím, že je to proti jednacímu řádu, já to sice navrhnu, a pak to hned stáhnu, ten návrh, abych vyhověl zákonu.

Ale když si představím, že si někdo bude za deset, dvacet let číst naši debatu k tomuto bodu ve stenozáznamu, tak bych řekl, že jako celek bychom se měli stydět. Říkám my jako celek. Nebudu ukazovat na jednotlivé členy či členky Poslanecké sněmovny. Nejraději bych navrhl, že z této rozpravy nebude pořízen stenografický záznam, aby si to nikdo nemohl číst, až se bude připomínat 120 let nebo 150 let od vzniku české koruny nebo při jiné příležitosti se bude připomínat výročí narození Aloise Rašína.

Chtěl bych poprosit poslance Čižinského, aby stáhl svůj poslanecký návrh. Nechme si debatu o výhodách různých měn na jinou příležitost. Dneska z mých úst v tomto bodě určitě nepadne název společné měny, protože to sem nepatří. A poprosím všechny, aby nám nepřekládali z češtiny do češtiny, jak to klub ODS, a za náš klub to navrhoval poslanec Skopeček, myslel, aby tam nehledali skryté významy, něco mezi řádky. Nic takového to není a je to nedůstojné tomuto bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedo. Já bych naopak podpořil návrh kolegy Čižinského z toho důvodu, že Alois Rašín zcela objektivně stál za vznikem československé koruny, a tím pádem v podstatě i za tím, že pokračovatelkou je česká koruna. Bylo to v době, kdy byla založena Československá republika a měla československou měnu. Mně to přijde, že je to věcně správné. Samozřejmě můžeme to vzít od konce. Oboje je správně. Mně přijde tedy jak pocitově, tak logicky daleko přesnější, když tam bude uvedena československá měna. Možná že je to příliš banální a může tam zůstat třeba, pokud by si to osvojil třeba i pan předkladatel, národní měna. Tím bychom vyřešili i tuto otázku. Takže abyste to zvážili. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP